Kuglački klub Ban Jelačić - 810002

OIB: 90003030893
Adresa: Zelengaj 2, 10 290 Zaprešić
Kuglački savez Zagrebačke županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: marko.torlakovic@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Zelengaj 2, 10 290 Zaprešić
Kontakt: Marko Torlaković 091 887 19 55, Miroslav Noršić 091 508 85 87
Ovlaštene osobe: Ivan Gorjan, Marko Torlaković
Mrežne stranice:
Predsjednik: Ivan Gorjan
Tajnik: Marko Torlaković
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Marko Andrijanić
123011
123011 24.09.2019 U14 2022 14.09.2021
2. Ivica Andrijanić
120957
120957 01.07.2015 M 2022 14.09.2021
3. Marin Bakša
120671
120671 01.01.2016 M 2022 26.09.2017
4. Damir Bogunović
120958
120958 30.06.2011 M 2022 01.03.2016
5. Goran Đukić
120959
120959 21.09.2009 M 2022 01.03.2016
6. Ivan Gorjan
120961
120961 21.09.2009 60+ 2022 09.06.2020
7. Mislav Hećimović
121370
121370 02.07.2018 M 2022 17.09.2021
8. Tomislav Karlo
120962
120962 21.09.2009 M 2022 14.09.2021
9. Goran Marko
121011
121011 30.06.2017 M 2022 14.09.2021
10. Robertino Mileta
120963
120963 01.07.2015 M 2022 14.09.2021
11. Filip Morović
120964
120964 01.08.2010 M 2022 26.09.2016
12. Božo Munjas
121113
121113 30.12.2016 M 2022 14.09.2021
13. Ivan Odrljin
122750
122750 02.07.2018 M 2021
14. Mirko Pavletić
120966
120966 21.09.2009 M 2022 26.09.2017
15. Goran Petković
123116
123116 18.02.2020 M 2022 14.09.2021
16. Eugen Pilko
120967
120967 21.09.2009 M 2022 14.09.2021
17. Ivan Šimunec
120969
120969 21.09.2009 60+ 2022 10.04.2018
18. Matija Šorša
123112
123112 11.02.2020 M 2022 14.09.2021
19. Zlatan Štefanec
120970
120970 21.09.2009 M 2022 01.03.2016
20. Marko Torlaković
120971
120971 05.10.2013 M 2022 14.09.2021
21. Marijan Turčinović-Banovac
120972
120972 21.09.2009 60+ 2021 26.09.2017
DVOJNA REGISTRACIJA
1. Filip Boc
121467
121467 09.07.2020 U23 2022 07.09.2021
2. Marin Zekić
122227
122227 27.12.2021 U18 2022 07.09.2021
IME I PREZIME HKS ID
IME I PREZIME HKS ID
1. Miroslav Noršić
520094
520094

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivica Andrijanić
120957
120957
2. Marin Bakša
120671
120671
3. Filip Boc
121467
121467
4. Damir Bogunović
120958
120958
5. Goran Đukić
120959
120959
6. Nikola Funda
120960
120960
7. Ivan Gorjan
120961
120961
8. Tomislav Karlo
120962
120962
9. Robertino Mileta
120963
120963
10. Filip Morović
120964
120964
11. Božo Munjas
121113
121113
12. Miroslav Noršić
120965
120965
13. Mirko Pavletić
120966
120966
14. Eugen Pilko
120967
120967
15. Anton Sudžuka
120968
120968
16. Ivan Šimunec
120969
120969
17. Zlatan Štefanec
120970
120970
18. Marko Torlaković
120971
120971
19. Marijan Turčinović-Banovac
120972
120972

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivica Andrijanić
120957
120957
2. Marin Bakša
120671
120671
3. Filip Boc
121467
121467
4. Damir Bogunović
120958
120958
5. Goran Đukić
120959
120959
6. Nikola Funda
120960
120960
7. Ivan Gorjan
120961
120961
8. Leo Herceg
121044
121044
9. Tomislav Karlo
120962
120962
10. Robertino Mileta
120963
120963
11. Filip Morović
120964
120964
12. Božo Munjas
121113
121113
13. Miroslav Noršić
120965
120965
14. Tomislav Pavičić
121058
121058
15. Mirko Pavletić
120966
120966
16. Eugen Pilko
120967
120967
17. Anton Sudžuka
120968
120968
18. Ivan Šimunec
120969
120969
19. Zlatan Štefanec
120970
120970
20. Marko Torlaković
120971
120971
21. Marijan Turčinović-Banovac
120972
120972
22. Ante Zekić
121066
121066

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivica Andrijanić
120957
120957
2. Marin Bakša
120671
120671
3. Filip Boc
121467
121467
4. Damir Bogunović
120958
120958
5. Goran Đukić
120959
120959
6. Nikola Funda
120960
120960
7. Ivan Gorjan
120961
120961
8. Tomislav Karlo
120962
120962
9. Goran Marko
121011
121011
10. Robertino Mileta
120963
120963
11. Filip Morović
120964
120964
12. Božo Munjas
121113
121113
13. Miroslav Noršić
120965
120965
14. Mirko Pavletić
120966
120966
15. Eugen Pilko
120967
120967
16. Anton Sudžuka
120968
120968
17. Ivan Šimunec
120969
120969
18. Zlatan Štefanec
120970
120970
19. Marko Torlaković
120971
120971
20. Marijan Turčinović-Banovac
120972
120972

