Pregled svih liga

3. Hrvatska kuglačka liga zapad - Karlovac i Lika


Preuzimanja: Raspored utakmica | Igrač lige | Prosjeci igrača | Prosjeci ekipa

Izvješće kola: 1. 2. 3.
Odabir kola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Odabirom bilo koje ekipe možete vidjeti popis igrača i adresar te ekipe
Ekipa UTA POB NER POR BOD POE+ POE-
1. Visočica
Gospić
3 3 0 0 6 17.0 7.0
2. Vatrogasac
Otočac
3 2 0 1 4 15.0 9.0
3. Euphoria
Ogulin
3 2 0 1 4 14.5 9.5
4. Stara Hiža
Duga Resa
3 2 0 1 4 13.0 11.0
5. Kupa II
Ozalj
3 2 0 1 4 13.0 11.0
6. Poštar Og
Ogulin
3 1 0 2 2 11.0 13.0
7. Mantinela II
Karlovac
3 1 0 2 2 11.0 13.0
8. Gacka
Otočac
3 1 0 2 2 10.5 13.5
9. Korana III
Slunj
3 1 0 2 2 10.0 14.0
10. Korana II
Slunj
3 1 0 2 2 10.0 14.0
11. Mantinela I
Karlovac
3 1 0 2 2 10.0 14.0
12. Željezničar-Branitelj
Ogulin
3 1 0 2 2 9.0 15.0

Kolo Utakmica Domacin Gost Kuglana Rezultat Početak Suci
1 1 Korana III Gacka Šanac
1-4
3.0 : 5.0 (3000 : 3022) 11.09.2022 16:00 Ivan Petrović, C
| | |
1 2 Euphoria Mantinela II Klek
1-4
6.0 : 2.0 (3056 : 2953) 11.09.2022 17:00 Haris Ligata, B
Ivica Bertović, B
| | |
1 3 Stara Hiža Poštar Og Dom HV Zrinski
1-4
5.0 : 3.0 (3140 : 3132) 11.09.2022 17:00 Zdravko Cegur, A
Davorin Krmpotić, A
| | |
1 4 Željezničar-Branitelj Kupa II Klek
1-4
2.0 : 6.0 (3073 : 3125) 11.09.2022 10:00 Antonio Sušanj, A
Barbara Žilić, B
| | |
1 5 Mantinela I Visočica Dom HV Zrinski
1-4
3.0 : 5.0 (3283 : 3418) 10.09.2022 10:00 Nikola Kelečić, A
Danijela Škalamera, A
| | |
1 6 Vatrogasac Korana II Gradska kuglana Ot
1-6
6.0 : 2.0 (3342 : 3190) 11.09.2022 15:00 Željko Odorčić, B
Drago Pleša, B
| | |
2 7 Gacka Korana II Gradska kuglana Ot
1-6
3.0 : 5.0 (3112 : 3195) 17.09.2022 18:00 Dražen Netahli, A
Drago Pleša, B
| | |
2 8 Visočica Vatrogasac Hotel Jezero
1-4
7.0 : 1.0 (3280 : 3086) 18.09.2022 12:00 Dražen Draženović, C
| | |
2 9 Kupa II Mantinela I Azelija
1-4
7.0 : 1.0 (3244 : 3183) 18.09.2022 13:00 Davorin Krmpotić, A
Valentina Pavlaković, A
| | |
2 10 Poštar Og Željezničar-Branitelj Klek
1-4
6.0 : 2.0 (3106 : 3037) 18.09.2022 10:00 Antonio Sušanj, A
Ivica Bertović, B
| | |
2 11 Mantinela II Stara Hiža Dom HV Zrinski
1-4
6.0 : 2.0 (3228 : 3126) 16.09.2022 17:00 Zdravko Cegur, A
Danijela Škalamera, A
Dario Kafol, D
| | |
2 12 Korana III Euphoria Šanac
1-4
5.0 : 3.0 (3099 : 3046) 18.09.2022 16:00 Ivan Petrović, C
| | |
3 13 Euphoria Gacka Klek
1-4
5.5 : 2.5 (3059 : 2983) 25.09.2022 17:00 Haris Ligata, B
Zlatan Mazor, B
| | |
3 14 Stara Hiža Korana III Dom HV Zrinski
1-4
6.0 : 2.0 (3209 : 3132) 25.09.2022 17:00 Darko Kafol, A
Igor Vazgeč, D
| | |
3 15 Željezničar-Branitelj Mantinela II Klek
1-4
5.0 : 3.0 (3066 : 3034) 25.09.2022 10:00 Josip Sušanj, A
Barbara Žilić, B
| | |
3 16 Mantinela I Poštar Og Dom HV Zrinski
1-4
6.0 : 2.0 (3134 : 3126) 24.09.2022 10:00 Nikola Kelečić, A
Edi Alagić, B
| | |
3 17 Vatrogasac Kupa II Gradska kuglana Ot
1-6
