Kuglački klub Zaprešić - 810152

OIB: 70130063006
Adresa: Zelengaj 2, 10 290 Zaprešić
Kuglački savez Zagrebačke županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: zapresic.kk@gmail.com; arcy63@live.com
Adresa za dostavu pošte: PP 14
Kontakt: Darko Oršić 091 586 16 12
Ovlaštene osobe: Danijel Funda i Darko Oršić
Mrežne stranice: www.kkzapresic.hr
Predsjednik: Danijel Funda
Tajnik: Darko Oršić
Trener: Darko Oršić, Matija Seginj, Matija Mance, Mladen Krvavica

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Lovro Benčević
121037
121037 01.07.1999 M 2021 31.08.2020
2. Filip Boc
121467
121467 09.07.2020 U23 2021 07.09.2021
3. Dalibor Bodiš
123264
123264 14.07.2021 M 2021 14.09.2021
4. Luka Bolanča
121880 2
121880 14.07.2016 M 2021 07.09.2021
5. Leo Car
122226
122226 09.03.2016 U18 2021 03.09.2018
6. Damir Cerle
122530
122530 30.06.2017 M 2021 03.09.2018
7. Gabriel Crnički
123123
123123 10.03.2020 U11 2021 31.08.2020
8. Tomislav Cvitan
121039
121039 10.02.2005 M 2021 03.09.2018
9. Denis Čekada
140023
140023 14.07.2021 M 2021 07.09.2021
10. Lucija Faltak
110931
110931 10.10.2020 U14 2021 14.09.2021
11. Mario Fridl
121041
121041 01.07.2014 M 2021 07.09.2021
12. Danijel Funda
121042
121042 01.07.1999 M 2021 13.09.2021
13. Nikola Funda
120960
120960 02.07.2018 60+ 2021 14.09.2021
14. Nemanja Galić
140008
140008 09.07.2020 M 2021 07.09.2021
15. Borna Gašpert
121043
121043 28.06.2019 M 2021 07.09.2021
16. Leo Herceg
121044
121044 18.10.2008 U23 2021 08.03.2021
17. Dominik Horvat
122528
122528 29.06.2017 U23 2021 22.02.2019
18. Lorena Jagnjić
110906
110906 10.03.2020 U18 2021
19. Luka Jakovina
123001
123001 09.09.2019 U11 2021 07.09.2021
20. Mladen Krvavica
121050
121050 30.06.2009 M 2021 08.03.2021
21. Alen Kujundžić
122943
122943 14.07.2021 M 2021 07.09.2021
22. Jakov Kuna
123069
123069 02.01.2020 U11 2021 07.09.2021
23. Ivan Kušan
122889
122889 22.01.2019 U14 2021 14.09.2021
24. Nina Kušan
110813
110813 22.01.2019 U18 2021 07.09.2021
25. Lucijan Lulić
123005
123005 11.09.2019 U11 2021 07.09.2021
26. Matija Mance
121052
121052 02.07.2012 M 2021 07.09.2021
27. Branko Manev
121053
121053 02.07.2013 M 2021 07.09.2021
28. Miroslav Noršić
120965
120965 14.07.2021 M 2021 07.09.2021
29. Marin Oršić
121057
121057 21.01.2003 M 2021 28.02.2018
30. Darko Oršić
121056
121056 01.01.2016 M 2021 09.09.2019
31. Tomislav Pavičić
121058
121058 01.10.2009 M 2021 31.08.2020
32. Lana Pavlinec
110814
110814 22.01.2019 U12 2021 07.09.2021
33. Luka Pavlinec
122890
122890 22.01.2019 U11 2021 07.09.2021
34. Luka Rubčić
123284
123284 25.09.2021 U18 2021 20.09.2021
35. Matija Seginj
122785
122785 12.09.2018 60+ 2021 08.03.2021
36. Uroš Stoklas
140012
140012 14.07.2021 M 2021 07.09.2021
37. Sven Suljkanović
123285
123285 25.09.2021 U12 2021 20.09.2021
38. Tomica Tkalčević
122527
122527 29.06.2017 M 2021 13.09.2021
39. Filip Vuković
121064
121064 18.10.2008 U23 2021 28.02.2018
40. Jure Zadravec
121065
121065 25.03.2009 M 2021 23.08.2018
41. Domagoj Zebec
123068
123068 02.01.2020 U18 2021 17.02.2020
42. Ante Zekić
121066
121066 06.10.2010 M 2021 22.02.2019
43. Karlo Zekić
121067
121067 14.10.2009 U23 2021 08.03.2021
44. Tomo Zekić
121068
121068 10.08.2014 U23 2021 08.03.2021
45. Marin Zekić
122227
122227 09.03.2016 U18 2021 07.09.2021
46. Jakov Žarko
123202
123202 26.09.2020 U23 2021 08.03.2021
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID
2. Darko Oršić
320027
320027
3. Matija Seginj
320028
320028
4. Matija Mance
320044
320044
5. Mladen Krvavica
320045
320045
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lovro Benčević
121037
121037
2. Filip Boc
121467
121467
3. Dalibor Bodiš
123264
123264
4. Luka Bolanča
121880 2
121880
5. Leo Car
122226
122226
6. Damir Cerle
122530
122530
7. Tomislav Cvitan
121039
121039
8. Denis Čekada
140023
140023
9. Mario Fridl
121041
121041
10. Nikola Funda
120960
120960
11. Danijel Funda
121042
121042
12. Nemanja Galić
140008
140008
13. Borna Gašpert
121043
121043
14. Leo Herceg
121044
121044
15. Dominik Horvat
122528
122528
16. Mladen Krvavica
121050
121050
17. Alen Kujundžić
122943
122943
18. Matija Mance
121052
121052
19. Branko Manev
121053
121053
20. Miroslav Noršić
120965
120965
21. Darko Oršić
121056
121056
22. Marin Oršić
121057
121057
23. Tomislav Pavičić
121058
121058
24. Luka Rubčić
123284
123284
25. Matija Seginj
122785
122785
26. Uroš Stoklas
140012
140012
27. Tomica Tkalčević
122527
122527
28. Filip Vuković
121064
121064
29. Jure Zadravec
121065
121065
30. Domagoj Zebec
123068
123068
31. Marin Zekić
122227
122227
32. Ante Zekić
121066
121066
33. Karlo Zekić
121067
121067
34. Tomo Zekić
121068
121068
35. Jakov Žarko
123202
123202

