Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Obrtnik - 810083

OIB: 98714044674
Adresa: Trg kralja Tomislava 5/1, 35 400 Nova Gradiška
Kuglački savez Brodsko-posavske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: jovan.vukomanovic11@gmail.com; andrasevicnatasa@gmail.com; lit_may@hotmail.com
Adresa za dostavu pošte: Trg kralja Tomislava 5/1, 35 400 Nova Gradiška
Kontakt: Jovan Vukomanović 098 183 05 24, Nataša Andrašević 091 574 93 26, Maja Biželj 098 177 36 49, Marko Tokić 091 567 17 63
Ovlaštene osobe: Jovan Vukomanović
Mrežne stranice:
Predsjednik: Jovan Vukomanović
Tajnik: Nataša Andrašević
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Valjanost liječničkog
1. Lora Andrašević
110017
110017 07.11.2013 U23 2024
2. Nataša Andrašević
110018
110018 09.01.2000 Ž 2024 30.06.2024
3. Maja Biželj
110027
110027 25.02.2008 Ž 2024 30.06.2024
4. Kata Ćutić
110020
110020 15.09.2007 Ž 2024 30.06.2024
5. Ljubica Dokuzović
110021
110021 15.09.2007 Ž 2024 30.06.2024
6. Marija Gašparović
110026
110026 23.12.1996 Ž 2024 30.06.2024
7. Josipa Marjanović Tokić
110760
110760 25.06.2018 Ž 2024 30.06.2024
8. Martina Meglajec
110029
110029 07.11.2013 Ž 2024
9. Mirjana Šebalj Meglajec
110031
110031 23.12.1996 Ž 2024
10. Nikolina Šimunović
110933
110933 30.06.2023 Ž 2024 30.06.2024
11. Larisa Vukušić
110033
110033 17.01.2012 Ž 2024 30.06.2024
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
IME I PREZIME HKS ID
1. Marko Tokić
520043
520043
2. Jovan Vukomanović
520042
520042

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nataša Andrašević
110018
110018
2. Lora Andrašević
110017
110017
3. Maja Biželj
110027
110027
4. Kata Ćutić
110020
110020
5. Ljubica Dokuzović
110021
110021
6. Ivona Đapić
110023
110023
7. Vesna Đapić
110024
110024
8. Marija Gašparović
110026
110026
9. Dora Mahovac
110794
110794
10. Josipa Marjanović Tokić
110760
110760
11. Ana Meglajec
110632
110632
12. Martina Meglajec
110029
110029
13. Noa Šapić
110795
110795
14. Mirjana Šebalj Meglajec
110031
110031
15. Larisa Vukušić
110033
110033

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nataša Andrašević
110018
110018
2. Lora Andrašević
110017
110017
3. Maja Biželj
110027
110027
4. Kata Ćutić
110020
110020
5. Ljubica Dokuzović
110021
110021
6. Ivona Đapić
110023
110023
7. Marija Gašparović
110026
110026
8. Josipa Marjanović Tokić
110760
110760
9. Ana Meglajec
110632
110632
10. Martina Meglajec
110029
110029
11. Noa Šapić
110795
110795
12. Mirjana Šebalj Meglajec
110031
110031
13. Larisa Vukušić
110033
110033

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lora Andrašević
110017
110017
2. Nataša Andrašević
110018
110018
3. Maja Biželj
110027
110027
4. Kata Ćutić
110020
110020
5. Ljubica Dokuzović
110021
110021
6. Ivona Đapić
110023
110023
7. Marija Gašparović
110026
110026
8. Dora Mahovac
110794
110794
9. Josipa Marjanović Tokić
110760
110760
10. Ana Meglajec
110632
110632
11. Martina Meglajec
110029
110029
12. Noa Šapić
110795
110795
13. Mirjana Šebalj Meglajec
110031
110031
14. Nada Ugrešić
110032
110032
15. Larisa Vukušić
110033
110033

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nataša Andrašević
110018
110018
2. Lora Andrašević
110017
110017
3. Maja Biželj
110027
110027
4. Kata Ćutić
110020
110020
5. Ljubica Dokuzović
110021
110021
6. Ivona Đapić
110023
110023
7. Vesna Đapić
110024
110024
8. Marija Gašparović
110026
110026
9. Josipa Marjanović Tokić
110760
110760
10. Ana Meglajec
110632
110632
11. Martina Meglajec
110029
110029
12. Mirjana Šebalj Meglajec
110031
110031
13. Nada Ugrešić
110032
110032
14. Larisa Vukušić
110033
110033

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nataša Andrašević
110018
110018
2. Lora Andrašević
110017
110017
3. Maja Biželj
110027
110027
4. Kata Ćutić
110020
110020
5. Ljubica Dokuzović
110021
110021
6. Ivona Đapić
110023
110023
7. Vesna Đapić
110024
110024
8. Marija Gašparović
110026
110026
9. Mirjam Gelemanović
110835
110835
10. Josipa Marjanović Tokić
110760
110760
11. Martina Meglajec
110029
110029
12. Ana Meglajec
110632
110632
13. Mirjana Šebalj Meglajec
110031
110031
14. Monika Šimunović
110840
110840
15. Larisa Vukušić
110033
110033

