Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Poštar - 810103

OIB: 22995941553
Adresa: Hercegovačka 1, 21 000 Split
Kuglački savez Splitsko dalmatinske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: mateo@poligon.hr; kk.postar@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Poligon d.o.o., Velebitska 27, 21 000 Split
Kontakt: Mateo Vrlika 098 321 777; Elda Sinovčić 091 517 58 77
Ovlaštene osobe: Tonči Bauk, Mateo Vrlika
Mrežne stranice: www.kkpostar.hr
Predsjednik: Tonči Bauk
Tajnik: Mateo Vrlika
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Jure Biloš
121742
121742 16.09.2006 M 2024 10.03.2023
2. Gabrijel Bjekić
123277
123277 20.09.2021 U18 2024 28.02.2024
3. Domagoj Bradarić
121743
121743 08.07.2007 M 2024 26.09.2019
4. Ante Burnać
121434
121434 09.07.2020 M 2024 07.03.2024
5. Ante Delić
122695
122695 03.04.2018 U18 2024 22.02.2022
6. Vinko Hadjina
123708
123708 20.02.2024 M 2024
7. Josip Jurenović
123667
123667 08.01.2024 M 2024 25.01.2024
8. Milan Kolić
121746
121746 16.09.2006 M 2024 06.03.2024
9. Josip Martinović
123232
123232 04.11.2020 U18 2024 07.09.2023
10. Tomislav Odrljin
121747
121747 08.07.2014 M 2024 23.02.2024
11. Valentina Prpić
110389
110389 30.06.2022 Ž 2024 26.01.2024
12. Tonći Radovniković
123668
123668 15.01.2024 U23 2024 06.01.2024
13. Ante Ratković
121584
121584 09.07.2020 M 2024 21.02.2024
14. Robert Ratković
122446
122446 30.06.2023 U23 2024 21.02.2024
15. Elda Sinovčić
110390
110390 09.07.2020 60+ 2024 01.03.2024
16. Marjan Tomić
123463
123463 01.11.2022 M 2024 22.01.2024
17. Ivan Tomić
121632
121632 28.06.2019 M 2024 23.02.2024
18. Nikola Vukičević
122377
122377 30.06.2017 U18 2024 28.02.2024
19. Ljubo Žuljević
121751
121751 10.07.2012 60+ 2024 07.03.2024
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
1. Elda Sinovčić
310011
310011 Trenerica svih kategorija A licenca 31.01.2025
IME I PREZIME HKS ID
1. Duje Puharić
520051
520051
2. Mateo Vrlika
520050
520050

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tonči Bauk
121741
121741
2. Jure Biloš
121742
121742
3. Domagoj Bradarić
121743
121743
4. Ivan Budiša
122466
122466
5. Ivan Cvrlje
122320
122320
6. Mateo Erak
122467
122467
7. Anđelko Grubar
121745
121745
8. Milan Kolić
121746
121746
9. Boško Lišnić
122033
122033
10. Tomislav Odrljin
121747
121747
11. Goran Pofuk
121749
121749
12. Ivan Totić
121750
121750
13. Ljubo Žuljević
121751
121751

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tonči Bauk
121741
121741
2. Jure Biloš
121742
121742
3. Domagoj Bradarić
121743
121743
4. Ivan Budiša
122466
122466
5. Ivan Cvrlje
122320
122320
6. Mateo Erak
122467
122467
7. Anđelko Grubar
121745
121745
8. Milan Kolić
121746
121746
9. Tihomir Lasić
122046
122046
10. Boško Lišnić
122033
122033
11. Tomislav Odrljin
121747
121747
12. Goran Pofuk
121749
121749
13. Ivan Totić
121750
121750
14. Ljubo Žuljević
121751
121751

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tonči Bauk
121741
121741
2. Jure Biloš
121742
121742
3. Domagoj Bradarić
121743
121743
4. Ivan Budiša
122466
122466
5. Ante Delić
122695
122695
6. Mateo Erak
122467
122467
7. Anđelko Grubar
121745
121745
8. Milan Kolić
121746
121746
9. Tihomir Lasić
122046
122046
10. Boško Lišnić
122033
122033
11. Tomislav Odrljin
121747
121747
12. Goran Pofuk
121749
121749
13. Ivan Totić
121750
121750
14. Nikola Vukičević
122377
122377
15. Ljubo Žuljević
121751
121751

