Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Zagreb - 810144

OIB: 61890285084
Adresa: Klanječka 37, 10 000 Zagreb
Zagrebački kuglački savez

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: tajnistvo@kkzagreb.hr
Adresa za dostavu pošte: Klanječka 37, 10 000 Zagreb
Kontakt: Marko Kujundžić 098 316 380 ; Robertino Mileta 099 355 64 24
Ovlaštene osobe: Marko Kujundžić i Goran Kovačević
Mrežne stranice: www.kkzagreb.hr
Predsjednik: Marko Kujundžić
Tajnik: Narda Štulić
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Ana Bacan-Schneider
110327
110327 30.06.2022 Ž 2024 04.03.2024
2. Maja Belošević
110330
110330 15.09.2014 U23 2024 13.03.2024
3. Marija Homjak
110336
110336 07.10.2014 U23 2024 13.10.2021
4. Helena Lončar
110693
110693 28.09.2017 U23 2024 21.08.2019
5. Kristina Lončarević
110341
110341 30.06.2014 Ž 2024 02.05.2024
6. Leonarda Majer
130001
130001 30.06.2001 Ž 2024 30.01.2024
7. Tea Miljković
110343
110343 05.11.2007 Ž 2024 08.02.2024
8. Dorotea Osrečki
110443
110443 09.07.2020 Ž 2024 14.03.2024
9. Franka Pavlović
110733
110733 11.04.2014 U18 2024 13.02.2020
10. Paula Polanšćak
110344
110344 24.02.2014 U23 2024 10.04.2024
11. Valeria Špiljar
110451
110451 09.07.2020 Ž 2024 03.04.2024
12. Narda Štulić
110348
110348 15.11.2006 Ž 2024 09.02.2024
13. Anja Vicković
110351
110351 12.12.2012 U23 2024 11.03.2024
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
1. Barica Juras
310002
310002 Trenerica mlađih dobnih kategorija B licenca 31.01.2025
2. Marko Kujundžić
320005
320005 Trener svih kategorija A licenca 31.01.2025
IME I PREZIME HKS ID
1. Robertino Mileta
520048
520048

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ana Bacan-Schneider
110327
110327
2. Marija Barić
110328
110328
3. Tihana Čavlović
110332
110332
4. Lorena Gavranović
110334
110334
5. Marta Klasnić
110337
110337
6. Ana Klasnić
110201
110201
7. Mateja Kulej
110339
110339
8. Zvonimira Lemaić
110340
110340
9. Kristina Lončarević
110341
110341
10. Leonarda Majer
130001
130001
11. Matea Maković
110342
110342
12. Ines Manev
110335
110335
13. Tea Miljković
110343
110343
14. Narda Štulić
110348
110348
15. Marija Tunjić
110349
110349
16. Suzana Turk
110350
110350
17. Katarina Zajec
110236
110236

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ana Bacan-Schneider
110327
110327
2. Marija Barić
110328
110328
3. Sara Barić
110329
110329
4. Maja Belošević
110330
110330
5. Lukrecija Blagović
110331
110331
6. Tihana Čavlović
110332
110332
7. Sara Despetović
110333
110333
8. Lucija Dević
110610
110610
9. Lorena Gavranović
110334
110334
10. Marija Homjak
110336
110336
11. Marta Klasnić
110337
110337
12. Ana Klasnić
110201
110201
13. Lorena Kolarić
110338
110338
14. Mateja Kulej
110339
110339
15. Zvonimira Lemaić
110340
110340
16. Kristina Lončarević
110341
110341
17. Leonarda Majer
130001
130001
18. Matea Maković
110342
110342
19. Ines Manev
110335
110335
20. Tea Miljković
110343
110343
21. Paula Polanšćak
110344
110344
22. Leona Spajić
110345
110345
23. Indira Šimić
110346
110346
24. Irma Šimić
110347
110347
25. Maja Šimić
110524
110524
26. Narda Štulić
110348
110348
27. Marija Tunjić
110349
110349
28. Suzana Turk
110350
110350
29. Anja Vicković
110351
110351
30. Katarina Zajec
110236
110236

