Ženski kuglački klub Kupa - 810167

OIB: 02121128755
Adresa: Karlovačka cesta 93, 47 280 Ozalj
Kuglački savez Karlovačke županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: zenskikuglackiklubkupa@gmail.com; jadranka.meglajec@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Karlovačka cesta 93, 47 280 Ozalj
Kontakt: Jadranka Meglajec 091 542 74 34 ; Anita Turkalj 098 794 899, Elvira Kranjčec 091 616 14 38
Ovlaštene osobe: Stjepan Basar, Jadranka Meglajec
Mrežne stranice:
Predsjednik: Stjepan Basar
Tajnik: Jadranka Meglajec
Trener: Nada Belčić

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Andreja Belčić-Kirinčić
110150
110150 07.07.2009 Ž 2023 05.03.2018
2. Mira Blažina
110151
110151 07.07.2009 60+ 2023 15.09.2021
3. Leonarda Bošnjak
111037
111037 18.01.2023 U23 2023 19.01.2023
4. Irena Božičević
110262
110262 30.06.2017 Ž 2023 15.09.2022
5. Katarina Cabor
110866
110866 12.08.2019 U23 2022 01.10.2019
6. Ana Dumešić
110974
110974 20.12.2021 Ž 2023 14.09.2022
7. Ariana Fajdetić
110865
110865 12.08.2019 U18 2023 15.09.2022
8. Elvira Kranjčec
110152
110152 17.07.2012 Ž 2023 15.09.2022
9. Nives Kranjčec
110913
110913 30.06.2022 U14 2023 15.09.2022
10. Vesna Križanić
110267
110267 30.12.2016 60+ 2023 15.09.2022
11. Anita Lončarić
110536
110536 11.02.2016 Ž 2023 14.09.2022
12. Anamarija Marković
110303
110303 21.12.2015 Ž 2022 18.01.2022
13. Jadranka Meglajec
110153
110153 07.07.2009 Ž 2023 15.09.2022
14. Stefanija Mihalić
110155
110155 22.09.2021 Ž 2023 15.09.2021
15. Antonela Opat
110702
110702 20.10.2017 U18 2022 09.03.2022
16. Štefica Pavlaković
110156
110156 07.07.2009 Ž 2023 15.09.2022
17. Melita Šegina
110869
110869 18.09.2019 Ž 2022 23.03.2021
18. Anita Turkalj
110157
110157 07.07.2009 Ž 2023 15.09.2022
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID
1. Nada Belčić
310012
310012
2. Anita Turkalj
310018
310018
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Andreja Belčić-Kirinčić
110150
110150
2. Mira Blažina
110151
110151
3. Elvira Kranjčec
110152
110152
4. Vesna Križanić
110267
110267
5. Anita Lončarić
110536
110536
6. Anamarija Marković
110303
110303
7. Jadranka Meglajec
110153
110153
8. Doris Mulac Božičević
110154
110154
9. Štefica Pavlaković
110156
110156
10. Valentina Pavlaković
110096
110096
11. Danijela Plasaj
110537
12. Anita Turkalj
110157
110157

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Andreja Belčić-Kirinčić
110150
110150
2. Mira Blažina
110151
110151
3. Irena Božičević
110262
110262
4. Elvira Kranjčec
110152
110152
5. Vesna Križanić
110267
110267
6. Anita Lončarić
110536
110536
7. Anamarija Marković
110303
110303
8. Jadranka Meglajec
110153
110153
9. Stefanija Mihalić
110155
110155
10. Doris Mulac Božičević
110154
110154
11. Štefica Pavlaković
110156
110156
12. Valentina Pavlaković
110096
110096
13. Danijela Plasaj
110537
14. Anita Turkalj
110157
110157

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marija Bakale
110304
110304
2. Andreja Belčić-Kirinčić
110150
110150
3. Mira Blažina
110151
110151
4. Irena Božičević
110262
110262
5. Sara Golik
110728
110728
6. Elvira Kranjčec
110152
110152
7. Vesna Križanić
110267
110267
8. Anita Lončarić
110536
110536
9. Anamarija Marković
110303
110303
10. Jadranka Meglajec
110153
110153
11. Štefica Pavlaković
110156
110156
12. Valentina Pavlaković
110096
110096
13. Anita Turkalj
110157
110157

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marija Bakale
110304
110304
2. Andreja Belčić-Kirinčić
110150
110150
3. Mira Blažina
110151
110151
4. Irena Božičević
110262
110262
5. Sara Golik
110728
110728
6. Elvira Kranjčec
110152
110152
7. Vesna Križanić
110267
110267
8. Anita Lončarić
110536
110536
9. Anamarija Marković
110303
110303
10. Jadranka Meglajec
110153
110153
11. Antonela Opat
110702
110702
12. Valentina Pavlaković
110096
110096
13. Štefica Pavlaković
110156
110156
14. Anita Turkalj
110157
110157

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Marija Bakale
110304
110304
2. Andreja Belčić-Kirinčić
110150
110150
3. Mira Blažina
110151
110151
4. Irena Božičević
110262
110262
5. Katarina Cabor
110866
110866
6. Ariana Fajdetić
110865
110865
7. Sara Golik
110728
110728
8. Elvira Kranjčec
110152
110152
9. Vesna Križanić
110267
110267
10. Anita Lončarić
110536
110536
11. Anamarija Marković
110303
110303
12. Jadranka Meglajec
110153
110153
13. Antonela Opat
110702
110702
14. Štefica Pavlaković
110156
110156
15. Melita Šegina
110869
110869
16. Anita Turkalj
110157
110157

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Andreja Belčić-Kirinčić
110150
110150
2. Mira Blažina
110151
110151
3. Irena Božičević
110262
110262
4. Katarina Cabor
110866
110866
5. Ariana Fajdetić
110865
110865
6. Elvira Kranjčec
110152
110152
7. Vesna Križanić
110267
110267
8. Anita Lončarić
110536
110536
9. Anamarija Marković
110303
110303
10. Jadranka Meglajec
110153
110153
11. Antonela Opat
110702
110702
12. Štefica Pavlaković
110156
110156
13. Melita Šegina
110869
110869
14. Anita Turkalj
110157
110157

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Irena Božičević
110262
110262
2. Ana Dumešić
110974
110974
3. Ariana Fajdetić
110865
110865
4. Elvira Kranjčec
110152
110152
5. Vesna Križanić
110267
110267
6. Anita Lončarić
110536
110536
7. Anamarija Marković
110303
110303
8. Jadranka Meglajec
110153
110153
9. Stefanija Mihalić
110155
110155
10. Antonela Opat
110702
110702
11. Anita Turkalj
110157
110157

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Leonarda Bošnjak
111037
111037
2. Irena Božičević
110262
110262
3. Ana Dumešić
110974
110974
4. Ariana Fajdetić
110865
110865
5. Elvira Kranjčec
110152
110152
6. Nives Kranjčec
110913
110913
7. Vesna Križanić
110267
110267
8. Anita Lončarić
110536
110536
9. Jadranka Meglajec
110153
110153
10. Stefanija Mihalić
110155
110155
11. Štefica Pavlaković
110156
110156
12. Anita Turkalj
110157
110157
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više