Kuglački klub Osijek - 810089

OIB: 36444567997
Adresa: Šandora Petefija 204 A, 31 000 Osijek
Kuglački savez Osječko baranjske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: mariomusanic@net.hr
Adresa za dostavu pošte: Šandora Petefija 204 A, 31 000 Osijek
Kontakt: Mario Mušanić 098 799 194
Ovlaštene osobe: Nedjeljko Knežević i Mario Mušanić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Nedjeljko Knežević
Tajnik: Mario Mušanić
Trener: Mario Mušanić i Milan Ljubičić

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Matej Barkić
122936
122936 01.04.2019 U14 2021 04.09.2020
2. Andrej Barkić
122699
122699 10.04.2018 U14 2021 04.09.2020
3. Željko Biloš
120701
120701 09.07.2020 M 2021 23.06.2021
4. Niko Bogdanović
120702
120702 14.07.2016 U23 2021 17.06.2021
5. Branislav Bogdanović
121038
121038 09.07.2020 M 2021 17.06.2021
6. Filip Car
123172
123172 26.08.2020 U11 2021 04.09.2020
7. Adrian Car
123171
123171 26.08.2020 U14 2021 04.09.2020
8. Matej Cvitanušić
120720
120720 10.09.2013 U23 2021 17.06.2021
9. Stjepan Fotak
120739
120739 14.07.2016 M 2021 20.12.2019
10. Hrvoje Harkanovac
120721
120721 12.07.2013 U23 2021 18.09.2020
11. Hrvoje Horžitzky
120722
120722 30.06.2014 M 2021 12.06.2020
12. Patrik Kalinović
122501
122501 27.03.2017 U14 2021 04.09.2020
13. Vlado Knežević
120705
120705 14.07.2021 M 2021 17.06.2021
14. Miroslav Liović
123228
123228 21.10.2020 60+ 2021
15. Mario Liović
120724
120724 12.07.2013 M 2021 17.06.2021
16. Velibor Majerus
121163
121163 29.12.2017 M 2021 08.06.2020
17. Luka Maras
123173
123173 26.08.2020 U12 2021 09.09.2021
18. Vanja Miletić
122123
122123 10.09.2013 M 2021 17.06.2021
19. Robin Milinović
122937
122937 01.04.2019 U14 2021 04.04.2019
20. Mario Mušanić
120725
120725 12.07.2013 M 2021 17.06.2021
21. Dražen Nekić
123175
123175 14.07.2021 M 2021 17.06.2021
22. Zlatko Pofuk
121164
121164 30.06.2017 M 2021 09.09.2021
23. Igor Pofuk
120727
120727 14.09.2015 M 2021 15.09.2021
24. Dario Radoš
120729
120729 12.07.2013 M 2021 17.06.2021
25. Zoran Rudnički
123227
123227 21.10.2020 M 2021 09.09.2021
26. Marijan Šakota
121931
121931 28.06.2019 M 2021 18.06.2021
27. Milan Štulić
140017
140017 30.12.2019 M 2021 25.06.2021
28. Tomislav Tačković
120731
120731 30.06.2014 M 2021 10.06.2020
29. Milan Tutnjević
120734
120734 12.07.2013 M 2021 24.06.2021
30. Matija Tutnjević
120733
120733 12.07.2013 M 2021 17.06.2021
31. Željko Vidaković
120736
120736 12.07.2013 M 2021 09.09.2021
32. Tomislav Vidaković
120735
120735 12.07.2013 M 2021 09.09.2021
33. Predrag Vukobratović
121261
121261 30.12.2016 M 2021 08.01.2020
34. Josip Vuković
122998
122998 14.07.2021 M 2021 17.06.2021
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID
2. Milan Ljubičić
320023
320023
3. Mario Mušanić
320020
320020
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Niko Bogdanović
120702
120702
2. Matej Cvitanušić
120720
120720
3. Marko Filipović
121401
121401
4. Stjepan Fotak
120739
120739
5. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
6. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
7. Zvonimir Horžitzky
120723
120723
8. Mario Liović
120724
120724
9. Vanja Miletić
122123
122123
10. Mario Mušanić
120725
120725
11. Martin Obad
120696
120696
12. Damir Ozuška
120726
120726
13. Igor Pofuk
120727
120727
14. Ivan Pušić
120728
120728
15. Dario Radoš
120729
120729
16. Vanja Ret
121158
121158
17. Josip Rukavina
120730
120730
18. Tomislav Tačković
120731
120731
19. Marko Tomić
120732
120732
20. Matija Tutnjević
120733
120733
21. Milan Tutnjević
120734
120734
22. Tomislav Vidaković
120735
120735
23. Željko Vidaković
120736
120736
24. Predrag Vukobratović
121261
121261
25.

