Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Zabok - 810143

OIB: 79882439625
Adresa: Matije Gupca 248, 49 210 Zabok
Kuglački savez Krapinsko-zagorske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: kgkzabok@gmail.com; filipsedlar27@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Matije Gupca 248, 49 210 Zabok
Kontakt: Filip Sedlar 099 526 92 41
Ovlaštene osobe: Filip Sedlar, Martin Huis
Mrežne stranice:
Predsjednik: Filip Sedlar
Tajnik: Martin Huis
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Valjanost liječničkog
1. Borna Bakran
121336
121336 28.06.2024 M 2024 30.06.2024
2. Tihana Čavlović
110332
110332 28.06.2024 Ž 2024 30.06.2024
3. Antonija Črnjević
111103
111103 08.01.2024 U13 2024 30.06.2024
4. Matija Ferenčak
122602
122602 20.10.2017 U15 2024
5. Ivan Galac
123382
123382 07.05.2022 M 2024
6. Martin Gojšić
122908
122908 16.02.2019 U19 2024 30.06.2024
7. Lovro Grljač
121339
121339 01.10.2014 U19 2024 30.06.2024
8. Aurelija Gustović
110305
110305 30.06.2015 U19 2024
9. Jelena Hrastinski
110307
110307 01.02.2013 U23 2024
10. Dalibor Hršak
121340
121340 27.12.2021 M 2024 30.06.2024
11. Martin Huis
121341
121341 30.06.2014 M 2024 30.06.2024
12. Denis Juršetić
123627
123627 07.10.2023 U11 2024 30.06.2024
13. Nikola Juršetić
123087
123087 16.01.2020 U13 2024 30.06.2024
14. Josip Kobelščak
122463
122463 03.02.2017 U23 2024 30.06.2024
15. Karlo Krznar
121345
121345 30.06.2015 U23 2024
16. Danijel Lavrič
140027
140027 30.06.2023 M 2024 30.06.2024
17. Toni Ljubić
121346
121346 31.10.2011 U23 2024 30.06.2024
18. Marko Majstorović
121347
121347 01.10.2014 U23 2024 30.06.2024
19. Ema Majstorović
110309
110309 01.10.2014 U19 2024
20. Ines Manev
110335
110335 28.06.2024 Ž 2024
21. Ines Maričić
110011
110011 30.06.2023 Ž 2024
22. Kjara Mazulović
110226
110226 28.06.2024 Ž 2024 30.06.2024
23. Duško Medić
121331
121331 09.07.2020 60+ 2024 30.06.2024
24. Patrik Mikulec
122885
122885 19.01.2019 U15 2024 30.06.2024
25. Lovro Mikulec
121352
121352 01.10.2014 U23 2024 30.06.2024
26. Karlo Mikulec
121351
121351 06.11.2013 U19 2024 30.06.2024
27. Tina Mržljak
130016
130016 28.06.2024 Ž 2024
28. Bruno Pavrlišak
121353
121353 31.01.2011 U23 2024 30.06.2024
29. Ivan Petričević Komar
122793
122793 15.09.2018 U15 2024
30. Sara Rovtar
130017
130017 28.06.2024 U23 2024
31. Klara Sedlar
110230
110230 28.06.2024 Ž 2024
32. Filip Sedlar
121354
121354 30.06.2014 M 2024 30.06.2024
33. Jana Šeb
111005
111005 01.10.2022 Ž 2024
34. Magdalena Škreblin
110421
110421 28.06.2024 U23 2024 30.06.2024
35. Leonarda Škreblin
110314
110314 01.10.2014 U19 2024
36. Agata Šutina
110214
110214 30.06.2023 60+ 2024 30.06.2024
37. Ira Šutina
110215
110215 28.06.2024 Ž 2024
38. Bruno Tomek
121356
121356 30.06.2015 U19 2024 30.06.2024
39. Mihael Vrančić
122646
122646 19.01.2018 U19 2024 30.06.2024
DVOJNA REGISTRACIJA
1. Amela Nicol Imširović
110431
110431 28.06.2024 U23 2024 11.09.2024
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
1. Ira Šutina
310015
310015 Trenerica svih kategorija B licenca 31.01.2025
IME I PREZIME HKS ID
1. Josip Kruljec
520002
520002
2. Željko Šutina
520004
520004

