Kuglački klub Ponikve - 810100

OIB: 82704576463
Adresa: Kozjačka 50, 10 090 Zagreb
Zagrebački kuglački savez

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: zvonimir.fernezir@zg.t-com.hr; filipcic.p@gmail.com; dkerhin@gmail.com; tkerhin@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Kozjačka 50, 10 090 Zagreb
Kontakt: Zvonimir Fernežir 091 594 12 30, Petar Filipčić 091 947 64 86
Ovlaštene osobe: Dalibor Kerhin, Zvonimir Fernežir, Petar Filipčić
Mrežne stranice: www.kkponikve.hr
Predsjednik: Dalibor Kerhin
Tajnik: Petar Filipčić
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Filip Bakić Mateos
123488
123488 09.12.2022 U9 2023 07.12.2022
2. Marko Balaž
123477
123477 22.11.2022 M 2023 15.11.2022
3. Tin Buconjić
121468
121468 02.07.2012 M 2023 08.09.2022
4. Anica Buhin
111040
111040 25.01.2023 Ž 2023
5. Zvonimir Fernežir
121472
121472 04.04.1986 M 2023
6. Petar Filipčić
121473
121473 30.03.2012 U23 2022 31.08.2021
7. Marinko Filipčić
122393
122393 04.11.2016 60+ 2023 02.10.2017
8. Dominik Gregorina
121474
121474 18.06.2010 U23 2023 22.08.2022
9. Jakov Gregorina
123478
123478 13.11.2022 U11 2023 25.11.2022
10. Željko Gril
123307
123307 07.11.2021 M 2023 10.11.2022
11. Fran Hećimović
121476
121476 05.11.2014 U23 2023 30.08.2022
12. Goran Horvatin Petek
122626
122626 06.01.2018 U18 2023 14.09.2022
13. Jakov Jakuš
123252
123252 19.03.2021 U11 2022 31.03.2021
14. Domagoj Jelinić
123238
123238 26.11.2020 U14 2022 27.09.2022
15. Luka Karadža
121477
121477 02.07.2012 M 2023 16.09.2022
16. Kristijan Kerhin
121479
121479 17.01.2006 U23 2023 22.08.2022
17. Dalibor Kerhin
121478
121478 15.01.1987 M 2023 22.09.2022
18. Tomislav Kerhin
121480
121480 28.12.2020 M 2023 01.09.2022
19. Petar Koletić
123079
123079 15.01.2020 M 2023
20. Gabriela Kosmat
111021
111021 23.11.2022 U12 2023 09.09.2022
21. Mislav Kosmat
122941
122941 03.04.2019 U18 2023 04.10.2022
22. Ivica Krapljan
121481
121481 02.01.2012 M 2023 18.08.2022
23. Antun Kunc Klenovšak
123239.jpg
123239 26.11.2020 U18 2023
24. Toni Mandac
123258
123258 16.06.2021 U11 2023 10.10.2022
25. Roko Mandac
122824
122824 15.10.2018 U18 2023 10.10.2022
26. Luka Marijanović
122627
122627 06.01.2018 U18 2023 07.09.2022
27. Lucija Marijanović
111020
111020 23.11.2022 U12 2023 09.12.2022
28. Dorian Mezak
121484
121484 10.10.2013 U23 2023 30.08.2022
29. Karlo Mezak
121485
121485 14.07.2021 U23 2023 07.09.2022
30. Damir Mezak
123078
123078 15.01.2020 M 2023 10.11.2022
31. Franko Pećnik
122611
122611 10.11.2017 U18 2023 19.09.2022
32. Helena Presečki
110914
110914 27.06.2020 U18 2023 21.09.2022
33. Sara Slišković
111019
111019 23.11.2022 U11 2023 09.12.2022
34. Antonija Starčević
110987
110987 29.03.2022 Ž 2023
35. Josip Šavorić
122460
122460 07.02.2017 U23 2022 24.09.2021
36. Petar Šavorić
122461
122461 07.02.2017 U18 2022 08.04.2022
37. Petar Štefok
122862
122862 17.12.2018 U14 2023 14.09.2022
38. Nenad Štetić
121489
121489 10.07.1997 M 2023 13.10.2022
39. Bojan Štetić
121488
121488 27.12.2010 U23 2023 16.09.2022
40. Zoran Štetić
123257
123257 26.04.2021 M 2023 07.10.2021
41. Marko Tročak
121491
121491 25.04.2008 M 2022 18.09.2018
42. Leonardo Vlatković
122667
122667 09.02.2018 U14 2023 30.09.2022
43. Gabriel Vlatković
122918
122918 12.03.2019 U10 2023 11.10.2022
44. Krešo Zidanić
122325
122325 27.07.2016 M 2023
DVOJNA REGISTRACIJA
1. Nikola Mance
120876
120876 14.07.2021 U23 2023 01.09.2022
2. Patricia Miholić
110398
110398 30.06.2022 U18 2023 10.03.2022
3. Nevena Stojić
110449
110449 30.06.2022 U18 2023 06.10.2022
4. Tomislav Vuković
120543
120543 30.06.2022 U23 2023 08.09.2022
IME I PREZIME HKS ID
1. Dalibor Kerhin
320035
320035
2. Ivica Krapljan
320040
320040
IME I PREZIME HKS ID
1. Vedran Kumiša
520037
520037
2. Dragan Marijanović
520038
520038
3. Igor Miholić
520039
520039

