Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Osijek - 810089

OIB: 36444567997
Adresa: Šandora Petefija 204 A, 31 000 Osijek
Kuglački savez Osječko baranjske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: mariomusanic@net.hr
Adresa za dostavu pošte: Šandora Petefija 204 A, 31 000 Osijek
Kontakt: Mario Mušanić 098 799 194
Ovlaštene osobe: Neđeljko Knežević i Mario Mušanić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Neđeljko Knežević
Tajnik: Mario Mušanić
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Andrej Barkić
122699
122699 10.04.2018 U18 2023 13.09.2023
2. Matej Barkić
122936
122936 01.04.2019 U18 2023 04.09.2020
3. Ivan Bartulović
120657
120657 30.06.2022 M 2023 18.09.2023
4. Niko Bogdanović
120702
120702 14.07.2016 M 2023 12.01.2022
5. Filip Car
123172
123172 26.08.2020 U14 2023 04.09.2020
6. Adrian Car
123171
123171 26.08.2020 U18 2023 04.09.2020
7. Matej Cvitanušić
120720
120720 10.09.2013 M 2023 14.01.2022
8. Stjepan Fotak
120739
120739 14.07.2016 M 2023 20.12.2019
9. Robert Gergurec
123613
123613 27.09.2023 M 2023 28.09.2023
10. Hrvoje Harkanovac
120721
120721 12.07.2013 M 2023 12.01.2022
11. Hrvoje Horžitzky
120722
120722 30.06.2014 M 2023 03.12.2021
12. Patrik Kalinović
122501
122501 27.03.2017 U18 2023 13.09.2023
13. Vlado Knežević
120705
120705 14.07.2021 60+ 2023 11.09.2023
14. Miroslav Liović
123228
123228 21.10.2020 60+ 2023
15. Mario Liović
120724
120724 12.07.2013 M 2023 13.09.2023
16. Ivan Maglica
123441
123441 25.09.2022 60+ 2023 19.09.2023
17. Velibor Majerus
121163
121163 29.12.2017 M 2023 08.06.2020
18. Luka Maras
123173
123173 26.08.2020 U14 2023 31.03.2022
19. Zlatan Mazor
120518
120518 30.06.2023 U23 2023 15.09.2023
20. Vanja Miletić
122123
122123 10.09.2013 M 2023 17.06.2021
21. Robin Milinović
122937
122937 01.04.2019 U18 2023 04.04.2019
22. Mario Mušanić
120725
120725 12.07.2013 M 2023 18.09.2023
23. Igor Pofuk
120727
120727 14.09.2015 M 2023 18.09.2023
24. Zlatko Pofuk
121164
121164 30.06.2017 M 2023 14.09.2023
25. Dario Radoš
120729
120729 12.07.2013 M 2023 14.09.2023
26. Tomislav Ranogajec
122529
122529 30.06.2023 M 2023 19.09.2023
27. Zoran Rudnički
123227
123227 21.10.2020 M 2023 18.09.2023
28. Marijan Šakota
121931
121931 28.06.2019 M 2023 19.09.2023
29. Milan Štulić
140017
140017 30.12.2019 M 2023 30.09.2022
30. Tomislav Tačković
120731
120731 30.06.2014 M 2023 10.06.2020
31. Matija Tutnjević
120733
120733 12.07.2013 M 2023 11.09.2023
32. Milan Tutnjević
120734
120734 12.07.2013 M 2023 15.09.2023
33. Željko Vidaković
120736
120736 12.07.2013 M 2023 18.09.2023
34. Predrag Vukobratović
121261
121261 30.12.2016 M 2023 08.01.2020
DVOJNA REGISTRACIJA
1. Mario Drempetić
120099
120099 30.06.2023 U23 2023 14.09.2023
IME I PREZIME HKS ID
1. Mario Liović
320073
320073
2. Milan Ljubičić
320023
320023
3. Mario Mušanić
320020
320020
4. Dario Radoš
320074
320074
5. Matija Tutnjević
320075
320075
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Niko Bogdanović
120702
120702
2. Matej Cvitanušić
120720
120720
3. Marko Filipović
121401
121401
4. Stjepan Fotak
120739
120739
5. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
6. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
7. Zvonimir Horžitzky
120723
120723
8. Mario Liović
120724
120724
9. Vanja Miletić
122123
122123
10. Mario Mušanić
120725
120725
11. Martin Obad
120696
120696
12. Damir Ozuška
120726
120726
13. Igor Pofuk
120727
120727
14. Ivan Pušić
120728
120728
15. Dario Radoš
120729
120729
16. Vanja Ret
121158
121158
17. Josip Rukavina
120730
120730
18. Tomislav Tačković
120731
120731
19. Marko Tomić
120732
120732
20. Matija Tutnjević
120733
120733
21. Milan Tutnjević
120734
120734
22. Tomislav Vidaković
120735
120735
23. Željko Vidaković
120736
120736
24. Predrag Vukobratović
121261
121261
25.