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lovro Benčević
121037
121037
2. Branislav Bogdanović
121038
121038
3. Luka Bolanča
121880 2
121880
4. Damir Cerle
122530
122530
5. Tomislav Cvitan
121039
121039
6. Mario Fridl
121041
121041
7. Danijel Funda
121042
121042
8. Nikola Funda
120960
120960
9. Leo Herceg
121044
121044
10. Dominik Horvat
122528
122528
11. Viktor Kralj
121049
121049
12. Mladen Krvavica
121050
121050
13. Matija Mance
121052
121052
14. Branko Manev
121053
121053
15. Alen Mehić
122526
122526
16. Darko Oršić
121056
121056
17. Marin Oršić
121057
121057
18. Tomislav Pavičić
121058
121058
19. Matija Seginj
122785
122785
20. Uroš Stoklas
140012
140012
21. Dorian Tkalčević
122525
122525
22. Tomica Tkalčević
122527
122527
23. Bojan Vlakevski
123000
123000
24. Filip Vuković
121064
121064
25. Jure Zadravec
121065
121065
26. Ante Zekić
121066
121066
27. Karlo Zekić
121067
121067
28. Tomo Zekić
121068
121068

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lovro Benčević
121037
121037
2. Branislav Bogdanović
121038
121038
3. Luka Bolanča
121880 2
121880
4. Leo Car
122226
122226
5. Damir Cerle
122530
122530
6. Tomislav Cvitan
121039
121039
7. Mario Fridl
121041
121041
8. Nikola Funda
120960
120960
9. Danijel Funda
121042
121042
10. Leo Herceg
121044
121044
11. Dominik Horvat
122528
122528
12. Viktor Kralj
121049
121049
13. Mladen Krvavica
121050
121050
14. Ivan Kušan
122889
122889
15. Matija Mance
121052
121052
16. Branko Manev
121053
121053
17. Alen Mehić
122526
122526
18. Darko Oršić
121056
121056
19. Marin Oršić
121057
121057
20. Tomislav Pavičić
121058
121058
21. Luka Pavlinec
122890
122890
22. Matija Seginj
122785
122785
23. Uroš Stoklas
140012
140012
24. Dorian Tkalčević
122525
122525
25. Tomica Tkalčević
122527
122527
26. Lucas Tkalčević
122606
122606
27. Bojan Vlakevski
123000
123000
28. Filip Vuković
121064
121064
29. Jure Zadravec
121065
121065
30. Marin Zekić
122227
122227
31. Ante Zekić
121066
121066
32. Karlo Zekić
121067
121067
33. Tomo Zekić
121068
121068