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Andrej Barkić
122699
122699
2. Niko Bogdanović
120702
120702
3. Matej Cvitanušić
120720
120720
4. Saša Đanković
122534
122534
5. Stjepan Fotak
120739
120739
6. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
7. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
8. Patrik Kalinović
122501
122501
9. Mario Liović
120724
120724
10. Zvonimir Lugarić
122531
122531
11. Velibor Majerus
121163
121163
12. Vanja Miletić
122123
122123
13. Mario Mušanić
120725
120725
14. Martin Obad
120696
120696
15. Damir Ozuška
120726
120726
16. Igor Pofuk
120727
120727
17. Zlatko Pofuk
121164
121164
18. Ivan Pušić
120728
120728
19. Dario Radoš
120729
120729
20. Tomislav Ranogajec
122529
122529
21. Vanja Ret
121158
121158
22. Josip Rukavina
120730
120730
23. Tomislav Tačković
120731
120731
24. Marko Tomić
120732
120732
25. Matija Tutnjević
120733
120733
26. Milan Tutnjević
120734
120734
27. Tomislav Vidaković
120735
120735
28. Željko Vidaković
120736
120736
29. Predrag Vukobratović
121261
121261

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Niko Bogdanović
120702
120702
2. Matej Cvitanušić
120720
120720
3. Saša Đanković
122534
122534
4. Stjepan Fotak
120739
120739
5. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
6. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
7. Mario Liović
120724
120724
8. Zvonimir Lugarić
122531
122531
9. Velibor Majerus
121163
121163
10. Vanja Miletić
122123
122123
11. Mario Mušanić
120725
120725
12. Martin Obad
120696
120696
13. Damir Ozuška
120726
120726
14. Igor Pofuk
120727
120727
15. Zlatko Pofuk
121164
121164
16. Ivan Pušić
120728
120728
17. Dario Radoš
120729
120729
18. Tomislav Ranogajec
122529
122529
19. Vanja Ret
121158
121158
20. Josip Rukavina
120730
120730
21. Tomislav Tačković
120731
120731
22. Marko Tomić
120732
120732
23. Matija Tutnjević
120733
120733
24. Milan Tutnjević
120734
120734
25. Tomislav Vidaković
120735
120735
26. Željko Vidaković
120736
120736
27. Predrag Vukobratović
121261
121261

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Andrej Barkić
122699
122699
2. Matej Barkić
122936
122936
3. Niko Bogdanović
120702
120702
4. Matej Cvitanušić
120720
120720
5. Saša Đanković
122534
122534
6. Stjepan Fotak
120739
120739
7. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
8. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
9. Patrik Kalinović
122501
122501
10. Mario Liović
120724
120724
11. Zvonimir Lugarić
122531
122531
12. Velibor Majerus
121163
121163
13. Vanja Miletić
122123
122123
14. Robin Milinović
122937
122937
15. Mario Mušanić
120725
120725
16. Martin Obad
120696
120696
17. Damir Ozuška
120726
120726
18. Igor Pofuk
120727
120727
19. Zlatko Pofuk
121164
121164
20. Ivan Pušić
120728
120728
21. Dario Radoš
120729
120729
22. Tomislav Ranogajec
122529
122529
23. Vanja Ret
121158
121158
24. Josip Rukavina
120730
120730
25. Tomislav Tačković
120731
120731
26. Marko Tomić
120732
120732
27. Milan Tutnjević
120734
120734
28. Matija Tutnjević
120733
120733
29. Tomislav Vidaković
120735
120735
30. Željko Vidaković
120736
120736
31. Predrag Vukobratović
121261
121261

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Niko Bogdanović
120702
120702
2. Matej Cvitanušić
120720
120720
3. Saša Đanković
122534
122534
4. Stjepan Fotak
120739
120739
5. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
6. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
7. Mario Liović
120724
120724
8. Zvonimir Lugarić
122531
122531
9. Velibor Majerus
121163
121163
10. Vanja Miletić
122123
122123
11. Mario Mušanić
120725
120725
12. Martin Obad
120696
120696
13. Damir Ozuška
120726
120726
14. Igor Pofuk
120727
120727
15. Zlatko Pofuk
121164
121164
16. Ivan Pušić
120728
120728
17. Dario Radoš
120729
120729
18. Tomislav Ranogajec
122529
122529
19. Vanja Ret
121158
121158
20. Marijan Šakota
121931
121931
21. Milan Štulić
140017
140017
22. Tomislav Tačković
120731
120731
23. Marko Tomić
120732
120732
24. Milan Tutnjević
120734
120734
25. Matija Tutnjević
120733
120733
26. Željko Vidaković
120736
120736
27. Tomislav Vidaković
120735
120735
28. Predrag Vukobratović
121261
121261