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Atalić
121464
121464
2. Dinko Bagić
121465
121465
3. Marko Barišić
121466
121466
4. Tin Buconjić
121468
121468
5. Petar Filipčić
121473
121473
6. Patrik Gregorina
121475
121475
7. Luka Karadža
121477
121477
8. Kristijan Kerhin
121479
121479
9. Tomislav Kerhin
121480
121480
10. Zlatko Markač
121483
121483
11. Marin Rosandić
120001
120001
12. Trpimir Stary
121486
121486
13. Marijan Škof
121487
121487
14. Branko Tomljanović
121490
121490
15. Marko Tročak
121491
121491

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Petar Bagić
122556
122556
2. Tin Buconjić
121468
121468
3. Sven Čolakić
121469
121469
4. Josip Drmić
121471
121471
5. Zvonimir Fernežir
121472
121472
6. Marinko Filipčić
122393
122393
7. Petar Filipčić
121473
121473
8. Dominik Gregorina
121474
121474
9. Patrik Gregorina
121475
121475
10. Fran Hećimović
121476
121476
11. Luka Karadža
121477
121477
12. Dalibor Kerhin
121478
121478
13. Tomislav Kerhin
121480
121480
14. Kristijan Kerhin
121479
121479
15. Dorian Kolačko
122692
122692
16. Petar Koletić
123079
123079
17. Ivica Krapljan
121481
121481
18. Roko Mandac
122824
122824
19. Zlatko Markač
121483
121483
20. Dorian Mezak
121484
121484
21. Damir Mezak
123078
123078
22. Alen Rosandić
122355
122355
23. Marin Rosandić
120001
120001
24. Josip Šavorić
122460
122460
25. Tin Štefanac
122195
122195
26. Bojan Štetić
121488
121488
27. Nenad Štetić
121489
121489
28. Marko Tročak
121491
121491
29. Krešo Zidanić
122325
122325

