Hep sponzor
Klubovi

Ženski kuglački klub Sidra - 810173

OIB: 83970031547
Adresa: Vranovinski ogranak I. 2, 10000 Zagreb
Zagrebački kuglački savez

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: velicseka@gmail.com; devcickatica@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Anka Velić, Vranovinski ogranak I. 2, 10000 Zagreb
Kontakt: Anka Velić 098 471 320, Katica Devčić 091 578 10 97
Ovlaštene osobe: Katica Devčić i Anka Velić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Anka Velić
Tajnik: Katica Devčić
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Valjanost liječničkog
1. Marija Bosnić
110971
110971 06.11.2021 Ž 2024 30.06.2024
2. Katica Devčić
110353
110353 30.06.2015 60+ 2024 30.06.2024
3. Ljubica Dolanski
110354
110354 21.06.2013 60+ 2024
4. Mirna Kirin
110255
110255 07.03.2022 60+ 2024 30.06.2024
5. Ruža Markešić
110356
110356 31.07.2007 Ž 2024 30.06.2024
6. Biserka Ralić
110359
110359 31.07.2007 60+ 2024 30.06.2024
7. Ankica Rodin
110259
110259 07.03.2022 60+ 2024 30.06.2024
8. Anka Velić
110363
110363 31.07.2007 60+ 2024 30.06.2024
9. Ljiljana Zagorac
110364
110364 31.07.2007 60+ 2024 30.06.2024
10. Slava Župan
110261
110261 07.03.2022 60+ 2024 30.06.2024
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
1. Ruža Markešić
310007
310007 Trenerica seniorki B licenca 31.01.2025
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Slavica Danilo
110402
2. Katica Devčić
110353
110353
3. Ljubica Dolanski
110354
110354
4. Ružica Hagljan
110355
110355
5. Ruža Markešić
110356
110356
6. Josipa Petković
110357
110357
7. Dubravka Petrović
110358
110358
8. Biserka Ralić
110359
110359
9. Slavica Roso
110360
110360
10. Nela Šoštarić
110361
110361
11. Elizabeta Štajdohar
110567
110567
12. Bruna Trulec
110362
13. Anka Velić
110363
110363
14. Ljiljana Zagorac
110364
110364

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Katica Devčić
110353
110353
2. Ljubica Dolanski
110354
110354
3. Ruža Markešić
110356
110356
4. Dubravka Petrović
110358
110358
5. Biserka Ralić
110359
110359
6. Slavica Roso
110360
110360
7. Nela Šoštarić
110361
110361
8. Elizabeta Štajdohar
110567
110567
9. Anka Velić
110363
110363
10. Ljiljana Zagorac
110364
110364

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Slavica Danilo
110402
2. Katica Devčić
110353
110353
3. Ljubica Dolanski
110354
110354
4. Ružica Hagljan
110355
110355
5. Ruža Markešić
110356
110356
6. Josipa Petković
110357
110357
7. Dubravka Petrović
110358
110358
8. Biserka Ralić
110359
110359
9. Slavica Roso
110360
110360
10. Nela Šoštarić
110361
110361
11. Elizabeta Štajdohar
110567
110567
12. Bruna Trulec
110362
13. Anka Velić
110363
110363
14. Ljiljana Zagorac
110364
110364

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Slavica Danilo
110402
2. Katica Devčić
110353
110353
3. Ljubica Dolanski
110354
110354
4. Ružica Hagljan
110355
110355
5. Ruža Markešić
110356
110356
6. Dubravka Petrović
110358
110358
7. Biserka Ralić
110359
110359
8. Slavica Roso
110360
110360
9. Nela Šoštarić
110361
110361
10. Elizabeta Štajdohar
110567
110567
11. Bruna Trulec
110362
12. Anka Velić
110363
110363
13. Ljiljana Zagorac
110364
110364

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Katica Devčić
110353
110353
2. Ljubica Dolanski
110354
110354
3. Ružica Hagljan
110355
110355
4. Ruža Markešić
110356
110356
5. Dubravka Petrović
110358
110358
6. Biserka Ralić
110359
110359
7. Slavica Roso
110360
110360
8. Nela Šoštarić
110361
110361
9. Anka Velić
110363
110363
10. Ljiljana Zagorac
110364
110364