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Andrej Barkić
122699
122699
2. Matej Barkić
122936
122936
3. Niko Bogdanović
120702
120702
4. Matej Cvitanušić
120720
120720
5. Saša Đanković
122534
122534
6. Stjepan Fotak
120739
120739
7. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
8. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
9. Patrik Kalinović
122501
122501
10. Mario Liović
120724
120724
11. Zvonimir Lugarić
122531
122531
12. Velibor Majerus
121163
121163
13. Vanja Miletić
122123
122123
14. Robin Milinović
122937
122937
15. Mario Mušanić
120725
120725
16. Martin Obad
120696
120696
17. Damir Ozuška
120726
120726
18. Igor Pofuk
120727
120727
19. Zlatko Pofuk
121164
121164
20. Ivan Pušić
120728
120728
21. Dario Radoš
120729
120729
22. Tomislav Ranogajec
122529
122529
23. Vanja Ret
121158
121158
24. Josip Rukavina
120730
120730
25. Tomislav Tačković
120731
120731
26. Marko Tomić
120732
120732
27. Milan Tutnjević
120734
120734
28. Matija Tutnjević
120733
120733
29. Tomislav Vidaković
120735
120735
30. Željko Vidaković
120736
120736
31. Predrag Vukobratović
121261
121261

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Niko Bogdanović
120702
120702
2. Matej Cvitanušić
120720
120720
3. Saša Đanković
122534
122534
4. Stjepan Fotak
120739
120739
5. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
6. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
7. Mario Liović
120724
120724
8. Zvonimir Lugarić
122531
122531
9. Velibor Majerus
121163
121163
10. Vanja Miletić
122123
122123
11. Mario Mušanić
120725
120725
12. Martin Obad
120696
120696
13. Damir Ozuška
120726
120726
14. Igor Pofuk
120727
120727
15. Zlatko Pofuk
121164
121164
16. Ivan Pušić
120728
120728
17. Dario Radoš
120729
120729
18. Tomislav Ranogajec
122529
122529
19. Vanja Ret
121158
121158
20. Marijan Šakota
121931
121931
21. Milan Štulić
140017
140017
22. Tomislav Tačković
120731
120731
23. Marko Tomić
120732
120732
24. Milan Tutnjević
120734
120734
25. Matija Tutnjević
120733
120733
26. Željko Vidaković
120736
120736
27. Tomislav Vidaković
120735
120735
28. Predrag Vukobratović
121261
121261

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Željko Biloš
120701
120701
2. Niko Bogdanović
120702
120702
3. Branislav Bogdanović
121038
121038
4. Matej Cvitanušić
120720
120720
5. Saša Đanković
122534
122534
6. Stjepan Fotak
120739
120739
7. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
8. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
9. Mario Liović
120724
120724
10. Zvonimir Lugarić
122531
122531
11. Velibor Majerus
121163
121163
12. Vanja Miletić
122123
122123
13. Mario Mušanić
120725
120725
14. Damir Ozuška
120726
120726
15. Zlatko Pofuk
121164
121164
16. Igor Pofuk
120727
120727
17. Ivan Pušić
120728
120728
18. Dario Radoš
120729
120729
19. Vanja Ret
121158
121158
20. Zoran Rudnički
123227
123227
21. Marijan Šakota
121931
121931
22. Milan Štulić
140017
140017
23. Tomislav Tačković
120731
120731
24. Marko Tomić
120732
120732
25. Milan Tutnjević
120734
120734
26. Matija Tutnjević
120733
120733
27. Željko Vidaković
120736
120736
28. Tomislav Vidaković
120735
120735
29. Predrag Vukobratović
121261
121261

