Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Hrast - 810043

OIB: 52593473182
Adresa: Milke Trnine 2, 34 000 Požega
Kuglački savez Požeško-slavonske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: bengi@net.hr
Adresa za dostavu pošte: ul. dr. Andrije Štampara 47, 34 000 Požega
Kontakt: Tomislav Kalužnik 098 165 24 12; Krešimir Kalčik 098 844 26 02
Ovlaštene osobe: Krešimir Kalčik, Tomislav Kalužnik
Mrežne stranice:
Predsjednik: Krešimir Kalčik
Tajnik: Tomislav Kalužnik
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Valjanost liječničkog
1. Ivan Banović
122891
122891 28.12.2020 60+ 2024 30.06.2024
2. Marinko Faletar
122373
122373 30.09.2016 M 2024
3. Ivan Gačić
120771
120771 26.06.2001 60+ 2024
4. Mate Jurić
120772
120772 30.06.2004 60+ 2024
5. Krešimir Kalčik
120773
120773 28.09.2010 M 2024 30.06.2024
6. Tomislav Kalužnik
120774
120774 08.09.1999 M 2024 30.06.2024
7. Antonio Kopić
122639
122639 16.01.2018 M 2024 30.06.2024
8. Josip Lončarević
120775
120775 10.02.2003 60+ 2024 30.06.2024
9. Siniša Matić
120777
120777 28.06.2004 M 2024
10. Mato Matijević
122587
122587 28.06.2024 M 2024 30.06.2024
11. Vjekoslav Pranjić
123165
123165 30.06.2023 M 2024 30.06.2024
12. Željko Samardžić
120779
120779 30.06.2006 M 2024 30.06.2024
13. Ljuban Vijačkić
122586
122586 30.06.2023 M 2024 30.06.2024
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Gačić
120771
120771
2. Mate Jurić
120772
120772
3. Krešimir Kalčik
120773
120773
4. Tomislav Kalužnik
120774
120774
5. Josip Lončarević
120775
120775
6. Siniša Matić
120777
120777
7. Jurica Matijević
120778
120778
8. Marijan Matijević
121748
121748
9. Željko Samardžić
120779
120779
10. Milan Varešak
122413
122413
11. Velibor Vujić
120781
120781

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marinko Faletar
122373
122373
2. Ivan Gačić
120771
120771
3. Mate Jurić
120772
120772
4. Krešimir Kalčik
120773
120773
5. Tomislav Kalužnik
120774
120774
6. Antonio Kopić
122639
122639
7. Josip Lončarević
120775
120775
8. Siniša Matić
120777
120777
9. Jurica Matijević
120778
120778
10. Željko Samardžić
120779
120779
11. Milan Varešak
122413
122413
12. Velibor Vujić
120781
120781

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marinko Faletar
122373
122373
2. Ivan Gačić
120771
120771
3. Mate Jurić
120772
120772
4. Krešimir Kalčik
120773
120773
5. Tomislav Kalužnik
120774
120774
6. Antonio Kopić
122639
122639
7. Josip Lončarević
120775
120775
8. Siniša Matić
120777
120777
9. Željko Samardžić
120779
120779
10. Milan Varešak
122413
122413
11. Velibor Vujić
120781
120781

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marinko Faletar
122373
122373
2. Ivan Gačić
120771
120771
3. Mate Jurić
120772
120772
4. Krešimir Kalčik
120773
120773
5. Tomislav Kalužnik
120774
120774
6. Antonio Kopić
122639
122639
7. Josip Lončarević
120775
120775
8. Siniša Matić
120777
120777
9. Željko Samardžić
120779
120779
10. Milan Varešak
122413
122413
11. Velibor Vujić
120781
120781

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Banović
122891
122891
2. Marinko Faletar
122373
122373
3. Ivan Gačić
120771
120771
4. Mate Jurić
120772
120772
5. Krešimir Kalčik
120773
120773
6. Tomislav Kalužnik
120774
120774
7. Antonio Kopić
122639
122639
8. Josip Lončarević
120775
120775
9. Siniša Matić
120777
120777
10. Željko Samardžić
120779
120779
11. Milan Varešak
122413
122413
12. Velibor Vujić
120781
120781

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Banović
122891
122891
2. Marinko Faletar
122373
122373
3. Ivan Gačić
120771
120771
4. Mate Jurić
120772
120772
5. Krešimir Kalčik
120773
120773
6. Tomislav Kalužnik
120774
120774
7. Antonio Kopić
122639
122639
8. Josip Lončarević
120775
120775
9. Siniša Matić
120777
120777
10. Željko Samardžić
120779
120779
11. Milan Varešak
122413
122413

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Banović
122891
122891
2. Marinko Faletar
122373
122373
3. Ivan Gačić
120771
120771
4. Mate Jurić
120772
120772
5. Krešimir Kalčik
120773
120773
6. Tomislav Kalužnik
120774
120774
7. Antonio Kopić
122639
122639
8. Josip Lončarević
120775
120775
9. Stjepan Maruna
123530
123530
10. Siniša Matić
120777
120777
11. Željko Samardžić
120779
120779
12. Milan Varešak
122413
122413

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nera Bakić
110791
110791
2. Ivan Banović
122891
122891
3. Marinko Faletar
122373
122373
4. Ivan Gačić
120771
120771
5. Mate Jurić
120772
120772
6. Krešimir Kalčik
120773
120773
7. Tomislav Kalužnik
120774
120774
8. Antonio Kopić
122639
122639
9. Josip Lončarević
120775
120775
10. Stjepan Maruna
123530
123530
11. Siniša Matić
120777
120777
12. Vjekoslav Pranjić
123165
123165
13. Željko Samardžić
120779
120779
14. Milan Varešak
122413
122413
15. Ljuban Vijačkić
122586
122586

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Banović
122891
122891
2. Marinko Faletar
122373
122373
3. Ivan Gačić
120771
120771
4. Mate Jurić
120772
120772
5. Krešimir Kalčik
120773
120773
6. Tomislav Kalužnik
120774
120774
7. Antonio Kopić
122639
122639
8. Josip Lončarević
120775
120775
9. Siniša Matić
120777
120777
10. Mato Matijević
122587
122587
11. Vjekoslav Pranjić
123165
123165
12. Željko Samardžić
120779
120779
13. Ljuban Vijačkić
122586
122586
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više