Ženski kuglački klub Novska - 810169

OIB: 20631188258
Adresa: Radnička ulica 3, 44 330 Novska
Kuglački savez Sisačko-moslavačke županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: zkk.novska@gmail.com ; smiljana.duda@hzzo.hr
Adresa za dostavu pošte: Radnička ulica 3, 44 330 Novska
Kontakt: Smiljana Duda 098 945 83 35 ; 044 612 246
Ovlaštene osobe: Smiljana Duda i Ljiljana Gulić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Smiljana Duda
Tajnik: Vinko Debeljak
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Snježana Barberić
110061
110061 30.06.2005 Ž 2021 23.09.2021
2. Lana Čudina
110539
110539 16.02.2016 U18 2021 23.09.2021
3. Smiljana Duda
110062
110062 30.06.2005 60+ 2021 23.09.2021
4. Ljiljana Gulić
110064
110064 08.07.2005 Ž 2021 23.09.2021
5. Ivana Herceg
110870
110870 17.09.2019 Ž 2021 23.09.2021
6. Ana Januš
110065
110065 21.01.2006 Ž 2021 23.09.2021
7. Maja Josić
110066
110066 23.03.2009 Ž 2021 23.09.2021
8. Ankica Keč
110578
110578 14.07.2016 60+ 2021 23.09.2021
9. Ksenija Lekić
110067
110067 08.07.2005 Ž 2021 23.09.2021
10. Milka Peulić
110068
110068 30.06.2005 Ž 2021 23.09.2021
11. Petra Vidaković
110540
110540 16.02.2016 U18 2021 23.09.2021
12. Mia Vidaković
110602
110602 03.10.2016 U18 2021 23.09.2021
13. Zrinka Vidaković
110604
110604 03.10.2016 Ž 2021 23.09.2021
14. Mirela Zeman
110071
110071 24.10.2014 Ž 2021 23.09.2021
15. Simona Zukanović
110924
110924 16.09.2020 U11 2021 07.09.2021
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Štefica Anišić
110059
2. Željka Babić
110060
3. Snježana Barberić
110061
110061
4. Smiljana Duda
110062
110062
5. Andrea Gulić
110063
6. Ljiljana Gulić
110064
110064
7. Ana Januš
110065
110065
8. Maja Josić
110066
110066
9. Ankica Keč
110578
110578
10. Ksenija Lekić
110067
110067
11. Milka Peulić
110068
110068
12. Ana Popović
110069
13. Andrea Popović
110070
14. Lucija Vulić
110553
15. Mirela Zeman
110071
110071

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Štefica Anišić
110059
2. Željka Babić
110060
3. Snježana Barberić
110061
110061
4. Smiljana Duda
110062
110062
5. Andrea Gulić
110063
6. Ljiljana Gulić
110064
110064
7. Ana Januš
110065
110065
8. Maja Josić
110066
110066
9. Ankica Keč
110578
110578
10. Gabrijela Kivač
110601
110601
11. Ksenija Lekić
110067
110067
12. Valentina Pešut
110603
110603
13. Milka Peulić
110068
110068
14. Ana Popović
110069
15. Andrea Popović
110070
16. Antonela Rajković
110599
110599
17. Zrinka Vidaković
110604
110604
18. Lucija Vulić
110553
19. Mirela Zeman
110071
110071

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Štefica Anišić
110059
2. Željka Babić
110060
3. Snježana Barberić
110061
110061
4. Lana Čudina
110539
110539
5. Smiljana Duda
110062
110062
6. Lucija Filep
110607
110607
7. Andrea Gulić
110063
8. Ljiljana Gulić
110064
110064
9. Ana Januš
110065
110065
10. Maja Josić
110066
110066
11. Ankica Keč
110578
110578
12. Danijela Kivač
110600
110600
13. Gabrijela Kivač
110601
110601
14. Ksenija Lekić
110067
110067
15. Valentina Pešut
110603
110603
16. Milka Peulić
110068
110068
17. Ana Popović
110069
18. Andrea Popović
110070
19. Antonela Rajković
110599
110599
20. Petra Vidaković
110540
110540
21. Mia Vidaković
110602
110602
22. Zrinka Vidaković
110604
110604
23. Lucija Vulić
110553
24. Mirela Zeman
110071
110071