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Željko Biloš
120701
120701
2. Niko Bogdanović
120702
120702
3. Branislav Bogdanović
121038
121038
4. Matej Cvitanušić
120720
120720
5. Stjepan Fotak
120739
120739
6. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
7. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
8. Vlado Knežević
120705
120705
9. Mario Liović
120724
120724
10. Velibor Majerus
121163
121163
11. Vanja Miletić
122123
122123
12. Mario Mušanić
120725
120725
13. Dražen Nekić
123175
123175
14. Igor Pofuk
120727
120727
15. Zlatko Pofuk
121164
121164
16. Dario Radoš
120729
120729
17. Zoran Rudnički
123227
123227
18. Marijan Šakota
121931
121931
19. Roco Šalić
123195
123195
20. Milan Štulić
140017
140017
21. Tomislav Tačković
120731
120731
22. Matija Tutnjević
120733
120733
23. Milan Tutnjević
120734
120734
24. Željko Vidaković
120736
120736
25. Tomislav Vidaković
120735
120735
26. Predrag Vukobratović
121261
121261
27. Josip Vuković
122998
122998

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Andrej Barkić
122699
122699
2. Ivan Bartulović
120657
120657
3. Branislav Bogdanović
121038
121038
4. Niko Bogdanović
120702
120702
5. Matej Cvitanušić
120720
120720
6. Mario Drempetić
120099
120099
7. Stjepan Fotak
120739
120739
8. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
9. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
10. Patrik Kalinović
122501
122501
11. Vlado Knežević
120705
120705
12. Miroslav Liović
123228
123228
13. Mario Liović
120724
120724
14. Ivan Maglica
123441
123441
15. Velibor Majerus
121163
121163
16. Vanja Miletić
122123
122123
17. Mario Mušanić
120725
120725
18. Dražen Nekić
123175
123175
19. Martin Obad
120696
120696
20. Zlatko Pofuk
121164
121164
21. Igor Pofuk
120727
120727
22. Dario Radoš
120729
120729
23. Zoran Rudnički
123227
123227
24. Marijan Šakota
121931
121931
25. Roco Šalić
123195
123195
26. Milan Štulić
140017
140017
27. Tomislav Tačković
120731
120731
28. Milan Tutnjević
120734
120734
29. Matija Tutnjević
120733
120733
30. Željko Vidaković
120736
120736
31. Predrag Vukobratović
121261
121261
32. Josip Vuković
122998
122998

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Andrej Barkić
122699
122699
2. Matej Barkić
122936
122936
3. Ivan Bartulović
120657
120657
4. Niko Bogdanović
120702
120702
5. Adrian Car
123171
123171
6. Matej Cvitanušić
120720
120720
7. Mario Drempetić
120099
120099
8. Stjepan Fotak
120739
120739
9. Robert Gergurec
123613
123613
10. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
11. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
12. Patrik Kalinović
122501
122501
13. Vlado Knežević
120705
120705
14. Mario Liović
120724
120724
15. Ivan Maglica
123441
123441
16. Velibor Majerus
121163
121163
17. Zlatan Mazor
120518
120518
18. Vanja Miletić
122123
122123
19. Robin Milinović
122937
122937
20. Mario Mušanić
120725
120725
21. Igor Pofuk
120727
120727
22. Zlatko Pofuk
121164
121164
23. Dario Radoš
120729
120729
24. Tomislav Ranogajec
122529
122529
25. Zoran Rudnički
123227
123227
26. Marijan Šakota
121931
121931
27. Milan Štulić
140017
140017
28. Tomislav Tačković
120731
120731
29. Matija Tutnjević
120733
120733
30. Milan Tutnjević
120734
120734
31. Željko Vidaković
120736
120736
32. Predrag Vukobratović
121261
121261

