Ženski kuglački klub Split - 810174

OIB: 49565264633
Adresa: Fra Bonina 6, 21 000 Split
Kuglački savez Splitsko dalmatinske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: zkk.split@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Ana Vidan, Fra Bonina 6, 21 000 Split
Kontakt: Ana Vidan 098 534 702; Đurđica Strinić 099 425 13 13
Ovlaštene osobe: Ana Vidan, Đurđica Strinić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Đurđica Strinić
Tajnik: Ana Vidan
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Antonija Bosanac
110675
110675 08.07.2007 Ž 2021 07.09.2021
2. Kristina Ćuk
110613
110613 16.11.2016 U18 2021 11.09.2020
3. Višnja Dragičević
110379
110379 08.07.2008 Ž 2021 07.09.2021
4. Matea Gašparović
110381
110381 08.07.2013 Ž 2021 07.09.2021
5. Tonija Josipović
110383
110383 10.11.2011 U23 2021 07.09.2021
6. Milica Josipović
110382
110382 19.01.1999 Ž 2021 15.03.2017
7. Ivanka Kragić
110384
110384 24.10.2001 60+ 2021 07.09.2021
8. Ana Laus
110611
110611 26.10.2016 U23 2021 07.09.2021
9. Jasmina Marinović
110380
110380 08.07.2009 Ž 2021 07.09.2021
10. Ljubica Peraica
110388
110388 10.07.1995 60+ 2021 14.09.2015
11. Nikolina Pisturić
110949
110949 06.09.2021 U11 2021 07.09.2021
12. Lucijana Pisturić
110886
110886 20.11.2019 U18 2021 07.09.2021
13. Chiara Ria Pivčević
110898
110898 02.02.2020 U18 2021 07.09.2021
14. Valentina Prpić
110389
110389 30.06.2015 Ž 2021 07.09.2021
15. Vedrana Sivro
110391
110391 21.10.1998 Ž 2021 12.03.2017
16. Nika Strinić
110941
110941 20.03.2021 U11 2021 07.09.2021
17. Đurđica Strinić
110884
110884 17.11.2019 Ž 2021 07.09.2021
18. Ivanka Šego
110392
110392 26.03.2013 Ž 2021 07.09.2021
19. Danica Torović
110394
110394 21.10.1998 Ž 2021 07.09.2021
20. Ana Vidan
110395
110395 10.03.1999 Ž 2021 07.09.2021
DVOJNA REGISTRACIJA
1. Lucija Petrović
110777
110777 14.07.2021 U18 2021 02.09.2021
IME I PREZIME HKS ID
2. Ana Vidan
310016
310016
IME I PREZIME HKS ID
2. Ante Ramadža
520090
520090
3. Jure Biloš
520092
520092
4. Tonko Laus
520080
520080

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Višnja Dragičević
110379
110379
2. Matea Gašparović
110381
110381
3. Milica Josipović
110382
110382
4. Tonija Josipović
110383
110383
5. Ivanka Kragić
110384
110384
6. Jasmina Marinović
110380
110380
7. Magdalena Miketek
110385
8. Lana Mikulić
110386
9. Lara Mikulić
110387
10. Ljubica Peraica
110388
110388
11. Valentina Prpić
110389
110389
12. Elda Sinovčić
110390
110390
13. Vedrana Sivro
110391
110391
14. Ivanka Šego
110392
110392
15. Danica Torović
110394
110394
16. Ana Vidan
110395
110395

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Kristina Ćuk
110613
110613
2. Višnja Dragičević
110379
110379
3. Matea Gašparović
110381
110381
4. Milica Josipović
110382
110382
5. Tonija Josipović
110383
110383
6. Ivanka Kragić
110384
110384
7. Ana Laus
110611
110611
8. Jasmina Marinović
110380
110380
9. Magdalena Miketek
110385
10. Lana Mikulić
110386
11. Lara Mikulić
110387
12. Ljubica Peraica
110388
110388
13. Gloria Ana Perković
110629
14. Valentina Prpić
110389
110389
15. Elda Sinovčić
110390
110390
16. Vedrana Sivro
110391
110391
17. Lucija Šćurla
110396
18. Ivanka Šego
110392
110392
19. Danica Torović
110394
110394
20. Ana Vidan
110395
110395

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Antonija Bosanac
110675
110675
2. Kristina Ćuk
110613
110613
3. Višnja Dragičević
110379
110379
4. Matea Gašparović
110381
110381
5. Lara Grolić
110741
110741
6. Milica Josipović
110382
110382
7. Tonija Josipović
110383
110383
8. Ivanka Kragić
110384
110384
9. Ana Laus
110611
110611
10. Jasmina Marinović
110380
110380
11. Magdalena Miketek
110385
12. Lana Mikulić
110386
13. Lara Mikulić
110387
14. Ljubica Peraica
110388
110388
15. Gloria Ana Perković
110629
16. Valentina Prpić
110389
110389
17. Elda Sinovčić
110390
110390
18. Vedrana Sivro
110391
110391
19. Lucija Šćurla
110396
20. Ivanka Šego
110392
110392
21. Danica Torović
110394
110394
22. Ana Vidan
110395
110395