8.0 : 0.0 (3282 : 2931) 25.09.2022 15:00 Željko Odorčić, B
Drago Pleša, B
| | |
3 18 Korana II Visočica Šanac
1-4
3.0 : 5.0 (3170 : 3174) 25.09.2022 16:00 Ivan Petrović, C
| | |
4 19 Gacka Visočica Gradska kuglana Ot
1-6
01.10.2022 18:00 | | |
4 20 Kupa II Korana II Azelija
1-4
02.10.2022 13:00 | | |
4 21 Poštar Og Vatrogasac Klek
1-4
02.10.2022 10:00 | | |
4 22 Mantinela II Mantinela I Dom HV Zrinski
1-4
01.10.2022 10:00 | | |
4 23 Korana III Željezničar-Branitelj Šanac
1-4
02.10.2022 16:00 | | |
4 24 Euphoria Stara Hiža Klek
1-4
02.10.2022 17:00 | | |
5 25 Stara Hiža Gacka Dom HV Zrinski
1-4
16.10.2022 17:00 | | |
5 26 Željezničar-Branitelj Euphoria Klek
1-4
16.10.2022 10:00 | | |
5 27 Mantinela I Korana III Dom HV Zrinski
1-4
15.10.2022 10:00 | | |
5 28 Vatrogasac Mantinela II Gradska kuglana Ot
1-6
16.10.2022 15:00 | | |
5 29 Korana II Poštar Og Šanac
1-4
16.10.2022 16:00 | | |
5 30 Visočica Kupa II Hotel Jezero
1-4
16.10.2022 12:00 | | |
6 31 Gacka Kupa II Gradska kuglana Ot
1-6
22.10.2022 18:00 | | |
6 32 Poštar Og Visočica Klek
1-4
23.10.2022 10:00 | | |
6 33 Mantinela II Korana II Dom HV Zrinski
1-4
22.10.2022 10:00 | | |
6 34 Korana III Vatrogasac Šanac
1-4
23.10.2022 16:00 | | |
6 35 Euphoria Mantinela I Klek
1-4
23.10.2022 17:00 | | |
6 36 Stara Hiža Željezničar-Branitelj Dom HV Zrinski
1-4
23.10.2022 17:00 | | |
7 37 Željezničar-Branitelj Gacka Klek
1-4
30.10.2022 10:00 | | |
7 38 Mantinela I Stara Hiža Dom HV Zrinski
1-4
29.10.2022 10:00 | | |
7 39 Vatrogasac Euphoria Gradska kuglana Ot
1-6
30.10.2022 15:00 | | |
7 40 Korana II Korana III Šanac
1-4
30.10.2022 16:00 | | |
7 41 Visočica Mantinela II Hotel Jezero
1-4
30.10.2022 12:00 | | |
7 42 Kupa II Poštar Og Azelija
1-4
30.10.2022 13:00 | | |
8 43 Gacka Poštar Og Gradska kuglana Ot
1-6
05.11.2022 18:00 | | |
8 44 Mantinela II Kupa II Dom HV Zrinski
1-4
05.11.2022 10:00 | | |
8 45 Korana III Visočica Šanac
1-4
06.11.2022 16:00 | | |
8 46 Euphoria Korana II Klek
1-4
06.11.2022 17:00 | | |
8 47 Stara Hiža Vatrogasac Dom HV Zrinski
1-4
06.11.2022 17:00 | | |
8 48 Željezničar-Branitelj Mantinela I Klek
1-4
06.11.2022 10:00 | | |
9 49 Mantinela I Gacka Dom HV Zrinski
1-4
12.11.2022 10:00 | | |
9 50 Vatrogasac Željezničar-Branitelj Gradska kuglana Ot
1-6
13.11.2022 15:00 | | |
9 51 Korana II Stara Hiža Šanac
1-4
13.11.2022 16:00 | | |
9 52 Visočica Euphoria Hotel Jezero
1-4
13.11.2022 12:00 | | |
9 53 Kupa II Korana III Azelija
1-4
13.11.2022 13:00 | | |
9 54 Poštar Og Mantinela II Klek
1-4
13.11.2022 10:00 | | |
10 55 Gacka Mantinela II Gradska kuglana Ot
1-6
26.11.2022 18:00 | | |
10 56 Korana III Poštar Og Šanac
1-4
27.11.2022 16:00 | | |
10 57 Euphoria Kupa II Klek
1-4
27.11.2022 17:00 | | |
10 58 Stara Hiža Visočica Dom HV Zrinski
1-4
27.11.2022 17:00 | | |
10 59 Željezničar-Branitelj Korana II Klek
1-4
27.11.2022 10:00 | | |
10 60 Mantinela I Vatrogasac Dom HV Zrinski
1-4
