Kuglački klub Zadar - 810192

OIB: 59524922370
Adresa: Brune Bušića 10, 23 000 Zadar
Kuglački savez Zadarske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: kuglackiklubzadar2016@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Brune Bušića 10, 23 000 Zadar
Kontakt: Josip Kartelo 091 784 22 01 ;
Ovlaštene osobe: Neven Birkić, Josip Kartelo
Mrežne stranice:
Predsjednik: Neven Birkić
Tajnik: Jurica Galić
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Čedo Alić
122076
122076 31.12.2012 60+ 2021 18.08.2021
2. Borna Bakran
121336
121336 14.07.2021 U23 2021 18.08.2021
3. Marijo Baljak
122077
122077 07.07.1998 60+ 2021 18.08.2021
4. Csongor Barany
140024
140024 14.07.2021 M 2021 18.08.2021
5. Boris Benedik
140022
140022 14.07.2021 M 2021 18.08.2021
6. Renato Bilaver
123071
123071 08.01.2020 U23 2021 18.08.2021
7. Andrija Božičević
120508
120508 02.07.2018 M 2021 18.08.2021
8. Matija Cindrić
120511
120511 28.06.2019 M 2021 18.08.2021
9. Roko Colić
123262
123262 17.07.2021 U14 2021 18.08.2021
10. Stanko Čota
121882
121882 14.07.2016 60+ 2021 18.08.2021
11. Jurica Galić
123256
123256 30.03.2021 M 2021 18.08.2021
12. Marko Jakljević
120860
120860 09.07.2020 M 2021 18.08.2021
13. Josip Kartelo
122078
122078 01.07.2014 M 2021 18.08.2021
14. Marko Lučić
123076
123076 08.01.2020 M 2021 07.01.2020
15. Roko Lulić
123074
123074 08.01.2020 U18 2021 25.02.2021
16. Darko Marković
123255
123255 30.03.2021 M 2021 18.08.2021
17. Antonio Maruna
123072
123072 08.01.2020 M 2021 20.12.2019
18. Ante Matak
122071
122071 14.07.2016 60+ 2021 18.08.2021
19. Šime Paić
123075
123075 08.01.2020 U18 2021 18.08.2021
20. Mario Paić
123073
123073 08.01.2020 U18 2021 18.08.2021
21. Ivica Perić
122082
122082 09.07.2020 M 2021 18.08.2021
22. Fran Popović
122445
122445 14.07.2021 U18 2021 18.08.2021
23. Silvio Svetec
121964
121964 02.07.2018 60+ 2021 10.09.2019
24. Zoran Škara
122075
122075 02.07.2018 M 2021 18.08.2021
25. Luka Ukalović
122085
122085 07.07.1998 60+ 2021 18.08.2021
DVOJNA REGISTRACIJA
1. Robert Ratković
122446
122446 14.07.2021 U18 2021 24.06.2021
IME I PREZIME HKS ID
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Čedo Alić
122076
122076
2. Marijo Baljak
122077
122077
3. Ante Baljak
122209
122209
4. Marko Baljak
122210
122210
5. Marin Colić
121958
121958
6. Stanko Čota
121882
121882
7. Josip Kartelo
122078
122078
8. Ivan Lulić
122079
122079
9. Darko Marković
121962
121962
10. Ante Matak
122071
122071
11. Zdenko Pavlic
122080
122080
12. Erik Perić
122081
122081
13. Ivica Perić
122082
122082
14. Karlo Perić
122083
122083
15. Ivan Rogić
122208
122208
16. Luka Ukalović
122085
122085
17. Filip Zelić
122053
122053

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Čedo Alić
122076
122076
2. Marijo Baljak
122077
122077
3. Ante Baljak
122209
122209
4. Marko Baljak
122210
122210
5. Marin Colić
121958
121958
6. Stanko Čota
121882
121882
7. Laslo Fekete
140005
140005
8. Josip Kartelo
122078
122078
9. Zolti Kiš
140006
140006
10. Ivan Lulić
122079
122079
11. Darko Marković
121962
121962
12. Ante Matak
122071
122071
13. Zdenko Pavlic
122080
122080
14. Erik Perić
122081
122081
15. Ivica Perić
122082
122082
16. Karlo Perić
122083
122083
17. Ivan Rogić
122208
122208
18. Luka Ukalović
122085
122085
19. Dominik Vedrić
122084
122084
20. Filip Zelić
122053
122053

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Čedo Alić
122076
122076
2. Marijo Baljak
122077
122077
3. Ante Baljak
122209
122209
4. Marko Baljak
122210
122210
5. Marin Colić
121958
121958
6. Stanko Čota
121882
121882
7. Laslo Fekete
140005
140005
8. Josip Kartelo
122078
122078
9. Zolti Kiš
140006
140006
10. Ivan Lulić
122079
122079
11. Darko Marković
121962
121962
12. Ante Matak
122071
122071
13. Zdenko Pavlic
122080
122080
14. Erik Perić
122081
122081
15. Ivica Perić
122082
122082
16. Karlo Perić
122083
122083
17. Ivan Rogić
122208
122208
18. Luka Ukalović
122085
122085
19. Dominik Vedrić
122084
122084
20. Filip Zelić
122053
122053