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Antonija Bosanac
110675
110675
2. Kristina Ćuk
110613
110613
3. Višnja Dragičević
110379
110379
4. Matea Gašparović
110381
110381
5. Lara Grolić
110741
110741
6. Milica Josipović
110382
110382
7. Tonija Josipović
110383
110383
8. Ivanka Kragić
110384
110384
9. Ana Laus
110611
110611
10. Jasmina Marinović
110380
110380
11. Magdalena Miketek
110385
12. Lana Mikulić
110386
13. Lara Mikulić
110387
14. Ljubica Peraica
110388
110388
15. Gloria Ana Perković
110629
16. Valentina Prpić
110389
110389
17. Elda Sinovčić
110390
110390
18. Vedrana Sivro
110391
110391
19. Lucija Šćurla
110396
20. Ivanka Šego
110392
110392
21. Danica Torović
110394
110394
22. Ana Vidan
110395
110395

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Antonija Bosanac
110675
110675
2. Kristina Ćuk
110613
110613
3. Višnja Dragičević
110379
110379
4. Matea Gašparović
110381
110381
5. Tonija Josipović
110383
110383
6. Milica Josipović
110382
110382
7. Ivanka Kragić
110384
110384
8. Ana Laus
110611
110611
9. Jasmina Marinović
110380
110380
10. Ljubica Peraica
110388
110388
11. Valentina Prpić
110389
110389
12. Elda Sinovčić
110390
110390
13. Vedrana Sivro
110391
110391
14. Ivanka Šego
110392
110392
15. Danica Torović
110394
110394
16. Ana Vidan
110395
110395

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Antonija Bosanac
110675
110675
2. Kristina Ćuk
110613
110613
3. Višnja Dragičević
110379
110379
4. Matea Gašparović
110381
110381
5. Tonija Josipović
110383
110383
6. Milica Josipović
110382
110382
7. Ivanka Kragić
110384
110384
8. Ana Laus
110611
110611
9. Jasmina Marinović
110380
110380
10. Ljubica Peraica
110388
110388
11. Valentina Prpić
110389
110389
12. Elda Sinovčić
110390
110390
13. Vedrana Sivro
110391
110391
14. Ivanka Šego
110392
110392
15. Danica Torović
110394
110394
16. Ana Vidan
110395
110395

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Antonija Bosanac
110675
110675
2. Kristina Ćuk
110613
110613
3. Višnja Dragičević
110379
110379
4. Matea Gašparović
110381
110381
5. Milica Josipović
110382
110382
6. Ivanka Kragić
110384
110384
7. Ana Laus
110611
110611
8. Jasmina Marinović
110380
110380
9. Ljubica Peraica
110388
110388
10. Lucija Petrović
110777
110777
11. Chiara Ria Pivčević
110898
110898
12. Valentina Prpić
110389
110389
13. Elda Sinovčić
110390
110390
14. Vedrana Sivro
110391
110391
15. Petra Stipetić
110591
110591
16. Đurđica Strinić
110884
110884
17. Ivanka Šego
110392
110392
18. Barbara Špelić
110798
110798
19. Danica Torović
110394
110394
20. Ana Vidan
110395
110395

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Antonija Bosanac
110675
110675
2. Kristina Ćuk
110613
110613
3. Višnja Dragičević
110379
110379
4. Matea Gašparović
110381
110381
5. Milica Josipović
110382
110382
6. Tonija Josipović
110383
110383
7. Ivanka Kragić
110384
110384
8. Ana Laus
110611
110611
9. Jasmina Marinović
110380
110380
10. Ljubica Peraica
110388
110388
11. Lucija Petrović
110777
110777
12. Chiara Ria Pivčević
110898
110898
13. Valentina Prpić
110389
110389
14. Vedrana Sivro
110391
110391
15. Đurđica Strinić
110884
110884
16. Ivanka Šego
110392
110392
17. Danica Torović
110394
110394
18. Ana Vidan
110395
110395

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Antonija Bosanac
110675
110675
2. Kristina Ćuk
110613
110613
3. Višnja Dragičević
110379
110379
4. Matea Gašparović
110381
110381
5. Tonija Josipović
110383
110383
6. Milica Josipović
110382
110382
7. Ivanka Kragić
110384
110384
8. Ana Laus
110611
110611
9. Jasmina Marinović
110380
110380
10. Ljubica Peraica
110388
110388
11. Lucija Petrović
110777
110777
12. Lucijana Pisturić
110886
110886
13. Chiara Ria Pivčević
110898
110898
14. Valentina Prpić
110389
110389
15. Vedrana Sivro
110391
110391
16. Đurđica Strinić
110884
110884
17. Ivanka Šego
110392
110392
18. Danica Torović
110394
110394
19. Ana Vidan
110395
110395
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više