Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Medveščak-1958 - 810067

OIB: 70638794730
Adresa: Kranjčevićeva 2, 10 000 Zagreb
Zagrebački kuglački savez

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: kuglacki.klub.medvescak@zg.t-com.hr
Adresa za dostavu pošte: Kranjčevićeva 2, 10 000 Zagreb
Kontakt: Jelica Čačić 091 130 43 33
Ovlaštene osobe: Nikola Dragaš i Robert Sedlar
Mrežne stranice:
Predsjednik: Robert Sedlar
Tajnik: Nikola Dragaš
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Branko Crnogorac
120254
120254 30.06.2022 60+ 2024 12.02.2024
2. Kristian Čavčić
121881
121881 02.10.2007 M 2024 26.02.2024
3. Nikola Dragaš
121883
121883 28.03.2007 60+ 2024 22.02.2024
4. Dario Duda
120216
120216 30.06.2023 M 2024 05.03.2024
5. Dinko Džepina-Bajić
121885
121885 30.06.2015 60+ 2024 19.12.2023
6. Damir Jordan
121838
121838 21.12.2023 60+ 2024 05.03.2024
7. Darko Kasumović
121663
121663 30.06.2022 M 2024 05.03.2024
8. Dario Kečkeš
123109
123109 07.02.2020 U23 2024 26.02.2024
9. Darko Mađar
121112
121112 30.12.2016 M 2024 13.03.2024
10. Tibor Nemet
121114
121114 30.06.2023 M 2024 20.10.2023
11. Perica Pavić
121890
121890 30.06.2015 60+ 2024 22.12.2023
12. Jerko Perica
123226
123226 19.10.2020 U18 2024 16.01.2024
13. Bruno Šepak
123084
123084 15.01.2020 U18 2024 13.09.2021
14. Luka Šepak
123085
123085 15.01.2020 U14 2024 16.10.2019
15. Mateo Šlat
122473
122473 16.01.2023 U18 2024 09.05.2024
16. Denis Vincetić
123401
123401 29.06.2022 M 2024
17. Ivan Zirdum
123407
123407 03.07.2022 M 2024 27.04.2023
DVOJNA REGISTRACIJA
1. Ivan Perković
122585
122585 30.06.2023 U18 2024 04.09.2023
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
1. Nikola Dragaš
320004
320004 Trener seniora A licenca 31.01.2025
2. Jakov Džaja
320024
320024 Trener svih kategorija B licenca 31.01.2025
IME I PREZIME HKS ID
1. Jelica Čačić
510013
510013
2. Drago Marčinko
520113
520113
3. Ibrahim Safić
520079
520079

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Adrian Belar
121449
121449
2. Gabrijel Bokor
122659
122659
3. Tin Bračić
122663
122663
4. Juraj Buconjić
122629
122629
5. Kristian Čavčić
121881
121881
6. Nikola Dragaš
121883
121883
7. Jakov Džaja
121884
121884
8. Dinko Džepina-Bajić
121885
121885
9. Zlatko Filipančić
121107
121107
10. Leonardo Kestić
122662
122662
11. Darko Mađar
121112
121112
12. Marinko Matić
120225
120225
13. Duje Matić
120109
120109
14. Tin Miletić
122664
122664
15. Velimir Mrkonjić
121889
121889
16. Perica Pavić
121890
121890
17. Nikola Platnjak
122661
122661
18. Mario Stojić
121891
121891
19. Miljenko Šarac
121892
121892
20. Marijan Škof
121487
121487
21. Matija Vikert
120009
120009

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Adrian Belar
121449
121449
2. Gabrijel Bokor
122659
122659
3. Tin Bračić
122663
122663
4. Juraj Buconjić
122629
122629
5. Kristian Čavčić
121881
121881
6. Dimitar Dimitrovski
140011
140011
7. Nikola Dragaš
121883
121883
8. Jakov Džaja
121884
121884
9. Dinko Džepina-Bajić
121885
121885
10. Zlatko Filipančić
121107
121107
11. Josip Habazin
122212
12. Nordin Honić
121886
121886
13. Leonardo Kestić
122662
122662
14. Darko Mađar
121112
121112
15. Petra Mardešić
110713
16. Tin Miletić
122664
122664
17. Miloš Milivojević
121888
121888
18. Velimir Mrkonjić
121889
121889
19. Perica Pavić
121890
121890
20. Đino Pezo
121986
121986
21. Nikola Platnjak
122661
122661
22. Simon Radulović
122612
122612
23. Mario Stojić
121891
121891
24. Miljenko Šarac
121892
121892
25. Katarina Telenta
110628
110628
26. Matija Vikert
120009
120009
27. Bojan Vlakevski
123000
123000
28. Zvonimir Zirdum
122211