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tonči Bauk
121741
121741
2. Jure Biloš
121742
121742
3. Domagoj Bradarić
121743
121743
4. Ivan Budiša
122466
122466
5. Mateo Erak
122467
122467
6. Anđelko Grubar
121745
121745
7. Milan Kolić
121746
121746
8. Tihomir Lasić
122046
122046
9. Boško Lišnić
122033
122033
10. Tomislav Odrljin
121747
121747
11. Goran Pofuk
121749
121749
12. Ljubo Žuljević
121751
121751

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Juraj Banić
122909
122909
2. Tonči Bauk
121741
121741
3. Jure Biloš
121742
121742
4. Domagoj Bradarić
121743
121743
5. Ivan Budiša
122466
122466
6. Ante Delić
122695
122695
7. Ivan Đerek
122906
122906
8. Mateo Erak
122467
122467
9. Anđelko Grubar
121745
121745
10. Milan Kolić
121746
121746
11. Tihomir Lasić
122046
122046
12. Boško Lišnić
122033
122033
13. Tomislav Odrljin
121747
121747
14. Goran Pofuk
121749
121749
15. Dario Stojkovski
122852
122852
16. Antonio Turudić
122905
122905
17. Nikola Vukičević
122377
122377
18. Ljubo Žuljević
121751
121751

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Juraj Banić
122909
122909
2. Tonči Bauk
121741
121741
3. Jure Biloš
121742
121742
4. Emanuel Bjekić
123067
123067
5. Domagoj Bradarić
121743
121743
6. Ivan Budiša
122466
122466
7. Ante Delić
122695
122695
8. Ivan Đerek
122906
122906
9. Mateo Erak
122467
122467
10. Anđelko Grubar
121745
121745
11. Milan Kolić
121746
121746
12. Tihomir Lasić
122046
122046
13. Boško Lišnić
122033
122033
14. Kostadin Manev
140014
140014
15. Tomislav Odrljin
121747
121747
16. Goran Pofuk
121749
121749
17. Ivan Tomić
121632
121632
18. Leonardo Tomić
123070
123070
19. Antonio Turudić
122905
122905
20. Nikola Vukičević
122377
122377
21. Ljubo Žuljević
121751
121751

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Jure Biloš
121742
121742
2. Gabrijel Bjekić
123277
123277
3. Domagoj Bradarić
121743
121743
4. Ante Burnać
121434
121434
5. Ante Delić
122695
122695
6. Vinko Hadjina
123708
123708
7. Josip Jurenović
123667
123667
8. Milan Kolić
121746
121746
9. Josip Martinović
123232
123232
10. Tomislav Odrljin
121747
121747
11. Tonći Radovniković
123668
123668
12. Robert Ratković
122446
122446
13. Ante Ratković
121584
121584
14. Ivan Tomić
121632
121632
15. Marjan Tomić
123463
123463
16. Nikola Vukičević
122377
122377
17. Ljubo Žuljević
121751
121751

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tonči Bauk
121741
121741
2. Jure Biloš
121742
121742
3. Domagoj Bradarić
121743
121743
4. Ivan Cvrlje
122320
122320
5. Anđelko Grubar
121745
121745
6. Milan Kolić
121746
121746
7. Boško Lišnić
122033
122033
8. Tomislav Odrljin
121747
121747
9. Goran Pofuk
121749
121749
10. Ivan Totić
121750
121750
11. Ljubo Žuljević
121751
121751

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Juraj Banić
122909
122909
2. Tonči Bauk
121741
121741
3. Jure Biloš
121742
121742
4. Emanuel Bjekić
123067
123067
5. Domagoj Bradarić
121743
121743
6. Ivan Budiša
122466
122466
7. Ante Burnać
121434
121434
8. Ante Delić
122695
122695
9. Ivan Đerek
122906
122906
10. Mateo Erak
122467
122467
11. Anđelko Grubar
121745
121745
12. Milan Kolić
121746
121746
13. Tihomir Lasić
122046
122046
14. Boško Lišnić
122033
122033
15. Kostadin Manev
140014
140014
16. Josip Martinović
123232
123232
17. Tomislav Odrljin
121747
121747
18. Goran Pofuk
121749
121749
19. Kristijan Pudar
123114
123114
20. Petar Pudar
122431
122431
21. Ante Ratković
121584
121584
22. Leonardo Tomić
123070
123070
23. Ivan Tomić
121632
121632
24. Antonio Turudić
122905
122905
25. Nikola Vukičević
122377
122377
26. Ljubo Žuljević
121751
121751

