Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Vrlika - 810142

OIB: 54700082204
Adresa: Mišina 15, 21 000 Split
Kuglački savez Splitsko dalmatinske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: kuglackiklubvrlika@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Mišina 15, 21 000 Split
Kontakt: Anđelo Rebić 099 479 24 12, Zvonko Vučemilović-Šimunović 091 534 13 22
Ovlaštene osobe: Zvonko Vučemilović-Šimunović, Anđelo Rebić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Zvonko Vučemilović-Šimunović
Tajnik: Anđelo Rebić
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Joško Burnać
121435
121435 08.07.2010 M 2024 27.02.2024
2. Stanko Čota
121882
121882 23.01.2024 60+ 2024 27.02.2024
3. Petar Elez
121436
121436 10.07.2012 M 2024 27.02.2024
4. Denis Erceg
121437
121437 10.07.2012 M 2024 27.02.2024
5. Borna Erceg
122860
122860 17.12.2018 U23 2024 27.02.2024
6. Ivan Ercegovac
123580
123580 23.01.2024 M 2024 27.02.2024
7. Dražen Gospodnetić
122535
122535 23.01.2024 M 2024 27.02.2024
8. Ante Mandarić
122644
122644 18.01.2018 M 2024 22.09.2022
9. Tomislav Mandarić
121438
121438 10.07.2012 M 2024 22.09.2022
10. Mario Marić
122217
122217 30.06.2022 M 2024 27.02.2024
11. Tomislav Matetić
122089
122089 08.07.2014 M 2024 27.02.2024
12. Branko Matetić
121439
121439 08.07.2013 60+ 2024 27.02.2024
13. Mihovil Parčina
123060
123060 23.01.2024 M 2024 27.02.2024
14. Tomislav Raboteg
122978
122978 30.06.2023 M 2024 12.09.2023
15. Miro Rako
122114
122114 23.01.2024 60+ 2024 27.02.2024
16. Stipe Rako
122115
122115 23.01.2024 M 2024 27.02.2024
17. Josip Ravlić
122116
122116 23.01.2024 60+ 2024 27.02.2024
18. Anđelo Rebić
122922
122922 09.07.2020 M 2024 27.02.2024
19. Hrvoje Spaija
122117
122117 23.01.2024 M 2024 27.02.2024
20. Zvonimir Vučemilović
122087
122087 25.09.2001 60+ 2024 27.02.2024
21. Petar Vuko
123415
123415 23.01.2024 60+ 2024 27.02.2024
22. Nikola Županović
122118
122118 23.01.2024 60+ 2024 27.02.2024
23. Josip Žužul
121633
121633 23.01.2024 M 2024 27.02.2024
DVOJNA REGISTRACIJA
1. Joško Krstulović-Opara
123660
123660 21.12.2023 U23 2024 28.12.2023
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
1. Tihomir Barišić
320098
320098 Trener seniora B licenca 31.01.2025
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ljubomir Budić
121433
121433
2. Ante Burnać
121434
121434
3. Joško Burnać
121435
121435
4. Denis Delić
121409
121409
5. Petar Elez
121436
121436
6. Denis Erceg
121437
121437
7. Tomislav Mandarić
121438
121438
8. Branko Matetić
121439
121439
9. Tomislav Matetić
122089
122089
10. Toni Tešija
122179
11. Zvonimir Vučemilović
122087
122087

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ljubomir Budić
121433
121433
2. Ante Burnać
121434
121434
3. Joško Burnać
121435
121435
4. Denis Delić
121409
121409
5. Petar Elez
121436
121436
6. Denis Erceg
121437
121437
7. Damir Jurić
122219
122219
8. Tomislav Mandarić
121438
121438
9. Ante Mandarić
122644
122644
10. Valentino Mandarić
122645
122645
11. Mario Marić
122217
122217
12. Branko Matetić
121439
121439
13. Tomislav Matetić
122089
122089
14. Zvonimir Vučemilović
122087
122087

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ljubomir Budić
121433
121433
2. Ante Burnać
121434
121434
3. Joško Burnać
121435
121435
4. Denis Delić
121409
121409
5. Petar Elez
121436
121436
6. Denis Erceg
121437
121437
7. Damir Jurić
122219
122219
8. Tomislav Mandarić
121438
121438
9. Ante Mandarić
122644
122644
10. Valentino Mandarić
122645
122645
11. Mario Marić
122217
122217
12. Branko Matetić
121439
121439
13. Tomislav Matetić
122089
122089
14. Toni Tešija
122179
15. Zvonimir Vučemilović
122087
122087

