Ženski kuglački klub Sidra - 810173

OIB: 83970031547
Adresa: Barčev trg 13, 10 010 Zagreb
Zagrebački kuglački savez

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: dubravka_petrovic@net.hr; velicseka@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Barčev trg 13, 10 010 Zagreb
Kontakt: Dubravka Petrović 098 585 437
Ovlaštene osobe: Dubravka Petrović i Anka Velić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Anka Velić
Tajnik: Dubravka Petrović
Trener: Ruža Markešić

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Katica Devčić
110353
110353 30.06.2015 60+ 2021 27.09.2021
2. Ljubica Dolanski
110354
110354 21.06.2013 Ž 2021 07.10.2021
3. Blaženka Dujmović
110962
110962 02.10.2021 60+ 2021 28.09.2021
4. Ruža Markešić
110356
110356 31.07.2007 Ž 2021 15.10.2021
5. Branka Penić
110850
110850 18.05.2019 60+ 2021 30.09.2020
6. Dubravka Petrović
110358
110358 31.07.2007 60+ 2021 01.10.2021
7. Biserka Ralić
110359
110359 31.07.2007 60+ 2021 27.09.2021
8. Slavica Roso
110360
110360 31.07.2007 Ž 2021 08.10.2021
9. Nela Šoštarić
110361
110361 31.07.2007 Ž 2021 29.09.2021
10. Anka Velić
110363
110363 31.07.2007 60+ 2021 27.09.2021
11. Ljiljana Zagorac
110364
110364 31.07.2007 60+ 2021 27.09.2021
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID
2. Ruža Markešić
310007
310007
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Slavica Danilo
110402
2. Katica Devčić
110353
110353
3. Ljubica Dolanski
110354
110354
4. Ružica Hagljan
110355
110355
5. Ruža Markešić
110356
110356
6. Josipa Petković
110357
110357
7. Dubravka Petrović
110358
110358
8. Biserka Ralić
110359
110359
9. Slavica Roso
110360
110360
10. Nela Šoštarić
110361
110361
11. Elizabeta Štajdohar
110567
110567
12. Bruna Trulec
110362
13. Anka Velić
110363
110363
14. Ljiljana Zagorac
110364
110364

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Katica Devčić
110353
110353
2. Ljubica Dolanski
110354
110354
3. Ruža Markešić
110356
110356
4. Dubravka Petrović
110358
110358
5. Biserka Ralić
110359
110359
6. Slavica Roso
110360
110360
7. Nela Šoštarić
110361
110361
8. Elizabeta Štajdohar
110567
110567
9. Anka Velić
110363
110363
10. Ljiljana Zagorac
110364
110364

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Slavica Danilo
110402
2. Katica Devčić
110353
110353
3. Ljubica Dolanski
110354
110354
4. Ružica Hagljan
110355
110355
5. Ruža Markešić
110356
110356
6. Josipa Petković
110357
110357
7. Dubravka Petrović
110358
110358
8. Biserka Ralić
110359
110359
9. Slavica Roso
110360
110360
10. Nela Šoštarić
110361
110361
11. Elizabeta Štajdohar
110567
110567
12. Bruna Trulec
110362
13. Anka Velić
110363
110363
14. Ljiljana Zagorac
110364
110364

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Slavica Danilo
110402
2. Katica Devčić
110353
110353
3. Ljubica Dolanski
110354
110354
4. Ružica Hagljan
110355
110355
5. Ruža Markešić
110356
110356
6. Dubravka Petrović
110358
110358
7. Biserka Ralić
110359
110359
8. Slavica Roso
110360
110360
9. Nela Šoštarić
110361
110361
10. Elizabeta Štajdohar
110567
110567
11. Bruna Trulec
110362
12. Anka Velić
110363
110363
13. Ljiljana Zagorac
110364
110364

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Katica Devčić
110353
110353
2. Ljubica Dolanski
110354
110354
3. Ružica Hagljan
110355
110355
4. Ruža Markešić
110356
110356
5. Dubravka Petrović
110358
110358
6. Biserka Ralić
110359
110359
7. Slavica Roso
110360
110360
8. Nela Šoštarić
110361
110361
9. Anka Velić
110363
110363
10. Ljiljana Zagorac
110364
110364

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Katica Devčić
110353
110353
2. Ljubica Dolanski
110354
110354
3. Ružica Hagljan
110355
110355
4. Ruža Markešić
110356
110356
5. Dubravka Petrović
110358
110358
6. Biserka Ralić
110359
110359
7. Slavica Roso
110360
110360
8. Nela Šoštarić
110361
110361
9. Anka Velić
110363
110363
10. Ljiljana Zagorac
110364
110364

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Katica Devčić
110353
110353
2. Ljubica Dolanski
110354
110354
3. Ružica Hagljan
110355
110355
4. Ruža Markešić
110356
110356
5. Dubravka Petrović
110358
110358
6. Biserka Ralić
110359
110359
7. Slavica Roso
110360
110360
8. Nela Šoštarić
110361
110361
9. Anka Velić
110363
110363
10. Ljiljana Zagorac
110364
110364

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Katica Devčić
110353
110353
2. Ljubica Dolanski
110354
110354
3. Ružica Hagljan
110355
110355
4. Ruža Markešić
110356
110356
5. Branka Penić
110850
110850
6. Dubravka Petrović
110358
110358
7. Biserka Ralić
110359
110359
8. Slavica Roso
110360
110360
9. Nela Šoštarić
110361
110361
10. Anka Velić
110363
110363
11. Ljiljana Zagorac
110364
110364

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Katica Devčić
110353
110353
2. Ljubica Dolanski
110354
110354
3. Ruža Markešić
110356
110356
4. Branka Penić
110850
110850
5. Dubravka Petrović
110358
110358
6. Biserka Ralić
110359
110359
7. Slavica Roso
110360
110360
8. Nela Šoštarić
110361
110361
9. Anka Velić
110363
110363
10. Ljiljana Zagorac
110364
110364

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Katica Devčić
110353
110353
2. Ljubica Dolanski
110354
110354
3. Blaženka Dujmović
110962
110962
4. Ruža Markešić
110356
110356
5. Branka Penić
110850
110850
6. Dubravka Petrović
110358
110358
7. Biserka Ralić
110359
110359
8. Slavica Roso
110360
110360
9. Nela Šoštarić
110361
110361
10. Anka Velić
110363
110363
11. Ljiljana Zagorac
110364
110364
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više