Hep sponzor
Klubovi

Ženski kuglački klub Varaždin - 810175

OIB: 50606845645
Adresa: Šetalište Franje Tuđmana 1, 42 000 Varaždin
Kuglački savez Varaždinske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: darinka.bunic@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Šetalište Franje Tuđmana 1, 42 000 Varaždin
Kontakt: Darinka Bunić 099 773 85 29
Ovlaštene osobe: Vatroslav Bunić, Darinka Bunić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Vatroslav Bunić
Tajnik: Darinka Bunić
Trener: Darinka Bunić

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Valjanost liječničkog
1. Darinka Bunić
110315
110315 10.07.2012 60+ 2024 30.06.2024
2. Dunja Habulan
110995
110995 04.07.2022 Ž 2024
3. Karmen Hrvaćanin
111041
111041 25.01.2023 Ž 2024
4. Tanja Kuzel
110676
110676 07.06.2017 Ž 2024
5. Sara Pokrivač
110831
110831 13.03.2019 U19 2024 30.06.2024
6. Danijela Posavec
110768
110768 09.07.2020 Ž 2024 30.06.2024
7. Mia Stokić
110486
110486 05.07.2022 Ž 2024 30.06.2024
8. Lucija Straga
110994
110994 04.07.2022 U15 2024 30.06.2024
9. Ema Straga
110867
110867 09.09.2019 U19 2024 30.06.2024
10. Ljiljana Zorec
110352
110352 10.07.2012 60+ 2024 30.06.2024
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
1. Darinka Bunić
320001
310001 Trenerica svih kategorija A licenca 31.01.2025
IME I PREZIME HKS ID
1. Vatroslav Bunić
520075
520075
2. Zdravka Kolenko-Matić
510012
510012
3. Vlado Naletina
520072
520072
4. Danijel Posavec
520074
520074
5. Dominik Videc
520073
520073

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Katarina Balažinec
110570
110570
2. Darinka Bunić
110315
110315
3. Katarina Delize
110316
110316
4. Ema Hofer
110317
110317
5. Stella Ipša
110571
110571
6. Leda Kolarek
110574
110574
7. Mirjana Kukovec
110318
110318
8. Ana Matić
110319
110319
9. Mia Naletina
110322
110322
10. Mirna Petrinec
110323
110323
11. Vana Varga
110325
110325
12. Ivona Vincek
110326
110326
13. Ljiljana Zorec
110352
110352

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Katarina Balažinec
110570
110570
2. Darinka Bunić
110315
110315
3. Katarina Delize
110316
110316
4. Monika Divjak
110573
110573
5. Patricija Divjak
110572
110572
6. Izidora Dolenc
110704
110704
7. Ema Hofer
110317
110317
8. Stella Ipša
110571
110571
9. Leda Kolarek
110574
110574
10. Mirjana Kukovec
110318
110318
11. Ines Kušter
110677
110677
12. Tanja Kuzel
110676
110676
13. Ana Matić
110319
110319
14. Valentina Milak
110321
110321
15. Mia Naletina
110322
110322
16. Mirna Petrinec
110323
110323
17. Lara Slavik
110324
110324
18. Mia Stokić
110486
110486
19. Paula Švogor
110622
110622
20. Vana Varga
110325
110325
21. Ivona Vincek
110326
110326
22. Ljiljana Zorec
110352
110352

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Katarina Balažinec
110570
110570
2. Darinka Bunić
110315
110315
3. Katarina Delize
110316
110316
4. Patricija Divjak
110572
110572
5. Monika Divjak
110573
110573
6. Izidora Dolenc
110704
110704
7. Stella Ipša
110571
110571
8. Leda Kolarek
110574
110574
9. Mirjana Kukovec
110318
110318
10. Ines Kušter
110677
110677
11. Tanja Kuzel
110676
110676
12. Ana Matić
110319
110319
13. Valentina Milak
110321
110321
14. Mia Naletina
110322
110322
15. Mirna Petrinec
110323
110323
16. Lara Slavik
110324
110324
17. Mia Stokić
110486
110486
18. Paula Švogor
110622
110622
19. Vana Varga
110325
110325
20. Ivona Vincek
110326
110326
21. Ljiljana Zorec
110352
110352

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Katarina Balažinec
110570
110570
2. Darinka Bunić
110315
110315
3. Katarina Delize
110316
110316
4. Patricija Divjak
110572
110572
5. Monika Divjak
110573
110573
6. Izidora Dolenc
110704
110704
7. Julijana Dolenc
110746
110746
8. Stella Ipša
110571
110571
9. Leda Kolarek
110574
110574
10. Mirjana Kukovec
110318
110318
11. Ines Kušter
110677
110677
12. Tanja Kuzel
110676
110676
13. Ana Matić
110319
110319
14. Valentina Milak
110321
110321
15. Mia Naletina
110322
110322
16. Mirna Petrinec
110323
110323
17. Lara Slavik
110324
110324
18. Mia Stokić
110486
110486
19. Paula Švogor
110622
110622
20. Vana Varga
110325
110325
21. Ivona Vincek
110326
110326
22. Ljiljana Zorec
110352
110352

