Klek - 0.0
0

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

29
2190
1015
3205
-273
6.5
0.0
0.0

Korana - 8.0
2

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

17
2282
1196
3478
273
17.5
6.0
2.0

1

R. Graovac

138
139
141
157
575
2.0
0.0

I. Petrović

151
140
133
154
578
2.0
1.0

2

J. Matijašić

140
130
150
144
564
0.5
0.0

J. Bogović

145
146
150
163
604
3.5
1.0

3

T. Grdić

125
151
138
136
550
1.0
0.0

I. Bogović

127
135
178
144
584
3.0
1.0

4

B. Stipetić

136
112
141
113
502
1.0
0.0

A. Holjevac

137
134
127
167
565
3.0
1.0

5

A. Porubić

123
137
109
135
504
0.0
0.0

Z. Marasović

159
145
135
143
582
4.0
1.0

6

I. Bertović / (61) M. Brozović

127
138
120
125
510
2.0
0.0

J. Obajdin

149
136
119
161
565
2.0
1.0