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Adrian Belar
121449
121449
2. Kristian Čavčić
121881
121881
3. Nikola Dragaš
121883
121883
4. Jakov Džaja
121884
121884
5. Dinko Džepina-Bajić
121885
121885
6. Zlatko Filipančić
121107
121107
7. Matej Gajić-Bukljaš
122316
122316
8. Darko Mađar
121112
121112
9. Miloš Milivojević
121888
121888
10. Velimir Mrkonjić
121889
121889
11. Perica Pavić
121890
121890
12. Đino Pezo
121986
121986
13. Mario Stojić
121891
121891
14. Miljenko Šarac
121892
121892
15. Branko Šebalj
121117
121117
16. Bojan Vlakevski
123000
123000
17. Zvonimir Zirdum
122211

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Adrian Belar
121449
121449
2. Gabrijel Bokor
122659
122659
3. Tin Bračić
122663
122663
4. Juraj Buconjić
122629
122629
5. Kristian Čavčić
121881
121881
6. Dimitar Dimitrovski
140011
140011
7. Nikola Dragaš
121883
121883
8. Jakov Džaja
121884
121884
9. Dinko Džepina-Bajić
121885
121885
10. Zlatko Filipančić
121107
121107
11. Josip Habazin
122212
12. Nordin Honić
121886
121886
13. Leonardo Kestić
122662
122662
14. Darko Mađar
121112
121112
15. Petra Mardešić
110713
16. Tin Miletić
122664
122664
17. Miloš Milivojević
121888
121888
18. Velimir Mrkonjić
121889
121889
19. Perica Pavić
121890
121890
20. Đino Pezo
121986
121986
21. Nikola Platnjak
122661
122661
22. Simon Radulović
122612
122612
23. Mario Stojić
121891
121891
24. Miljenko Šarac
121892
121892
25. Katarina Telenta
110628
110628
26. Matija Vikert
120009
120009
27. Bojan Vlakevski
123000
123000
28. Zvonimir Zirdum
122211

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Adrian Belar
121449
121449
2. Juraj Buconjić
122629
122629
3. Kristian Čavčić
121881
121881
4. Nikola Dragaš
121883
121883
5. Jakov Džaja
121884
121884
6. Dinko Džepina-Bajić
121885
121885
7. Zlatko Filipančić
121107
121107
8. Darko Mađar
121112
121112
9. Marinko Matić
120225
120225
10. Duje Matić
120109
120109
11. Velimir Mrkonjić
121889
121889
12. Perica Pavić
121890
121890
13. Mario Stojić
121891
121891
14. Miljenko Šarac
121892
121892
15. Marijan Škof
121487
121487
16. Matija Vikert
120009
120009

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Adrian Belar
121449
121449
2. Juraj Buconjić
122629
122629
3. Kristian Čavčić
121881
121881
4. Nikola Dragaš
121883
121883
5. Jakov Džaja
121884
121884
6. Dinko Džepina-Bajić
121885
121885
7. Zlatko Filipančić
121107
121107
8. Dario Kečkeš
123109
123109
9. David Kolobarić
123108
123108
10. Darko Mađar
121112
121112
11. Martin Mak
121348
121348
12. Duje Matić
120109
120109
13. Marinko Matić
120225
120225
14. Velimir Mrkonjić
121889
121889
15. Perica Pavić
121890
121890
16. Martin Pavrlišak
122562
122562
17. Mario Stojić
121891
121891
18. Antonio Stopić
123110
123110
19. Miljenko Šarac
121892
121892
20. Marijan Škof
121487
121487
21. Zdravko Tonković
121120
121120
22. Matija Vikert
120009
120009

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Adrian Belar
121449
121449
2. Juraj Buconjić
122629
122629
3. Kristian Čavčić
121881
121881
4. Marijan Dežmić
122713
122713
5. Nikola Dragaš
121883
121883
6. Jakov Džaja
121884
121884
7. Dinko Džepina-Bajić
121885
121885
8. Zlatko Filipančić
121107
121107
9. Nordin Honić
121886
121886
10. Dario Kečkeš
123109
123109
11. David Kolobarić
123108
123108
12. Alen Kujundžić
122943
122943
13. Darko Mađar
121112
121112
14. Martin Mak
121348
121348
15. Marinko Matić
120225
120225
16. Duje Matić
120109
120109
17. Velimir Mrkonjić
121889
121889
18. Perica Pavić
121890
121890
19. Martin Pavrlišak
122562
122562
20. Jerko Perica
123226
123226
21. Mario Stojić
121891
121891
22. Antonio Stopić
123110
123110
23. Miljenko Šarac
121892
121892
24. Zdravko Tonković
121120
121120
25. Milan Uzelac
121121
121121
26. Matija Vikert
120009
120009

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Adrian Belar
121449
121449
2. Juraj Buconjić
122629
122629
3. Kristian Čavčić
121881
121881
4. Nikola Dragaš
121883
121883
5. Jakov Džaja
121884
121884
6. Dinko Džepina-Bajić
121885
121885
7. Zlatko Filipančić
121107
121107
8. Fran Hećimović
121476
121476
9. Nordin Honić
121886
121886
10. Dario Kečkeš
123109
123109
11. David Kolobarić
123108
123108
12. Darko Mađar
121112
121112
13. Martin Mak
121348
121348
14. Marinko Matić
120225
120225
15. Duje Matić
120109
120109
16. Velimir Mrkonjić
121889
121889
17. Perica Pavić
121890
121890
18. Srećko Pavlović
122782
122782
19. Martin Pavrlišak
122562
122562
20. Jerko Perica
123226
123226
21. Mario Stojić
121891
121891
22. Antonio Stopić
123110
123110
23. Miljenko Šarac
121892
121892
24. Bruno Šepak
123084
123084
25. Zdravko Tonković
121120
121120
26. Milan Uzelac
121121
121121
27. Matija Vikert
120009
120009

