Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Obrtnik - 810186

OIB: 76732693031
Adresa: Dr. Franje Tuđmana 9, 34 000 Požega
Kuglački savez Požeško-slavonske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: kkobrtnik.pozega@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Zelena 2, 34 000 Požega
Kontakt: Josip Soudek 099 423 10 23
Ovlaštene osobe: Darko Janjiš, Josip Soudek, Dražen Dujmović
Mrežne stranice:
Predsjednik: Darko Janjiš
Tajnik: Josip Soudek
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Josip Aleksić
123696
123696 08.02.2024 M 2024 28.02.2024
2. Zoran Bošnjak
120763
120763 28.06.2019 M 2024 28.02.2024
3. Ivan Demin
122016
122016 08.07.2015 60+ 2024 14.09.2023
4. Željko Domazet
122017
122017 29.08.2006 60+ 2024 28.02.2024
5. Ivan Dujmović
122018
122018 07.07.2011 60+ 2024 28.02.2024
6. Dražen Dujmović
121927
121927 30.06.2017 M 2024 28.02.2024
7. Ivica Dumančić
123695
123695 08.02.2024 M 2024 28.02.2024
8. Josip Horvat
121929
121929 30.06.2023 M 2024 28.02.2024
9. Dejan Janota
123694
123694 08.02.2024 M 2024 28.02.2024
10. Darko Janjiš
122836
122836 27.10.2018 M 2024 28.02.2024
11. Slobodan Manović
120794
120794 14.07.2016 M 2024 28.02.2024
12. Marko Oršulić
122300
122300 28.06.2019 M 2024 28.02.2024
13. Dražen Pavlović
122194
122194 03.02.2016 M 2024 14.09.2023
14. Josip Soudek
120799
120799 14.07.2016 M 2024 28.02.2024
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
IME I PREZIME HKS ID

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Gojko Bašić
122015
122015
2. Tomislav Čakalić
122108
122108
3. Ivan Demin
122016
122016
4. Željko Domazet
122017
122017
5. Ivan Dujmović
122018
122018
6. Željko Lončar
122100
122100
7. Slobodan Manović
120794
120794
8. Marko Marjanović
122023
122023
9. Dražen Pavlović
122194
122194
10. Đuro Soldić
122021
122021
11. Josip Soudek
120799
120799

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Gojko Bašić
122015
122015
2. Tomislav Čakalić
122108
122108
3. Ivan Demin
122016
122016
4. Željko Domazet
122017
122017
5. Ivan Dujmović
122018
122018
6. Željko Lončar
122100
122100
7. Slobodan Manović
120794
120794
8. Marko Marjanović
122023
122023
9. Dražen Pavlović
122194
122194
10. Đuro Soldić
122021
122021
11. Josip Soudek
120799
120799

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Gojko Bašić
122015
122015
2. Tomislav Čakalić
122108
122108
3. Ivan Demin
122016
122016
4. Željko Domazet
122017
122017
5. Dražen Dujmović
121927
121927
6. Ivan Dujmović
122018
122018
7. Željko Lončar
122100
122100
8. Slobodan Manović
120794
120794
9. Marko Marjanović
122023
122023
10. Dražen Pavlović
122194
122194
11. Đuro Soldić
122021
122021
12. Josip Soudek
120799
120799

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Gojko Bašić
122015
122015
2. Ivan Demin
122016
122016
3. Željko Domazet
122017
122017
4. Dražen Dujmović
121927
121927
5. Ivan Dujmović
122018
122018
6. Darko Janjiš
122836
122836
7. Željko Lončar
122100
122100
8. Slobodan Manović
120794
120794
9. Marko Marjanović
122023
122023
10. Dražen Pavlović
122194
122194
11. Đuro Soldić
122021
122021
12. Josip Soudek
120799
120799

