Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Endi-Tekstilac - 810029

OIB: 61088117310
Adresa: Klanječka 37, 10 000 Zagreb
Zagrebački kuglački savez

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: endi.tekstilac@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Klanječka 37, 10 000 Zagreb
Kontakt: Kristina Juras Kovač 098 175 92 17, Ivanka Tomljanović 098 478 100
Ovlaštene osobe: Ivanka Tomljanović; Martina Lozić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Ivanka Tomljanović
Tajnik: Tanja Mileta
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Dora Andrijanić
110538
110538 12.02.2016 U23 2023 08.01.2020
2. Patricia Berić
110424
110424 01.06.2015 U18 2023 02.11.2021
3. Mia Amber Berić
110498
110498 16.01.2016 U18 2023 02.11.2021
4. Kiara Burela
110820
110820 17.02.2019 U18 2023 19.04.2023
5. Doroteja Fijačko
110426
110426 30.06.2008 Ž 2023 21.05.2020
6. Karla Jančić
110432
110432 02.10.2015 U18 2023 11.04.2023
7. Kristina Juras Kovač
110433
110433 30.06.2008 Ž 2023 19.04.2023
8. Patricija Korbar
110435
110435 29.12.2011 U23 2023 06.10.2022
9. Nada Kordić
110436
110436 30.06.2008 60+ 2023 19.09.2023
10. Martina Lozić
110440
110440 10.06.2013 U23 2023 19.04.2023
11. Tonka Marinčić
110568
110568 07.06.2016 U18 2023 21.09.2019
12. Tanja Mileta
110442
110442 30.06.2008 Ž 2023 26.06.2023
13. Lucija Pavlek
110445
110445 05.12.2008 Ž 2023 09.03.2022
14. Željka Rakvin
110446
110446 30.06.2008 Ž 2023 19.12.2018
15. Nevena Stojić
110449
110449 05.11.2014 U18 2023 19.04.2023
16. Monika Stojić
110448
110448 25.10.2013 U23 2023 09.01.2018
17. Leona Šimec
110823
110823 18.02.2019 U18 2023 07.07.2021
18. Zrinka Širić
110694
110694 24.09.2017 U18 2023 19.04.2023
19. Ivanka Tomljanović
110452
110452 30.06.2008 60+ 2023 19.09.2023
20. Ema Tročak
110400
110400 28.06.2019 U23 2023 19.04.2023
DVOJNA REGISTRACIJA
1. Nina Kušan
110813
110813 30.06.2023 U18 2023 05.09.2023
2. Lana Pavlinec
110814
110814 30.06.2023 U14 2023 05.09.2023
IME I PREZIME HKS ID
1. Kristina Juras Kovač
310009
310009
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Dora Andrijanić
110538
110538
2. Patricia Berić
110424
110424
3. Mia Amber Berić
110498
110498
4. Kiara Burela
110820
110820
5. Doroteja Fijačko
110426
110426
6. Karla Jančić
110432
110432
7. Kristina Juras Kovač
110433
110433
8. Patricija Korbar
110435
110435
9. Nada Kordić
110436
110436
10. Nina Kušan
110813
110813
11. Martina Lozić
110440
110440
12. Tonka Marinčić
110568
110568
13. Tanja Mileta
110442
110442
14. Lucija Pavlek
110445
110445
15. Željka Rakvin
110446
110446
16. Nevena Stojić
110449
110449
17. Monika Stojić
110448
110448
18. Leona Šimec
110823
110823
19. Zrinka Širić
110694
110694
20. Ivanka Tomljanović
110452
110452
21. Ema Tročak
110400
110400

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Dora Andrijanić
110538
110538
2. Patricia Berić
110424
110424
3. Mia Amber Berić
110498
110498
4. Viktoria Drožđan
110425
5. Petra Fiamengo
110497
110497
6. Doroteja Fijačko
110426
110426
7. Lara Frangen
110441
8. Nina Grmovšek
110427
9. Marta Horvat
110428
110428
10. Mateja Horvat
110429
110429
11. Nea Husić
110430
12. Amela Nicol Imširović
110431
110431
13. Karla Jančić
110432
110432
14. Kristina Juras Kovač
110433
110433
15. Petra Juratovac
110434
16. Patricija Korbar
110435
110435
17. Nada Kordić
110436
110436
18. Štefica Krištof
110437
110437
19. Katarina Kuharić
110438
110438
20. Marta Leš
110439
21. Martina Lozić
110440
110440
22. Tonka Marinčić
110568
110568
23. Tanja Mileta
110442
110442
24. Dorotea Osrečki
110443
110443
25. Mirjana Pavić
110444
26. Lucija Pavlek
110445
110445
27. Željka Rakvin
110446
110446
28. Lorena Seleši
110447
110447
29. Monika Stojić
110448
110448
30. Nevena Stojić
110449
110449
31. Patricija Šimunić Raič
110450
32. Valeria Špiljar
110451
110451
33. Ivanka Tomljanović
110452
110452