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Niko Bogdanović
120702
120702
2. Matej Cvitanušić
120720
120720
3. Marko Filipović
121401
121401
4. Stjepan Fotak
120739
120739
5. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
6. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
7. Zvonimir Horžitzky
120723
120723
8. Patrik Kalinović
122501
122501
9. Mario Liović
120724
120724
10. Vanja Miletić
122123
122123
11. Mario Mušanić
120725
120725
12. Martin Obad
120696
120696
13. Damir Ozuška
120726
120726
14. Igor Pofuk
120727
120727
15. Ivan Pušić
120728
120728
16. Dario Radoš
120729
120729
17. Vanja Ret
121158
121158
18. Josip Rukavina
120730
120730
19. Tomislav Tačković
120731
120731
20. Marko Tomić
120732
120732
21. Matija Tutnjević
120733
120733
22. Milan Tutnjević
120734
120734
23. Tomislav Vidaković
120735
120735
24. Željko Vidaković
120736
120736
25. Predrag Vukobratović
121261
121261

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Niko Bogdanović
120702
120702
2. Matej Cvitanušić
120720
120720
3. Saša Đanković
122534
122534
4. Stjepan Fotak
120739
120739
5. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
6. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
7. Mario Liović
120724
120724
8. Zvonimir Lugarić
122531
122531
9. Velibor Majerus
121163
121163
10. Vanja Miletić
122123
122123
11. Mario Mušanić
120725
120725
12. Martin Obad
120696
120696
13. Damir Ozuška
120726
120726
14. Igor Pofuk
120727
120727
15. Zlatko Pofuk
121164
121164
16. Ivan Pušić
120728
120728
17. Dario Radoš
120729
120729
18. Tomislav Ranogajec
122529
122529
19. Vanja Ret
121158
121158
20. Josip Rukavina
120730
120730
21. Tomislav Tačković
120731
120731
22. Marko Tomić
120732
120732
23. Matija Tutnjević
120733
120733
24. Milan Tutnjević
120734
120734
25. Tomislav Vidaković
120735
120735
26. Željko Vidaković
120736
120736
27. Predrag Vukobratović
121261
121261

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Andrej Barkić
122699
122699
2. Niko Bogdanović
120702
120702
3. Matej Cvitanušić
120720
120720
4. Saša Đanković
122534
122534
5. Stjepan Fotak
120739
120739
6. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
7. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
8. Patrik Kalinović
122501
122501
9. Mario Liović
120724
120724
10. Zvonimir Lugarić
122531
122531
11. Velibor Majerus
121163
121163
12. Vanja Miletić
122123
122123
13. Mario Mušanić
120725
120725
14. Martin Obad
120696
120696
15. Damir Ozuška
120726
120726
16. Igor Pofuk
120727
120727
17. Zlatko Pofuk
121164
121164
18. Ivan Pušić
120728
120728
19. Dario Radoš
120729
120729
20. Tomislav Ranogajec
122529
122529
21. Vanja Ret
121158
121158
22. Josip Rukavina
120730
120730
23. Tomislav Tačković
120731
120731
24. Marko Tomić
120732
120732
25. Matija Tutnjević
120733
120733
26. Milan Tutnjević
120734
120734
27. Tomislav Vidaković
120735
120735
28. Željko Vidaković
120736
120736
29. Predrag Vukobratović
121261
121261

