Kuglački klub Mertojak - 810068

OIB: 60208214650
Adresa: Mire Barešića 10, 21 000 Split
Kuglački savez Splitsko dalmatinske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: mladen.vukovic@hotmail.com; kkmertojak@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Mire Barešića 10, 21 000 Split
Kontakt: Mladen Vuković 091 533 42 01; Branko Bosanac 099 428 32 10
Ovlaštene osobe: Mladen Vuković
Mrežne stranice:
Predsjednik: Mladen Vuković
Tajnik: Branko Bosanac
Trener: Luka Pezelj, Hrvoje Marinović

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Karlo Bilić
122216
122216 30.06.2017 U23 2021 09.09.2021
2. Ljubomir Budić
121433
121433 28.06.2019 M 2021 09.09.2021
3. Danijel Čuljak
140018
140018 30.12.2019 M 2021 09.09.2021
4. Pave Ćubelić
121408
121408 10.07.2012 M 2021 09.09.2021
5. Denis Delić
121409
121409 28.06.2019 M 2021 09.09.2021
6. Paško Dragičević
121410
121410 31.12.2014 M 2021 09.09.2021
7. Marin Golem
123253
123253 25.03.2021 U23 2021 09.09.2021
8. Mihael Grivičić
120101
120101 30.06.2017 U23 2021 09.09.2021
9. Marko Jeličić
120703
120703 14.07.2021 M 2021 09.09.2021
10. Damir Jurić
122219
122219 02.07.2018 U23 2021 09.09.2021
11. Fran Kovač
123188
123188 12.09.2020 U14 2021 09.09.2021
12. Andrej Kovač
121887
121887 14.07.2016 M 2021 09.09.2021
13. Darko Lozo
123159
123159 28.07.2020 M 2021 09.09.2021
14. Mario Marić
122217
122217 02.07.2018 U23 2021 09.09.2021
15. Hrvoje Marinović
121411
121411 01.07.2015 M 2021 09.09.2021
16. Duško Milanović
121412
121412 31.12.2011 60+ 2021 09.09.2021
17. Loren Mumanović
122491
122491 01.03.2017 U23 2021 09.09.2021
18. Nikola Muše
121414
121414 01.07.2015 M 2021 09.09.2021
19. Siniša Papak
122929
122929 25.03.2019 M 2021 09.09.2021
20. Luka Pezelj
121415
121415 08.07.2009 M 2021 09.09.2021
21. Mate Primorac
121416
121416 15.01.2008 M 2021 09.09.2021
22. Tomislav Raboteg
122978
122978 02.07.2019 M 2021 09.09.2021
23. Ivan Totić
121750
121750 02.07.2018 M 2021 09.09.2021
24. Mladen Vuković
121417
121417 15.01.2008 M 2021 09.09.2021
25. Davor Zoković
121418
121418 10.07.2012 M 2021 09.09.2021
26. Goran Žubrinić
121419
121419 08.07.2014 M 2021 09.09.2021
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID
2. Luka Pezelj
320022
320022
3. Hrvoje Marinović
320043
320043
IME I PREZIME HKS ID
2. Branislav Bosanac
520003
520003

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Karlo Bilić
122216
122216
2. Ljubomir Budić
121433
121433
3. Danijel Čuljak
140018
140018
4. Pave Ćubelić
121408
121408
5. Denis Delić
121409
121409
6. Paško Dragičević
121410
121410
7. Marin Golem
123253
123253
8. Mihael Grivičić
120101
120101
9. Marko Jeličić
120703
120703
10. Mile Jerkunica
122990
122990
11. Damir Jurić
122219
122219
12. Andrej Kovač
121887
121887
13. Darko Lozo
123159
123159
14. Gaetan Ludon
140021
140021
15. Mario Marić
122217
122217
16. Hrvoje Marinović
121411
121411
17. Duško Milanović
121412
121412
18. Loren Mumanović
122491
122491
19. Nikola Muše
121414
121414
20. Siniša Papak
122929
122929
21. Luka Pezelj
121415
121415
22. Mate Primorac
121416
121416
23. Tomislav Raboteg
122978
122978
24. Ivan Totić
121750
121750
25. Mladen Vuković
121417
121417
26. Davor Zoković
121418
121418
27. Goran Žubrinić
121419
121419

