Hep sponzor
Klubovi

Športski kuglački klub Jedinstvo - 810050

OIB: 99073886891
Adresa: Ulica Vatroslava Lisinskog 22, 44 000 Sisak
Kuglački savez Sisačko-moslavačke županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: skk.jedinstvosisak@gmail.com; ankica.novalic@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Ulica Kneza Domagoja 14, 44 010 Sisak - Caprag
Kontakt: Melanija Perenčević Ivanić 098 160 94 88 ; Ankica Novalić 095 850 54 97
Ovlaštene osobe: Melanija Perenčević Ivanić, Ankica Novalić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Melanija Perenčević Ivanić
Tajnik: Ankica Novalić
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Valjanost liječničkog
1. Zdravko Balač
123289
123289 01.10.2021 60+ 2024 30.06.2024
2. Nikola Božurić
123231
123231 30.10.2020 M 2024
3. Anamarija Celčić
111136
111136 21.05.2024 Ž 2024
4. Ana Marija Dujmić
110744
110744 01.01.2005 Ž 2024
5. Danijela Dumenčić
110996
110996 06.07.2022 Ž 2024 30.06.2024
6. Lea Grubišić
110992
110992 25.06.2022 Ž 2024
7. Fadil Ibrahimpašić
120258
120258 09.07.2020 60+ 2024
8. Loreta Ivanić
111047
111047 07.02.2023 U19 2024 30.06.2024
9. Ivana Ivanić
110897
110897 02.02.2020 Ž 2024 30.06.2024
10. Lidija Iveković
110051
110051 28.06.2007 60+ 2024 30.06.2024
11. Krešimir Iveković
120208
120208 21.01.1979 60+ 2024
12. Franjo Kozina
123411
123411 06.07.2022 M 2024
13. Nikolina Kralj
110800
110800 19.11.2018 Ž 2024
14. Abdul-Karim Lafta
120210
120210 01.07.2011 M 2024
15. Magdalena Lukinić Kinderman
110052
110052 01.10.2009 Ž 2024
16. Ivana Marković
110716
110716 01.12.2017 Ž 2024 30.06.2024
17. Mirna Matić
111089
111089 31.10.2023 Ž 2024 30.06.2024
18. Irma Novalić
110054
110054 18.09.2015 Ž 2024
19. Ankica Novalić
110053
110053 28.11.2011 Ž 2024 30.06.2024
20. Nikolina Pavlić
110576
110576 18.07.2016 Ž 2024
21. Daria Pejak
110462
110462 14.09.2022 Ž 2024 30.06.2024
22. Melanija Perenčević Ivanić
110055
110055 25.06.2011 Ž 2024 30.06.2024
23. Marija Pierobon
111078
111078 24.09.2023 Ž 2024 30.06.2024
24. Katarina Srpak
110058
110058 22.06.2014 Ž 2024 30.06.2024
DVOJNA REGISTRACIJA
1. Sara Pejak
110464
110464 28.06.2024 U23 2024 30.06.2024
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
1. Zdravko Balač
320029
320029 Trener svih kategorija B licenca 31.01.2025
2. Katarina Srpak
310010
310010 Trener svih kategorija B licenca 31.01.2025
IME I PREZIME HKS ID
1. Srećko Dujmić
520030
520030
2. Nenad Novalić
520026
520026

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Anamarija Celčić
111136
111136
2. Ana Marija Dujmić
110744
110744
3. Danijela Dumenčić
110996
110996
4. Lea Grubišić
110992
110992
5. Ivana Ivanić
110897
110897
6. Loreta Ivanić
111047
111047
7. Lidija Iveković
110051
110051
8. Nikolina Kralj
110800
110800
9. Magdalena Lukinić Kinderman
110052
110052
10. Ivana Marković
110716
110716
11. Mirna Matić
111089
111089
12. Irma Novalić
110054
110054
13. Ankica Novalić
110053
110053
14. Nikolina Pavlić
110576
110576
15. Daria Pejak
110462
110462
16. Sara Pejak
110464
110464
17. Melanija Perenčević Ivanić
110055
110055
18. Marija Pierobon
111078
111078
19. Katarina Srpak
110058
110058

