Športski kuglački klub Jedinstvo - 810050

OIB: 99073886891
Adresa: Kneza Branimira 5, 44 000 Sisak
Kuglački savez Sisačko-moslavačke županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: skk.jedinstvosisak@gmail.com; ane41@net.hr
Adresa za dostavu pošte: Ulica Kneza Domagoja 14, 44 010 Sisak - Caprag
Kontakt: Melanija Perenčević Ivanić 098 160 94 88 ; Ankica Novalić 095 850 54 97
Ovlaštene osobe: Melanija Perenčević Ivanić i Ankica Novalić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Melanija Perenčević Ivanić
Tajnik: Ankica Novalić
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Zdravko Balač
123289
123289 01.10.2021 60+ 2021 06.10.2021
2. Helena Bohorc Domitrović
110049
110049 20.09.2012 Ž 2021 20.03.2018
3. Nikola Božurić
123231
123231 30.10.2020 M 2021
4. Matija Cavrić
120203
120203 01.07.2011 M 2021 06.10.2021
5. Saša Domitrović
120204
120204 20.09.2012 M 2021 01.10.2020
6. Ana Marija Dujmić
110744
110744 01.01.2005 Ž 2021 23.09.2021
7. Dražen Đukić
120206
120206 03.10.2012 M 2021 06.10.2021
8. Ervin Fuka
120207
120207 03.10.2012 M 2021 06.10.2021
9. Fadil Ibrahimpašić
120258
120258 09.07.2020 60+ 2021 06.10.2021
10. Andrea Imprić
110662
110662 06.03.2017 Ž 2021 17.10.2018
11. Ivana Ivanić
110897
110897 02.02.2020 Ž 2021 23.09.2021
12. Lidija Iveković
110051
110051 28.06.2007 Ž 2021 23.09.2021
13. Krešimir Iveković
120208
120208 21.01.1979 60+ 2021 06.10.2021
14. Renata Kovačević
110661
110661 06.03.2017 Ž 2021 23.09.2019
15. Nikolina Kralj
110800
110800 19.11.2018 Ž 2021 23.09.2021
16. Abdul-Karim Lafta
120210
120210 01.07.2011 M 2021 06.10.2021
17. Magdalena Lukinić
110052
110052 01.10.2009 Ž 2021 23.09.2021
18. Ivana Marković
110716
110716 01.12.2017 Ž 2021 23.09.2021
19. Toni Mioković
123142
123142 10.07.2020 U14 2021 23.06.2021
20. Daniel Novalić
122302
122302 18.07.2016 U23 2021 06.10.2021
21. Irma Novalić
110054
110054 18.09.2015 Ž 2021 17.10.2018
22. Ankica Novalić
110053
110053 28.11.2011 Ž 2021 23.09.2021
23. Nikolina Pavlić
110576
110576 18.07.2016 Ž 2021 23.09.2021
24. Dominik Pavlović
123105
123105 02.02.2020 M 2021 06.10.2021
25. Melanija Perenčević Ivanić
110055
110055 25.06.2011 Ž 2021 23.09.2021
26. Tomislav Plesec
122301
122301 18.07.2016 M 2021 06.10.2021
27. Martina Potočar
110805
110805 25.12.2018 Ž 2021 15.11.2019
28. Marijan Smolčić
120211
120211 01.07.2011 M 2021 01.10.2019
29. Katarina Srpak
110058
110058 22.06.2014 Ž 2021 23.09.2021
30. Filip Turkalj
120212
120212 28.12.2020 M 2021 06.10.2021
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID
2. Zdravko Balač
320029
320029
3. Katarina Srpak
310010
310010
IME I PREZIME HKS ID
2. Nenad Novalić
520026
520026
3. Srećko Dujmić
520030
520030

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Helena Bohorc Domitrović
110049
110049
2. Vesna Ivanščak
110050
110050
3. Lidija Iveković
110051
110051
4. Magdalena Lukinić
110052
110052
5. Irena Mihanić
110577
110577
6. Ankica Novalić
110053
110053
7. Irma Novalić
110054
110054
8. Nikolina Pavlić
110576
110576
9. Melanija Perenčević Ivanić
110055
110055
10. Luca Prgomet
110056
110056
11. Ana Silaj
110057
110057
12. Katarina Srpak
110058
110058

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Bojan Burnać
120201
120201
2. Ante Bužančić
120202
120202
3. Matija Cavrić
120203
120203
4. Saša Domitrović
120204
120204
5. Dejan Durman
120205
120205
6. Dražen Đukić
120206
120206
7. Ervin Fuka
120207
120207
8. Krešimir Iveković
120208
120208
9. Tomislav Kožić
120209
120209
10. Abdul-Karim Lafta
120210
120210
11. Daniel Novalić
122302
122302
12. Tomislav Plesec
122301
122301
13. Marijan Smolčić
120211
120211
14. Dario Vuković
120213
120213

