Kuglački klub Brodosplit - 810009

OIB: 44862967707
Adresa: Hrvatske mornarice 10, 21 000 Split
Kuglački savez Splitsko dalmatinske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: darkotodoric2@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Hrvatske mornarice 10, 21 000 Split
Kontakt: Darko Todorić 099 339 13 17
Ovlaštene osobe: Darko Todorić i Vinko Pisturić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Darko Todorić
Tajnik: Vinko Pisturić
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Milan Ardalić
122815
122815 01.10.2018 60+ 2021 02.10.2019
2. Davor Boraska
121619
121619 10.01.2000 60+ 2021 28.09.2016
3. Igor Boraska
122921
122921 17.03.2019 M 2021 01.10.2020
4. Milan Brnas
122110
122110 09.07.2020 60+ 2021 29.09.2020
5. Mihovil Parčina
123060
123060 02.01.2020 M 2021 08.10.2020
6. Duje Parčina
121623
121623 01.07.2015 60+ 2021 29.09.2020
7. Vinko Pisturić
121624
121624 10.07.2012 60+ 2021 29.09.2020
8. Nedjeljko Pleić
121625
121625 08.07.2008 60+ 2021 29.09.2020
9. Miro Pogorelić
122814
122814 01.10.2018 60+ 2021 02.10.2019
10. Boško Stošić
123061
123061 02.01.2020 M 2021 01.10.2020
11. Dragan Škare
123034
123034 21.10.2019 M 2021
12. Marko Todorić
121631
121631 16.01.2007 M 2021 28.09.2016
13. Darko Todorić
121629
121629 10.09.1996 60+ 2021 29.09.2020
14. Josip Todorić
121630
121630 08.07.2013 M 2021 08.10.2020
DVOJNA REGISTRACIJA
1. Ante Mandarić
122644
122644 28.12.2018 U23 2021 01.02.2021
IME I PREZIME HKS ID
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Stipe Drašković
121620
121620
2. Nedjeljko Jurišić
121621
121621
3. Duje Parčina
121623
121623
4. Vinko Pisturić
121624
121624
5. Nedjeljko Pleić
121625
121625
6. Duje Ratković
121626
121626
7. Ante Šarić
121627
121627
8. Božidar Šarić
121628
121628
9. Darko Todorić
121629
121629
10. Josip Todorić
121630
121630
11. Marko Todorić
121631
121631
12. Josip Žužul
121633
121633

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Stipe Drašković
121620
121620
2. Nedjeljko Jurišić
121621
121621
3. Duje Parčina
121623
121623
4. Vinko Pisturić
121624
121624
5. Nedjeljko Pleić
121625
121625
6. Duje Ratković
121626
121626
7. Ante Šarić
121627
121627
8. Darko Todorić
121629
121629
9. Josip Todorić
121630
121630
10. Marko Todorić
121631
121631
11. Josip Žužul
121633
121633

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Milan Ardalić
122815
122815
2. Antonio Bašić
122817
122817
3. Davor Boraska
121619
121619
4. Igor Boraska
122921
122921
5. Ivan Budiša
122466
122466
6. Stipe Drašković
121620
121620
7. Mateo Erak
122467
122467
8. Ivan Kuić
122816
122816
9. Ante Mandarić
122644
122644
10. Branimir Marić
121622
121622
11. Duje Parčina
121623
121623
12. Vinko Pisturić
121624
121624
13. Nedjeljko Pleić
121625
121625
14. Miro Pogorelić
122814
122814
15. Anđelo Rebić
122922
122922
16. Darko Todorić
121629
121629
17. Josip Todorić
121630
121630
18. Marko Todorić
121631
121631
19. Josip Žužul
121633
121633

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Milan Ardalić
122815
122815
2. Antonio Bašić
122817
122817
3. Igor Boraska
122921
122921
4. Davor Boraska
121619
121619
5. Ivan Budiša
122466
122466
6. Stipe Drašković
121620
121620
7. Mateo Erak
122467
122467
8. Ivan Kuić
122816
122816
9. Ante Mandarić
122644
122644
10. Branimir Marić
121622
121622
11. Duje Parčina
121623
121623
12. Mihovil Parčina
123060
123060
13. Vinko Pisturić
121624
121624
14. Nedjeljko Pleić
121625
121625
15. Miro Pogorelić
122814
122814
16. Anđelo Rebić
122922
122922
17. Boško Stošić
123061
123061
18. Dragan Škare
123034
123034
19. Darko Todorić
121629
121629
20. Marko Todorić
121631
121631
21. Josip Todorić
121630
121630
22. Josip Žužul
121633
121633

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Milan Ardalić
122815
122815
2. Igor Boraska
122921
122921
3. Davor Boraska
121619
121619
4. Milan Brnas
122110
122110
5. Ante Mandarić
122644
122644
6. Duje Parčina
121623
121623
7. Mihovil Parčina
123060
123060
8. Vinko Pisturić
121624
121624
9. Nedjeljko Pleić
121625
121625
10. Miro Pogorelić
122814
122814
11. Boško Stošić
123061
123061
12. Dragan Škare
123034
123034
13. Darko Todorić
121629
121629
14. Marko Todorić
121631
121631
15. Josip Todorić
121630
121630

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Milan Ardalić
122815
122815
2. Igor Boraska
122921
122921
3. Davor Boraska
121619
121619
4. Milan Brnas
122110
122110
5. Ante Mandarić
122644
122644
6. Duje Parčina
121623
121623
7. Mihovil Parčina
123060
123060
8. Vinko Pisturić
121624
121624
9. Nedjeljko Pleić
121625
121625
10. Miro Pogorelić
122814
122814
11. Boško Stošić
123061
123061
12. Dragan Škare
123034
123034
13. Darko Todorić
121629
121629
14. Marko Todorić
121631
121631
15. Josip Todorić
121630
121630
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više