Rijeka - 7.0
2

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

27
2190
1105
3295
57
16.5
5.0
2.0

Zagreb - 1.0
0

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

20
2199
1039
3238
-57
7.5
1.0
0.0

1

M. Juričić

157
154
138
133
582
4.0
1.0

A. Vicković

144
131
136
132
543
0.0
0.0

2

E. Tomašić

132
133
147
116
528
3.0
1.0

L. Majer

127
126
126
136
515
1.0
0.0

3

A. Jularić

128
130
133
139
530
3.0
1.0

K. Lončarević

122
142
132
137
533
1.0
0.0

4

S. Gizdulić

141
121
152
134
548
2.5
1.0

V. Špiljar

141
130
125
127
523
1.5
0.0

5

I. Juričić

144
148
126
126
544
1.0
0.0

P. Polanšćak

151
144
143
136
574
3.0
1.0

6

A. Grčić

126
142
152
143
563
3.0
1.0

T. Miljković

134
136
146
134
550
1.0
0.0