26.11.2022 10:00 | | |
11 61 Vatrogasac Gacka Gradska kuglana Ot
1-6
11.12.2022 15:00 | | |
11 62 Korana II Mantinela I Šanac
1-4
11.12.2022 16:00 | | |
11 63 Visočica Željezničar-Branitelj Hotel Jezero
1-4
11.12.2022 12:00 | | |
11 64 Kupa II Stara Hiža Azelija
1-4
11.12.2022 13:00 | | |
11 65 Poštar Og Euphoria Klek
1-4
11.12.2022 10:00 | | |
11 66 Mantinela II Korana III Dom HV Zrinski
1-4
10.12.2022 10:00 | | |
12 67 Gacka Korana III Gradska kuglana Ot
1-6
14.01.2023 18:00 | | |
12 68 Mantinela II Euphoria Dom HV Zrinski
1-4
14.01.2023 10:00 | | |
12 69 Poštar Og Stara Hiža Klek
1-4
15.01.2023 10:00 | | |
12 70 Kupa II Željezničar-Branitelj Azelija
1-4
15.01.2023 13:00 | | |
12 71 Visočica Mantinela I Hotel Jezero
1-4
15.01.2023 12:00 | | |
12 72 Korana II Vatrogasac Šanac
1-4
15.01.2023 16:00 | | |
13 73 Korana II Gacka Šanac
1-4
22.01.2023 16:00 | | |
13 74 Vatrogasac Visočica Gradska kuglana Ot
1-6
22.01.2023 15:00 | | |
13 75 Mantinela I Kupa II Dom HV Zrinski
1-4
21.01.2023 10:00 | | |
13 76 Željezničar-Branitelj Poštar Og Klek
1-4
22.01.2023 10:00 | | |
13 77 Stara Hiža Mantinela II Dom HV Zrinski
1-4
22.01.2023 17:00 | | |
13 78 Euphoria Korana III Klek
1-4
22.01.2023 17:00 | | |
14 79 Gacka Euphoria Gradska kuglana Ot
1-6
28.01.2023 18:00 | | |
14 80 Korana III Stara Hiža Šanac
1-4
29.01.2023 16:00 | | |
14 81 Mantinela II Željezničar-Branitelj Dom HV Zrinski
1-4
28.01.2023 10:00 | | |
14 82 Poštar Og Mantinela I Klek
1-4
29.01.2023 10:00 | | |
14 83 Kupa II Vatrogasac Azelija
1-4
29.01.2023 13:00 | | |
14 84 Visočica Korana II Hotel Jezero
1-4
29.01.2023 12:00 | | |
15 85 Visočica Gacka Hotel Jezero
1-4
05.02.2023 12:00 | | |
15 86 Korana II Kupa II Šanac
1-4
05.02.2023 16:00 | | |
15 87 Vatrogasac Poštar Og Gradska kuglana Ot
1-6
05.02.2023 15:00 | | |
15 88 Mantinela I Mantinela II Dom HV Zrinski
1-4
04.02.2023 10:00 | | |
15 89 Željezničar-Branitelj Korana III Klek
1-4
05.02.2023 10:00 | | |
15 90 Stara Hiža Euphoria Dom HV Zrinski
1-4
05.02.2023 17:00 | | |
16 91 Gacka Stara Hiža Gradska kuglana Ot
1-6
11.02.2023 18:00 | | |
16 92 Euphoria Željezničar-Branitelj Klek
1-4
12.02.2023 17:00 | | |
16 93 Korana III Mantinela I Šanac
1-4
12.02.2023 16:00 | | |
16 94 Mantinela II Vatrogasac Dom HV Zrinski
1-4
11.02.2023 10:00 | | |
16 95 Poštar Og Korana II Klek
1-4
12.02.2023 10:00 | | |
16 96 Kupa II Visočica Azelija
1-4
12.02.2023 13:00 | | |
17 97 Kupa II Gacka Azelija
1-4
19.02.2023 13:00 | | |
17 98 Visočica Poštar Og Hotel Jezero
1-4
19.02.2023 12:00 | | |
17 99 Korana II Mantinela II Šanac
1-4
19.02.2023 16:00 | | |
17 100 Vatrogasac Korana III Gradska kuglana Ot
1-6
19.02.2023 15:00 | | |
17 101 Mantinela I Euphoria Dom HV Zrinski
1-4
18.02.2023 10:00 | | |
17 102 Željezničar-Branitelj Stara Hiža Klek
1-4
19.02.2023 10:00 | | |
18 103 Gacka Željezničar-Branitelj Gradska kuglana Ot
1-6
25.02.2023 18:00 | | |
