Športski kuglački klub Moslavina - 810077

OIB: 39020264202
Adresa: Hrvatskih branitelja 8, 44 320 Kutina
Kuglački savez Sisačko-moslavačke županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: mira.malovic@petrokemija.hr; ivanabelsi@net.hr
Adresa za dostavu pošte: Hrvatskih branitelja 8, 44 320 Kutina
Kontakt: Mira Malović 091 488 65 95; Ivana Belši 091 533 77 75
Ovlaštene osobe: Mira Malović i Ivana Belši
Mrežne stranice:
Predsjednik: Ivana Belši
Tajnik: Mira Malović
Trener: Tomo Canjuga

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Tamara Arežina
110778
110778 01.10.2018 Ž 2023 10.09.2021
2. Suada Belak
110963
110963 06.10.2021 60+ 2023 08.09.2022
3. Ivana Belši
110370
110370 09.09.2006 Ž 2023 08.09.2022
4. Kristina Borojević
110372
110372 16.03.2015 U23 2023 28.09.2022
5. Karolina Breber
111011
111011 22.10.2022 Ž 2023 20.10.2022
6. Snježana Glavaš
110373
110373 27.08.2004 Ž 2023 11.11.2022
7. Katarina Gršić
110374
110374 20.08.2007 Ž 2023 08.09.2022
8. Ljerka Gulija
110375
110375 27.09.2008 Ž 2022 10.09.2021
9. Mira Malović
110377
110377 17.09.2003 Ž 2023 08.09.2022
10. Tea Plaskonj
110964
110964 06.10.2021 Ž 2023 14.10.2021
11. Kornelija Prebeg
110763
110763 26.06.2018 Ž 2023 08.09.2022
12. Sanja Sabo
110959
110959 23.09.2021 Ž 2022 08.09.2022
13. Zvjezdana Šeliga
110378
110378 31.01.2009 Ž 2023 08.09.2022
14. Valentina Šeliga
110369
110369 25.09.2011 Ž 2023 08.09.2022
15. Helena Tunjić
110376
110376 03.10.2013 Ž 2023 28.09.2022
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivana Belši
110370
110370
2. Katica Borojević
110371
110371
3. Kristina Borojević
110372
110372
4. Snježana Glavaš
110373
110373
5. Katarina Gršić
110374
110374
6. Ljerka Gulija
110375
110375
7. Mira Malović
110377
110377
8. Valentina Šeliga
110369
110369
9. Zvjezdana Šeliga
110378
110378
10. Helena Tunjić
110376
110376

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivana Belši
110370
110370
2. Katica Borojević
110371
110371
3. Kristina Borojević
110372
110372
4. Snježana Glavaš
110373
110373
5. Katarina Gršić
110374
110374
6. Ljerka Gulija
110375
110375
7. Mira Malović
110377
110377
8. Kornelija Prebeg
110763
110763
9. Valentina Šeliga
110369
110369
10. Zvjezdana Šeliga
110378
110378
11. Helena Tunjić
110376
110376

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivana Belši
110370
110370
2. Katica Borojević
110371
110371
3. Kristina Borojević
110372
110372
4. Snježana Glavaš
110373
110373
5. Katarina Gršić
110374
110374
6. Ljerka Gulija
110375
110375
7. Mira Malović
110377
110377
8. Sandra Ortolan
110689
110689
9. Kornelija Prebeg
110763
110763
10. Valentina Šeliga
110369
110369
11. Zvjezdana Šeliga
110378
110378
12. Helena Tunjić
110376
110376

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tamara Arežina
110778
110778
2. Ivana Belši
110370
110370
3. Katica Borojević
110371
110371
4. Kristina Borojević
110372
110372
5. Snježana Glavaš
110373
110373
6. Katarina Gršić
110374
110374
7. Ljerka Gulija
110375
110375
8. Mira Malović
110377
110377
9. Sandra Ortolan
110689
110689
10. Kornelija Prebeg
110763
110763
11. Valentina Šeliga
110369
110369
12. Zvjezdana Šeliga
110378
110378
13. Helena Tunjić
110376
110376

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tamara Arežina
110778
110778
2. Ivana Belši
110370
110370
3. Snježana Glavaš
110373
110373
4. Katarina Gršić
110374
110374
5. Ljerka Gulija
110375
110375
6. Mira Malović
110377
110377
7. Kornelija Prebeg
110763
110763
8. Valentina Šeliga
110369
110369
9. Zvjezdana Šeliga
110378
110378
10. Helena Tunjić
110376
110376

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tamara Arežina
110778
110778
2. Ivana Belši
110370
110370
3. Kristina Borojević
110372
110372
4. Snježana Glavaš
110373
110373
5. Katarina Gršić
110374
110374
6. Ljerka Gulija
110375
110375
7. Mira Malović
110377
110377
8. Kornelija Prebeg
110763
110763
9. Valentina Šeliga
110369
110369
10. Zvjezdana Šeliga
110378
110378
11. Helena Tunjić
110376
110376

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tamara Arežina
110778
110778
2. Ivana Belši
110370
110370
3. Kristina Borojević
110372
110372
4. Snježana Glavaš
110373
110373
5. Katarina Gršić
110374
110374
6. Ljerka Gulija
110375
110375
7. Mira Malović
110377
110377
8. Kornelija Prebeg
110763
110763
9. Valentina Šeliga
110369
110369
10. Zvjezdana Šeliga
110378
110378
11. Helena Tunjić
110376
110376

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tamara Arežina
110778
110778
2. Suada Belak
110963
110963
3. Ivana Belši
110370
110370
4. Kristina Borojević
110372
110372
5. Snježana Glavaš
110373
110373
6. Katarina Gršić
110374
110374
7. Ljerka Gulija
110375
110375
8. Mira Malović
110377
110377
9. Tea Plaskonj
110964
110964
10. Kornelija Prebeg
110763
110763
11. Sanja Sabo
110959
110959
12. Valentina Šeliga
110369
110369
13. Zvjezdana Šeliga
110378
110378
14. Helena Tunjić
110376
110376

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tamara Arežina
110778
110778
2. Suada Belak
110963
110963
3. Ivana Belši
110370
110370
4. Kristina Borojević
110372
110372
5. Karolina Breber
111011
111011
6. Snježana Glavaš
110373
110373
7. Katarina Gršić
110374
110374
8. Ljerka Gulija
110375
110375
9. Mira Malović
110377
110377
10. Tea Plaskonj
110964
110964
11. Kornelija Prebeg
110763
110763
12. Sanja Sabo
110959
110959
13. Valentina Šeliga
110369
110369
14. Zvjezdana Šeliga
110378
110378
15. Helena Tunjić
110376
110376
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više