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Dora Andrijanić
110538
110538
2. Patricia Berić
110424
110424
3. Mia Amber Berić
110498
110498
4. Viktoria Drožđan
110425
5. Petra Fiamengo
110497
110497
6. Doroteja Fijačko
110426
110426
7. Lara Frangen
110441
8. Nina Grmovšek
110427
9. Marta Horvat
110428
110428
10. Mateja Horvat
110429
110429
11. Nea Husić
110430
12. Amela Nicol Imširović
110431
110431
13. Karla Jančić
110432
110432
14. Kristina Juras Kovač
110433
110433
15. Petra Juratovac
110434
16. Patricija Korbar
110435
110435
17. Nada Kordić
110436
110436
18. Štefica Krištof
110437
110437
19. Katarina Kuharić
110438
110438
20. Marta Leš
110439
21. Martina Lozić
110440
110440
22. Tonka Marinčić
110568
110568
23. Tanja Mileta
110442
110442
24. Dorotea Osrečki
110443
110443
25. Mirjana Pavić
110444
26. Lucija Pavlek
110445
110445
27. Željka Rakvin
110446
110446
28. Lorena Seleši
110447
110447
29. Monika Stojić
110448
110448
30. Nevena Stojić
110449
110449
31. Patricija Šimunić Raič
110450
32. Valeria Špiljar
110451
110451
33. Ivanka Tomljanović
110452
110452

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Maja Belošević
110330
110330
2. Patricia Berić
110424
110424
3. Mia Amber Berić
110498
110498
4. Doroteja Fijačko
110426
110426
5. Karla Jančić
110432
110432
6. Kristina Juras Kovač
110433
110433
7. Patricija Korbar
110435
110435
8. Nada Kordić
110436
110436
9. Martina Lozić
110440
110440
10. Tanja Mileta
110442
110442
11. Lucija Pavlek
110445
110445
12. Paula Polanšćak
110344
110344
13. Željka Rakvin
110446
110446
14. Nevena Stojić
110449
110449
15. Monika Stojić
110448
110448
16. Leona Šimec
110823
110823
17. Maja Šimić
110524
110524
18. Irma Šimić
110347
110347
19. Ivanka Tomljanović
110452
110452
20. Ema Tročak
110400
110400
21. Anja Vicković
110351
110351

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Dora Andrijanić
110538
110538
2. Patricia Berić
110424
110424
3. Mia Amber Berić
110498
110498
4. Viktoria Drožđan
110425
5. Petra Fiamengo
110497
110497
6. Doroteja Fijačko
110426
110426
7. Lara Frangen
110441
8. Ana Gerovac
110160
110160
9. Nina Grmovšek
110427
10. Marta Horvat
110428
110428
11. Mateja Horvat
110429
110429
12. Nea Husić
110430
13. Ema Husić
110695
14. Amela Nicol Imširović
110431
110431
15. Karla Jančić
110432
110432
16. Kristina Juras Kovač
110433
110433
17. Petra Juratovac
110434
18. Patricija Korbar
110435
110435
19. Nada Kordić
110436
110436
20. Štefica Krištof
110437
110437
21. Katarina Kuharić
110438
110438
22. Marta Leš
110439
23. Martina Lozić
110440
110440
24. Tonka Marinčić
110568
110568
25. Tea Mezak
110668
26. Tanja Mileta
110442
110442
27. Dorotea Osrečki
110443
110443
28. Mirjana Pavić
110444
29. Lucija Pavlek
110445
110445
30. Gabriela Percela
110740
110740
31. Željka Rakvin
110446
110446
32. Monika Stojić
110448
110448
33. Nevena Stojić
110449
110449
34. Patricija Šimunić Raič
110450
35. Zrinka Širić
110694
110694
36. Valeria Špiljar
110451
110451
37. Ivanka Tomljanović
110452
110452
38. Ema Tročak
110400
110400

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Karla Bartolić
110821
110821
2. Mia Amber Berić
110498
110498
3. Patricia Berić
110424
110424
4. Marta Brčić
110756
110756
5. Kiara Burela
110820
110820
6. Laura Dvojković
110818
110818
7. Petra Fiamengo
110497
110497
8. Doroteja Fijačko
110426
110426
9. Ana Gerovac
110160
110160
10. Marta Horvat
110428
110428
11. Mateja Horvat
110429
110429
12. Amela Nicol Imširović
110431
110431
13. Karla Jančić
110432
110432
14. Kristina Juras Kovač
110433
110433
15. Patricija Korbar
110435
110435
16. Nada Kordić
110436
110436
17. Štefica Krištof
110437
110437
18. Magdalena Križanović
110822
110822
19. Martina Lozić
110440
110440
20. Tonka Marinčić
110568
110568
21. Katarina Medan
110782
110782
22. Dorotea Medan
110781
110781
23. Tanja Mileta
110442
110442
24. Dorotea Osrečki
110443
110443
25. Lucija Pavlek
110445
110445
26. Gabriela Percela
110740
110740
27. Željka Rakvin
110446
110446
28. Monika Stojić
110448
110448
29. Nevena Stojić
110449
110449
30. Leona Šimec
110823
110823
31. Zrinka Širić
110694
110694
32. Valeria Špiljar
110451
110451
33. Ivanka Tomljanović
110452
110452
34. Ema Tročak
110400
110400