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lovro Benčević
121037
121037
2. Branislav Bogdanović
121038
121038
3. Luka Bolanča
121880 2
121880
4. Leo Car
122226
122226
5. Damir Cerle
122530
122530
6. Tomislav Cvitan
121039
121039
7. Mario Fridl
121041
121041
8. Nikola Funda
120960
120960
9. Danijel Funda
121042
121042
10. Borna Gašpert
121043
121043
11. Leo Herceg
121044
121044
12. Dominik Horvat
122528
122528
13. Mladen Krvavica
121050
121050
14. Matija Mance
121052
121052
15. Branko Manev
121053
121053
16. Alen Mehić
122526
122526
17. Marin Oršić
121057
121057
18. Darko Oršić
121056
121056
19. Tomislav Pavičić
121058
121058
20. Matija Seginj
122785
122785
21. Tomica Tkalčević
122527
122527
22. Dorian Tkalčević
122525
122525
23. Lucas Tkalčević
122606
122606
24. Bojan Vlakevski
123000
123000
25. Filip Vuković
121064
121064
26. Jure Zadravec
121065
121065
27. Ante Zekić
121066
121066
28. Karlo Zekić
121067
121067
29. Tomo Zekić
121068
121068
30. Marin Zekić
122227
122227

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lovro Benčević
121037
121037
2. Filip Boc
121467
121467
3. Luka Bolanča
121880 2
121880
4. Leo Car
122226
122226
5. Damir Cerle
122530
122530
6. Tomislav Cvitan
121039
121039
7. Mario Fridl
121041
121041
8. Danijel Funda
121042
121042
9. Nikola Funda
120960
120960
10. Nemanja Galić
140008
140008
11. Borna Gašpert
121043
121043
12. Leo Herceg
121044
121044
13. Dominik Horvat
122528
122528
14. Mladen Krvavica
121050
121050
15. Matija Mance
121052
121052
16. Branko Manev
121053
121053
17. Alen Mehić
122526
122526
18. Marin Oršić
121057
121057
19. Darko Oršić
121056
121056
20. Tomislav Pavičić
121058
121058
21. Matija Seginj
122785
122785
22. Lucas Tkalčević
122606
122606
23. Dorian Tkalčević
122525
122525
24. Tomica Tkalčević
122527
122527
25. Filip Vuković
121064
121064
26. Jure Zadravec
121065
121065
27. Tomo Zekić
121068
121068
28. Marin Zekić
122227
122227
29. Karlo Zekić
121067
121067
30. Ante Zekić
121066
121066
31. Jakov Žarko
123202
123202

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lovro Benčević
121037
121037
2. Branislav Bogdanović
121038
121038
3. Luka Bolanča
121880 2
121880
4. Tomislav Cvitan
121039
121039
5. Mario Fridl
121041
121041
6. Danijel Funda
121042
121042
7. Borna Gašpert
121043
121043
8. Leo Herceg
121044
121044
9. Viktor Kralj
121049
121049
10. Mladen Krvavica
121050
121050
11. Matija Mance
121052
121052
12. Branko Manev
121053
121053
13. Karlo Milinković
121055
121055
14. Darko Oršić
121056
121056
15. Marin Oršić
121057
121057
16. Tomislav Pavičić
121058
121058
17. Nikola Uzelac
121063
121063
18. Filip Vuković
121064
121064
19. Jure Zadravec
121065
121065
20. Ante Zekić
121066
121066
21. Karlo Zekić
121067
121067
22. Tomo Zekić
121068
121068

