Pregled svih liga

3. Hrvatska kuglačka liga zapad - Karlovac i Lika


Preuzimanja: Raspored utakmica | Igrač lige | Prosjeci igrača | Prosjeci ekipa

Izvješće kola:
Odabir kola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Odabirom bilo koje ekipe možete vidjeti popis igrača i adresar te ekipe
Ekipa UTA POB NER POR BOD POE+ POE-
Euphoria
Ogulin
Gacka
Otočac
Korana II
Slunj
Korana III
Slunj
Kupa II
Ozalj
Mantinela I
Karlovac
Mantinela II
Karlovac
Poštar Og
Ogulin
Stara Hiža
Duga Resa
Vatrogasac
Otočac
Visočica
Gospić
Željezničar-Branitelj
Ogulin

Kolo Utakmica Domacin Gost Kuglana Rezultat Početak Suci
1 1 Korana III Gacka Šanac
1-4
11.09.2022 16:00 | | |
1 2 Euphoria Mantinela II Klek
1-4
11.09.2022 17:00 | | |
1 3 Stara Hiža Poštar Og Dom HV Zrinski
1-4
11.09.2022 17:00 | | |
1 4 Željezničar-Branitelj Kupa II Klek
1-4
11.09.2022 10:00 | | |
1 5 Mantinela I Visočica Dom HV Zrinski
1-4
10.09.2022 10:00 | | |
1 6 Vatrogasac Korana II Gradska kuglana Ot
1-6
11.09.2022 15:00 | | |
2 7 Gacka Korana II Gradska kuglana Ot
1-6
17.09.2022 18:00 | | |
2 8 Visočica Vatrogasac Hotel Jezero
1-4
18.09.2022 12:00 | | |
2 9 Kupa II Mantinela I Azelija
1-4
18.09.2022 13:00 | | |
2 10 Poštar Og Željezničar-Branitelj Klek
1-4
18.09.2022 10:00 | | |
2 11 Mantinela II Stara Hiža Dom HV Zrinski
1-4
17.09.2022 10:00 | | |
2 12 Korana III Euphoria Šanac
1-4
18.09.2022 16:00 | | |
3 13 Euphoria Gacka Klek
1-4
25.09.2022 17:00 | | |
3 14 Stara Hiža Korana III Dom HV Zrinski
1-4
25.09.2022 17:00 | | |
3 15 Željezničar-Branitelj Mantinela II Klek
1-4
25.09.2022 10:00 | | |
3 16 Mantinela I Poštar Og Dom HV Zrinski
1-4
24.09.2022 10:00 | | |
3 17 Vatrogasac Kupa II Gradska kuglana Ot
1-6
25.09.2022 15:00 | | |
3 18 Korana II Visočica Šanac
1-4
25.09.2022 16:00 | | |
4 19 Gacka Visočica Gradska kuglana Ot
1-6
01.10.2022 18:00 | | |
4 20 Kupa II Korana II Azelija
1-4
02.10.2022 13:00 | | |
4 21 Poštar Og Vatrogasac Klek
1-4
02.10.2022 10:00 | | |
4 22 Mantinela II Mantinela I Dom HV Zrinski
1-4
01.10.2022 10:00 | | |
4 23 Korana III Željezničar-Branitelj Šanac
1-4
02.10.2022 16:00 | | |
4 24 Euphoria Stara Hiža Klek
1-4
02.10.2022 17:00 | | |
5 25 Stara Hiža Gacka Dom HV Zrinski
1-4
16.10.2022 17:00 | | |
5 26 Željezničar-Branitelj Euphoria Klek
1-4
16.10.2022 10:00 | | |
5 27 Mantinela I Korana III Dom HV Zrinski
1-4
15.10.2022 10:00 | | |
5 28 Vatrogasac Mantinela II Gradska kuglana Ot
1-6
16.10.2022 15:00 | | |
5 29 Korana II Poštar Og Šanac
1-4
16.10.2022 16:00 | | |
5 30 Visočica Kupa II Hotel Jezero
1-4
16.10.2022 12:00 | | |
6 31 Gacka Kupa II Gradska kuglana Ot
1-6
22.10.2022 18:00 | | |
6 32 Poštar Og Visočica Klek
1-4
23.10.2022 10:00 | | |
6 33 Mantinela II Korana II Dom HV Zrinski
1-4
22.10.2022 10:00 | | |
6 34 Korana III Vatrogasac Šanac
1-4
23.10.2022 16:00 | | |
6 35 Euphoria Mantinela I Klek
1-4
23.10.2022 17:00 | | |
6 36 Stara Hiža Željezničar-Branitelj Dom HV Zrinski
1-4
23.10.2022 17:00 | | |
7 37 Željezničar-Branitelj Gacka Klek
1-4
30.10.2022 10:00 | | |
7 38 Mantinela I Stara Hiža Dom HV Zrinski
1-4
29.10.2022 10:00 | | |
7 39 Vatrogasac Euphoria Gradska kuglana Ot
1-6
30.10.2022 15:00 | | |
7 40 Korana II Korana III Šanac
1-4
30.10.2022 16:00 | | |
7 41 Visočica Mantinela II Hotel Jezero
1-4
30.10.2022 12:00 | | |
7 42 Kupa II Poštar Og Azelija
1-4
30.10.2022 13:00 | | |