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Katica Devčić
110353
110353
2. Ljubica Dolanski
110354
110354
3. Ružica Hagljan
110355
110355
4. Ruža Markešić
110356
110356
5. Dubravka Petrović
110358
110358
6. Biserka Ralić
110359
110359
7. Slavica Roso
110360
110360
8. Nela Šoštarić
110361
110361
9. Anka Velić
110363
110363
10. Ljiljana Zagorac
110364
110364

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Katica Devčić
110353
110353
2. Ljubica Dolanski
110354
110354
3. Ružica Hagljan
110355
110355
4. Ruža Markešić
110356
110356
5. Dubravka Petrović
110358
110358
6. Biserka Ralić
110359
110359
7. Slavica Roso
110360
110360
8. Nela Šoštarić
110361
110361
9. Anka Velić
110363
110363
10. Ljiljana Zagorac
110364
110364

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Katica Devčić
110353
110353
2. Ljubica Dolanski
110354
110354
3. Ružica Hagljan
110355
110355
4. Ruža Markešić
110356
110356
5. Branka Penić
110850
110850
6. Dubravka Petrović
110358
110358
7. Biserka Ralić
110359
110359
8. Slavica Roso
110360
110360
9. Nela Šoštarić
110361
110361
10. Anka Velić
110363
110363
11. Ljiljana Zagorac
110364
110364

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Katica Devčić
110353
110353
2. Ljubica Dolanski
110354
110354
3. Ruža Markešić
110356
110356
4. Branka Penić
110850
110850
5. Dubravka Petrović
110358
110358
6. Biserka Ralić
110359
110359
7. Slavica Roso
110360
110360
8. Nela Šoštarić
110361
110361
9. Anka Velić
110363
110363
10. Ljiljana Zagorac
110364
110364

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marija Bosnić
110971
110971
2. Katica Devčić
110353
110353
3. Ljubica Dolanski
110354
110354
4. Blaženka Dujmović
110962
110962
5. Marica Grahić
110253
110253
6. Lidija Jesenšek
110254
110254
7. Mirna Kirin
110255
110255
8. Biserka Klemenčić
110256
110256
9. Ruža Markešić
110356
110356
10. Branka Penić
110850
110850
11. Dubravka Petrović
110358
110358
12. Biserka Ralić
110359
110359
13. Ankica Rodin
110259
110259
14. Slavica Roso
110360
110360
15. Nela Šoštarić
110361
110361
16. Anka Velić
110363
110363
17. Ljiljana Zagorac
110364
110364
18. Slava Župan
110261
110261

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marija Bosnić
110971
110971
2. Katica Devčić
110353
110353
3. Ljubica Dolanski
110354
110354
4. Blaženka Dujmović
110962
110962
5. Marica Grahić
110253
110253
6. Lidija Jesenšek
110254
110254
7. Mirna Kirin
110255
110255
8. Biserka Klemenčić
110256
110256
9. Ruža Markešić
110356
110356
10. Biserka Ralić
110359
110359
11. Ankica Rodin
110259
110259
12. Slavica Roso
110360
110360
13. Nela Šoštarić
110361
110361
14. Anka Velić
110363
110363
15. Ljiljana Zagorac
110364
110364
16. Slava Župan
110261
110261

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marija Bosnić
110971
110971
2. Katica Devčić
110353
110353
3. Ljubica Dolanski
110354
110354
4. Marica Grahić
110253
110253
5. Lidija Jesenšek
110254
110254
6. Mirna Kirin
110255
110255
7. Ruža Markešić
110356
110356
8. Biserka Ralić
110359
110359
9. Ankica Rodin
110259
110259
10. Anka Velić
110363
110363
11. Ljiljana Zagorac
110364
110364
12. Slava Župan
110261
110261

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marija Bosnić
110971
110971
2. Katica Devčić
110353
110353
3. Ljubica Dolanski
110354
110354
4. Mirna Kirin
110255
110255
5. Ruža Markešić
110356
110356
6. Biserka Ralić
110359
110359
7. Ankica Rodin
110259
110259
8. Anka Velić
110363
110363
9. Ljiljana Zagorac
110364
110364
10. Slava Župan
110261
110261
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više