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Željko Biloš
120701
120701
2. Niko Bogdanović
120702
120702
3. Branislav Bogdanović
121038
121038
4. Matej Cvitanušić
120720
120720
5. Saša Đanković
122534
122534
6. Stjepan Fotak
120739
120739
7. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
8. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
9. Mario Liović
120724
120724
10. Zvonimir Lugarić
122531
122531
11. Velibor Majerus
121163
121163
12. Vanja Miletić
122123
122123
13. Mario Mušanić
120725
120725
14. Damir Ozuška
120726
120726
15. Zlatko Pofuk
121164
121164
16. Igor Pofuk
120727
120727
17. Ivan Pušić
120728
120728
18. Dario Radoš
120729
120729
19. Vanja Ret
121158
121158
20. Zoran Rudnički
123227
123227
21. Marijan Šakota
121931
121931
22. Milan Štulić
140017
140017
23. Tomislav Tačković
120731
120731
24. Marko Tomić
120732
120732
25. Milan Tutnjević
120734
120734
26. Matija Tutnjević
120733
120733
27. Željko Vidaković
120736
120736
28. Tomislav Vidaković
120735
120735
29. Predrag Vukobratović
121261
121261

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Željko Biloš
120701
120701
2. Niko Bogdanović
120702
120702
3. Branislav Bogdanović
121038
121038
4. Matej Cvitanušić
120720
120720
5. Stjepan Fotak
120739
120739
6. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
7. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
8. Vlado Knežević
120705
120705
9. Mario Liović
120724
120724
10. Velibor Majerus
121163
121163
11. Vanja Miletić
122123
122123
12. Mario Mušanić
120725
120725
13. Dražen Nekić
123175
123175
14. Igor Pofuk
120727
120727
15. Zlatko Pofuk
121164
121164
16. Dario Radoš
120729
120729
17. Zoran Rudnički
123227
123227
18. Marijan Šakota
121931
121931
19. Milan Štulić
140017
140017
20. Tomislav Tačković
120731
120731
21. Matija Tutnjević
120733
120733
22. Milan Tutnjević
120734
120734
23. Željko Vidaković
120736
120736
24. Tomislav Vidaković
120735
120735
25. Predrag Vukobratović
121261
121261
26. Josip Vuković
122998
122998

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Niko Bogdanović
120702
120702
2. Matej Cvitanušić
120720
120720
3. Marko Filipović
121401
121401
4. Stjepan Fotak
120739
120739
5. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
6. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
7. Zvonimir Horžitzky
120723
120723
8. Patrik Kalinović
122501
122501
9. Mario Liović
120724
120724
10. Vanja Miletić
122123
122123
11. Mario Mušanić
120725
120725
12. Martin Obad
120696
120696
13. Damir Ozuška
120726
120726
14. Igor Pofuk
120727
120727
15. Ivan Pušić
120728
120728
16. Dario Radoš
120729
120729
17. Vanja Ret
121158
121158
18. Josip Rukavina
120730
120730
19. Tomislav Tačković
120731
120731
20. Marko Tomić
120732
120732
21. Matija Tutnjević
120733
120733
22. Milan Tutnjević
120734
120734
23. Tomislav Vidaković
120735
120735
24. Željko Vidaković
120736
120736
25. Predrag Vukobratović
121261
121261

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Niko Bogdanović
120702
120702
2. Matej Cvitanušić
120720
120720
3. Saša Đanković
122534
122534
4. Stjepan Fotak
120739
120739
5. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
6. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
7. Mario Liović
120724
120724
8. Zvonimir Lugarić
122531
122531
9. Velibor Majerus
121163
121163
10. Vanja Miletić
122123
122123
11. Mario Mušanić
120725
120725
12. Martin Obad
120696
120696
13. Damir Ozuška
120726
120726
14. Igor Pofuk
120727
120727
15. Zlatko Pofuk
121164
121164
16. Ivan Pušić
120728
120728
17. Dario Radoš
120729
120729
18. Tomislav Ranogajec
122529
122529
19. Vanja Ret
121158
121158
20. Josip Rukavina
120730
120730
21. Tomislav Tačković
120731
120731
22. Marko Tomić
120732
120732
23. Matija Tutnjević
120733
120733
24. Milan Tutnjević
120734
120734
25. Tomislav Vidaković
120735
120735
26. Željko Vidaković
120736
120736
27. Predrag Vukobratović
121261
121261

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Niko Bogdanović
120702
120702
2. Matej Cvitanušić
120720
120720
3. Marko Filipović
121401
121401
4. Stjepan Fotak
120739
120739
5. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
6. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
7. Zvonimir Horžitzky
120723
120723
8. Vanja Miletić
122123
122123
9. Martin Obad
120696
120696
10. Damir Ozuška
120726
120726
11. Igor Pofuk
120727
120727
12. Dario Radoš
120729
120729
13. Josip Rukavina
120730
120730
14. Tomislav Tačković
120731
120731
15. Marko Tomić
120732
120732
16. Matija Tutnjević
120733
120733
17. Tomislav Vidaković
120735
120735
18. Predrag Vukobratović
121261
121261
19.

