Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Dugo Selo 1934 - 810021

OIB: 31412547302
Adresa: Đure Dubenika 2, 10 370 Dugo Selo
Kuglački savez Zagrebačke županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: dugo.selo.1934@gmail.com
Adresa za dostavu pošte: Željko Papeš, Domobranska 3, 10 370 Dugo Selo
Kontakt: Ronald Šutić 095 914 88 40, Martin Prstec 098 860 386
Ovlaštene osobe: Petar Livajić, Martin Prstec i Ronald Šutić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Petar Livajić
Tajnik: Martin Prstec
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Damir Antolković
120973
120973 12.07.2002 M 2024 26.02.2024
2. Davor Antolković
120974
120974 08.02.2005 M 2024 26.02.2024
3. Ivica Damjanović
121896
121896 28.12.2020 M 2024 26.02.2024
4. Mladen Hunić
120978
120978 12.07.2002 M 2024 26.02.2024
5. Dražen Koščec
120979
120979 10.09.2003 M 2024 26.02.2024
6. Renato Kovačić
120981
120981 10.09.2003 M 2024 26.02.2024
7. Matej Kovačić
120980
120980 10.01.2008 M 2024 26.02.2024
8. Željko Papeš
120983
120983 12.07.2002 60+ 2024 26.02.2024
9. Josip Pintar
120984
120984 12.07.2002 60+ 2024 07.09.2023
10. Juraj Prstec
123666
123666 13.01.2024 U18 2024 26.02.2024
11. Martin Prstec
120985
120985 12.07.2002 60+ 2024 26.02.2024
12. Vlado Radaković
121526
121526 06.10.2017 60+ 2024 26.02.2024
13. Zlatko Repić
120986
120986 30.06.2010 60+ 2024 29.09.2018
14. Josip Šimunković
120987
120987 10.01.2008 M 2024 29.09.2018
15. Zvonimir Šok
120989
120989 12.07.2002 60+ 2024 26.02.2024
16. Ronald Šutić
120992
120992 12.07.2002 M 2024 26.02.2024
17. Slavko Zrile
121023
121023 30.06.2017 60+ 2024 26.02.2024
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
1. Ronald Šutić
320088
320088 Trener seniora B licenca 31.01.2025
IME I PREZIME HKS ID
1. Petar Livajić
520096
520096
2. Jadranka Šok
510005
510005

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Damir Antolković
120973
120973
2. Davor Antolković
120974
120974
3. Franjo Glavaš
120975
120975
4. Mladen Hunić
120978
120978
5. Dražen Koščec
120979
120979
6. Matej Kovačić
120980
120980
7. Renato Kovačić
120981
120981
8. Željko Papeš
120983
120983
9. Josip Pintar
120984
120984
10. Martin Prstec
120985
120985
11. Zlatko Repić
120986
120986
12. Josip Šimunković
120987
120987
13. Slavko Šok
120988
120988
14. Zvonimir Šok
120989
120989
15. Vladimir Šoštarić
120990
120990
16. Stjepan Španić
120991
120991
17. Ronald Šutić
120992
120992

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Eduardo Alves Da Silva
122365
122365
2. Damir Antolković
120973
120973
3. Davor Antolković
120974
120974
4. Nikola Bušljeta
120976
120976
5. Franjo Glavaš
120975
120975
6. Franjo Habljak
120977
120977
7. Mladen Hunić
120978
120978
8. Dražen Koščec
120979
120979
9. Matej Kovačić
120980
120980
10. Renato Kovačić
120981
120981
11. Miroslav Meić
120982
120982
12. Željko Papeš
120983
120983
13. Josip Pintar
120984
120984
14. Martin Prstec
120985
120985
15. Vlado Radaković
121526
121526
16. Zlatko Repić
120986
120986
17. Josip Šimunković
120987
120987
18. Slavko Šok
120988
120988
19. Zvonimir Šok
120989
120989
20. Vladimir Šoštarić
120990
120990
21. Stjepan Španić
120991
120991
22. Ronald Šutić
120992
120992
23. Slavko Zrile
121023
121023

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Eduardo Alves Da Silva
122365
122365
2. Damir Antolković
120973
120973
3. Davor Antolković
120974
120974
4. Nikola Bušljeta
120976
120976
5. Franjo Glavaš
120975
120975
6. Franjo Habljak
120977
120977
7. Mladen Hunić
120978
120978
8. Dražen Koščec
120979
120979
9. Matej Kovačić
120980
120980
10. Renato Kovačić
120981
120981
11. Miroslav Meić
120982
120982
12. Željko Papeš
120983
120983
13. Josip Pintar
120984
120984
14. Martin Prstec
120985
120985
15. Vlado Radaković
121526
121526
16. Zlatko Repić
120986
120986
17. Josip Šimunković
120987
120987
18. Slavko Šok
120988
120988
19. Zvonimir Šok
120989
120989
20. Vladimir Šoštarić
120990
120990
21. Stjepan Španić
120991
120991
22. Ronald Šutić
120992
120992
23. Slavko Zrile
121023
121023