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tonči Bauk
121741
121741
2. Jure Biloš
121742
121742
3. Emanuel Bjekić
123067
123067
4. Gabrijel Bjekić
123277
123277
5. Domagoj Bradarić
121743
121743
6. Ivan Budiša
122466
122466
7. Ante Burnać
121434
121434
8. Ante Delić
122695
122695
9. Mateo Erak
122467
122467
10. Anđelko Grubar
121745
121745
11. Milan Kolić
121746
121746
12. Josip Martinović
123232
123232
13. Tomislav Odrljin
121747
121747
14. Goran Pofuk
121749
121749
15. Kristijan Pudar
123114
123114
16. Petar Pudar
122431
122431
17. Ante Ratković
121584
121584
18. Dario Stojkovski
122852
122852
19. Ivan Tomić
121632
121632
20. Leonardo Tomić
123070
123070
21. Nikola Vukičević
122377
122377
22. Ljubo Žuljević
121751
121751

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tonči Bauk
121741
121741
2. Jure Biloš
121742
121742
3. Emanuel Bjekić
123067
123067
4. Gabrijel Bjekić
123277
123277
5. Domagoj Bradarić
121743
121743
6. Ivan Budiša
122466
122466
7. Ante Burnać
121434
121434
8. Ante Delić
122695
122695
9. Mateo Erak
122467
122467
10. Anđelko Grubar
121745
121745
11. Milan Kolić
121746
121746
12. Josip Martinović
123232
123232
13. Tomislav Odrljin
121747
121747
14. Goran Pofuk
121749
121749
15. Petar Pudar
122431
122431
16. Robert Ratković
122446
122446
17. Ante Ratković
121584
121584
18. Ivan Tomić
121632
121632
19. Leonardo Tomić
123070
123070
20. Marjan Tomić
123463
123463
21. Nikola Vukičević
122377
122377
22. Ljubo Žuljević
121751
121751

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Juraj Banić
122909
122909
2. Tonči Bauk
121741
121741
3. Jure Biloš
121742
121742
4. Emanuel Bjekić
123067
123067
5. Domagoj Bradarić
121743
121743
6. Ivan Budiša
122466
122466
7. Ante Delić
122695
122695
8. Ivan Đerek
122906
122906
9. Mateo Erak
122467
122467
10. Milan Kolić
121746
121746
11. Tihomir Lasić
122046
122046
12. Ana Laus
110611
110611
13. Boško Lišnić
122033
122033
14. Josip Martinović
123232
123232
15. Goran Pofuk
121749
121749
16. Petar Pudar
122431
122431
17. Kristijan Pudar
123114
123114
18. Elda Sinovčić
110390
110390
19. Leonardo Tomić
123070
123070
20. Ivan Tomić
121632
121632
21. Antonio Turudić
122905
122905
22. Nikola Vukičević
122377
122377

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tonči Bauk
121741
121741
2. Jure Biloš
121742
121742
3. Emanuel Bjekić
123067
123067
4. Gabrijel Bjekić
123277
123277
5. Domagoj Bradarić
121743
121743
6. Ivan Budiša
122466
122466
7. Ante Delić
122695
122695
8. Mateo Erak
122467
122467
9. Anđelko Grubar
121745
121745
10. Ana Laus
110611
110611
11. Josip Martinović
123232
123232
12. Valentina Prpić
110389
110389
13. Petar Pudar
122431
122431
14. Robert Ratković
122446
122446
15. Elda Sinovčić
110390
110390
16. Ivan Tomić
121632
121632
17. Leonardo Tomić
123070
123070
18. Marjan Tomić
123463
123463
19. Nikola Vukičević
122377
122377

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tonči Bauk
121741
121741
2. Jure Biloš
121742
121742
3. Emanuel Bjekić
123067
123067
4. Gabrijel Bjekić
123277
123277
5. Domagoj Bradarić
121743
121743
6. Ivan Budiša
122466
122466
7. Ante Delić
122695
122695
8. Mateo Erak
122467
122467
9. Anđelko Grubar
121745
121745
10. Ana Laus
110611
110611
11. Josip Martinović
123232
123232
12. Kristijan Pudar
123114
123114
13. Petar Pudar
122431
122431
14. Elda Sinovčić
110390
110390
15. Dario Stojkovski
122852
122852
16. Ivan Tomić
121632
121632
17. Leonardo Tomić
123070
123070
18. Nikola Vukičević
122377
122377
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više