8 43 Gacka Poštar Og Gradska kuglana Ot
1-6
05.11.2022 18:00 | | |
8 44 Mantinela II Kupa II Dom HV Zrinski
1-4
05.11.2022 10:00 | | |
8 45 Korana III Visočica Šanac
1-4
06.11.2022 16:00 | | |
8 46 Euphoria Korana II Klek
1-4
06.11.2022 17:00 | | |
8 47 Stara Hiža Vatrogasac Dom HV Zrinski
1-4
06.11.2022 17:00 | | |
8 48 Željezničar-Branitelj Mantinela I Klek
1-4
06.11.2022 10:00 | | |
9 49 Mantinela I Gacka Dom HV Zrinski
1-4
12.11.2022 10:00 | | |
9 50 Vatrogasac Željezničar-Branitelj Gradska kuglana Ot
1-6
13.11.2022 15:00 | | |
9 51 Korana II Stara Hiža Šanac
1-4
13.11.2022 16:00 | | |
9 52 Visočica Euphoria Hotel Jezero
1-4
13.11.2022 12:00 | | |
9 53 Kupa II Korana III Azelija
1-4
13.11.2022 13:00 | | |
9 54 Poštar Og Mantinela II Klek
1-4
13.11.2022 10:00 | | |
10 55 Gacka Mantinela II Gradska kuglana Ot
1-6
26.11.2022 18:00 | | |
10 56 Korana III Poštar Og Šanac
1-4
27.11.2022 16:00 | | |
10 57 Euphoria Kupa II Klek
1-4
27.11.2022 17:00 | | |
10 58 Stara Hiža Visočica Dom HV Zrinski
1-4
27.11.2022 17:00 | | |
10 59 Željezničar-Branitelj Korana II Klek
1-4
27.11.2022 10:00 | | |
10 60 Mantinela I Vatrogasac Dom HV Zrinski
1-4
26.11.2022 10:00 | | |
11 61 Vatrogasac Gacka Gradska kuglana Ot
1-6
11.12.2022 15:00 | | |
11 62 Korana II Mantinela I Šanac
1-4
11.12.2022 16:00 | | |
11 63 Visočica Željezničar-Branitelj Hotel Jezero
1-4
11.12.2022 12:00 | | |
11 64 Kupa II Stara Hiža Azelija
1-4
11.12.2022 13:00 | | |
11 65 Poštar Og Euphoria Klek
1-4
11.12.2022 10:00 | | |
11 66 Mantinela II Korana III Dom HV Zrinski
1-4
10.12.2022 10:00 | | |
12 67 Gacka Korana III Gradska kuglana Ot
1-6
14.01.2023 18:00 | | |
12 68 Mantinela II Euphoria Dom HV Zrinski
1-4
14.01.2023 10:00 | | |
12 69 Poštar Og Stara Hiža Klek
1-4
15.01.2023 10:00 | | |
12 70 Kupa II Željezničar-Branitelj Azelija
1-4
15.01.2023 13:00 | | |
12 71 Visočica Mantinela I Hotel Jezero
1-4
15.01.2023 12:00 | | |
12 72 Korana II Vatrogasac Šanac
1-4
15.01.2023 16:00 | | |
13 73 Korana II Gacka Šanac
1-4
22.01.2023 16:00 | | |
13 74 Vatrogasac Visočica Gradska kuglana Ot
1-6
22.01.2023 15:00 | | |
13 75 Mantinela I Kupa II Dom HV Zrinski
1-4
21.01.2023 10:00 | | |
13 76 Željezničar-Branitelj Poštar Og Klek
1-4
22.01.2023 10:00 | | |
13 77 Stara Hiža Mantinela II Dom HV Zrinski
1-4
22.01.2023 17:00 | | |
13 78 Euphoria Korana III Klek
1-4
22.01.2023 17:00 | | |
14 79 Gacka Euphoria Gradska kuglana Ot
1-6
28.01.2023 18:00 | | |
14 80 Korana III Stara Hiža Šanac
1-4
29.01.2023 16:00 | | |
14 81 Mantinela II Željezničar-Branitelj Dom HV Zrinski
1-4
28.01.2023 10:00 | | |
14 82 Poštar Og Mantinela I Klek
1-4
29.01.2023 10:00 | | |
14 83 Kupa II Vatrogasac Azelija
1-4
29.01.2023 13:00 | | |
14 84 Visočica Korana II Hotel Jezero
1-4
29.01.2023 12:00 | | |
15 85 Visočica Gacka Hotel Jezero
1-4
05.02.2023 12:00 | | |
15 86 Korana II Kupa II Šanac
1-4
05.02.2023 16:00 | | |
15 87 Vatrogasac Poštar Og Gradska kuglana Ot
1-6
05.02.2023 15:00 | | |
15 88 Mantinela I Mantinela II Dom HV Zrinski
1-4
04.02.2023 10:00 | | |
15 89 Željezničar-Branitelj Korana III Klek
1-4
05.02.2023 10:00 | | |
15 90 Stara Hiža Euphoria Dom HV Zrinski
1-4
05.02.2023 17:00 | | |
16 91 Gacka Stara Hiža Gradska kuglana Ot
1-6
11.02.2023 18:00 | | |
16 92 Euphoria Željezničar-Branitelj Klek
1-4
12.02.2023 17:00 | | |
16 93 Korana III Mantinela I Šanac
1-4