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Čedo Alić
122076
122076
2. Marijo Baljak
122077
122077
3. Marin Colić
121958
121958
4. Stanko Čota
121882
121882
5. Marko Jeličić
120703
120703
6. Josip Kartelo
122078
122078
7. Ante Matak
122071
122071
8. Erik Perić
122081
122081
9. Ivica Perić
122082
122082
10. Karlo Perić
122083
122083
11. Luka Ukalović
122085
122085

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Čedo Alić
122076
122076
2. Marijo Baljak
122077
122077
3. Ante Baljak
122209
122209
4. Marko Baljak
122210
122210
5. Marin Colić
121958
121958
6. Stanko Čota
121882
121882
7. Laslo Fekete
140005
140005
8. Marko Jeličić
120703
120703
9. Josip Kartelo
122078
122078
10. Zolti Kiš
140006
140006
11. Ivan Lulić
122079
122079
12. Darko Marković
121962
121962
13. Ante Matak
122071
122071
14. Erik Perić
122081
122081
15. Ivica Perić
122082
122082
16. Karlo Perić
122083
122083
17. Ivan Rogić
122208
122208
18. Luka Ukalović
122085
122085
19. Dominik Vedrić
122084
122084
20. Filip Zelić
122053
122053

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Čedo Alić
122076
122076
2. Marijo Baljak
122077
122077
3. Andrija Božičević
120508
120508
4. Matija Cindrić
120511
120511
5. Marin Colić
121958
121958
6. Stanko Čota
121882
121882
7. Josip Kartelo
122078
122078
8. Alen Kujundžić
122943
122943
9. Ante Matak
122071
122071
10. Tibor Nemet
121114
121114
11. Silvio Svetec
121964
121964
12. Zoran Škara
122075
122075
13. Luka Ukalović
122085
122085

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Čedo Alić
122076
122076
2. Marijo Baljak
122077
122077
3. Andrija Božičević
120508
120508
4. Matija Cindrić
120511
120511
5. Marin Colić
121958
121958
6. Stanko Čota
121882
121882
7. Josip Kartelo
122078
122078
8. Alen Kujundžić
122943
122943
9. Ante Matak
122071
122071
10. Tibor Nemet
121114
121114
11. Silvio Svetec
121964
121964
12. Zoran Škara
122075
122075
13. Luka Ukalović
122085
122085

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Čedo Alić
122076
122076
2. Marijo Baljak
122077
122077
3. Andrija Božičević
120508
120508
4. Matija Cindrić
120511
120511
5. Marin Colić
121958
121958
6. Stanko Čota
121882
121882
7. Josip Kartelo
122078
122078
8. Krsto Lulić
121977
121977
9. Ante Matak
122071
122071
10. Tibor Nemet
121114
121114
11. Silvio Svetec
121964
121964
12. Zoran Škara
122075
122075
13. Luka Ukalović
122085
122085

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Čedo Alić
122076
122076
2. Borna Bakran
121336
121336
3. Marijo Baljak
122077
122077
4. Renato Bilaver
123071
123071
5. Andrija Božičević
120508
120508
6. Matija Cindrić
120511
120511
7. Stanko Čota
121882
121882
8. Jurica Galić
123256
123256
9. Marko Jakljević
120860
120860
10. Josip Kartelo
122078
122078
11. Marko Lučić
123076
123076
12. Roko Lulić
123074
123074
13. Darko Marković
123255
123255
14. Antonio Maruna
123072
123072
15. Ante Matak
122071
122071
16. Šime Paić
123075
123075
17. Mario Paić
123073
123073
18. Ivica Perić
122082
122082
19. Silvio Svetec
121964
121964
20. Zoran Škara
122075
122075
21. Luka Ukalović
122085
122085

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Čedo Alić
122076
122076
2. Borna Bakran
121336
121336
3. Marijo Baljak
122077
122077
4. Csongor Barany
140024
140024
5. Boris Benedik
140022
140022
6. Renato Bilaver
123071
123071
7. Andrija Božičević
120508
120508
8. Matija Cindrić
120511
120511
9. Stanko Čota
121882
121882
10. Jurica Galić
123256
123256
11. Marko Jakljević
120860
120860
12. Josip Kartelo
122078
122078
13. Marko Lučić
123076
123076
14. Roko Lulić
123074
123074
15. Darko Marković
123255
123255
16. Antonio Maruna
123072
123072
17. Ante Matak
122071
122071
18. Mario Paić
123073
123073
19. Šime Paić
123075
123075
20. Ivica Perić
122082
122082
21. Fran Popović
122445
122445
22. Robert Ratković
122446
122446
23. Silvio Svetec
121964
121964
24. Zoran Škara
122075
122075
25. Luka Ukalović
122085
122085
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više