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Borna Bakran
121336
121336
2. Adrian Belar
121449
121449
3. Sven Finger
121338
121338
4. Nemanja Galić
140008
140008
5. Dalibor Hršak
121340
121340
6. Martin Huis
121341
121341
7. Jadranko Kovačićek
121344
121344
8. Viktor Kralj
121049
121049
9. Toni Ljubić
121346
121346
10. Martin Mak
121348
121348
11. Filip Marušić
121349
121349
12. Božidar Mihelić
121350
121350
13. Filip Sedlar
121354
121354
14. Robert Sedlar
121355
121355
15. Matija Tutnjević
120733
120733

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Borna Bakran
121336
121336
2. Branko Crnogorac
120254
120254
3. Sven Finger
121338
121338
4. Nemanja Galić
140008
140008
5. Nemanja Galić
140008
140008
6. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
7. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
8. Dalibor Hršak
121340
121340
9. Martin Huis
121341
121341
10. Karlo Jerneić
121342
11. Dominiko Kobelščak
121343
121343
12. Viktor Kralj
121049
121049
13. Viktor Kralj
121049
121049
14. Karlo Krznar
121345
121345
15. Toni Ljubić
121346
121346
16. Marko Majstorović
121347
121347
17. Martin Mak
121348
121348
18. Filip Marušić
121349
121349
19. Božidar Mihelić
121350
121350
20. Bruno Pavrlišak
121353
121353
21. Martin Pavrlišak
122562
122562
22. Filip Sedlar
121354
121354
23. Filip Turkalj
120212
120212

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Borna Bakran
121336
121336
2. Matko Benko
121337
3. Branko Crnogorac
120254
120254
4. Sven Finger
121338
121338
5. Lovro Grljač
121339
121339
6. Dalibor Hršak
121340
121340
7. Martin Huis
121341
121341
8. Karlo Jerneić
121342
9. Dominiko Kobelščak
121343
121343
10. Josip Kobelščak
122463
122463
11. Karlo Krznar
121345
121345
12. Toni Ljubić
121346
121346
13. Marko Majstorović
121347
121347
14. Martin Mak
121348
121348
15. Filip Marušić
121349
121349
16. Martin Pavrlišak
122562
122562
17. Filip Sedlar
121354
121354
18. Filip Turkalj
120212
120212
19. Vladimir Zalukar
122578
122578

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Borna Bakran
121336
121336
2. Sven Finger
121338
121338
3. Stjepan Grah
122844
122844
4. Dalibor Hršak
121340
121340
5. Martin Huis
121341
121341
6. Dominiko Kobelščak
121343
121343
7. Karlo Krznar
121345
121345
8. Toni Ljubić
121346
121346
9. Marko Majstorović
121347
121347
10. Martin Mak
121348
121348
11. Filip Marušić
121349
121349
12. Božidar Mihelić
121350
121350
13. Mislav Mihelić
122856
122856
14. Bruno Pavrlišak
121353
121353
15. Martin Pavrlišak
122562
122562
16. Filip Sedlar
121354
121354
17. Karlo Zekić
121067
121067

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Borna Bakran
121336
121336
2. Matija Ferenčak
122602
122602
3. Sven Finger
121338
121338
4. Martin Gojšić
122908
122908
5. Stjepan Grah
122844
122844
6. Lovro Grljač
121339
121339
7. Leonarda Gustović
110306
110306
8. Dalibor Hršak
121340
121340
9. Martin Huis
121341
121341
10. Josip Kobelščak
122463
122463
11. Karlo Krznar
121345
121345
12. Toni Ljubić
121346
121346
13. Marko Majstorović
121347
121347
14. Filip Marušić
121349
121349
15. Mislav Mihelić
122856
122856
16. Božidar Mihelić
121350
121350
17. Patrik Mikulec
122885
122885
18. Karlo Mikulec
121351
121351
19. Lovro Mikulec
121352
121352
20. Ivan Petričević Komar
122793
122793
21. Ivan Prekratić
122647.jpg
122647
22. Filip Sedlar
121354
121354
23. Magdalena Škreblin
110421
110421
24. Bruno Tomek
121356
121356
25. Mihael Vrančić
122646
122646
26. Vladimir Zalukar
122578
122578

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Borna Bakran
121336
121336
2. Sven Finger
121338
121338
3. Stjepan Grah
122844
122844
4. Dalibor Hršak
121340
121340
5. Martin Huis
121341
121341
6. Josip Kobelščak
122463
122463
7. Viktor Kralj
121049
121049
8. Karlo Krznar
121345
121345
9. Toni Ljubić
121346
121346
10. Marko Majstorović
121347
121347
11. Božidar Mihelić
121350
121350
12. Lovro Mikulec
121352
121352
13. Karlo Mikulec
121351
121351
14. Bruno Pavrlišak
121353
121353
15. Filip Sedlar
121354
121354