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lovro Benčević
121037
121037
2. Branislav Bogdanović
121038
121038
3. Luka Bolanča
121880 2
121880
4. Leo Car
122226
122226
5. Tomislav Cvitan
121039
121039
6. Martin Farago
121040
7. Mario Fridl
121041
121041
8. Danijel Funda
121042
121042
9. Borna Gašpert
121043
121043
10. Leo Herceg
121044
121044
11. Karlo Imrović
121045
12. Luka Janton
121046
13. Antonio Klarić
121047
14. Josip Komarac
121048
15. Viktor Kralj
121049
121049
16. Mladen Krvavica
121050
121050
17. Karlo Kumiša
121051
18. Matija Mance
121052
121052
19. Branko Manev
121053
121053
20. Filip Marčeta
121054
21. Karlo Milinković
121055
121055
22. Darko Oršić
121056
121056
23. Marin Oršić
121057
121057
24. Tomislav Pavičić
121058
121058
25. Mate Perinčić
121059
26. Borna Rumora
121060
27. Jaša Šelendić
121061
28. Tin Šetinc
121062
29. Nikola Uzelac
121063
121063
30. Filip Vuković
121064
121064
31. Jure Zadravec
121065
121065
32. Ante Zekić
121066
121066
33. Karlo Zekić
121067
121067
34. Tomo Zekić
121068
121068
35. Marin Zekić
122227
122227

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lovro Benčević
121037
121037
2. Branislav Bogdanović
121038
121038
3. Luka Bolanča
121880 2
121880
4. Damir Cerle
122530
122530
5. Tomislav Cvitan
121039
121039
6. Martin Farago
121040
7. Mario Fridl
121041
121041
8. Danijel Funda
121042
121042
9. Leo Herceg
121044
121044
10. Dominik Horvat
122528
122528
11. Karlo Imrović
121045
12. Luka Janton
121046
13. Antonio Klarić
121047
14. Josip Komarac
121048
15. Viktor Kralj
121049
121049
16. Mladen Krvavica
121050
121050
17. Karlo Kumiša
121051
18. Matija Mance
121052
121052
19. Branko Manev
121053
121053
20. Alen Mehić
122526
122526
21. Darko Oršić
121056
121056
22. Marin Oršić
121057
121057
23. Tomislav Pavičić
121058
121058
24. Mate Perinčić
121059
25. Borna Rumora
121060
26. Jaša Šelendić
121061
27. Tin Šetinc
121062
28. Dorian Tkalčević
122525
122525
29. Tomica Tkalčević
122527
122527
30. Nikola Uzelac
121063
121063
31. Filip Vuković
121064
121064
32. Jure Zadravec
121065
121065
33. Ante Zekić
121066
121066
34. Karlo Zekić
121067
121067

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lovro Benčević
121037
121037
2. Branislav Bogdanović
121038
121038
3. Luka Bolanča
121880 2
121880
4. Leo Car
122226
122226
5. Damir Cerle
122530
122530
6. Tomislav Cvitan
121039
121039
7. Martin Farago
121040
8. Mario Fridl
121041
121041
9. Danijel Funda
121042
121042
10. Leo Herceg
121044
121044
11. Dominik Horvat
122528
122528
12. Karlo Imrović
121045
13. Luka Janton
121046
14. Antonio Klarić
121047
15. Josip Komarac
121048
16. Viktor Kralj
121049
121049
17. Mladen Krvavica
121050
121050
18. Karlo Kumiša
121051
19. Matija Mance
121052
121052
20. Branko Manev
121053
121053
21. Filip Marčeta
121054
22. Alen Mehić
122526
122526
23. Darko Oršić
121056
121056
24. Marin Oršić
121057
121057
25. Tomislav Pavičić
121058
121058
26. Mate Perinčić
121059
27. Borna Rumora
121060
28. Jaša Šelendić
121061
29. Tin Šetinc
121062
30. Dorian Tkalčević
122525
122525
31. Tomica Tkalčević
122527
122527
32. Lucas Tkalčević
122606
122606
33. Nikola Uzelac
121063
121063
34. Filip Vuković
121064
121064
35. Jure Zadravec
121065
121065
36. Ante Zekić
121066
121066
37. Karlo Zekić
121067
121067
38. Tomo Zekić
121068
121068
39. Marin Zekić
122227
122227