18 104 Stara Hiža Mantinela I Dom HV Zrinski
1-4
26.02.2023 17:00 | | |
18 105 Euphoria Vatrogasac Klek
1-4
26.02.2023 17:00 | | |
18 106 Korana III Korana II Šanac
1-4
26.02.2023 16:00 | | |
18 107 Mantinela II Visočica Dom HV Zrinski
1-4
25.02.2023 10:00 | | |
18 108 Poštar Og Kupa II Klek
1-4
26.02.2023 10:00 | | |
19 109 Poštar Og Gacka Klek
1-4
05.03.2023 10:00 | | |
19 110 Kupa II Mantinela II Azelija
1-4
05.03.2023 13:00 | | |
19 111 Visočica Korana III Hotel Jezero
1-4
05.03.2023 12:00 | | |
19 112 Korana II Euphoria Šanac
1-4
05.03.2023 16:00 | | |
19 113 Vatrogasac Stara Hiža Gradska kuglana Ot
1-6
05.03.2023 15:00 | | |
19 114 Mantinela I Željezničar-Branitelj Dom HV Zrinski
1-4
04.03.2023 10:00 | | |
20 115 Gacka Mantinela I Gradska kuglana Ot
1-6
11.03.2023 18:00 | | |
20 116 Željezničar-Branitelj Vatrogasac Klek
1-4
12.03.2023 10:00 | | |
20 117 Stara Hiža Korana II Dom HV Zrinski
1-4
12.03.2023 17:00 | | |
20 118 Euphoria Visočica Klek
1-4
12.03.2023 17:00 | | |
20 119 Korana III Kupa II Šanac
1-4
12.03.2023 16:00 | | |
20 120 Mantinela II Poštar Og Dom HV Zrinski
1-4
11.03.2023 10:00 | | |
21 121 Mantinela II Gacka Dom HV Zrinski
1-4
18.03.2023 10:00 | | |
21 122 Poštar Og Korana III Klek
1-4
19.03.2023 10:00 | | |
21 123 Kupa II Euphoria Azelija
1-4
19.03.2023 13:00 | | |
21 124 Visočica Stara Hiža Hotel Jezero
1-4
19.03.2023 12:00 | | |
21 125 Korana II Željezničar-Branitelj Šanac
1-4
19.03.2023 16:00 | | |
21 126 Vatrogasac Mantinela I Gradska kuglana Ot
1-6
19.03.2023 15:00 | | |
22 127 Gacka Vatrogasac Gradska kuglana Ot
1-6
26.03.2023 18:00 | | |
22 128 Mantinela I Korana II Dom HV Zrinski
1-4
25.03.2023 10:00 | | |
22 129 Željezničar-Branitelj Visočica Klek
1-4
26.03.2023 10:00 | | |
22 130 Stara Hiža Kupa II Dom HV Zrinski
1-4
26.03.2023 17:00 | | |
22 131 Euphoria Poštar Og Klek
1-4
26.03.2023 17:00 | | |
22 132 Korana III Mantinela II Šanac
1-4
26.03.2023 17:00 | | |

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Br. g. nastupa
Ukupno u gostima
Prosjek kod kuće
Ukupno
Prosjek
1. Dubravko Mesić
Visočica
1.00
654
582.00
1236.00
618.00
2. Marijan Polović
Stara Hiža
1.00
558
595.00
1153.00
576.50
3. Goran Živčić
Korana II
1.00
576
0.00
576.00
576.00
4. Igor Vazgeč
Mantinela I
0.67
363
594.00
957.00
573.05
5. Milan Turkalj
Kupa II
1.00
563
578.00
1141.00
570.50
6. Željko Janjić
Kupa II
1.00
555
583.00
1138.00
569.00
7. Ivan Marić
Visočica
1.00
610
521.00
1131.00
565.50
8. Darko Špoljarić
Mantinela I
1.00
582
540.00
1122.00
561.00
9. Luka Vučić
Mantinela I
1.00
563
552.00
1115.00
557.50
10. Davor Kostelac
Vatrogasac
1.00
533
579.00
1112.00
556.00
11. Zvonko Salopek
Poštar Og
1.00
544
567.00
1111.00
555.50
12. Josip Bogović
Korana II
1.00
553
0.00
553.00
553.00
13. Krešimir Mesić
Visočica
1.00
543
560.00
1103.00
551.50
14. Željko Belobrajdić
Mantinela I
1.00
503
597.50
1100.50
550.25
15. Ivica Jurković
Vatrogasac
1.00
535
562.00