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Karlo Bilić
122216
122216
2. Pave Ćubelić
121408
121408
3. Paško Dragičević
121410
121410
4. Petar Dragojević
122218
122218
5. Mihael Grivičić
120101
120101
6. Damir Jurić
122219
122219
7. Andrej Kovač
121887
121887
8. Mario Marić
122217
122217
9. Hrvoje Marinović
121411
121411
10. Duško Milanović
121412
121412
11. Stipe Milić
121413
121413
12. Loren Mumanović
122491
122491
13. Nikola Muše
121414
121414
14. Sandro Nazlić
122490
122490
15. Luka Pezelj
121415
121415
16. Mate Primorac
121416
121416
17. Igor Šarkezi
122074
122074
18. Nikola Vukičević
122377
122377
19. Mladen Vuković
121417
121417
20. Davor Zoković
121418
121418
21. Goran Žubrinić
121419
121419

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Karlo Bilić
122216
122216
2. Pave Ćubelić
121408
121408
3. Paško Dragičević
121410
121410
4. Petar Dragojević
122218
122218
5. Mihael Grivičić
120101
120101
6. Damir Jurić
122219
122219
7. Andrej Kovač
121887
121887
8. Alen Kujundžić
122943
122943
9. Mario Marić
122217
122217
10. Hrvoje Marinović
121411
121411
11. Duško Milanović
121412
121412
12. Stipe Milić
121413
121413
13. Loren Mumanović
122491
122491
14. Nikola Muše
121414
121414
15. Sandro Nazlić
122490
122490
16. Luka Pezelj
121415
121415
17. Mate Primorac
121416
121416
18. Igor Šarkezi
122074
122074
19. Mladen Vuković
121417
121417
20. Davor Zoković
121418
121418
21. Goran Žubrinić
121419
121419

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Karlo Bilić
122216
122216
2. Pave Ćubelić
121408
121408
3. Paško Dragičević
121410
121410
4. Petar Dragojević
122218
122218
5. Mihael Grivičić
120101
120101
6. Andrej Kovač
121887
121887
7. Alen Kujundžić
122943
122943
8. Hrvoje Marinović
121411
121411
9. Duško Milanović
121412
121412
10. Stipe Milić
121413
121413
11. Loren Mumanović
122491
122491
12. Nikola Muše
121414
121414
13. Sandro Nazlić
122490
122490
14. Luka Pezelj
121415
121415
15. Mate Primorac
121416
121416
16. Igor Šarkezi
122074
122074
17. Mladen Vuković
121417
121417
18. Davor Zoković
121418
121418
19. Goran Žubrinić
121419
121419

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Karlo Bilić
122216
122216
2. Pave Ćubelić
121408
121408
3. Dimitar Dimitrovski
140011
140011
4. Paško Dragičević
121410
121410
5. Petar Dragojević
122218
122218
6. Mihael Grivičić
120101
120101
7. Damir Jurić
122219
122219
8. Andrej Kovač
121887
121887
9. Mario Marić
122217
122217
10. Hrvoje Marinović
121411
121411
11. Duško Milanović
121412
121412
12. Stipe Milić
121413
121413
13. Loren Mumanović
122491
122491
14. Nikola Muše
121414
121414
15. Sandro Nazlić
122490
122490
16. Luka Pezelj
121415
121415
17. Mate Primorac
121416
121416
18. Igor Šarkezi
122074
122074
19. Ivan Totić
121750
121750
20. Mladen Vuković
121417
121417
21. Davor Zoković
121418
121418
22. Goran Žubrinić
121419
121419

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Karlo Bilić
122216
122216
2. Pave Ćubelić
121408
121408
3. Dimitar Dimitrovski
140011
140011
4. Paško Dragičević
121410
121410
5. Petar Dragojević
122218
122218
6. Mihael Grivičić
120101
120101
7. Damir Jurić
122219
122219
8. Andrej Kovač
121887
121887
9. Mario Marić
122217
122217
10. Hrvoje Marinović
121411
121411
11. Duško Milanović
121412
121412
12. Stipe Milić
121413
121413
13. Loren Mumanović
122491
122491
14. Nikola Muše
121414
121414
15. Sandro Nazlić
122490
122490
16. Siniša Papak
122929
122929
17. Luka Pezelj
121415
121415
18. Mate Primorac
121416
121416
19. Igor Šarkezi
122074
122074
20. Ivan Totić
121750
121750
21. Mladen Vuković
121417
121417
22. Davor Zoković
121418
121418
23. Goran Žubrinić
121419
121419