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nataša Andrašević
110018
110018
2. Maja Biželj
110027
110027
3. Kata Ćutić
110020
110020
4. Ljubica Dokuzović
110021
110021
5. Ivona Đapić
110023
110023
6. Vesna Đapić
110024
110024
7. Marija Gašparović
110026
110026
8. Mirjam Gelemanović
110835
110835
9. Mirjana Horvat
110879
110879
10. Josipa Marjanović Tokić
110760
110760
11. Mirjana Šebalj Meglajec
110031
110031
12. Nikolina Šimunović
110933
110933
13. Larisa Vukušić
110033
110033

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Nataša Andrašević
110018
110018
2. Maja Biželj
110027
110027
3. Kata Ćutić
110020
110020
4. Ljubica Dokuzović
110021
110021
5. Snježana Džajkić
110022
110022
6. Ivona Đapić
110023
110023
7. Vesna Đapić
110024
110024
8. Marija Gašparović
110026
110026
9. Vjekoslava Karešin
110028
110028
10. Martina Meglajec
110029
110029
11. Ana Sertić
110030
110030
12. Mirjana Šebalj Meglajec
110031
110031
13. Nada Ugrešić
110032
110032
14. Larisa Vukušić
110033
110033

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lora Andrašević
110017
110017
2. Nataša Andrašević
110018
110018
3. Maja Biželj
110027
110027
4. Kata Ćutić
110020
110020
5. Ljubica Dokuzović
110021
110021
6. Marija Gašparović
110026
110026
7. Josipa Marjanović Tokić
110760
110760
8. Martina Meglajec
110029
110029
9. Mirjana Šebalj Meglajec
110031
110031
10. Nikolina Šimunović
110933
110933
11. Larisa Vukušić
110033
110033

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lora Andrašević
110017
110017
2. Nataša Andrašević
110018
110018
3. Andrea Anjoš
110019
110019
4. Maja Biželj
110027
110027
5. Kata Ćutić
110020
110020
6. Ljubica Dokuzović
110021
110021
7. Snježana Džajkić
110022
110022
8. Ivona Đapić
110023
110023
9. Vesna Đapić
110024
110024
10. Matea Filipović
110366
110366
11. Barbara Franjković
110025
110025
12. Marija Gašparović
110026
110026
13. Petra Jurišić
110367
110367
14. Vjekoslava Karešin
110028
110028
15. Martina Meglajec
110029
110029
16. Ana Meglajec
110632
110632
17. Lana Milter
110633
110633
18. Ana Sertić
110030
110030
19. Mirjana Šebalj Meglajec
110031
110031
20. Nada Ugrešić
110032
110032
21. Larisa Vukušić
110033
110033

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lora Andrašević
110017
110017
2. Nataša Andrašević
110018
110018
3. Maja Biželj
110027
110027
4. Kata Ćutić
110020
110020
5. Ljubica Dokuzović
110021
110021
6. Snježana Džajkić
110022
110022
7. Ivona Đapić
110023
110023
8. Vesna Đapić
110024
110024
9. Matea Filipović
110366
110366
10. Barbara Franjković
110025
110025
11. Marija Gašparović
110026
110026
12. Vjekoslava Karešin
110028
110028
13. Martina Meglajec
110029
110029
14. Ana Sertić
110030
110030
15. Mirjana Šebalj Meglajec
110031
110031
16. Nada Ugrešić
110032
110032
17. Larisa Vukušić
110033
110033

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lora Andrašević
110017
110017
2. Nataša Andrašević
110018
110018
3. Andrea Anjoš
110019
110019
4. Maja Biželj
110027
110027
5. Kata Ćutić
110020
110020
6. Ljubica Dokuzović
110021
110021
7. Ivona Đapić
110023
110023
8. Vesna Đapić
110024
110024
9. Matea Filipović
110366
110366
10. Barbara Franjković
110025
110025
11. Marija Gašparović
110026
110026
12. Petra Jurišić
110367
110367
13. Martina Meglajec
110029
110029
14. Ana Meglajec
110632
110632
15. Lana Milter
110633
110633
16. Ana Sertić
110030
110030
17. Mirjana Šebalj Meglajec
110031
110031
18. Nada Ugrešić
110032
110032
19. Larisa Vukušić
110033
110033

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Lora Andrašević
110017
110017
2. Nataša Andrašević
110018
110018
3. Maja Biželj
110027
110027
4. Kata Ćutić
110020
110020
5. Ljubica Dokuzović
110021
110021
6. Ivona Đapić
110023
110023
7. Barbara Franjković
110025
110025
8. Marija Gašparović
110026
110026
9. Petra Jurišić
110367
110367
10. Josipa Marjanović Tokić
110760
110760
11. Martina Meglajec
110029
110029
12. Lana Milter
110633
110633
13. Ana Sertić
110030
110030
14. Mirjana Šebalj Meglajec
110031
110031
15. Nada Ugrešić
110032
110032
16. Larisa Vukušić
110033
110033
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više