Donat - 6.0
2

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

43
2160
1102
3262
115
12.0
4.0
2.0

ŽKK Goranin - 2.0
0

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

48
2157
990
3147
-115
12.0
2.0
0.0

1

Ž. Jelača

140
135
128
151
554
3.0
1.0

S. Vujašković

125
115
133
135
508
1.0
0.0

2

L. Cvijetović

129
98
133
135
495
0.0
0.0

R. Jelinek

138
143
148
137
566
4.0
1.0

3

V. Bobanović

141
133
129
153
556
3.0
1.0

F. Bolf / (61) L. Lisac

113
121
141
111
486
1.0
0.0

4

G. Surać

141
143
117
152
553
3.0
1.0

D. Marković

137
126
131
127
521
1.0
0.0

5

F. Humbolt

149
144
139
139
571
2.0
1.0

A. Matovina

123
127
140
140
530
2.0
0.0

6

N. Grabovac

151
134
126
122
533
1.0
0.0

S. Černok

154
137
113
132
536
3.0
1.0