1097.00
548.50
16. Tomislav Vuković
Korana II
1.00
548
0.00
548.00
548.00
17. Božo Bižanović
Gacka
1.00
544
544.00
1088.00
544.00
18. Anamarija Grdić
Željezničar-Branitelj
1.00
542
0.00
542.00
542.00
19. Milan Majetić
Visočica
1.00
544
540.00
1084.00
542.00
20. Saša Petković
Korana II
1.00
541
0.00
541.00
541.00
21. Gregor Mihelčić
Euphoria
1.00
519
562.00
1081.00
540.50
22. Florijan Halavanić
Stara Hiža
1.00
536
544.00
1080.00
540.00
23. Jure Smolčić
Mantinela II
1.00
507
572.00
1079.00
539.50
24. Stjepan Badovinac
Stara Hiža
1.00
532
546.00
1078.00
539.00
25. Kristijan Horvatić
Mantinela II
1.00
509
568.00
1077.00
538.50
26. Ivica Mraović
Visočica
1.00
540
537.00
1077.00
538.50
27. Mihael Lukić
Mantinela I
1.00
551
525.00
1076.00
538.00
28. Drago Malkoč
Korana II
2.00
1072
0.00
1072.00
536.00
29. Goran Tomljanović
Vatrogasac
1.00
528
543.00
1071.00
535.50
30. Davor Stipetić
Poštar Og
1.00
511
558.00
1069.00
534.50
31. Nikica Došen
Visočica
1.00
527
540.00
1067.00
533.50
32. Josip Barilović
Mantinela I
1.00
492
574.00
1066.00
533.00
33. Dino Senfner
Kupa II
1.00
527
0.00
527.00
527.00
34. Stevo Šlat
Željezničar-Branitelj
1.00
534
520.00
1054.00
527.00
35. Goran Majetić
Vatrogasac
1.00
530
524.00
1054.00
527.00
36. Davor Matasić
Vatrogasac
1.00
465
585.00
1050.00
525.00
37. Mihael Turkalj
Kupa II
1.00
502
546.00
1048.00
524.00
38. Zdravko Obajdin
Korana II
2.00
1047
0.00
1047.00
523.50
39. Miroslav Obajdin
Euphoria
1.00
526
520.00
1046.00
523.00
40. Nikola Kostelac
Gacka
1.00
500
545.00
1045.00
522.50
41. Želimir Ostojić
Vatrogasac
1.00
495
549.00
1044.00
522.00
42. Marko Božičević
Poštar Og
1.00
523
518.00
1041.00
520.50
43. Nikola Pavelić
Gacka
1.00
520
0.00
520.00
520.00
44. Damir Vuković
Korana II
2.00
1040
0.00
1040.00
520.00
45. Mile Štrk
Poštar Og
1.00
531
508.00
1039.00
519.50
46. Bojan Jagorinec
Mantinela II
1.00
491
547.00
1038.00
519.00
47. Radoje Bakarić
Kupa II
1.00
483
548.00
1031.00
515.50
48. Zvonko Salopek
Željezničar-Branitelj
0.50
243
528.00
771.00
514.00
49. Nikola Kraljić
Gacka
1.00
496
525.00
1021.00
510.50
50. Iva Francetić
Euphoria
1.00
541
477.00
1018.00
509.00
51. Mirjana Orelj
Željezničar-Branitelj
1.00
499
518.00
1017.00
508.50
52. Stjepan Mihalić
Kupa II
0.50
254
0.00
254.00
508.00
53. Zdenko Pomoravec
Mantinela II
1.00
519
495.00
1014.00
507.00
54. Željko Požega
Korana II
2.00
1008
0.00
1008.00
504.00
55. Denis Cindrić
Euphoria
1.00
501
0.00
501.00
501.00
56. Ivan Sabljak
Poštar Og
1.00
504
494.00
998.00
499.00
57. Dragan Ćuk
Euphoria
1.00
503
492.00
995.00
497.50
58. Tomislav Marković
Gacka
1.00
474
515.00
989.00
494.50
59. Ivica Atalić
Gacka
1.00
488
496.00
984.00
492.00
60. Nikica Rački
Željezničar-Branitelj
1.00
492
491.00
983.00
491.50
61. Marijo Gvozdić
Stara Hiža
1.00
523
456.00
979.00
489.50
62. Ivan Katić
Stara Hiža
1.00
499
477.00
976.00
488.00
63. Zlatko Osmičević
Mantinela II
1.00
467
502.00