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Niko Bogdanović
120702
120702
2. Matej Cvitanušić
120720
120720
3. Saša Đanković
122534
122534
4. Stjepan Fotak
120739
120739
5. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
6. Zvonimir Lugarić
122531
122531
7. Velibor Majerus
121163
121163
8. Vanja Miletić
122123
122123
9. Martin Obad
120696
120696
10. Igor Pofuk
120727
120727
11. Zlatko Pofuk
121164
121164
12. Dario Radoš
120729
120729
13. Josip Rukavina
120730
120730
14. Tomislav Tačković
120731
120731
15. Marko Tomić
120732
120732
16. Milan Tutnjević
120734
120734
17. Tomislav Vidaković
120735
120735
18. Željko Vidaković
120736
120736
19. Predrag Vukobratović
121261
121261

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Niko Bogdanović
120702
120702
2. Matej Cvitanušić
120720
120720
3. Saša Đanković
122534
122534
4. Stjepan Fotak
120739
120739
5. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
6. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
7. Zvonimir Lugarić
122531
122531
8. Velibor Majerus
121163
121163
9. Vanja Miletić
122123
122123
10. Martin Obad
120696
120696
11. Damir Ozuška
120726
120726
12. Igor Pofuk
120727
120727
13. Zlatko Pofuk
121164
121164
14. Tomislav Ranogajec
122529
122529
15. Vanja Ret
121158
121158
16. Josip Rukavina
120730
120730
17. Tomislav Tačković
120731
120731
18. Marko Tomić
120732
120732
19. Matija Tutnjević
120733
120733
20. Tomislav Vidaković
120735
120735
21. Predrag Vukobratović
121261
121261

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Željko Biloš
120701
120701
2. Niko Bogdanović
120702
120702
3. Matej Cvitanušić
120720
120720
4. Stjepan Fotak
120739
120739
5. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
6. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
7. Velibor Majerus
121163
121163
8. Vanja Miletić
122123
122123
9. Dražen Nekić
123175
123175
10. Igor Pofuk
120727
120727
11. Zlatko Pofuk
121164
121164
12. Dario Radoš
120729
120729
13. Zoran Rudnički
123227
123227
14. Marijan Šakota
121931
121931
15. Tomislav Tačković
120731
120731
16. Milan Tutnjević
120734
120734
17. Željko Vidaković
120736
120736
18. Tomislav Vidaković
120735
120735
19. Predrag Vukobratović
121261
121261
20. Josip Vuković
122998
122998

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Željko Biloš
120701
120701
2. Niko Bogdanović
120702
120702
3. Matej Cvitanušić
120720
120720
4. Saša Đanković
122534
122534
5. Stjepan Fotak
120739
120739
6. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
7. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
8. Zvonimir Lugarić
122531
122531
9. Velibor Majerus
121163
121163
10. Vanja Miletić
122123
122123
11. Damir Ozuška
120726
120726
12. Zlatko Pofuk
121164
121164
13. Igor Pofuk
120727
120727
14. Vanja Ret
121158
121158
15. Zoran Rudnički
123227
123227
16. Marijan Šakota
121931
121931
17. Tomislav Tačković
120731
120731
18. Marko Tomić
120732
120732
19. Milan Tutnjević
120734
120734
20. Matija Tutnjević
120733
120733
21. Željko Vidaković
120736
120736
22. Tomislav Vidaković
120735
120735
23. Predrag Vukobratović
121261
121261

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Niko Bogdanović
120702
120702
2. Matej Cvitanušić
120720
120720
3. Stjepan Fotak
120739
120739
4. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
5. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
6. Zvonimir Lugarić
122531
122531
7. Velibor Majerus
121163
121163
8. Vanja Miletić
122123
122123
9. Martin Obad
120696
120696
10. Igor Pofuk
120727
120727
11. Zlatko Pofuk
121164
121164
12. Ivan Pušić
120728
120728
13. Dario Radoš
120729
120729
14. Tomislav Ranogajec
122529
122529
15. Marijan Šakota
121931
121931
16. Tomislav Tačković
120731
120731
17. Marko Tomić
120732
120732
18. Matija Tutnjević
120733
120733
19. Tomislav Vidaković
120735
120735
20. Predrag Vukobratović
121261
121261
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više