Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Jadranka turizam - 810183

OIB: 24865616193
Adresa: Ul. Lošinjskih brodograditelja 30, 51 550 Mali Lošinj
Kuglački savez Primorsko-goranske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: tea.bosnar.tb@gmail.com; dragan.antolovic1@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Tea Bosnar, Sv. Martin 8, 51 550 Mali Lošinj
Kontakt: Dragan Antolović 098 182 43 53, Branko Baljak 099 607 84 11, Elvis Alagić 099 272 51 64, Tea Bosnar 091 111 20 19
Ovlaštene osobe: Dragan Antolović, Tea Bosnar
Mrežne stranice:
Predsjednik: Dragan Antolović
Tajnik: Tea Bosnar
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Elvis Alagić
121988
121988 01.10.1997 M 2024 13.10.2023
2. Dragan Antolović
122160
122160 27.01.2016 M 2024 13.10.2023
3. Marino Antolović
123092
123092 21.01.2020 U18 2024 06.10.2021
4. Robert Antolović
123091
123091 21.01.2020 U23 2024 23.09.2020
5. Brankica Antolović
110815
110815 26.01.2019 Ž 2024 30.09.2022
6. Branko Baljak
121989
121989 25.12.2015 M 2024 13.10.2023
7. Tea Bosnar
110727
110727 22.12.2017 Ž 2024 13.10.2023
8. Dragan Cvetković
121990
121990 20.11.2008 60+ 2024 13.10.2023
9. Kenad Cvetković
123027
123027 09.10.2019 M 2024 02.10.2019
10. Danijela Dumenčić
110488
110488 16.10.2003 Ž 2024 13.10.2023
11. Nataša Kučić
110493
110493 23.10.2022 Ž 2024 13.10.2023
12. Dino Kučić
121992
121992 31.12.2014 60+ 2024 13.10.2023
13. Nenad Manzoni
121993
121993 12.01.2003 60+ 2024 13.10.2023
14. Ante Marić
121994
121994 09.10.2001 M 2024 13.10.2023
15. Cecilija Petrinić
110494
110494 01.01.1998 Ž 2024 20.09.2018
16. Nikolaj Radulović
121995
121995 25.01.2012 60+ 2024 13.10.2023
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Elvis Alagić
121988
121988
2. Marino Antolović
123092
123092
3. Robert Antolović
123091
123091
4. Brankica Antolović
110815
110815
5. Dragan Antolović
122160
122160
6. Branko Baljak
121989
121989
7. Tibor Bece
120745
120745
8. Tea Bosnar
110727
110727
9. Kenad Cvetković
123027
123027
10. Dragan Cvetković
121990
121990
11. Slavko Čakarun
121991
121991
12. Danijela Dumenčić
110488
110488
13. Dragica Filković-Starčević
110489
110489
14. Dino Kučić
121992
121992
15. Nenad Manzoni
121993
121993
16. Ante Marić
121994
121994
17. Cecilija Petrinić
110494
110494
18. Nikolaj Radulović
121995
121995
19. Alen Štrbac
123090
123090
20. Petar Šukara
123093
123093
21. Andrea Šukara
110496
110496

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Maja Bestvina
110487
110487
2. Tea Bosnar
110727
110727
3. Karmen Cesarić
110625
110625
4. Danijela Dumenčić
110488
110488
5. Dragica Filković-Starčević
110489
110489
6. Nataša Kučić
110493
110493
7. Danijela Margan
110491
110491
8. Cecilija Petrinić
110494
110494
9. Jasminka Sokolić
110495
110495
10. Andrea Šukara
110496
110496
11. Biserka Težak
110624
110624

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Elvis Alagić
121988
121988
2. Dragan Antolović
122160
122160
3. Branko Baljak
121989
121989
4. Maja Bestvina
110487
110487
5. Karmen Cesarić
110625
110625
6. Dragan Cvetković
121990
121990
7. Slavko Čakarun
121991
121991
8. Danijela Dumenčić
110488
110488
9. Dragica Filković-Starčević
110489
110489
10. Dragana Knežević
110490
110490
11. Dino Kučić
121992
121992
12. Nataša Kučić
110493
110493
13. Nenad Manzoni
121993
121993
14. Danijela Margan
110491
110491
15. Ante Marić
121994
121994
16. Marijana Nosil
110492
110492
17. Cecilija Petrinić
110494
110494
18. Nikolaj Radulović
121995
121995
19. Jasminka Sokolić
110495
110495
20. Marin Šarić
121996
121996
21. Andrea Šukara
110496
110496
22. Biserka Težak
110624
110624
23. Vanja Žabkar
121997
121997

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Brankica Antolović
110815
110815
2. Maja Bestvina
110487
110487
3. Tea Bosnar
110727
110727
4. Karmen Cesarić
110625
110625
5. Danijela Dumenčić
110488
110488
6. Dragica Filković-Starčević
110489
110489
7. Majda Janković
110771
110771
8. Nataša Kučić
110493
110493
9. Matea Petar
110816
110816
10. Cecilija Petrinić
110494
110494
11. Lara Radišić
110770
110770
12. Andrea Šukara
110496
110496
13. Biserka Težak
110624
110624
14. Maja Vuković
110779
110779