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marija Barić
110328
110328
2. Lukrecija Blagović
110331
110331
3. Tihana Čavlović
110332
110332
4. Ana Klasnić
110201
110201
5. Marta Klasnić
110337
110337
6. Lorena Kolarić
110338
110338
7. Mateja Kulej
110339
110339
8. Zvonimira Lemaić
110340
110340
9. Kristina Lončarević
110341
110341
10. Leonarda Majer
130001
130001
11. Sanja Majhen
130002
130002
12. Matea Maković
110342
110342
13. Ines Manev
110335
110335
14. Tea Miljković
110343
110343
15. Franka Pavlović
110733
110733
16. Valentina Smuđ
110466
110466
17. Indira Šimić
110346
110346
18. Narda Štulić
110348
110348
19. Marija Tunjić
110349
110349
20. Suzana Turk
110350
110350
21. Katarina Zajec
110236
110236

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marija Barić
110328
110328
2. Sara Barić
110329
110329
3. Maja Belošević
110330
110330
4. Lukrecija Blagović
110331
110331
5. Tihana Čavlović
110332
110332
6. Sara Despetović
110333
110333
7. Lucija Dević
110610
110610
8. Lorena Gavranović
110334
110334
9. Marija Homjak
110336
110336
10. Marta Klasnić
110337
110337
11. Ana Klasnić
110201
110201
12. Lorena Kolarić
110338
110338
13. Mateja Kulej
110339
110339
14. Zvonimira Lemaić
110340
110340
15. Helena Lončar
110693
110693
16. Kristina Lončarević
110341
110341
17. Leonarda Majer
130001
130001
18. Sanja Majhen
130002
130002
19. Matea Maković
110342
110342
20. Ines Manev
110335
110335
21. Tea Miljković
110343
110343
22. Franka Pavlović
110733
110733
23. Paula Polanšćak
110344
110344
24. Valentina Smuđ
110466
110466
25. Leona Spajić
110345
110345
26. Indira Šimić
110346
110346
27. Irma Šimić
110347
110347
28. Maja Šimić
110524
110524
29. Narda Štulić
110348
110348
30. Marija Tunjić
110349
110349
31. Suzana Turk
110350
110350
32. Anja Vicković
110351
110351
33. Katarina Zajec
110236
110236

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marija Barić
110328
110328
2. Marta Klasnić
110337
110337
3. Mateja Kulej
110339
110339
4. Kristina Lončarević
110341
110341
5. Leonarda Majer
130001
130001
6. Sanja Majhen
130002
130002
7. Matea Maković
110342
110342
8. Ines Manev
110335
110335
9. Tea Miljković
110343
110343
10. Lorena Seleši
110447
110447
11. Irma Šimić
110347
110347
12. Elizabeta Štajdohar
110567
110567
13. Narda Štulić
110348
110348
14. Marija Tunjić
110349
110349
15. Suzana Turk
110350
110350
16. Katarina Zajec
110236
110236

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Maja Belošević
110330
110330
2. Marija Homjak
110336
110336
3. Mateja Kulej
110339
110339
4. Helena Lončar
110693
110693
5. Kristina Lončarević
110341
110341
6. Leonarda Majer
130001
130001
7. Sanja Majhen
130002
130002
8. Ines Manev
110335
110335
9. Tea Miljković
110343
110343
10. Franka Pavlović
110733
110733
11. Paula Polanšćak
110344
110344
12. Lorena Seleši
110447
110447
13. Leona Spajić
110345
110345
14. Irma Šimić
110347
110347
15. Maja Šimić
110524
110524
16. Elizabeta Štajdohar
110567
110567
17. Narda Štulić
110348
110348
18. Marija Tunjić
110349
110349
19. Anja Vicković
110351
110351
20. Katarina Zajec
110236
110236

