Osijek - 8.0
2

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

11
2378
1282
3660
236
19.0
6.0
2.0

Plitvice - 0.0
0

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

18
2224
1200
3424
-236
5.0
0.0
0.0

1

V. Knežević

144
143
160
152
599
3.0
1.0

D. Kolar

131
152
148
150
581
1.0
0.0

2

B. Bogdanović

164
165
171
164
664
4.0
1.0

D. Krizmanić

154
128
127
141
550
0.0
0.0

3

I. Bartulović

149
139
141
161
590
3.0
1.0

V. Rapaić

155
134
138
153
580
1.0
0.0

4

D. Radoš

173
133
151
148
605
3.0
1.0

M. Barić

129
152
144
147
572
1.0
0.0

5

Matija Tutnjević

165
160
141
136
602
2.0
1.0

S. Falatović

146
152
149
154
601
2.0
0.0

6

M. Štulić

144
154
155
147
600
4.0
1.0

D. Gračan

121
149
141
129
540
0.0
0.0