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Karlo Bilić
122216
122216
2. Ljubomir Budić
121433
121433
3. Danijel Čuljak
140018
140018
4. Pave Ćubelić
121408
121408
5. Denis Delić
121409
121409
6. Dimitar Dimitrovski
140011
140011
7. Paško Dragičević
121410
121410
8. Petar Dragojević
122218
122218
9. Mihael Grivičić
120101
120101
10. Damir Jurić
122219
122219
11. Andrej Kovač
121887
121887
12. Mario Marić
122217
122217
13. Hrvoje Marinović
121411
121411
14. Duško Milanović
121412
121412
15. Stipe Milić
121413
121413
16. Loren Mumanović
122491
122491
17. Nikola Muše
121414
121414
18. Sandro Nazlić
122490
122490
19. Siniša Papak
122929
122929
20. Luka Pezelj
121415
121415
21. Mate Primorac
121416
121416
22. Tomislav Raboteg
122978
122978
23. Ivan Totić
121750
121750
24. Mladen Vuković
121417
121417
25. Davor Zoković
121418
121418
26. Goran Žubrinić
121419
121419

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Karlo Bilić
122216
122216
2. Ljubomir Budić
121433
121433
3. Danijel Čuljak
140018
140018
4. Pave Ćubelić
121408
121408
5. Denis Delić
121409
121409
6. Dimitar Dimitrovski
140011
140011
7. Paško Dragičević
121410
121410
8. Petar Dragojević
122218
122218
9. Marin Golem
123253
123253
10. Mihael Grivičić
120101
120101
11. Mile Jerkunica
122990
122990
12. Damir Jurić
122219
122219
13. Andrej Kovač
121887
121887
14. Darko Lozo
123159
123159
15. Gaetan Ludon
140021
140021
16. Mario Marić
122217
122217
17. Hrvoje Marinović
121411
121411
18. Duško Milanović
121412
121412
19. Stipe Milić
121413
121413
20. Loren Mumanović
122491
122491
21. Nikola Muše
121414
121414
22. Sandro Nazlić
122490
122490
23. Siniša Papak
122929
122929
24. Luka Pezelj
121415
121415
25. Mate Primorac
121416
121416
26. Tomislav Raboteg
122978
122978
27. Ivan Totić
121750
121750
28. Mladen Vuković
121417
121417
29. Davor Zoković
121418
121418
30. Goran Žubrinić
121419
121419

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Karlo Bilić
122216
122216
2. Pave Ćubelić
121408
121408
3. Paško Dragičević
121410
121410
4. Petar Dragojević
122218
122218
5. Mihael Grivičić
120101
120101
6. Damir Jurić
122219
122219
7. Andrej Kovač
121887
121887
8. Mario Marić
122217
122217
9. Hrvoje Marinović
121411
121411
10. Duško Milanović
121412
121412
11. Stipe Milić
121413
121413
12. Nikola Muše
121414
121414
13. Luka Pezelj
121415
121415
14. Mate Primorac
121416
121416
15. Igor Šarkezi
122074
122074
16. Nikola Vukičević
122377
122377
17. Mladen Vuković
121417
121417
18. Davor Zoković
121418
121418
19. Goran Žubrinić
121419
121419

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Karlo Bilić
122216
122216
2. Ljubomir Budić
121433
121433
3. Danijel Čuljak
140018
140018
4. Pave Ćubelić
121408
121408
5. Paško Dragičević
121410
121410
6. Petar Dragojević
122218
122218
7. Mihael Grivičić
120101
120101
8. Mile Jerkunica
122990
122990
9. Damir Jurić
122219
122219
10. Mario Marić
122217
122217
11. Duško Milanović
121412
121412
12. Stipe Milić
121413
121413
13. Loren Mumanović
122491
122491
14. Sandro Nazlić
122490
122490
15. Siniša Papak
122929
122929
16. Luka Pezelj
121415
121415
17. Mate Primorac
121416
121416
18. Tomislav Raboteg
122978
122978
19. Mladen Vuković
121417
121417
20. Davor Zoković
121418
121418
21. Goran Žubrinić
121419
121419

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Karlo Bilić
122216
122216
2. Ljubomir Budić
121433
121433
3. Danijel Čuljak
140018
140018
4. Pave Ćubelić
121408
121408
5. Paško Dragičević
121410
121410
6. Petar Dragojević
122218
122218
7. Marin Golem
123253
123253
8. Mihael Grivičić
120101
120101
9. Mile Jerkunica
122990
122990
10. Damir Jurić
122219
122219
11. Darko Lozo
123159
123159
12. Gaetan Ludon
140021
140021
13. Mario Marić
122217
122217
14. Duško Milanović
121412
121412
15. Stipe Milić
121413
121413
16. Loren Mumanović
122491
122491
17. Sandro Nazlić
122490
122490
18. Siniša Papak
122929
122929
19. Luka Pezelj
121415
121415
20. Mate Primorac
121416
121416
21. Tomislav Raboteg
122978
122978
22. Mladen Vuković
121417
121417
23. Davor Zoković
121418
121418
24. Goran Žubrinić
121419
121419
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više