969.00
484.50
64. Goran Sabljak
Poštar Og
1.00
519
448.00
967.00
483.50
65. Leonardo Gnjilac
Kupa II
0.50
241
481.00
722.00
481.33
66. Ivan Kirasić
Željezničar-Branitelj
1.00
478
0.00
478.00
478.00
67. Hrvoje Kurelac
Euphoria
0.75
349
472.00
821.00
469.14
68. Ervin Goldašić
Stara Hiža
0.50
232
0.00
232.00
464.00
69. Damir Benčan
Stara Hiža
0.50
246
448.00
694.00
462.67
70. Mladen Briški
Mantinela II
1.00
460
0.00
460.00
460.00
71. Marijan Žilić
Željezničar-Branitelj
0.50
249
435.90
684.90
456.60
72. Mateo Brozović
Euphoria
0.25
107
0.00
107.00
428.00
73. Josip Latković
Mantinela I
0.33
129
0.00
129.00
390.91

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Gostujući nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Domaći nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Svi nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
1. Dubravko Mesić
Visočica
1.00
654.00
654.00
1.00
582.00
582.00
2.00
1236.00
618.00
2. Ivan Marić
Visočica
1.00
610.00
610.00
1.00
521.00
521.00
2.00
1131.00
565.50
3. Darko Špoljarić
Mantinela I
1.00
582.00
582.00
1.00
540.00
540.00
2.00
1122.00
561.00
4. Goran Živčić
Korana II
1.00
576.00
576.00
0.00
0.00
NaN
1.00
576.00
576.00
5. Milan Turkalj
Kupa II
1.00
563.00
563.00
1.00
578.00
578.00
2.00
1141.00
570.50
6. Luka Vučić
Mantinela I
1.00
563.00
563.00
1.00
552.00
552.00
2.00
1115.00
557.50
7. Marijan Polović
Stara Hiža
1.00
558.00
558.00
1.00
595.00
595.00
2.00
1153.00
576.50
8. Željko Janjić
Kupa II
1.00
555.00
555.00
1.00
583.00
583.00
2.00
1138.00
569.00
9. Josip Bogović
Korana II
1.00
553.00
553.00
0.00
0.00
NaN
1.00
553.00
553.00
10. Mihael Lukić
Mantinela I
1.00
551.00
551.00
1.00
525.00
525.00
2.00
1076.00
538.00
11. Tomislav Vuković
Korana II
1.00
548.00
548.00
0.00
0.00
NaN
1.00
548.00
548.00
12. Zvonko Salopek
Poštar Og
1.00
544.00
544.00
1.00
567.00
567.00
2.00
1111.00
555.50
13. Božo Bižanović
Gacka
1.00
544.00
544.00
1.00
544.00
544.00
2.00
1088.00
544.00
14. Milan Majetić
Visočica
1.00
544.00
544.00
1.00
540.00
540.00
2.00
1084.00
542.00
15. Krešimir Mesić
Visočica
1.00
543.00
543.00
1.00
560.00
560.00
2.00
1103.00
551.50
16. Anamarija Grdić
Željezničar-Branitelj
1.00
542.00
542.00
0.00
0.00
NaN
1.00
542.00
542.00
17. Igor Vazgeč
Mantinela I
0.67
363.00
541.79
1.00
594.00
594.00
1.67
957.00
573.05
18. Saša Petković
Korana II
1.00
541.00
541.00
0.00
0.00
NaN
1.00
541.00
541.00
19. Iva Francetić
Euphoria
1.00
541.00
541.00
1.00
477.00
477.00
2.00
1018.00
509.00
20. Ivica Mraović
Visočica
1.00
540.00
540.00
1.00
537.00
537.00
2.00
1077.00
538.50
21. Drago Malkoč
Korana II
2.00
1072.00
536.00
0.00
0.00
NaN
2.00
1072.00
536.00
22. Florijan Halavanić
Stara Hiža
1.00
536.00
536.00
1.00
544.00
544.00
2.00
1080.00
540.00
23. Ivica Jurković
Vatrogasac
1.00
535.00
535.00
1.00
562.00
562.00
2.00
1097.00
548.50
24. Stevo Šlat
Željezničar-Branitelj
1.00
534.00
534.00
1.00
520.00
520.00
2.00
1054.00