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Damir Antolković
120973
120973
2. Davor Antolković
120974
120974
3. Mladen Hunić
120978
120978
4. Dražen Koščec
120979
120979
5. Matej Kovačić
120980
120980
6. Renato Kovačić
120981
120981
7. Miroslav Meić
120982
120982
8. Željko Papeš
120983
120983
9. Josip Pintar
120984
120984
10. Martin Prstec
120985
120985
11. Vlado Radaković
121526
121526
12. Zlatko Repić
120986
120986
13. Josip Šimunković
120987
120987
14. Slavko Šok
120988
120988
15. Zvonimir Šok
120989
120989
16. Vladimir Šoštarić
120990
120990
17. Stjepan Španić
120991
120991
18. Ronald Šutić
120992
120992
19. Slavko Zrile
121023
121023

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Davor Antolković
120974
120974
2. Damir Antolković
120973
120973
3. Mladen Hunić
120978
120978
4. Dražen Koščec
120979
120979
5. Renato Kovačić
120981
120981
6. Matej Kovačić
120980
120980
7. Miroslav Meić
120982
120982
8. Željko Papeš
120983
120983
9. Josip Pintar
120984
120984
10. Martin Prstec
120985
120985
11. Vlado Radaković
121526
121526
12. Zlatko Repić
120986
120986
13. Josip Šimunković
120987
120987
14. Zvonimir Šok
120989
120989
15. Slavko Šok
120988
120988
16. Vladimir Šoštarić
120990
120990
17. Stjepan Španić
120991
120991
18. Ronald Šutić
120992
120992
19. Slavko Zrile
121023
121023

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Davor Antolković
120974
120974
2. Damir Antolković
120973
120973
3. Mladen Hunić
120978
120978
4. Dražen Koščec
120979
120979
5. Renato Kovačić
120981
120981
6. Matej Kovačić
120980
120980
7. Željko Papeš
120983
120983
8. Josip Pintar
120984
120984
9. Martin Prstec
120985
120985
10. Vlado Radaković
121526
121526
11. Zlatko Repić
120986
120986
12. Josip Šimunković
120987
120987
13. Slavko Šok
120988
120988
14. Zvonimir Šok
120989
120989
15. Vladimir Šoštarić
120990
120990
16. Ronald Šutić
120992
120992
17. Slavko Zrile
121023
121023

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Davor Antolković
120974
120974
2. Damir Antolković
120973
120973
3. Ivica Damjanović
121896
121896
4. Mladen Hunić
120978
120978
5. Dražen Koščec
120979
120979
6. Renato Kovačić
120981
120981
7. Matej Kovačić
120980
120980
8. Željko Papeš
120983
120983
9. Josip Pintar
120984
120984
10. Martin Prstec
120985
120985
11. Vlado Radaković
121526
121526
12. Zlatko Repić
120986
120986
13. Josip Šimunković
120987
120987
14. Zvonimir Šok
120989
120989
15. Slavko Šok
120988
120988
16. Vladimir Šoštarić
120990
120990
17. Ronald Šutić
120992
120992
18. Slavko Zrile
121023
121023

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Davor Antolković
120974
120974
2. Damir Antolković
120973
120973
3. Ivica Damjanović
121896
121896
4. Mladen Hunić
120978
120978
5. Dražen Koščec
120979
120979
6. Renato Kovačić
120981
120981
7. Matej Kovačić
120980
120980
8. Željko Papeš
120983
120983
9. Josip Pintar
120984
120984
10. Martin Prstec
120985
120985
11. Vlado Radaković
121526
121526
12. Zlatko Repić
120986
120986
13. Josip Šimunković
120987
120987
14. Zvonimir Šok
120989
120989
15. Slavko Šok
120988
120988
16. Vladimir Šoštarić
120990
120990
17. Ronald Šutić
120992
120992
18. Slavko Zrile
121023
121023

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Davor Antolković
120974
120974
2. Damir Antolković
120973
120973
3. Ivica Damjanović
121896
121896
4. Mladen Hunić
120978
120978
5. Dražen Koščec
120979
120979
6. Renato Kovačić
120981
120981
7. Matej Kovačić
120980
120980
8. Željko Papeš
120983
120983
9. Josip Pintar
120984
120984
10. Martin Prstec
120985
120985
11. Vlado Radaković
121526
121526
12. Zlatko Repić
120986
120986
13. Josip Šimunković
120987
120987
14. Zvonimir Šok
120989
120989
15. Slavko Šok
120988
120988
16. Ronald Šutić
120992
120992
17. Slavko Zrile
121023
121023

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Davor Antolković
120974
120974
2. Damir Antolković
120973
120973
3. Ivica Damjanović
121896
121896
4. Mladen Hunić
120978
120978
5. Dražen Koščec
120979
120979
6. Renato Kovačić
120981
120981
7. Matej Kovačić
120980
120980
8. Željko Papeš
120983
120983
9. Josip Pintar
120984
120984
10. Martin Prstec
120985
120985
11. Juraj Prstec
123666
123666
12. Vlado Radaković
121526
121526
13. Zlatko Repić
120986
120986
14. Josip Šimunković
120987
120987
15. Zvonimir Šok
120989
120989
16. Slavko Šok
120988
120988
17. Vladimir Šoštarić
120990
120990
18. Ronald Šutić
120992
120992
19. Slavko Zrile
121023
121023
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više