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. David Abramović
122835
122835
2. Nera Bakić
110791
110791
3. Gojko Bašić
122015
122015
4. Ivan Demin
122016
122016
5. Željko Domazet
122017
122017
6. Ivan Dujmović
122018
122018
7. Dražen Dujmović
121927
121927
8. Dora Horvatović
110792
110792
9. Darko Janjiš
122836
122836
10. Luka Jazvić
122837
122837
11. Josip Kalem
122838
122838
12. Željko Lončar
122100
122100
13. Slobodan Manović
120794
120794
14. Marko Marjanović
122023
122023
15. Ana Miloš
110793
110793
16. Luka Miloš
122839
122839
17. Dražen Pavlović
122194
122194
18. Dino Prnjavorac
122840
122840
19. Andrej Salontai
122841
122841
20. Đuro Soldić
122021
122021
21. Josip Soudek
120799
120799
22. Lana Srnović
110830
110830
23. Gabriel Šunjo
122842
122842

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. David Abramović
122835
122835
2. Gojko Bašić
122015
122015
3. Zoran Bošnjak
120763
120763
4. Ivan Demin
122016
122016
5. Željko Domazet
122017
122017
6. Dražen Dujmović
121927
121927
7. Ivan Dujmović
122018
122018
8. Darko Janjiš
122836
122836
9. Josip Kalem
122838
122838
10. Željko Lončar
122100
122100
11. Slobodan Manović
120794
120794
12. Marko Marjanović
122023
122023
13. Marko Oršulić
122300
122300
14. Dražen Pavlović
122194
122194
15. Đuro Soldić
122021
122021
16. Josip Soudek
120799
120799

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Gojko Bašić
122015
122015
2. Zoran Bošnjak
120763
120763
3. Ivan Demin
122016
122016
4. Željko Domazet
122017
122017
5. Ivan Dujmović
122018
122018
6. Dražen Dujmović
121927
121927
7. Darko Janjiš
122836
122836
8. Slobodan Manović
120794
120794
9. Marko Marjanović
122023
122023
10. Marko Oršulić
122300
122300
11. Dražen Pavlović
122194
122194
12. Vjekoslav Pranjić
123165
123165
13. Đuro Soldić
122021
122021
14. Josip Soudek
120799
120799

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Gojko Bašić
122015
122015
2. Zoran Bošnjak
120763
120763
3. Ivan Demin
122016
122016
4. Željko Domazet
122017
122017
5. Ivan Dujmović
122018
122018
6. Dražen Dujmović
121927
121927
7. Darko Janjiš
122836
122836
8. Slobodan Manović
120794
120794
9. Marko Oršulić
122300
122300
10. Dražen Pavlović
122194
122194
11. Vjekoslav Pranjić
123165
123165
12. Đuro Soldić
122021
122021
13. Josip Soudek
120799
120799

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Zoran Bošnjak
120763
120763
2. Ivan Demin
122016
122016
3. Željko Domazet
122017
122017
4. Dražen Dujmović
121927
121927
5. Ivan Dujmović
122018
122018
6. Darko Janjiš
122836
122836
7. Slobodan Manović
120794
120794
8. Marko Oršulić
122300
122300
9. Dražen Pavlović
122194
122194
10. Vjekoslav Pranjić
123165
123165
11. Josip Soudek
120799
120799
12. Josip Zambo
120770
120770

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Josip Aleksić
123696
123696
2. Zoran Bošnjak
120763
120763
3. Ivan Demin
122016
122016
4. Željko Domazet
122017
122017
5. Dražen Dujmović
121927
121927
6. Ivan Dujmović
122018
122018
7. Ivica Dumančić
123695
123695
8. Josip Horvat
121929
121929
9. Dejan Janota
123694
123694
10. Darko Janjiš
122836
122836
11. Slobodan Manović
120794
120794
12. Marko Oršulić
122300
122300
13. Dražen Pavlović
122194
122194
14. Josip Soudek
120799
120799
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više