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Helena Bohorc Domitrović
110049
110049
2. Bojan Burnać
120201
120201
3. Ante Bužančić
120202
120202
4. Matija Cavrić
120203
120203
5. Saša Domitrović
120204
120204
6. Dejan Durman
120205
120205
7. Dražen Đukić
120206
120206
8. Ervin Fuka
120207
120207
9. Andrea Imprić
110662
110662
10. Vesna Ivanščak
110050
110050
11. Lidija Iveković
110051
110051
12. Krešimir Iveković
120208
120208
13. Renata Kovačević
110661
110661
14. Tomislav Kožić
120209
120209
15. Abdul-Karim Lafta
120210
120210
16. Magdalena Lukinić
110052
110052
17. Irena Mihanić
110577
110577
18. Ankica Novalić
110053
110053
19. Irma Novalić
110054
110054
20. Daniel Novalić
122302
122302
21. Nikolina Pavlić
110576
110576
22. Melanija Perenčević Ivanić
110055
110055
23. Tomislav Plesec
122301
122301
24. Luca Prgomet
110056
110056
25. Ana Silaj
110057
110057
26. Marijan Smolčić
120211
120211
27. Katarina Srpak
110058
110058
28. Jakov Tonec
122408
122408
29. Dario Vuković
120213
120213

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Helena Bohorc Domitrović
110049
110049
2. Ana Marija Dujmić
110744
110744
3. Andrea Imprić
110662
110662
4. Vesna Ivanščak
110050
110050
5. Lidija Iveković
110051
110051
6. Renata Kovačević
110661
110661
7. Magdalena Lukinić
110052
110052
8. Ivana Marković
110716
110716
9. Irena Mihanić
110577
110577
10. Ankica Novalić
110053
110053
11. Irma Novalić
110054
110054
12. Nikolina Pavlić
110576
110576
13. Melanija Perenčević Ivanić
110055
110055
14. Luca Prgomet
110056
110056
15. Ana Silaj
110057
110057
16. Katarina Srpak
110058
110058

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Bojan Burnać
120201
120201
2. Ante Bužančić
120202
120202
3. Matija Cavrić
120203
120203
4. Saša Domitrović
120204
120204
5. Dejan Durman
120205
120205
6. Dražen Đukić
120206
120206
7. Ervin Fuka
120207
120207
8. Krešimir Iveković
120208
120208
9. Tomislav Kožić
120209
120209
10. Abdul-Karim Lafta
120210
120210
11. Daniel Novalić
122302
122302
12. Tomislav Plesec
122301
122301
13. Marijan Smolčić
120211
120211
14. Jakov Tonec
122408
122408
15. Dario Vuković
120213
120213

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Helena Bohorc Domitrović
110049
110049
2. Ana Marija Dujmić
110744
110744
3. Andrea Imprić
110662
110662
4. Vesna Ivanščak
110050
110050
5. Lidija Iveković
110051
110051
6. Renata Kovačević
110661
110661
7. Magdalena Lukinić
110052
110052
8. Ivana Marković
110716
110716
9. Irena Mihanić
110577
110577
10. Ankica Novalić
110053
110053
11. Irma Novalić
110054
110054
12. Nikolina Pavlić
110576
110576
13. Melanija Perenčević Ivanić
110055
110055
14. Luca Prgomet
110056
110056
15. Ana Silaj
110057
110057
16. Katarina Srpak
110058
110058

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Helena Bohorc Domitrović
110049
110049
2. Ana Marija Dujmić
110744
110744
3. Andrea Imprić
110662
110662
4. Lidija Iveković
110051
110051
5. Renata Kovačević
110661
110661
6. Nikolina Kralj
110800
110800
7. Magdalena Lukinić
110052
110052
8. Ivana Marković
110716
110716
9. Ankica Novalić
110053
110053
10. Irma Novalić
110054
110054
11. Nikolina Pavlić
110576
110576
12. Melanija Perenčević Ivanić
110055
110055
13. Martina Potočar
110805
110805
14. Barbara Ramić
110804
110804
15. Katarina Srpak
110058
110058

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Bojan Burnać
120201
120201
2. Ante Bužančić
120202
120202
3. Matija Cavrić
120203
120203
4. Saša Domitrović
120204
120204
5. Dejan Durman
120205
120205
6. Dražen Đukić
120206
120206
7. Ervin Fuka
120207
120207
8. Krešimir Iveković
120208
120208
9. Saša Kašić
122781
122781
10. Tomislav Kožić
120209
120209
11. Abdul-Karim Lafta
120210
120210
12. Daniel Novalić
122302
122302
13. Srećko Pavlović
122782
122782
14. Tomislav Plesec
122301
122301
15. Jasmin Ramić
120268
120268
16. Marijan Smolčić
120211
120211
17. Jakov Tonec
122408
122408
18. Dario Vuković
120213
120213

