Hep sponzor
Klubovi

Ženski kuglački klub Novska - 810169

OIB: 20631188258
Adresa: Radnička ulica 3, 44 330 Novska
Kuglački savez Sisačko-moslavačke županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: zkk.novska@gmail.com ; dudasmiljana@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Radnička ulica 3, 44 330 Novska
Kontakt: Smiljana Duda 098 945 83 35 ; Ljiljana Gulić 099 765 47 87
Ovlaštene osobe: Smiljana Duda i Ljiljana Gulić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Smiljana Duda
Tajnik: Vinko Debeljak
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Snježana Barberić
110061
110061 30.06.2005 Ž 2024 14.03.2024
2. Blaženka Cota
111071
111071 15.09.2023 Ž 2024 14.03.2024
3. Smiljana Duda
110062
110062 30.06.2005 60+ 2024 14.03.2024
4. Ljiljana Gulić
110064
110064 08.07.2005 60+ 2024 14.03.2024
5. Ivana Herceg
110870
110870 17.09.2019 Ž 2024 14.03.2024
6. Ana Januš
110065
110065 21.01.2006 Ž 2024 14.03.2024
7. Lidija Jirasek
110678
110678 21.12.2023 Ž 2024 28.12.2023
8. Maja Josić
110066
110066 23.03.2009 Ž 2024 14.03.2024
9. Ivana Kalcina
111057
111057 25.03.2023 Ž 2024 06.04.2023
10. Lana Kalcina
111058
111058 25.03.2023 U14 2024 28.12.2023
11. Petra Kalcina
111059
111059 25.03.2023 U11 2024 28.12.2023
12. Ankica Keč
110578
110578 14.07.2016 60+ 2024 14.03.2024
13. Ksenija Lekić
110067
110067 08.07.2005 Ž 2024 14.03.2024
14. Milka Peulić
110068
110068 30.06.2005 Ž 2024 14.03.2024
15. Mia Vidaković
110602
110602 03.10.2016 U18 2024 14.03.2024
16. Mirela Zeman
110071
110071 24.10.2014 Ž 2024 14.03.2024
17. Sara Zeman
110976
110976 16.01.2022 U23 2024 14.03.2024
18. Simona Zukanović
110924
110924 16.09.2020 U14 2024 14.03.2024
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Štefica Anišić
110059
2. Željka Babić
110060
3. Snježana Barberić
110061
110061
4. Smiljana Duda
110062
110062
5. Andrea Gulić
110063
6. Ljiljana Gulić
110064
110064
7. Ana Januš
110065
110065
8. Maja Josić
110066
110066
9. Ankica Keč
110578
110578
10. Ksenija Lekić
110067
110067
11. Milka Peulić
110068
110068
12. Ana Popović
110069
13. Andrea Popović
110070
14. Lucija Vulić
110553
15. Mirela Zeman
110071
110071

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Štefica Anišić
110059
2. Željka Babić
110060
3. Snježana Barberić
110061
110061
4. Smiljana Duda
110062
110062
5. Andrea Gulić
110063
6. Ljiljana Gulić
110064
110064
7. Ana Januš
110065
110065
8. Maja Josić
110066
110066
9. Ankica Keč
110578
110578
10. Gabrijela Kivač
110601
110601
11. Ksenija Lekić
110067
110067
12. Valentina Pešut
110603
110603
13. Milka Peulić
110068
110068
14. Ana Popović
110069
15. Andrea Popović
110070
16. Antonela Rajković
110599
110599
17. Zrinka Vidaković
110604
110604
18. Lucija Vulić
110553
19. Mirela Zeman
110071
110071

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Štefica Anišić
110059
2. Željka Babić
110060
3. Snježana Barberić
110061
110061
4. Lana Čudina
110539
110539
5. Smiljana Duda
110062
110062
6. Lucija Filep
110607
110607
7. Andrea Gulić
110063
8. Ljiljana Gulić
110064
110064
9. Ana Januš
110065
110065
10. Maja Josić
110066
110066
11. Ankica Keč
110578
110578
12. Danijela Kivač
110600
110600
13. Gabrijela Kivač
110601
110601
14. Ksenija Lekić
110067
110067
15. Valentina Pešut
110603
110603
16. Milka Peulić
110068
110068
17. Ana Popović
110069
18. Andrea Popović
110070
19. Antonela Rajković
110599
110599
20. Petra Vidaković
110540
110540
21. Mia Vidaković
110602
110602
22. Zrinka Vidaković
110604
110604
23. Lucija Vulić
110553
24. Mirela Zeman
110071
110071

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Snježana Barberić
110061
110061
2. Smiljana Duda
110062
110062
3. Ljiljana Gulić
110064
110064
4. Ana Januš
110065
110065
5. Maja Josić
110066
110066
6. Ankica Keč
110578
110578
7. Gabrijela Kivač
110601
110601
8. Danijela Kivač
110600
110600
9. Ksenija Lekić
110067
110067
10. Valentina Pešut
110603
110603
11. Milka Peulić
110068
110068
12. Antonela Rajković
110599
110599
13. Zrinka Vidaković
110604
110604
14. Mirela Zeman
110071
110071

