Novska - 6.0
2

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

16
2259
1165
3424
156
14.5
4.0
2.0

Pakrac-Papuk - 2.0
0

Pr.
Pune
Čišć.
Ukup.
Set
Poeni

27
2190
1078
3268
-156
9.5
2.0
0.0

1

V. Podvalej

169
141
133
114
557
2.0
1.0

G. Špelić

130
131
153
134
548
2.0
0.0

2

V. Lovrić

135
121
141
150
547
2.0
0.0

A. Juranović

137
142
140
133
552
2.0
1.0

3

D. Tušim

142
141
135
146
564
4.0
1.0

Ž. Major

123
133
112
119
487
0.0
0.0

4

M. Stjepanović

128
141
136
141
546
0.0
0.0

J. Ramić

144
164
147
155
610
4.0
1.0

5

M. Hećimović

157
169
141
155
622
4.0
1.0

I. Turković

137
140
132
122
531
0.0
0.0

6

I. Brozović

156
146
142
144
588
2.5
1.0

R. De Zan / (61) M. Škondro

123
128
145
144
540
1.5
0.0