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ljubomir Budić
121433
121433
2. Ante Burnać
121434
121434
3. Joško Burnać
121435
121435
4. Denis Delić
121409
121409
5. Petar Elez
121436
121436
6. Denis Erceg
121437
121437
7. Ante Mandarić
122644
122644
8. Tomislav Mandarić
121438
121438
9. Valentino Mandarić
122645
122645
10. Branko Matetić
121439
121439
11. Tomislav Matetić
122089
122089
12. Zvonimir Vučemilović
122087
122087

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Frane Budić
122858.jpg
122858
2. Ante Burnać
121434
121434
3. Joško Burnać
121435
121435
4. Denis Delić
121409
121409
5. Petar Elez
121436
121436
6. Borna Erceg
122860
122860
7. Denis Erceg
121437
121437
8. Ante Mandarić
122644
122644
9. Tomislav Mandarić
121438
121438
10. Valentino Mandarić
122645
122645
11. Branko Matetić
121439
121439
12. Tomislav Matetić
122089
122089
13. Zvonimir Vučemilović
122087
122087

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ante Burnać
121434
121434
2. Joško Burnać
121435
121435
3. Petar Elez
121436
121436
4. Borna Erceg
122860
122860
5. Denis Erceg
121437
121437
6. Ante Mandarić
122644
122644
7. Tomislav Mandarić
121438
121438
8. Valentino Mandarić
122645
122645
9. Branko Matetić
121439
121439
10. Tomislav Matetić
122089
122089
11. Zvonimir Vučemilović
122087
122087

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Joško Burnać
121435
121435
2. Petar Elez
121436
121436
3. Denis Erceg
121437
121437
4. Borna Erceg
122860
122860
5. Tomislav Mandarić
121438
121438
6. Ante Mandarić
122644
122644
7. Tomislav Matetić
122089
122089
8. Branko Matetić
121439
121439
9. Anđelo Rebić
122922
122922
10. Zvonimir Vučemilović
122087
122087

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Joško Burnać
121435
121435
2. Petar Elez
121436
121436
3. Denis Erceg
121437
121437
4. Borna Erceg
122860
122860
5. Tomislav Mandarić
121438
121438
6. Ante Mandarić
122644
122644
7. Tomislav Matetić
122089
122089
8. Branko Matetić
121439
121439
9. Anđelo Rebić
122922
122922
10. Zvonimir Vučemilović
122087
122087

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Joško Burnać
121435
121435
2. Petar Elez
121436
121436
3. Denis Erceg
121437
121437
4. Borna Erceg
122860
122860
5. Tomislav Mandarić
121438
121438
6. Ante Mandarić
122644
122644
7. Mario Marić
122217
122217
8. Branko Matetić
121439
121439
9. Tomislav Matetić
122089
122089
10. Anđelo Rebić
122922
122922
11. Zvonimir Vučemilović
122087
122087

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Joško Burnać
121435
121435
2. Stanko Čota
121882
121882
3. Petar Elez
121436
121436
4. Borna Erceg
122860
122860
5. Denis Erceg
121437
121437
6. Ivan Ercegovac
123580
123580
7. Dražen Gospodnetić
122535
122535
8. Joško Krstulović-Opara
123660
123660
9. Tomislav Mandarić
121438
121438
10. Ante Mandarić
122644
122644
11. Mario Marić
122217
122217
12. Tomislav Matetić
122089
122089
13. Branko Matetić
121439
121439
14. Mihovil Parčina
123060
123060
15. Tomislav Raboteg
122978
122978
16. Miro Rako
122114
122114
17. Stipe Rako
122115
122115
18. Josip Ravlić
122116
122116
19. Anđelo Rebić
122922
122922
20. Hrvoje Spaija
122117
122117
21. Boško Stošić
123061
123061
22. Zvonimir Vučemilović
122087
122087
23. Petar Vuko
123415
123415
24. Nikola Županović
122118
122118
25. Josip Žužul
121633
121633
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više