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Niko Bogdanović
120702
120702
2. Matej Cvitanušić
120720
120720
3. Saša Đanković
122534
122534
4. Stjepan Fotak
120739
120739
5. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
6. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
7. Mario Liović
120724
120724
8. Zvonimir Lugarić
122531
122531
9. Velibor Majerus
121163
121163
10. Vanja Miletić
122123
122123
11. Mario Mušanić
120725
120725
12. Martin Obad
120696
120696
13. Damir Ozuška
120726
120726
14. Igor Pofuk
120727
120727
15. Zlatko Pofuk
121164
121164
16. Ivan Pušić
120728
120728
17. Dario Radoš
120729
120729
18. Tomislav Ranogajec
122529
122529
19. Vanja Ret
121158
121158
20. Josip Rukavina
120730
120730
21. Tomislav Tačković
120731
120731
22. Marko Tomić
120732
120732
23. Matija Tutnjević
120733
120733
24. Milan Tutnjević
120734
120734
25. Tomislav Vidaković
120735
120735
26. Željko Vidaković
120736
120736
27. Predrag Vukobratović
121261
121261

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Niko Bogdanović
120702
120702
2. Matej Cvitanušić
120720
120720
3. Marko Filipović
121401
121401
4. Stjepan Fotak
120739
120739
5. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
6. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
7. Zvonimir Horžitzky
120723
120723
8. Vanja Miletić
122123
122123
9. Martin Obad
120696
120696
10. Damir Ozuška
120726
120726
11. Igor Pofuk
120727
120727
12. Dario Radoš
120729
120729
13. Josip Rukavina
120730
120730
14. Tomislav Tačković
120731
120731
15. Marko Tomić
120732
120732
16. Matija Tutnjević
120733
120733
17. Tomislav Vidaković
120735
120735
18. Predrag Vukobratović
121261
121261
19.

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Andrej Barkić
122699
122699
2. Matej Barkić
122936
122936
3. Ivan Bartulović
120657
120657
4. Niko Bogdanović
120702
120702
5. Adrian Car
123171
123171
6. Matej Cvitanušić
120720
120720
7. Mario Drempetić
120099
120099
8. Stjepan Fotak
120739
120739
9. Robert Gergurec
123613
123613
10. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
11. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
12. Patrik Kalinović
122501
122501
13. Ivan Maglica
123441
123441
14. Velibor Majerus
121163
121163
15. Zlatan Mazor
120518
120518
16. Vanja Miletić
122123
122123
17. Robin Milinović
122937
122937
18. Igor Pofuk
120727
120727
19. Zlatko Pofuk
121164
121164
20. Tomislav Ranogajec
122529
122529
21. Zoran Rudnički
123227
123227
22. Marijan Šakota
121931
121931
23. Tomislav Tačković
120731
120731
24. Milan Tutnjević
120734
120734
25. Željko Vidaković
120736
120736
26. Predrag Vukobratović
121261
121261

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Niko Bogdanović
120702
120702
2. Matej Cvitanušić
120720
120720
3. Saša Đanković
122534
122534
4. Stjepan Fotak
120739
120739
5. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
6. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
7. Zvonimir Lugarić
122531
122531
8. Velibor Majerus
121163
121163
9. Vanja Miletić
122123
122123
10. Martin Obad
120696
120696
11. Damir Ozuška
120726
120726
12. Igor Pofuk
120727
120727
13. Zlatko Pofuk
121164
121164
14. Tomislav Ranogajec
122529
122529
15. Vanja Ret
121158
121158
16. Josip Rukavina
120730
120730
17. Tomislav Tačković
120731
120731
18. Marko Tomić
120732
120732
19. Matija Tutnjević
120733
120733
20. Tomislav Vidaković
120735
120735
21. Predrag Vukobratović
121261
121261

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Niko Bogdanović
120702
120702
2. Matej Cvitanušić
120720
120720
3. Stjepan Fotak
120739
120739
4. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
5. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
6. Zvonimir Lugarić
122531
122531
7. Velibor Majerus
121163
121163
8. Vanja Miletić
122123
122123
9. Martin Obad
120696
120696
10. Igor Pofuk
120727
120727
11. Zlatko Pofuk
121164
121164
12. Ivan Pušić
120728
120728
13. Dario Radoš
120729
120729
14. Tomislav Ranogajec
122529
122529
15. Marijan Šakota
121931
121931
16. Tomislav Tačković
120731
120731
17. Marko Tomić
120732
120732
18. Matija Tutnjević
120733
120733
19. Tomislav Vidaković
120735
120735
20. Predrag Vukobratović
121261
121261