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Andreya Alpeza
110680
110680
2. Maja Belošević
110330
110330
3. Doroteja Fijačko
110426
110426
4. Patricija Korbar
110435
110435
5. Mateja Kulej
110339
110339
6. Kristina Lončarević
110341
110341
7. Martina Lozić
110440
110440
8. Leonarda Majer
130001
130001
9. Ines Manev
110335
110335
10. Tea Miljković
110343
110343
11. Dorotea Osrečki
110443
110443
12. Lucija Pavlek
110445
110445
13. Paula Polanšćak
110344
110344
14. Lorena Seleši
110447
110447
15. Irma Šimić
110347
110347
16. Elizabeta Štajdohar
110567
110567
17. Narda Štulić
110348
110348
18. Katarina Telenta
110628
110628
19. Ema Tročak
110400
110400
20. Marija Tunjić
110349
110349
21. Anja Vicković
110351
110351

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Dora Andrijanić
110538
110538
2. Maja Belošević
110330
110330
3. Marija Homjak
110336
110336
4. Patricija Korbar
110435
110435
5. Mateja Kulej
110339
110339
6. Helena Lončar
110693
110693
7. Kristina Lončarević
110341
110341
8. Martina Lozić
110440
110440
9. Leonarda Majer
130001
130001
10. Ines Manev
110335
110335
11. Tea Miljković
110343
110343
12. Dorotea Osrečki
110443
110443
13. Lucija Pavlek
110445
110445
14. Paula Polanšćak
110344
110344
15. Leona Spajić
110345
110345
16. Irma Šimić
110347
110347
17. Valeria Špiljar
110451
110451
18. Elizabeta Štajdohar
110567
110567
19. Narda Štulić
110348
110348
20. Ema Tročak
110400
110400
21. Marija Tunjić
110349
110349
22. Anja Vicković
110351
110351

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Maja Belošević
110330
110330
2. Marija Homjak
110336
110336
3. Mateja Kulej
110339
110339
4. Helena Lončar
110693
110693
5. Kristina Lončarević
110341
110341
6. Leonarda Majer
130001
130001
7. Ines Manev
110335
110335
8. Tea Miljković
110343
110343
9. Dorotea Osrečki
110443
110443
10. Paula Polanšćak
110344
110344
11. Irma Šimić
110347
110347
12. Valeria Špiljar
110451
110451
13. Narda Štulić
110348
110348
14. Anja Vicković
110351
110351

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ana Bacan-Schneider
110327
110327
2. Maja Belošević
110330
110330
3. Marija Homjak
110336
110336
4. Karla Jančić
110432
110432
5. Patricija Korbar
110435
110435
6. Helena Lončar
110693
110693
7. Kristina Lončarević
110341
110341
8. Martina Lozić
110440
110440
9. Leonarda Majer
130001
130001
10. Ines Manev
110335
110335
11. Tea Miljković
110343
110343
12. Dorotea Osrečki
110443
110443
13. Franka Pavlović
110733
110733
14. Paula Polanšćak
110344
110344
15. Irma Šimić
110347
110347
16. Valeria Špiljar
110451
110451
17. Narda Štulić
110348
110348
18. Ema Tročak
110400
110400
19. Anja Vicković
110351
110351

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ana Bacan-Schneider
110327
110327
2. Maja Belošević
110330
110330
3. Ariana Fajdetić
110865
110865
4. Marija Homjak
110336
110336
5. Helena Lončar
110693
110693
6. Kristina Lončarević
110341
110341
7. Leonarda Majer
130001
130001
8. Ines Manev
110335
110335
9. Tea Miljković
110343
110343
10. Dorotea Osrečki
110443
110443
11. Franka Pavlović
110733
110733
12. Paula Polanšćak
110344
110344
13. Irma Šimić
110347
110347
14. Valeria Špiljar
110451
110451
15. Narda Štulić
110348
110348
16. Anja Vicković
110351
110351

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ana Bacan-Schneider
110327
110327
2. Maja Belošević
110330
110330
3. Ariana Fajdetić
110865
110865
4. Marija Homjak
110336
110336
5. Helena Lončar
110693
110693
6. Kristina Lončarević
110341
110341
7. Leonarda Majer
130001
130001
8. Tea Miljković
110343
110343
9. Dorotea Osrečki
110443
110443
10. Franka Pavlović
110733
110733
11. Paula Polanšćak
110344
110344
12. Valeria Špiljar
110451
110451
13. Narda Štulić
110348
110348
14. Anja Vicković
110351
110351
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više