Crikvenica - 3.0
0

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

13
2175
1138
3313
-31
10.5
3.0
0.0

Korana - 5.0
2

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

22
2238
1106
3344
31
13.5
3.0
2.0

1

B. Juričević

141
153
136
139
569
1.0
0.0

J. Bogović

168
133
141
154
596
3.0
1.0

2

E. Peršić

129
140
133
136
538
1.0
0.0

A. Holjevac

139
141
147
130
557
3.0
1.0

3

R. Ružić / (61) I. Kalafatić

116
126
152
133
527
1.0
0.0

I. Petrović

144
131
138
149
562
3.0
1.0

4

S. Butorac

130
138
143
141
552
2.5
1.0

I. Bogović

134
129
140
141
544
1.5
0.0

5

K. Jelovac / (38) N. Kučan

126
154
138
151
569
2.5
1.0

Z. Marasović

126
131
140
136
533
1.5
0.0

6

D. Stipeč

145
129
135
149
558
2.5
1.0

J. Obajdin

145
123
133
151
552
1.5
0.0