HVIDR-a - 3.0
0

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

52
1939
918
2857
-118
8.0
3.0
0.0

Požega - 5.0
2

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

54
1983
992
2975
118
16.0
3.0
2.0

1

M. Veselin

128
113
121
115
477
3.0
1.0

T. Galović

124
125
120
113
482
1.0
0.0

2

A. Birešić / (61) J. Barišić

110
115
123
103
451
0.0
0.0

M. Grgić

113
121
133
126
493
4.0
1.0

3

J. Matijević

119
111
101
122
453
0.0
0.0

M. Marjanović

136
148
116
128
528
4.0
1.0

4

F. Marijanović

110
106
136
127
479
1.0
0.0

T. Gruić

123
158
137
103
521
3.0
1.0

5

I. Burivoda

145
109
133
124
511
2.0
1.0

A. Gruić

109
114
112
134
469
2.0
0.0

6

M. Burivoda

114
120
132
120
486
2.0
1.0

I. Matičević

108
113
140
121
482
2.0
0.0