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivica Andrijanić
120957
120957
2. Marin Bakša
120671
120671
3. Damir Bogunović
120958
120958
4. Goran Đukić
120959
120959
5. Nikola Funda
120960
120960
6. Ivan Gorjan
120961
120961
7. Tomislav Karlo
120962
120962
8. Goran Marko
121011
121011
9. Robertino Mileta
120963
120963
10. Filip Morović
120964
120964
11. Božo Munjas
121113
121113
12. Miroslav Noršić
120965
120965
13. Mirko Pavletić
120966
120966
14. Eugen Pilko
120967
120967
15. Anton Sudžuka
120968
120968
16. Ivan Šimunec
120969
120969
17. Zlatan Štefanec
120970
120970
18. Marko Torlaković
120971
120971
19. Marijan Turčinović-Banovac
120972
120972

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivica Andrijanić
120957
120957
2. Marin Bakša
120671
120671
3. Filip Boc
121467
121467
4. Damir Bogunović
120958
120958
5. Goran Đukić
120959
120959
6. Ivan Gorjan
120961
120961
7. Mislav Hećimović
121370
121370
8. Tomislav Karlo
120962
120962
9. Goran Marko
121011
121011
10. Robertino Mileta
120963
120963
11. Filip Morović
120964
120964
12. Božo Munjas
121113
121113
13. Miroslav Noršić
120965
120965
14. Ivan Odrljin
122750
122750
15. Mirko Pavletić
120966
120966
16. Eugen Pilko
120967
120967
17. Ivan Šimunec
120969
120969
18. Zlatan Štefanec
120970
120970
19. Marko Torlaković
120971
120971
20. Marijan Turčinović-Banovac
120972
120972

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivica Andrijanić
120957
120957
2. Marin Bakša
120671
120671
3. Filip Boc
121467
121467
4. Damir Bogunović
120958
120958
5. Goran Đukić
120959
120959
6. Ivan Gorjan
120961
120961
7. Mislav Hećimović
121370
121370
8. Tomislav Karlo
120962
120962
9. Goran Marko
121011
121011
10. Robertino Mileta
120963
120963
11. Filip Morović
120964
120964
12. Božo Munjas
121113
121113
13. Miroslav Noršić
120965
120965
14. Ivan Odrljin
122750
122750
15. Mirko Pavletić
120966
120966
16. Eugen Pilko
120967
120967
17. Ivan Šimunec
120969
120969
18. Zlatan Štefanec
120970
120970
19. Marko Torlaković
120971
120971
20. Marijan Turčinović-Banovac
120972
120972

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivica Andrijanić
120957
120957
2. Marin Bakša
120671
120671
3. Filip Boc
121467
121467
4. Damir Bogunović
120958
120958
5. Goran Đukić
120959
120959
6. Ivan Gorjan
120961
120961
7. Mislav Hećimović
121370
121370
8. Tomislav Karlo
120962
120962
9. Goran Marko
121011
121011
10. Robertino Mileta
120963
120963
11. Filip Morović
120964
120964
12. Božo Munjas
121113
121113
13. Miroslav Noršić
120965
120965
14. Ivan Odrljin
122750
122750
15. Mirko Pavletić
120966
120966
16. Goran Petković
123116
123116
17. Eugen Pilko
120967
120967
18. Ivan Šimunec
120969
120969
19. Matija Šorša
123112
123112
20. Zlatan Štefanec
120970
120970
21. Marko Torlaković
120971
120971
22. Marijan Turčinović-Banovac
120972
120972

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivica Andrijanić
120957
120957
2. Marin Bakša
120671
120671
3. Filip Boc
121467
121467
4. Damir Bogunović
120958
120958
5. Goran Đukić
120959
120959
6. Ivan Gorjan
120961
120961
7. Mislav Hećimović
121370
121370
8. Tomislav Karlo
120962
120962
9. Goran Marko
121011
121011
10. Robertino Mileta
120963
120963
11. Filip Morović
120964
120964
12. Božo Munjas
121113
121113
13. Miroslav Noršić
120965
120965
14. Ivan Odrljin
122750
122750
15. Mirko Pavletić
120966
120966
16. Goran Petković
123116
123116
17. Eugen Pilko
120967
120967
18. Ivan Šimunec
120969
120969
19. Matija Šorša
123112
123112
20. Zlatan Štefanec
120970
120970
21. Marko Torlaković
120971
120971
22. Marijan Turčinović-Banovac
120972
120972

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivica Andrijanić
120957
120957
2. Marin Bakša
120671
120671
3. Filip Boc
121467
121467
4. Damir Bogunović
120958
120958
5. Goran Đukić
120959
120959
6. Ivan Gorjan
120961
120961
7. Mislav Hećimović
121370
121370
8. Tomislav Karlo
120962
120962
9. Goran Marko
121011
121011
10. Robertino Mileta
120963
120963
11. Filip Morović
120964
120964
12. Božo Munjas
121113
121113
13. Ivan Odrljin
122750
122750
14. Mirko Pavletić
120966
120966
15. Goran Petković
123116
123116
16. Eugen Pilko
120967
120967
17. Ivan Šimunec
120969
120969
18. Matija Šorša
123112
123112
19. Zlatan Štefanec
120970
120970
20. Marko Torlaković
120971
120971
21. Marijan Turčinović-Banovac
120972
120972
22. Marin Zekić
122227
122227
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više