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Adrian Belar
121449
121449
2. Juraj Buconjić
122629
122629
3. Branko Crnogorac
120254
120254
4. Kristian Čavčić
121881
121881
5. Nikola Dragaš
121883
121883
6. Jakov Džaja
121884
121884
7. Dinko Džepina-Bajić
121885
121885
8. Darko Kasumović
121663
121663
9. Dario Kečkeš
123109
123109
10. David Kolobarić
123108
123108
11. Darko Mađar
121112
121112
12. Martin Mak
121348
121348
13. Velimir Mrkonjić
121889
121889
14. Perica Pavić
121890
121890
15. Jerko Perica
123226
123226
16. Mario Stojić
121891
121891
17. Antonio Stopić
123110
123110
18. Miljenko Šarac
121892
121892
19. Bruno Šepak
123084
123084
20. Marijan Škof
121487
121487
21. Mateo Šlat
122473
122473
22. Denis Vincetić
123401
123401
23. Ivan Zirdum
123407
123407

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Adrian Belar
121449
121449
2. Juraj Buconjić
122629
122629
3. Branko Crnogorac
120254
120254
4. Kristian Čavčić
121881
121881
5. Nikola Dragaš
121883
121883
6. Dario Duda
120216
120216
7. Dinko Džepina-Bajić
121885
121885
8. Damir Jordan
121838
121838
9. Darko Kasumović
121663
121663
10. Dario Kečkeš
123109
123109
11. Darko Mađar
121112
121112
12. Tibor Nemet
121114
121114
13. Perica Pavić
121890
121890
14. Jerko Perica
123226
123226
15. Ivan Perković
122585
122585
16. Mario Stojić
121891
121891
17. Miljenko Šarac
121892
121892
18. Bruno Šepak
123084
123084
19. Mateo Šlat
122473
122473
20. Filip Turkalj
120212
120212
21. Denis Vincetić
123401
123401
22. Ivan Zirdum
123407
123407

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Branko Crnogorac
120254
120254
2. Kristian Čavčić
121881
121881
3. Nikola Dragaš
121883
121883
4. Dario Duda
120216
120216
5. Dinko Džepina-Bajić
121885
121885
6. Damir Jordan
121838
121838
7. Darko Kasumović
121663
121663
8. Dario Kečkeš
123109
123109
9. Darko Mađar
121112
121112
10. Tibor Nemet
121114
121114
11. Perica Pavić
121890
121890
12. Jerko Perica
123226
123226
13. Ivan Perković
122585
122585
14. Bruno Šepak
123084
123084
15. Mateo Šlat
122473
122473
16. Denis Vincetić
123401
123401
17. Ivan Zirdum
123407
123407

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Adrian Belar
121449
121449
2. Kristian Čavčić
121881
121881
3. Nikola Dragaš
121883
121883
4. Jakov Džaja
121884
121884
5. Dinko Džepina-Bajić
121885
121885
6. Zlatko Filipančić
121107
121107
7. Matej Gajić-Bukljaš
122316
122316
8. Josip Habazin
122212
9. Nordin Honić
121886
121886
10. Darko Mađar
121112
121112
11. Miloš Milivojević
121888
121888
12. Velimir Mrkonjić
121889
121889
13. Perica Pavić
121890
121890
14. Đino Pezo
121986
121986
15. Mario Stojić
121891
121891
16. Miljenko Šarac
121892
121892
17. Branko Šebalj
121117
121117
18. Katarina Telenta
110628
110628
19. Bojan Vlakevski
123000
123000
20. Zvonimir Zirdum
122211

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Adrian Belar
121449
121449
2. Juraj Buconjić
122629
122629
3. Kristian Čavčić
121881
121881
4. Dimitar Dimitrovski
140011
140011
5. Nikola Dragaš
121883
121883
6. Jakov Džaja
121884
121884
7. Dinko Džepina-Bajić
121885
121885
8. Zlatko Filipančić
121107
121107
9. Josip Habazin
122212
10. Nordin Honić
121886
121886
11. Darko Mađar
121112
121112
12. Petra Mardešić
110713
13. Miloš Milivojević
121888
121888
14. Velimir Mrkonjić
121889
121889
15. Perica Pavić
121890
121890
16. Đino Pezo
121986
121986
17. Simon Radulović
122612
122612
18. Mario Stojić
121891
121891
19. Miljenko Šarac
121892
121892
20. Katarina Telenta
110628
110628
21. Bojan Vlakevski
123000
123000
22. Zvonimir Zirdum
122211
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više