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Bojan Burnać
120201
120201
2. Ante Bužančić
120202
120202
3. Matija Cavrić
120203
120203
4. Saša Domitrović
120204
120204
5. Dejan Durman
120205
120205
6. Dražen Đukić
120206
120206
7. Ervin Fuka
120207
120207
8. Krešimir Iveković
120208
120208
9. Tomislav Kožić
120209.jpg
120209
10. Abdul-Karim Lafta
120210
120210
11. Daniel Novalić
122302
122302
12. Tomislav Plesec
122301
122301
13. Marijan Smolčić
120211
120211
14. Dario Vuković
120213
120213

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Helena Bohorc Domitrović
110049
110049
2. Bojan Burnać
120201
120201
3. Ante Bužančić
120202
120202
4. Matija Cavrić
120203
120203
5. Saša Domitrović
120204
120204
6. Dejan Durman
120205
120205
7. Dražen Đukić
120206
120206
8. Ervin Fuka
120207
120207
9. Andrea Imprić
110662
110662
10. Vesna Ivanščak
110050
110050
11. Lidija Iveković
110051
110051
12. Krešimir Iveković
120208
120208
13. Renata Kovačević
110661
110661
14. Tomislav Kožić
120209.jpg
120209
15. Abdul-Karim Lafta
120210
120210
16. Magdalena Lukinić Kinderman
110052
110052
17. Irena Mihanić
110577
110577
18. Ankica Novalić
110053
110053
19. Irma Novalić
110054
110054
20. Daniel Novalić
122302
122302
21. Nikolina Pavlić
110576
110576
22. Melanija Perenčević Ivanić
110055
110055
23. Tomislav Plesec
122301
122301
24. Luca Prgomet
110056
110056
25. Ana Silaj
110057
110057
26. Marijan Smolčić
120211
120211
27. Katarina Srpak
110058
110058
28. Jakov Tonec
122408
122408
29. Dario Vuković
120213
120213

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Helena Bohorc Domitrović
110049
110049
2. Ana Marija Dujmić
110744
110744
3. Andrea Imprić
110662
110662
4. Vesna Ivanščak
110050
110050
5. Lidija Iveković
110051
110051
6. Renata Kovačević
110661
110661
7. Magdalena Lukinić Kinderman
110052
110052
8. Ivana Marković
110716
110716
9. Irena Mihanić
110577
110577
10. Ankica Novalić
110053
110053
11. Irma Novalić
110054
110054
12. Nikolina Pavlić
110576
110576
13. Melanija Perenčević Ivanić
110055
110055
14. Luca Prgomet
110056
110056
15. Ana Silaj
110057
110057
16. Katarina Srpak
110058
110058

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Bojan Burnać
120201
120201
2. Ante Bužančić
120202
120202
3. Matija Cavrić
120203
120203
4. Saša Domitrović
120204
120204
5. Dejan Durman
120205
120205
6. Dražen Đukić
120206
120206
7. Ervin Fuka
120207
120207
8. Krešimir Iveković
120208
120208
9. Tomislav Kožić
120209.jpg
120209
10. Abdul-Karim Lafta
120210
120210
11. Daniel Novalić
122302
122302
12. Tomislav Plesec
122301
122301
13. Marijan Smolčić
120211
120211
14. Jakov Tonec
122408
122408
15. Dario Vuković
120213
120213

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Helena Bohorc Domitrović
110049
110049
2. Ana Marija Dujmić
110744
110744
3. Andrea Imprić
110662
110662
4. Vesna Ivanščak
110050
110050
5. Lidija Iveković
110051
110051
6. Renata Kovačević
110661
110661
7. Magdalena Lukinić Kinderman
110052
110052
8. Ivana Marković
110716
110716
9. Irena Mihanić
110577
110577
10. Ankica Novalić
110053
110053
11. Irma Novalić
110054
110054
12. Nikolina Pavlić
110576
110576
13. Melanija Perenčević Ivanić
110055
110055
14. Luca Prgomet
110056
110056
15. Ana Silaj
110057
110057
16. Katarina Srpak
110058
110058

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Helena Bohorc Domitrović
110049
110049
2. Ana Marija Dujmić
110744
110744
3. Andrea Imprić
110662
110662
4. Lidija Iveković
110051
110051
5. Renata Kovačević
110661
110661
6. Nikolina Kralj
110800
110800
7. Magdalena Lukinić Kinderman
110052
110052
8. Ivana Marković
110716
110716
9. Ankica Novalić
110053
110053
10. Irma Novalić
110054
110054
11. Nikolina Pavlić
110576
110576
12. Melanija Perenčević Ivanić
110055
110055
13. Martina Potočar
110805
110805
14. Barbara Ramić
110804
110804
15. Katarina Srpak
110058
110058