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lovro Benčević
121037
121037
2. Tomislav Cvitan
121039
121039
3. Danijel Funda
121042
121042
4. Borna Gašpert
121043
121043
5. Leo Herceg
121044
121044
6. Viktor Kralj
121049
121049
7. Mladen Krvavica
121050
121050
8. Karlo Milinković
121055
121055
9. Darko Oršić
121056
121056
10. Marin Oršić
121057
121057
11. Tomislav Pavičić
121058
121058
12. Filip Vuković
121064
121064
13. Jure Zadravec
121065
121065
14. Ante Zekić
121066
121066
15. Karlo Zekić
121067
121067
16. Tomo Zekić
121068
121068

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lovro Benčević
121037
121037
2. Damir Cerle
122530
122530
3. Tomislav Cvitan
121039
121039
4. Danijel Funda
121042
121042
5. Nikola Funda
120960
120960
6. Leo Herceg
121044
121044
7. Dominik Horvat
122528
122528
8. Viktor Kralj
121049
121049
9. Mladen Krvavica
121050
121050
10. Matija Mance
121052
121052
11. Alen Mehić
122526
122526
12. Darko Oršić
121056
121056
13. Marin Oršić
121057
121057
14. Tomislav Pavičić
121058
121058
15. Matija Seginj
122785
122785
16. Dorian Tkalčević
122525
122525
17. Tomica Tkalčević
122527
122527
18. Filip Vuković
121064
121064
19. Jure Zadravec
121065
121065
20. Ante Zekić
121066
121066
21. Karlo Zekić
121067
121067
22. Tomo Zekić
121068
121068

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lovro Benčević
121037
121037
2. Nikola Funda
120960
120960
3. Mladen Krvavica
121050
121050
4. Darko Oršić
121056
121056
5. Tomislav Pavičić
121058
121058
6. Matija Seginj
122785
122785
7. Tomica Tkalčević
122527
122527
8. Tomo Zekić
121068
121068
9. Marin Zekić
122227
122227
10. Karlo Zekić
121067
121067
11. Jakov Žarko
123202
123202

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lovro Benčević
121037
121037
2. Damir Cerle
122530
122530
3. Tomislav Cvitan
121039
121039
4. Martin Farago
121040
5. Danijel Funda
121042
121042
6. Leo Herceg
121044
121044
7. Dominik Horvat
122528
122528
8. Karlo Imrović
121045
9. Luka Janton
121046
10. Antonio Klarić
121047
11. Josip Komarac
121048
12. Viktor Kralj
121049
121049
13. Mladen Krvavica
121050
121050
14. Karlo Kumiša
121051
15. Alen Mehić
122526
122526
16. Darko Oršić
121056
121056
17. Marin Oršić
121057
121057
18. Tomislav Pavičić
121058
121058
19. Mate Perinčić
121059
20. Borna Rumora
121060
21. Jaša Šelendić
121061
22. Tin Šetinc
121062
23. Dorian Tkalčević
122525
122525
24. Tomica Tkalčević
122527
122527
25. Filip Vuković
121064
121064
26. Jure Zadravec
121065
121065
27. Ante Zekić
121066
121066
28. Karlo Zekić
121067
121067
29. Tomo Zekić
121068
121068

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lovro Benčević
121037
121037
2. Damir Cerle
122530
122530
3. Danijel Funda
121042
121042
4. Nikola Funda
120960
120960
5. Borna Gašpert
121043
121043
6. Leo Herceg
121044
121044
7. Dominik Horvat
122528
122528
8. Mladen Krvavica
121050
121050
9. Alen Mehić
122526
122526
10. Marin Oršić
121057
121057
11. Darko Oršić
121056
121056
12. Tomislav Pavičić
121058
121058
13. Matija Seginj
122785
122785
14. Dorian Tkalčević
122525
122525
15. Lucas Tkalčević
122606
122606
16. Tomica Tkalčević
122527
122527
17. Filip Vuković
121064
121064
18. Jure Zadravec
121065
121065
19. Ante Zekić
121066
121066
20. Karlo Zekić
121067
121067
21. Tomo Zekić
121068
121068
22. Marin Zekić
122227
122227
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više