527.00
25. Davor Kostelac
Vatrogasac
1.00
533.00
533.00
1.00
579.00
579.00
2.00
1112.00
556.00
26. Stjepan Badovinac
Stara Hiža
1.00
532.00
532.00
1.00
546.00
546.00
2.00
1078.00
539.00
27. Mile Štrk
Poštar Og
1.00
531.00
531.00
1.00
508.00
508.00
2.00
1039.00
519.50
28. Goran Majetić
Vatrogasac
1.00
530.00
530.00
1.00
524.00
524.00
2.00
1054.00
527.00
29. Goran Tomljanović
Vatrogasac
1.00
528.00
528.00
1.00
543.00
543.00
2.00
1071.00
535.50
30. Nikica Došen
Visočica
1.00
527.00
527.00
1.00
540.00
540.00
2.00
1067.00
533.50
31. Dino Senfner
Kupa II
1.00
527.00
527.00
0.00
0.00
NaN
1.00
527.00
527.00
32. Miroslav Obajdin
Euphoria
1.00
526.00
526.00
1.00
520.00
520.00
2.00
1046.00
523.00
33. Zdravko Obajdin
Korana II
2.00
1047.00
523.50
0.00
0.00
NaN
2.00
1047.00
523.50
34. Marko Božičević
Poštar Og
1.00
523.00
523.00
1.00
518.00
518.00
2.00
1041.00
520.50
35. Marijo Gvozdić
Stara Hiža
1.00
523.00
523.00
0.25
114.00
456.00
1.25
637.00
509.60
36. Nikola Pavelić
Gacka
1.00
520.00
520.00
0.00
0.00
NaN
1.00
520.00
520.00
37. Damir Vuković
Korana II
2.00
1040.00
520.00
0.00
0.00
NaN
2.00
1040.00
520.00
38. Zdenko Pomoravec
Mantinela II
1.00
519.00
519.00
1.00
495.00
495.00
2.00
1014.00
507.00
39. Gregor Mihelčić
Euphoria
1.00
519.00
519.00
1.00
562.00
562.00
2.00
1081.00
540.50
40. Goran Sabljak
Poštar Og
1.00
519.00
519.00
0.50
224.00
448.00
1.50
743.00
495.33
41. Davor Stipetić
Poštar Og
1.00
511.00
511.00
1.00
558.00
558.00
2.00
1069.00
534.50
42. Kristijan Horvatić
Mantinela II
1.00
509.00
509.00
1.00
568.00
568.00
2.00
1077.00
538.50
43. Stjepan Mihalić
Kupa II
0.50
254.00
508.00
0.00
0.00
NaN
0.50
254.00
508.00
44. Jure Smolčić
Mantinela II
1.00
507.00
507.00
1.00
572.00
572.00
2.00
1079.00
539.50
45. Željko Požega
Korana II
2.00
1008.00
504.00
0.00
0.00
NaN
2.00
1008.00
504.00
46. Ivan Sabljak
Poštar Og
1.00
504.00
504.00
1.00
494.00
494.00
2.00
998.00
499.00
47. Dragan Ćuk
Euphoria
1.00
503.00
503.00
1.00
492.00
492.00
2.00
995.00
497.50
48. Željko Belobrajdić
Mantinela I
1.00
503.00
503.00
0.40
239.00
597.50
1.40
742.00
530.00
49. Mihael Turkalj
Kupa II
1.00
502.00
502.00
1.00
546.00
546.00
2.00
1048.00
524.00
50. Denis Cindrić
Euphoria
1.00
501.00
501.00
0.00
0.00
NaN
1.00
501.00
501.00
51. Nikola Kostelac
Gacka
1.00
500.00
500.00
1.00
545.00
545.00
2.00
1045.00
522.50
52. Mirjana Orelj
Željezničar-Branitelj
1.00
499.00
499.00
1.00
518.00
518.00
2.00
1017.00
508.50
53. Ivan Katić
Stara Hiža
1.00
499.00
499.00
1.00
477.00
477.00
2.00
976.00
488.00
54. Marijan Žilić
Željezničar-Branitelj
0.50
249.00
498.00
0.39
170.00
435.90
0.89
419.00
470.79
55. Nikola Kraljić
Gacka
1.00
496.00
496.00
1.00
525.00
525.00
2.00
1021.00
510.50
56. Želimir Ostojić
Vatrogasac
1.00
495.00
495.00
1.00
549.00
549.00
2.00
1044.00
522.00
57. Josip Barilović
Mantinela I
1.00
492.00
492.00
1.00
574.00
574.00
2.00
1066.00
533.00
58. Damir Benčan
Stara Hiža
0.50