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Elvis Alagić
121988
121988
2. Dragan Antolović
122160
122160
3. Branko Baljak
121989
121989
4. Dragan Cvetković
121990
121990
5. Slavko Čakarun
121991
121991
6. Dino Kučić
121992
121992
7. Nenad Manzoni
121993
121993
8. Ante Marić
121994
121994
9. Nikolaj Radulović
121995
121995
10. Vanja Žabkar
121997
121997

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Elvis Alagić
121988
121988
2. Dragan Antolović
122160
122160
3. Robert Antolović
123091
123091
4. Marino Antolović
123092
123092
5. Branko Baljak
121989
121989
6. Dragan Cvetković
121990
121990
7. Kenad Cvetković
123027
123027
8. Slavko Čakarun
121991
121991
9. Dino Kučić
121992
121992
10. Nenad Manzoni
121993
121993
11. Ante Marić
121994
121994
12. Nikolaj Radulović
121995
121995
13. Alen Štrbac
123090
123090
14. Petar Šukara
123093
123093
15. Vanja Žabkar
121997
121997

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Elvis Alagić
121988
121988
2. Dragan Antolović
122160
122160
3. Brankica Antolović
110815
110815
4. Robert Antolović
123091
123091
5. Marino Antolović
123092
123092
6. Branko Baljak
121989
121989
7. Tibor Bece
120745
120745
8. Tea Bosnar
110727
110727
9. Dragan Cvetković
121990
121990
10. Kenad Cvetković
123027
123027
11. Slavko Čakarun
121991
121991
12. Danijela Dumenčić
110488
110488
13. Dragica Filković-Starčević
110489
110489
14. Dino Kučić
121992
121992
15. Nenad Manzoni
121993
121993
16. Ante Marić
121994
121994
17. Cecilija Petrinić
110494
110494
18. Nikolaj Radulović
121995
121995
19. Alen Štrbac
123090
123090
20. Petar Šukara
123093
123093
21. Andrea Šukara
110496
110496

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Elvis Alagić
121988
121988
2. Marino Antolović
123092
123092
3. Robert Antolović
123091
123091
4. Brankica Antolović
110815
110815
5. Dragan Antolović
122160
122160
6. Branko Baljak
121989
121989
7. Tibor Bece
120745
120745
8. Tea Bosnar
110727
110727
9. Kenad Cvetković
123027
123027
10. Dragan Cvetković
121990
121990
11. Slavko Čakarun
121991
121991
12. Danijela Dumenčić
110488
110488
13. Dragica Filković-Starčević
110489
110489
14. Dino Kučić
121992
121992
15. Nenad Manzoni
121993
121993
16. Ante Marić
121994
121994
17. Cecilija Petrinić
110494
110494
18. Nikolaj Radulović
121995
121995
19. Alen Štrbac
123090
123090
20. Petar Šukara
123093
123093
21. Andrea Šukara
110496
110496

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Maja Bestvina
110487
110487
2. Karmen Cesarić
110625
110625
3. Danijela Dumenčić
110488
110488
4. Dragica Filković-Starčević
110489
110489
5. Dragana Knežević
110490
110490
6. Nataša Kučić
110493
110493
7. Danijela Margan
110491
110491
8. Marijana Nosil
110492
110492
9. Cecilija Petrinić
110494
110494
10. Jasminka Sokolić
110495
110495
11. Andrea Šukara
110496
110496

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Elvis Alagić
121988
121988
2. Dragan Antolović
122160
122160
3. Branko Baljak
121989
121989
4. Dragan Cvetković
121990
121990
5. Slavko Čakarun
121991
121991
6. Dino Kučić
121992
121992
7. Nenad Manzoni
121993
121993
8. Ante Marić
121994
121994
9. Nikolaj Radulović
121995
121995
10. Vanja Žabkar
121997
121997

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Elvis Alagić
121988
121988
2. Brankica Antolović
110815
110815
3. Dragan Antolović
122160
122160
4. Robert Antolović
123091
123091
5. Marino Antolović
123092
123092
6. Branko Baljak
121989
121989
7. Tea Bosnar
110727
110727
8. Dragan Cvetković
121990
121990
9. Kenad Cvetković
123027
123027
10. Slavko Čakarun
121991
121991
11. Danijela Dumenčić
110488
110488
12. Dino Kučić
121992
121992
13. Nataša Kučić
110493
110493
14. Nenad Manzoni
121993
121993
15. Ante Marić
121994
121994
16. Cecilija Petrinić
110494
110494
17. Nikolaj Radulović
121995
121995
18. Alen Štrbac
123090
123090
19. Petar Šukara
123093
123093
20. Andrea Šukara
110496
110496

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Elvis Alagić
121988
121988
2. Dragan Antolović
122160
122160
3. Marino Antolović
123092
123092
4. Brankica Antolović
110815
110815
5. Robert Antolović
123091
123091
6. Branko Baljak
121989
121989
7. Tibor Bece
120745
120745
8. Tea Bosnar
110727
110727
9. Kenad Cvetković
123027
123027
10. Dragan Cvetković
121990
121990
11. Danijela Dumenčić
110488
110488
12. Nataša Kučić
110493
110493
13. Dino Kučić
121992
121992
14. Nenad Manzoni
121993
121993
15. Ante Marić
121994
121994
16. Cecilija Petrinić
110494
110494
17. Nikolaj Radulović
121995
121995
18. Petar Šukara
123093
123093
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više