Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Donji Miholjac - 810018

OIB: 92256742670
Adresa: Augusta Cesarca 2, 31 540 Donji MIholjac
Kuglački savez Osječko baranjske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: drazen.cosic@os.t-com.hr
Adresa za dostavu pošte: Augusta Cesarca 2, 31 540 Donji MIholjac
Kontakt: Dražen Ćosić 098 173 99 85
Ovlaštene osobe: Vedran Aladić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Vedran Aladić
Tajnik: Dražen Ćosić
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Mislav Aladić
123508
123508 22.01.2023 U18 2024 25.09.2023
2. Vedran Aladić
123650
123650 08.11.2023 M 2024 16.11.2023
3. Ana Bolvari
111110
111110 04.02.2024 U12 2024
4. Krunoslav Brkić
121253
121253 03.03.2004 60+ 2024 25.09.2023
5. Matija Butko
122374
122374 30.09.2016 M 2024 25.09.2023
6. Stjepan Butko
121254
121254 30.06.2002 60+ 2024 25.09.2023
7. Lovro Ćosić
123595
123595 02.09.2023 U18 2024 25.09.2023
8. Dražen Ćosić
121255
121255 21.11.2011 M 2024 25.09.2023
9. Patrik Drašković
123688
123688 04.02.2024 U14 2024
10. Zvonimir Falamić
122375
122375 30.09.2016 M 2024 29.08.2022
11. Vlatka Falamić
111106
111106 04.02.2024 U23 2024
12. Tihomir Hanzl
121636
121636 25.02.1998 M 2024 21.09.2021
13. Lucija Jovanović
111109
111109 04.02.2024 U12 2024
14. Fran Jovanović
123689
123689 04.02.2024 U14 2024
15. Adrian Končar
123692
123692 04.02.2024 U14 2024
16. Zdenko Krznar
123282
123282 24.09.2021 M 2024 25.09.2023
17. Luka Lacković
123674
123674 04.02.2024 U18 2024
18. Mirko Maroslavac
121257
121257 28.01.1982 60+ 2024 25.09.2023
19. Ivan Matijević
123690
123690 04.02.2024 U14 2024
20. Dinko Mikičić
121258
121258 18.01.2008 M 2024 29.08.2022
21. Sara Mrla
111108
111108 04.02.2024 U18 2024
22. Drago Peroković
123048
123048 10.12.2019 M 2024 21.09.2021
23. Bojan Petrovicki
123510
123510 22.01.2023 M 2024 25.09.2023
24. Dušan Poljak
121259
121259 22.10.2010 60+ 2024 25.09.2023
25. Marko Skroban
123290
123290 05.10.2021 M 2024 07.10.2021
26. Boško Soldić
123509
123509 22.01.2023 M 2024 25.09.2023
27. Nenad Šimara
122601
122601 17.10.2017 M 2024 25.09.2023
28. Karlo Vrban
123687
123687 04.02.2024 U14 2024
29. Branko Vukobratović
121260
121260 21.11.1985 60+ 2024 25.09.2023
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Krunoslav Brkić
121253
121253
2. Stjepan Butko
121254
121254
3. Matija Butko
122374
122374
4. Dražen Ćosić
121255
121255
5. Zvonimir Falamić
122375
122375
6. Tihomir Hanzl
121636
121636
7. Predrag Kovač
121261
121261
8. Dalibor Kustura
121256
121256
9. Mirko Maroslavac
121257
121257
10. Dinko Mikičić
121258
121258
11. Dušan Poljak
121259
121259
12. Željko Slačanac
121635
121635
13. Branko Vukobratović
121260
121260

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Krunoslav Brkić
121253
121253
2. Matija Butko
122374
122374
3. Stjepan Butko
121254
121254
4. Dražen Ćosić
121255
121255
5. Zvonimir Falamić
122375
122375
6. Tihomir Hanzl
121636
121636
7. Dalibor Kustura
121256
121256
8. Mirko Maroslavac
121257
121257
9. Dinko Mikičić
121258
121258
10. Dušan Poljak
121259
121259
11. Željko Slačanac
121635
121635
12. Nenad Šimara
122601
122601
13. Branko Vukobratović
121260
121260

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Krunoslav Brkić
121253
121253
2. Matija Butko
122374
122374
3. Stjepan Butko
121254
121254
4. Dražen Ćosić
121255
121255
5. Zvonimir Falamić
122375
122375
6. Tihomir Hanzl
121636
121636
7. Dalibor Kustura
121256
121256
8. Mirko Maroslavac
121257
121257
9. Dinko Mikičić
121258
121258
10. Dušan Poljak
121259
121259
11. Željko Slačanac
121635
121635
12. Nenad Šimara
122601
122601
13. Branko Vukobratović
121260
121260