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Darinka Bunić
110315
110315
2. Izidora Dolenc
110704
110704
3. Mirjana Kukovec
110318
110318
4. Tanja Kuzel
110676
110676
5. Ana Matić
110319
110319
6. Mia Naletina
110322
110322
7. Mirna Petrinec
110323
110323
8. Lara Slavik
110324
110324
9. Paula Švogor
110622
110622
10. Vana Varga
110325
110325
11. Ivona Vincek
110326
110326
12. Ljiljana Zorec
110352
110352

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Darinka Bunić
110315
110315
2. Julijana Dolenc
110746
110746
3. Izidora Dolenc
110704
110704
4. Mirjana Kukovec
110318
110318
5. Tanja Kuzel
110676
110676
6. Ana Matić
110319
110319
7. Mia Naletina
110322
110322
8. Mirna Petrinec
110323
110323
9. Lara Slavik
110324
110324
10. Paula Švogor
110622
110622
11. Vana Varga
110325
110325
12. Ivona Vincek
110326
110326
13. Ljiljana Zorec
110352
110352

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Darinka Bunić
110315
110315
2. Izidora Dolenc
110704
110704
3. Julijana Dolenc
110746
110746
4. Mirjana Kukovec
110318
110318
5. Tanja Kuzel
110676
110676
6. Ana Matić
110319
110319
7. Nika Milanović
110833
110833
8. Marta Murić
110832
110832
9. Mia Naletina
110322
110322
10. Mirna Petrinec
110323
110323
11. Sara Pokrivač
110831
110831
12. Lara Slavik
110324
110324
13. Paula Švogor
110622
110622
14. Vana Varga
110325
110325
15. Ivona Vincek
110326
110326
16. Ljiljana Zorec
110352
110352

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Darinka Bunić
110315
110315
2. Izidora Dolenc
110704
110704
3. Mirjana Kukovec
110318
110318
4. Tanja Kuzel
110676
110676
5. Ana Matić
110319
110319
6. Mia Naletina
110322
110322
7. Ivona Obadić
110868
110868
8. Mirna Petrinec
110323
110323
9. Lara Slavik
110324
110324
10. Ema Straga
110867
110867
11. Paula Švogor
110622
110622
12. Vana Varga
110325
110325
13. Ivona Vincek
110326
110326
14. Ljiljana Zorec
110352
110352

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Darinka Bunić
110315
110315
2. Izidora Dolenc
110704
110704
3. Tanja Kuzel
110676
110676
4. Ana Matić
110319
110319
5. Mia Naletina
110322
110322
6. Ivona Obadić
110868
110868
7. Sara Pokrivač
110831
110831
8. Danijela Posavec
110768
110768
9. Lara Slavik
110324
110324
10. Ema Straga
110867
110867
11. Paula Švogor
110622
110622
12. Vana Varga
110325
110325
13. Ivona Vincek
110326
110326
14. Ljiljana Zorec
110352
110352

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Darinka Bunić
110315
110315
2. Julijana Dolenc
110746
110746
3. Izidora Dolenc
110704
110704
4. Tanja Kuzel
110676
110676
5. Ana Matić
110319
110319
6. Mia Naletina
110322
110322
7. Ivona Obadić
110868
110868
8. Sara Pokrivač
110831
110831
9. Danijela Posavec
110768
110768
10. Lara Slavik
110324
110324
11. Ema Straga
110867
110867
12. Vana Varga
110325
110325
13. Ivona Vincek
110326
110326
14. Ljiljana Zorec
110352
110352

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Darinka Bunić
110315
110315
2. Izidora Dolenc
110704
110704
3. Julijana Dolenc
110746
110746
4. Dunja Habulan
110995
110995
5. Karmen Hrvaćanin
111041
111041
6. Tanja Kuzel
110676
110676
7. Ana Matić
110319
110319
8. Mia Naletina
110322
110322
9. Sara Pokrivač
110831
110831
10. Danijela Posavec
110768
110768
11. Lara Slavik
110324
110324
12. Mia Stokić
110486
110486
13. Ema Straga
110867
110867
14. Ivona Vincek
110326
110326
15. Ljiljana Zorec
110352
110352

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Darinka Bunić
110315
110315
2. Dunja Habulan
110995
110995
3. Karmen Hrvaćanin
111041
111041
4. Tanja Kuzel
110676
110676
5. Sara Pokrivač
110831
110831
6. Danijela Posavec
110768
110768
7. Mia Stokić
110486
110486
8. Ema Straga
110867
110867
9. Lucija Straga
110994
110994
10. Ivona Vincek
110326
110326
11. Ljiljana Zorec
110352
110352
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više