246.00
492.00
0.75
336.00
448.00
1.25
582.00
465.60
59. Nikica Rački
Željezničar-Branitelj
1.00
492.00
492.00
1.00
491.00
491.00
2.00
983.00
491.50
60. Bojan Jagorinec
Mantinela II
1.00
491.00
491.00
1.00
547.00
547.00
2.00
1038.00
519.00
61. Ivica Atalić
Gacka
1.00
488.00
488.00
1.00
496.00
496.00
2.00
984.00
492.00
62. Zvonko Salopek
Željezničar-Branitelj
0.50
243.00
486.00
1.00
528.00
528.00
1.50
771.00
514.00
63. Radoje Bakarić
Kupa II
1.00
483.00
483.00
0.75
411.00
548.00
1.75
894.00
510.86
64. Leonardo Gnjilac
Kupa II
0.50
241.00
482.00
1.00
481.00
481.00
1.50
722.00
481.33
65. Ivan Kirasić
Željezničar-Branitelj
1.00
478.00
478.00
0.00
0.00
NaN
1.00
478.00
478.00
66. Tomislav Marković
Gacka
1.00
474.00
474.00
1.00
515.00
515.00
2.00
989.00
494.50
67. Zlatko Osmičević
Mantinela II
1.00
467.00
467.00
1.00
502.00
502.00
2.00
969.00
484.50
68. Hrvoje Kurelac
Euphoria
0.75
349.00
465.33
1.00
472.00
472.00
1.75
821.00
469.14
69. Davor Matasić
Vatrogasac
1.00
465.00
465.00
1.00
585.00
585.00
2.00
1050.00
525.00
70. Ervin Goldašić
Stara Hiža
0.50
232.00
464.00
0.00
0.00
NaN
0.50
232.00
464.00
71. Mladen Briški
Mantinela II
1.00
460.00
460.00
0.00
0.00
NaN
1.00
460.00
460.00

Mateo Brozović
Euphoria
0.25
107.00
428.00
0.00
0.00
NaN
0.25
107.00
428.00
Josip Latković
Mantinela I
0.33
129.00
390.91
0.00
0.00
NaN
0.33
129.00
390.91

PDF
Ekipa
Gostujući nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Domaći nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Svi nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
1. Korana III
0.0
0
0
0
0
2.0
4207
1892
6099
508.25
116
2.0
4207
1892
6099
508.25
116
2. Visočica
1.0
2281
1137
3418
569.67
26
1.0
2211
1069
3280
546.67
25
2.0
4492
2206
6698
558.17
51
3. Korana II
2.0
4357
2028
6385
532.08
100
0.0
0
0
0
0
2.0
4357
2028
6385
532.08
100
4. Mantinela I
1.0
2172
1011
3183
530.50
59
1.0
2216
1067
3283
547.17
48
2.0
4388
2078
6466
538.83
107
5. Poštar Og
1.0
2162
970
3132
522.00
53
1.0
2139
967
3106
517.67
57
2.0
4301
1937
6238
519.83
110
6. Stara Hiža
1.0
2243
883
3126
521.00
65
1.0
2181
959
3140
523.33
47
2.0
4424
1842
6266
522.17
112
7. Kupa II
1.0
2130
995
3125
520.83
55
1.0
2277
967
3244
540.67
62
2.0
4407
1962
6369
530.75
117
8. Vatrogasac
1.0
2071
1015
3086
514.33
39
1.0
2284
1058
3342
557.00
29
2.0
4355
2073
6428
535.67
68
9. Euphoria
1.0
2139
907
3046
507.67
66
1.0
2093
963
3056
509.33
61
2.0
4232
1870
6102
508.50
127
10. Željezničar-Branitelj
1.0
2123
914
3037
506.17
57
1.0
2135
938
3073
512.17
61
2.0
4258
1852
6110
509.17
118
11. Gacka
1.0
2076
946
3022
503.67
53
1.0
2155
957
3112
518.67
43
2.0
4231
1903
6134
511.17
96
12. Mantinela II
1.0
2030
923
2953
492.17
53
1.0
2231
997
3228
538.00
58
2.0
4261
1920
6181
515.08
111

(Prosjek lige: NaN )

Kuglana Broj utakmica Prosjeci Najbolja ekipa Najbolji pojedinac
Gosti Domaći Prosjek Ukupno
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više