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Dora Andrijanić
110538
110538
2. Patricia Berić
110424
110424
3. Petra Fiamengo
110497
110497
4. Doroteja Fijačko
110426
110426
5. Mateja Horvat
110429
110429
6. Kristina Juras Kovač
110433
110433
7. Patricija Korbar
110435
110435
8. Nada Kordić
110436
110436
9. Martina Lozić
110440
110440
10. Tanja Mileta
110442
110442
11. Dorotea Osrečki
110443
110443
12. Lucija Pavlek
110445
110445
13. Željka Rakvin
110446
110446
14. Monika Stojić
110448
110448
15. Irma Šimić
110347
110347
16. Valeria Špiljar
110451
110451
17. Ivanka Tomljanović
110452
110452
18. Ema Tročak
110400
110400
19. Marija Tunjić
110349
110349

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Dora Andrijanić
110538
110538
2. Maja Belošević
110330
110330
3. Patricia Berić
110424
110424
4. Doroteja Fijačko
110426
110426
5. Kristina Juras Kovač
110433
110433
6. Patricija Korbar
110435
110435
7. Nada Kordić
110436
110436
8. Martina Lozić
110440
110440
9. Tanja Mileta
110442
110442
10. Dorotea Osrečki
110443
110443
11. Lucija Pavlek
110445
110445
12. Paula Polanšćak
110344
110344
13. Željka Rakvin
110446
110446
14. Monika Stojić
110448
110448
15. Irma Šimić
110347
110347
16. Ivanka Tomljanović
110452
110452
17. Ema Tročak
110400
110400
18. Anja Vicković
110351
110351

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Mia Amber Berić
110498
110498
2. Patricia Berić
110424
110424
3. Doroteja Fijačko
110426
110426
4. Kristina Juras Kovač
110433
110433
5. Patricija Korbar
110435
110435
6. Nada Kordić
110436
110436
7. Martina Lozić
110440
110440
8. Tanja Mileta
110442
110442
9. Lucija Pavlek
110445
110445
10. Željka Rakvin
110446
110446
11. Monika Stojić
110448
110448
12. Nevena Stojić
110449
110449
13. Ivanka Tomljanović
110452
110452
14. Ema Tročak
110400
110400

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Dora Andrijanić
110538
110538
2. Petra Fiamengo
110497
110497
3. Doroteja Fijačko
110426
110426
4. Ana Gerovac
110160
110160
5. Nina Grmovšek
110427
6. Mateja Horvat
110429
110429
7. Amela Nicol Imširović
110431
110431
8. Kristina Juras Kovač
110433
110433
9. Petra Juratovac
110434
10. Patricija Korbar
110435
110435
11. Nada Kordić
110436
110436
12. Štefica Krištof
110437
110437
13. Marta Leš
110439
14. Martina Lozić
110440
110440
15. Tanja Mileta
110442
110442
16. Dorotea Osrečki
110443
110443
17. Mirjana Pavić
110444
18. Lucija Pavlek
110445
110445
19. Željka Rakvin
110446
110446
20. Monika Stojić
110448
110448
21. Patricija Šimunić Raič
110450
22. Valeria Špiljar
110451
110451
23. Ivanka Tomljanović
110452
110452
24. Ema Tročak
110400
110400

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Doroteja Fijačko
110426
110426
2. Nina Grmovšek
110427
3. Mateja Horvat
110429
110429
4. Amela Nicol Imširović
110431
110431
5. Kristina Juras Kovač
110433
110433
6. Petra Juratovac
110434
7. Patricija Korbar
110435
110435
8. Nada Kordić
110436
110436
9. Štefica Krištof
110437
110437
10. Katarina Kuharić
110438
110438
11. Tanja Mileta
110442
110442
12. Dorotea Osrečki
110443
110443
13. Mirjana Pavić
110444
14. Lucija Pavlek
110445
110445
15. Željka Rakvin
110446
110446
16. Valeria Špiljar
110451
110451
17. Ivanka Tomljanović
110452
110452

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Petra Fiamengo
110497
110497
2. Doroteja Fijačko
110426
110426
3. Ana Gerovac
110160
110160
4. Mateja Horvat
110429
110429
5. Amela Nicol Imširović
110431
110431
6. Kristina Juras Kovač
110433
110433
7. Patricija Korbar
110435
110435
8. Nada Kordić
110436
110436
9. Štefica Krištof
110437
110437
10. Martina Lozić
110440
110440
11. Tanja Mileta
110442
110442
12. Dorotea Osrečki
110443
110443
13. Lucija Pavlek
110445
110445
14. Željka Rakvin
110446
110446
15. Monika Stojić
110448
110448
16. Valeria Špiljar
110451
110451
17. Ivanka Tomljanović
110452
110452
18. Ema Tročak
110400
110400
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više