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Snježana Barberić
110061
110061
2. Smiljana Duda
110062
110062
3. Ljiljana Gulić
110064
110064
4. Ana Januš
110065
110065
5. Maja Josić
110066
110066
6. Ankica Keč
110578
110578
7. Gabrijela Kivač
110601
110601
8. Danijela Kivač
110600
110600
9. Ksenija Lekić
110067
110067
10. Valentina Pešut
110603
110603
11. Milka Peulić
110068
110068
12. Antonela Rajković
110599
110599
13. Zrinka Vidaković
110604
110604
14. Mirela Zeman
110071
110071

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Snježana Barberić
110061
110061
2. Lana Čudina
110539
110539
3. Smiljana Duda
110062
110062
4. Lucija Filep
110607
110607
5. Ljiljana Gulić
110064
110064
6. Ana Januš
110065
110065
7. Maja Josić
110066
110066
8. Ankica Keč
110578
110578
9. Danijela Kivač
110600
110600
10. Gabrijela Kivač
110601
110601
11. Ksenija Lekić
110067
110067
12. Valentina Pešut
110603
110603
13. Milka Peulić
110068
110068
14. Antonela Rajković
110599
110599
15. Zrinka Vidaković
110604
110604
16. Mia Vidaković
110602
110602
17. Petra Vidaković
110540
110540
18. Mirela Zeman
110071
110071

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Snježana Barberić
110061
110061
2. Lana Čudina
110539
110539
3. Smiljana Duda
110062
110062
4. Lucija Filep
110607
110607
5. Ljiljana Gulić
110064
110064
6. Ana Januš
110065
110065
7. Maja Josić
110066
110066
8. Ankica Keč
110578
110578
9. Danijela Kivač
110600
110600
10. Gabrijela Kivač
110601
110601
11. Ksenija Lekić
110067
110067
12. Valentina Pešut
110603
110603
13. Milka Peulić
110068
110068
14. Antonela Rajković
110599
110599
15. Zrinka Vidaković
110604
110604
16. Mia Vidaković
110602
110602
17. Petra Vidaković
110540
110540
18. Mirela Zeman
110071
110071

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Snježana Barberić
110061
110061
2. Lana Čudina
110539
110539
3. Smiljana Duda
110062
110062
4. Ljiljana Gulić
110064
110064
5. Ivana Herceg
110870
110870
6. Ana Januš
110065
110065
7. Maja Josić
110066
110066
8. Ankica Keč
110578
110578
9. Danijela Kivač
110600
110600
10. Gabrijela Kivač
110601
110601
11. Ksenija Lekić
110067
110067
12. Valentina Pešut
110603
110603
13. Milka Peulić
110068
110068
14. Antonela Rajković
110599
110599
15. Zrinka Vidaković
110604
110604
16. Petra Vidaković
110540
110540
17. Mirela Zeman
110071
110071

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Snježana Barberić
110061
110061
2. Lana Čudina
110539
110539
3. Smiljana Duda
110062
110062
4. Ljiljana Gulić
110064
110064
5. Ivana Herceg
110870
110870
6. Ana Januš
110065
110065
7. Maja Josić
110066
110066
8. Ankica Keč
110578
110578
9. Danijela Kivač
110600
110600
10. Gabrijela Kivač
110601
110601
11. Ksenija Lekić
110067
110067
12. Valentina Pešut
110603
110603
13. Milka Peulić
110068
110068
14. Antonela Rajković
110599
110599
15. Zrinka Vidaković
110604
110604
16. Petra Vidaković
110540
110540
17. Mirela Zeman
110071
110071

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Snježana Barberić
110061
110061
2. Lana Čudina
110539
110539
3. Smiljana Duda
110062
110062
4. Ljiljana Gulić
110064
110064
5. Ivana Herceg
110870
110870
6. Ana Januš
110065
110065
7. Maja Josić
110066
110066
8. Ankica Keč
110578
110578
9. Ksenija Lekić
110067
110067
10. Milka Peulić
110068
110068
11. Zrinka Vidaković
110604
110604
12. Mia Vidaković
110602
110602
13. Petra Vidaković
110540
110540
14. Mirela Zeman
110071
110071
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više