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Petar Bagić
122556
122556
2. Tin Buconjić
121468
121468
3. Sven Čolakić
121469
121469
4. Zvonimir Fernežir
121472
121472
5. Marinko Filipčić
122393
122393
6. Petar Filipčić
121473
121473
7. Dominik Gregorina
121474
121474
8. Fran Hećimović
121476
121476
9. Luka Karadža
121477
121477
10. Dalibor Kerhin
121478
121478
11. Kristijan Kerhin
121479
121479
12. Tomislav Kerhin
121480
121480
13. Tomislav Kerhin
121480
121480
14. Petar Koletić
123079
123079
15. Ivica Krapljan
121481
121481
16. Antun Kunc Klenovšak
123239.jpg
123239
17. Roko Mandac
122824
122824
18. Zlatko Markač
121483
121483
19. Damir Mezak
123078
123078
20. Dorian Mezak
121484
121484
21. Alen Rosandić
122355
122355
22. Petar Šavorić
122461
122461
23. Josip Šavorić
122460
122460
24. Tin Štefanac
122195
122195
25. Nenad Štetić
121489
121489
26. Bojan Štetić
121488
121488
27. Zoran Štetić
123257
123257
28. Marko Tročak
121491
121491
29. Tomislav Vuković
120543
120543
30. Krešo Zidanić
122325
122325

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tin Buconjić
121468
121468
2. Zvonimir Fernežir
121472
121472
3. Petar Filipčić
121473
121473
4. Marinko Filipčić
122393
122393
5. Dominik Gregorina
121474
121474
6. Željko Gril
123307
123307
7. Fran Hećimović
121476
121476
8. Goran Horvatin Petek
122626
122626
9. Luka Karadža
121477
121477
10. Tomislav Kerhin
121480
121480
11. Kristijan Kerhin
121479
121479
12. Dalibor Kerhin
121478
121478
13. Petar Koletić
123079
123079
14. Mislav Kosmat
122941
122941
15. Ivica Krapljan
121481
121481
16. Antun Kunc Klenovšak
123239.jpg
123239
17. Roko Mandac
122824
122824
18. Dorian Mezak
121484
121484
19. Damir Mezak
123078
123078
20. Karlo Mezak
121485
121485
21. Franko Pećnik
122611
122611
22. Petar Šavorić
122461
122461
23. Josip Šavorić
122460
122460
24. Tin Štefanac
122195
122195
25. Nenad Štetić
121489
121489
26. Zoran Štetić
123257
123257
27. Bojan Štetić
121488
121488
28. Marko Tročak
121491
121491
29. Tomislav Vuković
120543
120543
30. Krešo Zidanić
122325
122325

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marko Balaž
123477
123477
2. Tin Buconjić
121468
121468
3. Zvonimir Fernežir
121472
121472
4. Marinko Filipčić
122393
122393
5. Dominik Gregorina
121474
121474
6. Željko Gril
123307
123307
7. Fran Hećimović
121476
121476
8. Goran Horvatin Petek
122626
122626
9. Luka Karadža
121477
121477
10. Kristijan Kerhin
121479
121479
11. Tomislav Kerhin
121480
121480
12. Dalibor Kerhin
121478
121478
13. Petar Koletić
123079
123079
14. Mislav Kosmat
122941
122941
15. Ivica Krapljan
121481
121481
16. Antun Kunc Klenovšak
123239.jpg
123239
17. Nikola Mance
120876
120876
18. Roko Mandac
122824
122824
19. Luka Marijanović
122627
122627
20. Dorian Mezak
121484
121484
21. Damir Mezak
123078
123078
22. Karlo Mezak
121485
121485
23. Franko Pećnik
122611
122611
24. Josip Šavorić
122460
122460
25. Petar Šavorić
122461
122461
26. Bojan Štetić
121488
121488
27. Zoran Štetić
123257
123257
28. Nenad Štetić
121489
121489
29. Marko Tročak
121491
121491
30. Tomislav Vuković
120543
120543
31. Krešo Zidanić
122325
122325