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Snježana Barberić
110061
110061
2. Lana Čudina
110539
110539
3. Smiljana Duda
110062
110062
4. Lucija Filep
110607
110607
5. Ljiljana Gulić
110064
110064
6. Ana Januš
110065
110065
7. Maja Josić
110066
110066
8. Ankica Keč
110578
110578
9. Danijela Kivač
110600
110600
10. Gabrijela Kivač
110601
110601
11. Ksenija Lekić
110067
110067
12. Valentina Pešut
110603
110603
13. Milka Peulić
110068
110068
14. Antonela Rajković
110599
110599
15. Zrinka Vidaković
110604
110604
16. Mia Vidaković
110602
110602
17. Petra Vidaković
110540
110540
18. Mirela Zeman
110071
110071

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Snježana Barberić
110061
110061
2. Lana Čudina
110539
110539
3. Smiljana Duda
110062
110062
4. Lucija Filep
110607
110607
5. Ljiljana Gulić
110064
110064
6. Ana Januš
110065
110065
7. Maja Josić
110066
110066
8. Ankica Keč
110578
110578
9. Danijela Kivač
110600
110600
10. Gabrijela Kivač
110601
110601
11. Ksenija Lekić
110067
110067
12. Valentina Pešut
110603
110603
13. Milka Peulić
110068
110068
14. Antonela Rajković
110599
110599
15. Zrinka Vidaković
110604
110604
16. Mia Vidaković
110602
110602
17. Petra Vidaković
110540
110540
18. Mirela Zeman
110071
110071

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Snježana Barberić
110061
110061
2. Lana Čudina
110539
110539
3. Smiljana Duda
110062
110062
4. Ljiljana Gulić
110064
110064
5. Ivana Herceg
110870
110870
6. Ana Januš
110065
110065
7. Maja Josić
110066
110066
8. Ankica Keč
110578
110578
9. Danijela Kivač
110600
110600
10. Gabrijela Kivač
110601
110601
11. Ksenija Lekić
110067
110067
12. Valentina Pešut
110603
110603
13. Milka Peulić
110068
110068
14. Antonela Rajković
110599
110599
15. Zrinka Vidaković
110604
110604
16. Petra Vidaković
110540
110540
17. Mirela Zeman
110071
110071

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Snježana Barberić
110061
110061
2. Lana Čudina
110539
110539
3. Smiljana Duda
110062
110062
4. Ljiljana Gulić
110064
110064
5. Ivana Herceg
110870
110870
6. Ana Januš
110065
110065
7. Maja Josić
110066
110066
8. Ankica Keč
110578
110578
9. Danijela Kivač
110600
110600
10. Gabrijela Kivač
110601
110601
11. Ksenija Lekić
110067
110067
12. Valentina Pešut
110603
110603
13. Milka Peulić
110068
110068
14. Antonela Rajković
110599
110599
15. Zrinka Vidaković
110604
110604
16. Petra Vidaković
110540
110540
17. Mirela Zeman
110071
110071

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Snježana Barberić
110061
110061
2. Lana Čudina
110539
110539
3. Smiljana Duda
110062
110062
4. Ljiljana Gulić
110064
110064
5. Ivana Herceg
110870
110870
6. Ana Januš
110065
110065
7. Maja Josić
110066
110066
8. Ankica Keč
110578
110578
9. Ksenija Lekić
110067
110067
10. Milka Peulić
110068
110068
11. Barbara Ramić
110804
110804
12. Zrinka Vidaković
110604
110604
13. Mia Vidaković
110602
110602
14. Petra Vidaković
110540
110540
15. Mirela Zeman
110071
110071
16. Sara Zeman
110976
110976

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Snježana Barberić
110061
110061
2. Smiljana Duda
110062
110062
3. Ljiljana Gulić
110064
110064
4. Ana Januš
110065
110065
5. Maja Josić
110066
110066
6. Ivana Kalcina
111057
111057
7. Ankica Keč
110578
110578
8. Ksenija Lekić
110067
110067
9. Milka Peulić
110068
110068
10. Zrinka Vidaković
110604
110604
11. Mia Vidaković
110602
110602
12. Mirela Zeman
110071
110071
13. Sara Zeman
110976
110976

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Snježana Barberić
110061
110061
2. Blaženka Cota
111071
111071
3. Smiljana Duda
110062
110062
4. Ljiljana Gulić
110064
110064
5. Ivana Herceg
110870
110870
6. Ana Januš
110065
110065
7. Lidija Jirasek
110678
110678
8. Maja Josić
110066
110066
9. Ivana Kalcina
111057
111057
10. Lana Kalcina
111058
111058
11. Ankica Keč
110578
110578
12. Ksenija Lekić
110067
110067
13. Milka Peulić
110068
110068
14. Mia Vidaković
110602
110602
15. Zrinka Vidaković
110604
110604
16. Sara Zeman
110976
110976
17. Mirela Zeman
110071
110071
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više