Kamačnik - 6.0
2

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

37
2144
978
3122
38
11.5
4.0
2.0

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

58
2107
977
3084
-38
12.5
2.0
0.0

1

A. Vučković

138
122
130
133
523
2.0
1.0

J. Trbović

144
118
112
145
519
2.0
0.0

2

M. Bajt

130
124
142
135
531
2.0
1.0

M. Grgurić

141
134
124
126
525
2.0
0.0

3

N. Mamula

128
130
112
132
502
1.5
0.0

R. Mrvoš

110
137
131
132
510
2.5
1.0

4

D. Baraba

120
124
107
139
490
3.0
1.0

N. Dragović / (61) K. Krolo

109
109
120
122
460
1.0
0.0

5

S. Ivanković

144
143
134
125
546
2.0
1.0

I. Kratofil

147
121
117
149
534
2.0
0.0

6

M. Mužević

132
132
135
131
530
1.0
0.0

P. Štajminger

105
134
145
152
536
3.0
1.0