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Atalić
121464
121464
2. Dinko Bagić
121465
121465
3. Petar Bagić
122556
122556
4. Gabriel Baričević
122464
122464
5. Tin Buconjić
121468
121468
6. Sven Čolakić
121469
121469
7. Josip Drmić
121471
121471
8. Zvonimir Fernežir
121472
121472
9. Petar Filipčić
121473
121473
10. Marinko Filipčić
122393
122393
11. Dominik Gregorina
121474
121474
12. Patrik Gregorina
121475
121475
13. Fran Hećimović
121476
121476
14. Luka Karadža
121477
121477
15. Dalibor Kerhin
121478
121478
16. Kristijan Kerhin
121479
121479
17. Tomislav Kerhin
121480
121480
18. Božidar Krajačić
420399
122623
19. Ivica Krapljan
121481
121481
20. Kazimir Lovrić
121482
121482
21. Zlatko Markač
121483
121483
22. Dorian Mezak
121484
121484
23. Ivan Mijatović
121531
121531
24. Vito Mitrović
122462
122462
25. Franko Pećnik
122611
122611
26. Alen Rosandić
122355
122355
27. Trpimir Stary
121486
121486
28. Josip Šavorić
122460
122460
29. Petar Šavorić
122461
122461
30. Marijan Škof
121487
121487
31. Bojan Štetić
121488
121488
32. Nenad Štetić
121489
121489
33. Marko Tročak
121491
121491
34. Krešo Zidanić
122325
122325
35. Andrej Zidanić
122461
122465

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Atalić
121464
121464
2. Dinko Bagić
121465
121465
3. Petar Bagić
122556
122556
4. Tin Buconjić
121468
121468
5. Sven Čolakić
121469
121469
6. Josip Drmić
121471
121471
7. Zvonimir Fernežir
121472
121472
8. Marinko Filipčić
122393
122393
9. Petar Filipčić
121473
121473
10. Patrik Gregorina
121475
121475
11. Fran Hećimović
121476
121476
12. Luka Karadža
121477
121477
13. Kristijan Kerhin
121479
121479
14. Tomislav Kerhin
121480
121480
15. Dalibor Kerhin
121478
121478
16. Božidar Krajačić
420399
122623
17. Ivica Krapljan
121481
121481
18. Kazimir Lovrić
121482
121482
19. Zlatko Markač
121483
121483
20. Alen Rosandić
122355
122355
21. Marin Rosandić
120001
120001
22. Trpimir Stary
121486
121486
23. Marijan Škof
121487
121487
24. Tin Štefanac
122195
122195
25. Nenad Štetić
121489
121489
26. Bojan Štetić
121488
121488
27. Marko Tročak
121491
121491
28. Krešo Zidanić
122325
122325

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Petar Bagić
122556
122556
2. Tin Buconjić
121468
121468
3. Sven Čolakić
121469
121469
4. Josip Drmić
121471
121471
5. Zvonimir Fernežir
121472
121472
6. Petar Filipčić
121473
121473
7. Dominik Gregorina
121474
121474
8. Fran Hećimović
121476
121476
9. Luka Karadža
121477
121477
10. Dalibor Kerhin
121478
121478
11. Kristijan Kerhin
121479
121479
12. Tomislav Kerhin
121480
121480
13. Dorian Kolačko
122692
122692
14. Ivica Krapljan
121481
121481
15. Zlatko Markač
121483
121483
16. Dorian Mezak
121484
121484
17. Marin Rosandić
120001
120001
18. Alen Rosandić
122355
122355
19. Tin Štefanac
122195
122195
20. Bojan Štetić
121488
121488
21. Nenad Štetić
121489
121489
22. Marko Tročak
121491
121491
23. Krešo Zidanić
122325
122325