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Bojan Burnać
120201
120201
2. Ante Bužančić
120202
120202
3. Matija Cavrić
120203
120203
4. Saša Domitrović
120204
120204
5. Dejan Durman
120205
120205
6. Dražen Đukić
120206
120206
7. Ervin Fuka
120207
120207
8. Krešimir Iveković
120208
120208
9. Saša Kašić
122781
122781
10. Tomislav Kožić
120209.jpg
120209
11. Abdul-Karim Lafta
120210
120210
12. Daniel Novalić
122302
122302
13. Srećko Pavlović
122782
122782
14. Tomislav Plesec
122301
122301
15. Jasmin Ramić
120268
120268
16. Marijan Smolčić
120211
120211
17. Jakov Tonec
122408
122408
18. Dario Vuković
120213
120213

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Helena Bohorc Domitrović
110049
110049
2. Ana Marija Dujmić
110744
110744
3. Andrea Imprić
110662
110662
4. Lidija Iveković
110051
110051
5. Renata Kovačević
110661
110661
6. Nikolina Kralj
110800
110800
7. Magdalena Lukinić Kinderman
110052
110052
8. Ivana Marković
110716
110716
9. Irma Novalić
110054
110054
10. Ankica Novalić
110053
110053
11. Nikolina Pavlić
110576
110576
12. Melanija Perenčević Ivanić
110055
110055
13. Martina Potočar
110805
110805
14. Barbara Ramić
110804
110804
15. Katarina Srpak
110058
110058

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Bojan Burnać
120201
120201
2. Ante Bužančić
120202
120202
3. Matija Cavrić
120203
120203
4. Saša Domitrović
120204
120204
5. Dražen Đukić
120206
120206
6. Ervin Fuka
120207
120207
7. Krešimir Iveković
120208
120208
8. Tomislav Kožić
120209.jpg
120209
9. Abdul-Karim Lafta
120210
120210
10. Daniel Novalić
122302
122302
11. Srećko Pavlović
122782
122782
12. Dominik Pavlović
123105
123105
13. Tomislav Plesec
122301
122301
14. Marijan Smolčić
120211
120211

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Helena Bohorc Domitrović
110049
110049
2. Ana Marija Dujmić
110744
110744
3. Andrea Imprić
110662
110662
4. Lidija Iveković
110051
110051
5. Renata Kovačević
110661
110661
6. Nikolina Kralj
110800
110800
7. Magdalena Lukinić Kinderman
110052
110052
8. Ivana Marković
110716
110716
9. Ankica Novalić
110053
110053
10. Irma Novalić
110054
110054
11. Nikolina Pavlić
110576
110576
12. Melanija Perenčević Ivanić
110055
110055
13. Martina Potočar
110805
110805
14. Barbara Ramić
110804
110804
15. Katarina Srpak
110058
110058

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Helena Bohorc Domitrović
110049
110049
2. Ana Marija Dujmić
110744
110744
3. Andrea Imprić
110662
110662
4. Ivana Ivanić
110897
110897
5. Lidija Iveković
110051
110051
6. Renata Kovačević
110661
110661
7. Nikolina Kralj
110800
110800
8. Magdalena Lukinić Kinderman
110052
110052
9. Ivana Marković
110716
110716
10. Ankica Novalić
110053
110053
11. Irma Novalić
110054
110054
12. Nikolina Pavlić
110576
110576
13. Melanija Perenčević Ivanić
110055
110055
14. Martina Potočar
110805
110805
15. Barbara Ramić
110804
110804
16. Katarina Srpak
110058
110058

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nikola Božurić
123231
123231
2. Matija Cavrić
120203
120203
3. Saša Domitrović
120204
120204
4. Dražen Đukić
120206
120206
5. Ervin Fuka
120207
120207
6. Fadil Ibrahimpašić
120258
120258
7. Krešimir Iveković
120208
120208
8. Tomislav Kožić
120209.jpg
120209
9. Abdul-Karim Lafta
120210
120210
10. Daniel Novalić
122302
122302
11. Dominik Pavlović
123105
123105
12. Tomislav Plesec
122301
122301
13. Marijan Smolčić
120211
120211
14. Filip Turkalj
120212
120212