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Andrej Barkić
122699
122699
2. Ivan Bartulović
120657
120657
3. Niko Bogdanović
120702
120702
4. Matej Cvitanušić
120720
120720
5. Mario Drempetić
120099
120099
6. Stjepan Fotak
120739
120739
7. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
8. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
9. Patrik Kalinović
122501
122501
10. Miroslav Liović
123228
123228
11. Ivan Maglica
123441
123441
12. Velibor Majerus
121163
121163
13. Vanja Miletić
122123
122123
14. Dražen Nekić
123175
123175
15. Martin Obad
120696
120696
16. Zlatko Pofuk
121164
121164
17. Igor Pofuk
120727
120727
18. Zoran Rudnički
123227
123227
19. Marijan Šakota
121931
121931
20. Roco Šalić
123195
123195
21. Tomislav Tačković
120731
120731
22. Milan Tutnjević
120734
120734
23. Matija Tutnjević
120733
120733
24. Željko Vidaković
120736
120736
25. Predrag Vukobratović
121261
121261
26. Josip Vuković
122998
122998

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Željko Biloš
120701
120701
2. Niko Bogdanović
120702
120702
3. Matej Cvitanušić
120720
120720
4. Saša Đanković
122534
122534
5. Stjepan Fotak
120739
120739
6. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
7. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
8. Zvonimir Lugarić
122531
122531
9. Velibor Majerus
121163
121163
10. Vanja Miletić
122123
122123
11. Damir Ozuška
120726
120726
12. Zlatko Pofuk
121164
121164
13. Igor Pofuk
120727
120727
14. Vanja Ret
121158
121158
15. Zoran Rudnički
123227
123227
16. Marijan Šakota
121931
121931
17. Tomislav Tačković
120731
120731
18. Marko Tomić
120732
120732
19. Milan Tutnjević
120734
120734
20. Matija Tutnjević
120733
120733
21. Željko Vidaković
120736
120736
22. Tomislav Vidaković
120735
120735
23. Predrag Vukobratović
121261
121261

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Niko Bogdanović
120702
120702
2. Matej Cvitanušić
120720
120720
3. Saša Đanković
122534
122534
4. Stjepan Fotak
120739
120739
5. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
6. Zvonimir Lugarić
122531
122531
7. Velibor Majerus
121163
121163
8. Vanja Miletić
122123
122123
9. Martin Obad
120696
120696
10. Igor Pofuk
120727
120727
11. Zlatko Pofuk
121164
121164
12. Dario Radoš
120729
120729
13. Josip Rukavina
120730
120730
14. Tomislav Tačković
120731
120731
15. Marko Tomić
120732
120732
16. Milan Tutnjević
120734
120734
17. Tomislav Vidaković
120735
120735
18. Željko Vidaković
120736
120736
19. Predrag Vukobratović
121261
121261

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Željko Biloš
120701
120701
2. Niko Bogdanović
120702
120702
3. Matej Cvitanušić
120720
120720
4. Stjepan Fotak
120739
120739
5. Hrvoje Harkanovac
120721
120721
6. Hrvoje Horžitzky
120722
120722
7. Velibor Majerus
121163
121163
8. Vanja Miletić
122123
122123
9. Dražen Nekić
123175
123175
10. Igor Pofuk
120727
120727
11. Zlatko Pofuk
121164
121164
12. Dario Radoš
120729
120729
13. Zoran Rudnički
123227
123227
14. Marijan Šakota
121931
121931
15. Roco Šalić
123195
123195
16. Tomislav Tačković
120731
120731
17. Milan Tutnjević
120734
120734
18. Željko Vidaković
120736
120736
19. Tomislav Vidaković
120735
120735
20. Predrag Vukobratović
121261
121261
21. Josip Vuković
122998
122998
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više