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Krunoslav Brkić
121253
121253
2. Matija Butko
122374
122374
3. Stjepan Butko
121254
121254
4. Dražen Ćosić
121255
121255
5. Zvonimir Falamić
122375
122375
6. Tihomir Hanzl
121636
121636
7. Dalibor Kustura
121256
121256
8. Mirko Maroslavac
121257
121257
9. Dinko Mikičić
121258
121258
10. Drago Peroković
123048
123048
11. Dušan Poljak
121259
121259
12. Darko Puljić
123049
123049
13. Željko Slačanac
121635
121635
14. Nenad Šimara
122601
122601
15. Branko Vukobratović
121260
121260

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Krunoslav Brkić
121253
121253
2. Matija Butko
122374
122374
3. Stjepan Butko
121254
121254
4. Dražen Ćosić
121255
121255
5. Zvonimir Falamić
122375
122375
6. Tihomir Hanzl
121636
121636
7. Dalibor Kustura
121256
121256
8. Mirko Maroslavac
121257
121257
9. Dinko Mikičić
121258
121258
10. Drago Peroković
123048
123048
11. Dušan Poljak
121259
121259
12. Darko Puljić
123049
123049
13. Željko Slačanac
121635
121635
14. Nenad Šimara
122601
122601
15. Branko Vukobratović
121260
121260

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Krunoslav Brkić
121253
121253
2. Matija Butko
122374
122374
3. Stjepan Butko
121254
121254
4. Dražen Ćosić
121255
121255
5. Zvonimir Falamić
122375
122375
6. Tihomir Hanzl
121636
121636
7. Zdenko Krznar
123282
123282
8. Mirko Maroslavac
121257
121257
9. Dinko Mikičić
121258
121258
10. Drago Peroković
123048
123048
11. Dušan Poljak
121259
121259
12. Marko Skroban
123290
123290
13. Nenad Šimara
122601
122601
14. Branko Vukobratović
121260
121260

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Mislav Aladić
123508
123508
2. Krunoslav Brkić
121253
121253
3. Matija Butko
122374
122374
4. Stjepan Butko
121254
121254
5. Dražen Ćosić
121255
121255
6. Zvonimir Falamić
122375
122375
7. Tihomir Hanzl
121636
121636
8. Zdenko Krznar
123282
123282
9. Mirko Maroslavac
121257
121257
10. Dinko Mikičić
121258
121258
11. Drago Peroković
123048
123048
12. Bojan Petrovicki
123510
123510
13. Dušan Poljak
121259
121259
14. Marko Skroban
123290
123290
15. Boško Soldić
123509
123509
16. Nenad Šimara
122601
122601
17. Branko Vukobratović
121260
121260

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Mislav Aladić
123508
123508
2. Vedran Aladić
123650
123650
3. Krunoslav Brkić
121253
121253
4. Matija Butko
122374
122374
5. Stjepan Butko
121254
121254
6. Dražen Ćosić
121255
121255
7. Lovro Ćosić
123595
123595
8. Patrik Drašković
123688
123688
9. Zvonimir Falamić
122375
122375
10. Vlatka Falamić
111106
111106
11. Tihomir Hanzl
121636
121636
12. Fran Jovanović
123689
123689
13. Adrian Končar
123692
123692
14. Zdenko Krznar
123282
123282
15. Luka Lacković
123674
123674
16. Mirko Maroslavac
121257
121257
17. Ivan Matijević
123690
123690
18. Dinko Mikičić
121258
121258
19. Sara Mrla
111108
111108
20. Drago Peroković
123048
123048
21. Bojan Petrovicki
123510
123510
22. Dušan Poljak
121259
121259
23. Marko Skroban
123290
123290
24. Boško Soldić
123509
123509
25. Nenad Šimara
122601
122601
26. Branko Vukobratović
121260
121260

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Vedran Aladić
123650
123650
2. Mislav Aladić
123508
123508
3. Krunoslav Brkić
121253
121253
4. Matija Butko
122374
122374
5. Stjepan Butko
121254
121254
6. Dražen Ćosić
121255
121255
7. Lovro Ćosić
123595
123595
8. Patrik Drašković
123688
123688
9. Zvonimir Falamić
122375
122375
10. Vlatka Falamić
111106
111106
11. Tihomir Hanzl
121636
121636
12. Fran Jovanović
123689
123689
13. Adrian Končar
123692
123692
14. Zdenko Krznar
123282
123282
15. Luka Lacković
123674
123674
16. Mirko Maroslavac
121257
121257
17. Ivan Matijević
123690
123690
18. Dinko Mikičić
121258
121258
19. Sara Mrla
111108
111108
20. Drago Peroković
123048
123048
21. Bojan Petrovicki
123510
123510
22. Dušan Poljak
121259
121259
23. Marko Skroban
123290
123290
24. Boško Soldić
123509
123509
25. Nenad Šimara
122601
122601
26. Branko Vukobratović
121260
121260
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više