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Helena Bohorc Domitrović
110049
110049
2. Ana Marija Dujmić
110744
110744
3. Andrea Imprić
110662
110662
4. Lidija Iveković
110051
110051
5. Renata Kovačević
110661
110661
6. Nikolina Kralj
110800
110800
7. Magdalena Lukinić
110052
110052
8. Ivana Marković
110716
110716
9. Irma Novalić
110054
110054
10. Ankica Novalić
110053
110053
11. Nikolina Pavlić
110576
110576
12. Melanija Perenčević Ivanić
110055
110055
13. Martina Potočar
110805
110805
14. Barbara Ramić
110804
110804
15. Katarina Srpak
110058
110058

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Bojan Burnać
120201
120201
2. Ante Bužančić
120202
120202
3. Matija Cavrić
120203
120203
4. Saša Domitrović
120204
120204
5. Dražen Đukić
120206
120206
6. Ervin Fuka
120207
120207
7. Krešimir Iveković
120208
120208
8. Tomislav Kožić
120209
120209
9. Abdul-Karim Lafta
120210
120210
10. Daniel Novalić
122302
122302
11. Srećko Pavlović
122782
122782
12. Dominik Pavlović
123105
123105
13. Tomislav Plesec
122301
122301
14. Marijan Smolčić
120211
120211

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Helena Bohorc Domitrović
110049
110049
2. Ana Marija Dujmić
110744
110744
3. Andrea Imprić
110662
110662
4. Lidija Iveković
110051
110051
5. Renata Kovačević
110661
110661
6. Nikolina Kralj
110800
110800
7. Magdalena Lukinić
110052
110052
8. Ivana Marković
110716
110716
9. Ankica Novalić
110053
110053
10. Irma Novalić
110054
110054
11. Nikolina Pavlić
110576
110576
12. Melanija Perenčević Ivanić
110055
110055
13. Martina Potočar
110805
110805
14. Barbara Ramić
110804
110804
15. Katarina Srpak
110058
110058

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Helena Bohorc Domitrović
110049
110049
2. Ana Marija Dujmić
110744
110744
3. Andrea Imprić
110662
110662
4. Ivana Ivanić
110897
110897
5. Lidija Iveković
110051
110051
6. Renata Kovačević
110661
110661
7. Nikolina Kralj
110800
110800
8. Magdalena Lukinić
110052
110052
9. Ivana Marković
110716
110716
10. Ankica Novalić
110053
110053
11. Irma Novalić
110054
110054
12. Nikolina Pavlić
110576
110576
13. Melanija Perenčević Ivanić
110055
110055
14. Martina Potočar
110805
110805
15. Barbara Ramić
110804
110804
16. Katarina Srpak
110058
110058

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nikola Božurić
123231
123231
2. Matija Cavrić
120203
120203
3. Saša Domitrović
120204
120204
4. Dražen Đukić
120206
120206
5. Ervin Fuka
120207
120207
6. Fadil Ibrahimpašić
120258
120258
7. Krešimir Iveković
120208
120208
8. Tomislav Kožić
120209
120209
9. Abdul-Karim Lafta
120210
120210
10. Daniel Novalić
122302
122302
11. Dominik Pavlović
123105
123105
12. Tomislav Plesec
122301
122301
13. Marijan Smolčić
120211
120211
14. Filip Turkalj
120212
120212

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Helena Bohorc Domitrović
110049
110049
2. Ana Marija Dujmić
110744
110744
3. Andrea Imprić
110662
110662
4. Ivana Ivanić
110897
110897
5. Lidija Iveković
110051
110051
6. Renata Kovačević
110661
110661
7. Nikolina Kralj
110800
110800
8. Magdalena Lukinić
110052
110052
9. Ivana Marković
110716
110716
10. Ankica Novalić
110053
110053
11. Irma Novalić
110054
110054
12. Nikolina Pavlić
110576
110576
13. Melanija Perenčević Ivanić
110055
110055
14. Martina Potočar
110805
110805
15. Barbara Ramić
110804
110804
16. Katarina Srpak
110058
110058

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Zdravko Balač
123289
123289
2. Nikola Božurić
123231
123231
3. Matija Cavrić
120203
120203
4. Saša Domitrović
120204
120204
5. Dražen Đukić
120206
120206
6. Ervin Fuka
120207
120207
7. Fadil Ibrahimpašić
120258
120258
8. Krešimir Iveković
120208
120208
9. Abdul-Karim Lafta
120210
120210
10. Daniel Novalić
122302
122302
11. Dominik Pavlović
123105
123105
12. Tomislav Plesec
122301
122301
13. Marijan Smolčić
120211
120211
14. Filip Turkalj
120212
120212
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više