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Helena Bohorc Domitrović
110049
110049
2. Ana Marija Dujmić
110744
110744
3. Andrea Imprić
110662
110662
4. Ivana Ivanić
110897
110897
5. Lidija Iveković
110051
110051
6. Renata Kovačević
110661
110661
7. Nikolina Kralj
110800
110800
8. Magdalena Lukinić Kinderman
110052
110052
9. Ivana Marković
110716
110716
10. Ankica Novalić
110053
110053
11. Irma Novalić
110054
110054
12. Nikolina Pavlić
110576
110576
13. Melanija Perenčević Ivanić
110055
110055
14. Martina Potočar
110805
110805
15. Barbara Ramić
110804
110804
16. Katarina Srpak
110058
110058

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Zdravko Balač
123289
123289
2. Nikola Božurić
123231
123231
3. Matija Cavrić
120203
120203
4. Dražen Đukić
120206
120206
5. Ervin Fuka
120207
120207
6. Fadil Ibrahimpašić
120258
120258
7. Krešimir Iveković
120208
120208
8. Daniel Novalić
122302
122302
9. Dominik Pavlović
123105
123105
10. Filip Turkalj
120212
120212

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Helena Bohorc Domitrović
110049
110049
2. Vesna Ivanščak
110050
110050
3. Lidija Iveković
110051
110051
4. Magdalena Lukinić Kinderman
110052
110052
5. Irena Mihanić
110577
110577
6. Ankica Novalić
110053
110053
7. Irma Novalić
110054
110054
8. Nikolina Pavlić
110576
110576
9. Melanija Perenčević Ivanić
110055
110055
10. Luca Prgomet
110056
110056
11. Ana Silaj
110057
110057
12. Katarina Srpak
110058
110058

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Helena Bohorc Domitrović
110049
110049
2. Ana Marija Dujmić
110744
110744
3. Andrea Imprić
110662
110662
4. Ivana Ivanić
110897
110897
5. Lidija Iveković
110051
110051
6. Renata Kovačević
110661
110661
7. Nikolina Kralj
110800
110800
8. Magdalena Lukinić Kinderman
110052
110052
9. Ivana Marković
110716
110716
10. Ankica Novalić
110053
110053
11. Irma Novalić
110054
110054
12. Nikolina Pavlić
110576
110576
13. Melanija Perenčević Ivanić
110055
110055
14. Martina Potočar
110805
110805
15. Katarina Srpak
110058
110058

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ana Marija Dujmić
110744
110744
2. Danijela Dumenčić
110996
110996
3. Lea Grubišić
110992
110992
4. Ivana Ivanić
110897
110897
5. Loreta Ivanić
111047
111047
6. Lidija Iveković
110051
110051
7. Nikolina Kralj
110800
110800
8. Magdalena Lukinić Kinderman
110052
110052
9. Ivana Marković
110716
110716
10. Tajana Mioković
110993
110993
11. Ankica Novalić
110053
110053
12. Irma Novalić
110054
110054
13. Nikolina Pavlić
110576
110576
14. Daria Pejak
110462
110462
15. Melanija Perenčević Ivanić
110055
110055
16. Katarina Srpak
110058
110058

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Anamarija Celčić
111136
111136
2. Ana Marija Dujmić
110744
110744
3. Danijela Dumenčić
110996
110996
4. Lea Grubišić
110992
110992
5. Ivana Ivanić
110897
110897
6. Loreta Ivanić
111047
111047
7. Lidija Iveković
110051
110051
8. Ana Kovačević
110202
110202
9. Nikolina Kralj
110800
110800
10. Magdalena Lukinić Kinderman
110052
110052
11. Ivana Marković
110716
110716
12. Mirna Matić
111089
111089
13. Tajana Mioković
110993
110993
14. Ankica Novalić
110053
110053
15. Irma Novalić
110054
110054
16. Nikolina Pavlić
110576
110576
17. Sara Pejak
110464
110464
18. Daria Pejak
110462
110462
19. Melanija Perenčević Ivanić
110055
110055
20. Marija Pierobon
111078
111078
21. Katarina Srpak
110058
110058
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više