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Borna Bakran
121336
121336
2. Sven Finger
121338
121338
3. Martin Huis
121341
121341
4. Josip Kobelščak
122463
122463
5. Viktor Kralj
121049
121049
6. Karlo Krznar
121345
121345
7. Toni Ljubić
121346
121346
8. Marko Majstorović
121347
121347
9. Duško Medić
121331
121331
10. Božidar Mihelić
121350
121350
11. Lovro Mikulec
121352
121352
12. Karlo Mikulec
121351
121351
13. Bruno Pavrlišak
121353
121353
14. Filip Sedlar
121354
121354

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Sven Finger
121338
121338
2. Ivan Galac
123382
123382
3. Lovro Grljač
121339
121339
4. Dalibor Hršak
121340
121340
5. Martin Huis
121341
121341
6. Josip Kobelščak
122463
122463
7. Karlo Krznar
121345
121345
8. Toni Ljubić
121346
121346
9. Marko Majstorović
121347
121347
10. Duško Medić
121331
121331
11. Božidar Mihelić
121350
121350
12. Lovro Mikulec
121352
121352
13. Karlo Mikulec
121351
121351
14. Bruno Pavrlišak
121353
121353
15. Filip Sedlar
121354
121354

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Sven Finger
121338
121338
2. Ivan Galac
123382
123382
3. Lovro Grljač
121339
121339
4. Dalibor Hršak
121340
121340
5. Martin Huis
121341
121341
6. Josip Kobelščak
122463
122463
7. Karlo Krznar
121345
121345
8. Toni Ljubić
121346
121346
9. Marko Majstorović
121347
121347
10. Duško Medić
121331
121331
11. Božidar Mihelić
121350
121350
12. Lovro Mikulec
121352
121352
13. Karlo Mikulec
121351
121351
14. Bruno Pavrlišak
121353
121353
15. Martin Pavrlišak
122562
122562
16. Filip Sedlar
121354
121354
17. Bruno Tomek
121356
121356
18. Vladimir Zalukar
122578
122578

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Matija Ferenčak
122602
122602
2. Sven Finger
121338
121338
3. Ivan Galac
123382
123382
4. Martin Gojšić
122908
122908
5. Lovro Grljač
121339
121339
6. Dalibor Hršak
121340
121340
7. Martin Huis
121341
121341
8. Josip Kobelščak
122463
122463
9. Karlo Krznar
121345
121345
10. Danijel Lavrič
140027
140027
11. Toni Ljubić
121346
121346
12. Marko Majstorović
121347
121347
13. Duško Medić
121331
121331
14. Božidar Mihelić
121350
121350
15. Lovro Mikulec
121352
121352
16. Karlo Mikulec
121351
121351
17. Martin Pavrlišak
122562
122562
18. Bruno Pavrlišak
121353
121353
19. Ivan Petričević Komar
122793
122793
20. Filip Sedlar
121354
121354
21. Bruno Tomek
121356
121356
22. Mihael Vrančić
122646
122646
23. Vladimir Zalukar
122578
122578

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Borna Bakran
121336
121336
2. Matija Ferenčak
122602
122602
3. Ivan Galac
123382
123382
4. Martin Gojšić
122908
122908
5. Lovro Grljač
121339
121339
6. Dalibor Hršak
121340
121340
7. Martin Huis
121341
121341
8. Josip Kobelščak
122463
122463
9. Karlo Krznar
121345
121345
10. Danijel Lavrič
140027
140027
11. Toni Ljubić
121346
121346
12. Marko Majstorović
121347
121347
13. Duško Medić
121331
121331
14. Karlo Mikulec
121351
121351
15. Patrik Mikulec
122885
122885
16. Lovro Mikulec
121352
121352
17. Bruno Pavrlišak
121353
121353
18. Ivan Petričević Komar
122793
122793
19. Filip Sedlar
121354
121354
20. Bruno Tomek
121356
121356
21. Mihael Vrančić
122646
122646

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tihana Čavlović
110332
110332
2. Aurelija Gustović
110305
110305
3. Jelena Hrastinski
110307
110307
4. Amela Nicol Imširović
110431
110431
5. Ema Majstorović
110309
110309
6. Ines Manev
110335
110335
7. Ines Maričić
110011
110011
8. Kjara Mazulović
110226
110226
9. Tina Mržljak
130016
130016
10. Sara Rovtar
130017
130017
11. Klara Sedlar
110230
110230
12. Jana Šeb
111005
111005
13. Magdalena Škreblin
110421
110421
14. Leonarda Škreblin
110314
110314
15. Agata Šutina
110214
110214
16. Ira Šutina
110215
110215
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više