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Petar Bagić
122556
122556
2. Tin Buconjić
121468
121468
3. Sven Čolakić
121469
121469
4. Josip Drmić
121471
121471
5. Zvonimir Fernežir
121472
121472
6. Marinko Filipčić
122393
122393
7. Petar Filipčić
121473
121473
8. Dominik Gregorina
121474
121474
9. Patrik Gregorina
121475
121475
10. Fran Hećimović
121476
121476
11. Goran Horvatin Petek
122626
122626
12. Luka Karadža
121477
121477
13. Tomislav Kerhin
121480
121480
14. Dalibor Kerhin
121478
121478
15. Kristijan Kerhin
121479
121479
16. Dorian Kolačko
122692
122692
17. Ana Koletić
110397
110397
18. Ivica Krapljan
121481
121481
19. Roko Mandac
122824
122824
20. Luka Marijanović
122627
122627
21. Zlatko Markač
121483
121483
22. Dorian Mezak
121484
121484
23. Patricia Miholić
110398
110398
24. Vito Mitrović
122462
122462
25. Franko Pećnik
122611
122611
26. Alen Rosandić
122355
122355
27. Jakov Ryznar
122710
122710
28. Adrian Sladić
122625
122625
29. Petar Šavorić
122461
122461
30. Josip Šavorić
122460
122460
31. Bojan Štetić
121488
121488
32. Nenad Štetić
121489
121489
33. Marko Tročak
121491
121491
34. Ema Tročak
110400
110400
35. Leonardo Vlatković
122667
122667
36. Andrej Zidanić
122461
122465
37. Krešo Zidanić
122325
122325

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Sven Čolakić
121469
121469
2. Josip Drmić
121471
121471
3. Zvonimir Fernežir
121472
121472
4. Petar Filipčić
121473
121473
5. Patrik Gregorina
121475
121475
6. Fran Hećimović
121476
121476
7. Dalibor Kerhin
121478
121478
8. Kristijan Kerhin
121479
121479
9. Tomislav Kerhin
121480
121480
10. Ivica Krapljan
121481
121481
11. Trpimir Stary
121486
121486
12. Bojan Štetić
121488
121488
13. Nenad Štetić
121489
121489
14. Marko Tročak
121491
121491
15. Krešo Zidanić
122325
122325

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Petar Bagić
122556
122556
2. Sven Čolakić
121469
121469
3. Zvonimir Fernežir
121472
121472
4. Marinko Filipčić
122393
122393
5. Petar Filipčić
121473
121473
6. Dominik Gregorina
121474
121474
7. Fran Hećimović
121476
121476
8. Kristijan Kerhin
121479
121479
9. Tomislav Kerhin
121480
121480
10. Petar Koletić
123079
123079
11. Ana Koletić
110397
110397
12. Antun Kunc Klenovšak
123239.jpg
123239
13. Roko Mandac
122824
122824
14. Zlatko Markač
121483
121483
15. Damir Mezak
123078
123078
16. Dorian Mezak
121484
121484
17. Patricia Miholić
110398
110398
18. Alen Rosandić
122355
122355
19. Petar Šavorić
122461
122461
20. Josip Šavorić
122460
122460
21. Nenad Štetić
121489
121489
22. Bojan Štetić
121488
121488
23. Zoran Štetić
123257
123257
24. Marko Tročak
121491
121491
25. Krešo Zidanić
122325
122325

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marko Balaž
123477
123477
2. Tin Buconjić
121468
121468
3. Anica Buhin
111040
111040
4. Zvonimir Fernežir
121472
121472
5. Marinko Filipčić
122393
122393
6. Željko Gril
123307
123307
7. Goran Horvatin Petek
122626
122626
8. Luka Karadža
121477
121477
9. Kristijan Kerhin
121479
121479
10. Petar Koletić
123079
123079
11. Mislav Kosmat
122941
122941
12. Ivica Krapljan
121481
121481
13. Antun Kunc Klenovšak
123239.jpg
123239
14. Nikola Mance
120876
120876
15. Roko Mandac
122824
122824
16. Luka Marijanović
122627
122627
17. Damir Mezak
123078
123078
18. Patricia Miholić
110398
110398
19. Franko Pećnik
122611
122611
20. Helena Presečki
110914
110914
21. Antonija Starčević
110987
110987
22. Nevena Stojić
110449
110449
23. Josip Šavorić
122460
122460
24. Petar Šavorić
122461
122461
25. Bojan Štetić
121488
121488
26. Zoran Štetić
123257
123257
27. Nenad Štetić
121489
121489
28. Marko Tročak
121491
121491
29. Krešo Zidanić
122325
122325