12.02.2023 16:00 | | |
16 94 Mantinela II Vatrogasac Dom HV Zrinski
1-4
11.02.2023 10:00 | | |
16 95 Poštar Og Korana II Klek
1-4
12.02.2023 10:00 | | |
16 96 Kupa II Visočica Azelija
1-4
12.02.2023 13:00 | | |
17 97 Kupa II Gacka Azelija
1-4
19.02.2023 13:00 | | |
17 98 Visočica Poštar Og Hotel Jezero
1-4
19.02.2023 12:00 | | |
17 99 Korana II Mantinela II Šanac
1-4
19.02.2023 16:00 | | |
17 100 Vatrogasac Korana III Gradska kuglana Ot
1-6
19.02.2023 15:00 | | |
17 101 Mantinela I Euphoria Dom HV Zrinski
1-4
18.02.2023 10:00 | | |
17 102 Željezničar-Branitelj Stara Hiža Klek
1-4
19.02.2023 10:00 | | |
18 103 Gacka Željezničar-Branitelj Gradska kuglana Ot
1-6
25.02.2023 18:00 | | |
18 104 Stara Hiža Mantinela I Dom HV Zrinski
1-4
26.02.2023 17:00 | | |
18 105 Euphoria Vatrogasac Klek
1-4
26.02.2023 17:00 | | |
18 106 Korana III Korana II Šanac
1-4
26.02.2023 16:00 | | |
18 107 Mantinela II Visočica Dom HV Zrinski
1-4
25.02.2023 10:00 | | |
18 108 Poštar Og Kupa II Klek
1-4
26.02.2023 10:00 | | |
19 109 Poštar Og Gacka Klek
1-4
05.03.2023 10:00 | | |
19 110 Kupa II Mantinela II Azelija
1-4
05.03.2023 13:00 | | |
19 111 Visočica Korana III Hotel Jezero
1-4
05.03.2023 12:00 | | |
19 112 Korana II Euphoria Šanac
1-4
05.03.2023 16:00 | | |
19 113 Vatrogasac Stara Hiža Gradska kuglana Ot
1-6
05.03.2023 15:00 | | |
19 114 Mantinela I Željezničar-Branitelj Dom HV Zrinski
1-4
04.03.2023 10:00 | | |
20 115 Gacka Mantinela I Gradska kuglana Ot
1-6
11.03.2023 18:00 | | |
20 116 Željezničar-Branitelj Vatrogasac Klek
1-4
12.03.2023 10:00 | | |
20 117 Stara Hiža Korana II Dom HV Zrinski
1-4
12.03.2023 17:00 | | |
20 118 Euphoria Visočica Klek
1-4
12.03.2023 17:00 | | |
20 119 Korana III Kupa II Šanac
1-4
12.03.2023 16:00 | | |
20 120 Mantinela II Poštar Og Dom HV Zrinski
1-4
11.03.2023 10:00 | | |
21 121 Mantinela II Gacka Dom HV Zrinski
1-4
18.03.2023 10:00 | | |
21 122 Poštar Og Korana III Klek
1-4
19.03.2023 10:00 | | |
21 123 Kupa II Euphoria Azelija
1-4
19.03.2023 13:00 | | |
21 124 Visočica Stara Hiža Hotel Jezero
1-4
19.03.2023 12:00 | | |
21 125 Korana II Željezničar-Branitelj Šanac
1-4
19.03.2023 16:00 | | |
21 126 Vatrogasac Mantinela I Gradska kuglana Ot
1-6
19.03.2023 15:00 | | |
22 127 Gacka Vatrogasac Gradska kuglana Ot
1-6
26.03.2023 18:00 | | |
22 128 Mantinela I Korana II Dom HV Zrinski
1-4
25.03.2023 10:00 | | |
22 129 Željezničar-Branitelj Visočica Klek
1-4
26.03.2023 10:00 | | |
22 130 Stara Hiža Kupa II Dom HV Zrinski
1-4
26.03.2023 17:00 | | |
22 131 Euphoria Poštar Og Klek
1-4
26.03.2023 17:00 | | |
22 132 Korana III Mantinela II Šanac
1-4
26.03.2023 17:00 | | |

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Br. g. nastupa
Ukupno u gostima
Prosjek kod kuće
Ukupno
Prosjek

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Gostujući nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Domaći nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Svi nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek


PDF
Ekipa
Gostujući nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Domaći nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Svi nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.

(Prosjek lige: NaN )

Kuglana Broj utakmica Prosjeci Najbolja ekipa Najbolji pojedinac
Gosti Domaći Prosjek Ukupno
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više