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Atalić
121464
121464
2. Dinko Bagić
121465
121465
3. Petar Bagić
122556
122556
4. Sven Čolakić
121469
121469
5. Josip Drmić
121471
121471
6. Marinko Filipčić
122393
122393
7. Petar Filipčić
121473
121473
8. Patrik Gregorina
121475
121475
9. Dominik Gregorina
121474
121474
10. Fran Hećimović
121476
121476
11. Dalibor Kerhin
121478
121478
12. Kristijan Kerhin
121479
121479
13. Tomislav Kerhin
121480
121480
14. Božidar Krajačić
420399
122623
15. Ivica Krapljan
121481
121481
16. Zlatko Markač
121483
121483
17. Dorian Mezak
121484
121484
18. Petra Mijatović
110399
110399
19. Tin Štefanac
122195
122195
20. Bojan Štetić
121488
121488
21. Nenad Štetić
121489
121489
22. Ema Tročak
110400
110400
23. Marko Tročak
121491
121491
24. Krešo Zidanić
122325
122325

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tin Buconjić
121468
121468
2. Sven Čolakić
121469
121469
3. Petar Filipčić
121473
121473
4. Dominik Gregorina
121474
121474
5. Fran Hećimović
121476
121476
6. Luka Karadža
121477
121477
7. Dalibor Kerhin
121478
121478
8. Kristijan Kerhin
121479
121479
9. Tomislav Kerhin
121480
121480
10. Ana Koletić
110397
110397
11. Ivica Krapljan
121481
121481
12. Dorian Mezak
121484
121484
13. Damir Mezak
123078
123078
14. Patricia Miholić
110398
110398
15. Marin Rosandić
120001
120001
16. Josip Šavorić
122460
122460
17. Tin Štefanac
122195
122195
18. Bojan Štetić
121488
121488
19. Nenad Štetić
121489
121489
20. Marko Tročak
121491
121491

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Tin Buconjić
121468
121468
2. Sven Čolakić
121469
121469
3. Josip Drmić
121471
121471
4. Petar Filipčić
121473
121473
5. Marinko Filipčić
122393
122393
6. Dominik Gregorina
121474
121474
7. Fran Hećimović
121476
121476
8. Dalibor Kerhin
121478
121478
9. Kristijan Kerhin
121479
121479
10. Tomislav Kerhin
121480
121480
11. Dorian Kolačko
122692
122692
12. Ivica Krapljan
121481
121481
13. Dorian Mezak
121484
121484
14. Patricia Miholić
110398
110398
15. Marin Rosandić
120001
120001
16. Josip Šavorić
122460
122460
17. Tin Štefanac
122195
122195
18. Bojan Štetić
121488
121488
19. Nenad Štetić
121489
121489
20. Ema Tročak
110400
110400
21. Marko Tročak
121491
121491

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Zvonimir Fernežir
121472
121472
2. Petar Filipčić
121473
121473
3. Marinko Filipčić
122393
122393
4. Dominik Gregorina
121474
121474
5. Željko Gril
123307
123307
6. Fran Hećimović
121476
121476
7. Goran Horvatin Petek
122626
122626
8. Kristijan Kerhin
121479
121479
9. Petar Koletić
123079
123079
10. Mislav Kosmat
122941
122941
11. Antun Kunc Klenovšak
123239.jpg
123239
12. Nikola Mance
120876
120876
13. Roko Mandac
122824
122824
14. Luka Marijanović
122627
122627
15. Dorian Mezak
121484
121484
16. Damir Mezak
123078
123078
17. Karlo Mezak
121485
121485
18. Patricia Miholić
110398
110398
19. Franko Pećnik
122611
122611
20. Antonija Starčević
110987
110987
21. Petar Šavorić
122461
122461
22. Josip Šavorić
122460
122460
23. Nenad Štetić
121489
121489
24. Zoran Štetić
123257
123257
25. Bojan Štetić
121488
121488
26. Marko Tročak
121491
121491
27. Krešo Zidanić
122325
122325
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više