Hep sponzor
Klubovi

Kuglački klub Goranin - 810034

OIB: 19873610227
Adresa: Ante Starčevića 3, 51 300 Delnice
Kuglački savez Primorsko-goranske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: drazen.tomic@hrsume.hr
Adresa za dostavu pošte: Dražen Tomić, Lovačka 2, 51 300 Delnice
Kontakt: Anamarija Petranović 099 317 81 28 i Dražen Tomić 098 440 709
Ovlaštene osobe: Anamarija Petranović, Dražen Tomić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Anamarija Petranović
Tajnik: Dražen Tomić
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Valjanost liječničkog
1. Karlo Beljan
123676
123676 23.01.2024 U13 2024 30.06.2024
2. Martin Crnković
123132
123132 30.04.2020 U15 2024 30.06.2024
3. Patrik Čmelik
123131
123131 30.04.2020 U13 2024 30.06.2024
4. Danijel Ćosić
120889
120889 14.07.2016 M 2024 30.06.2024
5. Ivano Ćosić
123675
123675 23.01.2024 U13 2024 30.06.2024
6. Matej Frlan
120841
120841 31.07.2014 M 2024 30.06.2024
7. Ivan Glad
123133
123133 30.04.2020 U19 2024 30.06.2024
8. Marin Glad
123358
123358 06.03.2022 U13 2024 30.06.2024
9. Leon Jan Hilak
123678
123678 23.01.2024 U15 2024 30.06.2024
10. Dominik Jakovac
120843
120843 31.07.2014 M 2024 30.06.2024
11. Teo Kajgan
123635
123635 14.10.2023 U15 2024 30.06.2024
12. Milan Kardum
120845
120845 23.06.2010 60+ 2024
13. Vito Kauzlarić
123634
123634 14.10.2023 U13 2024 30.06.2024
14. Mateo Kezele
122503
122503 27.03.2017 U19 2024 30.06.2024
15. Karlo Kovač
123677
123677 23.01.2024 U15 2024 30.06.2024
16. Martin Latinović
120847
120847 31.07.2014 M 2024
17. Matija Majnarić
123359
123359 06.03.2022 U15 2024
18. Josip Majnarić
123360
123360 06.03.2022 U11 2024
19. Dino Malnar
122505
122505 27.03.2017 U23 2024 30.06.2024
20. Albert Mataja
123026
123026 12.10.2019 M 2024
21. Niko Mihel
122504
122504 27.03.2017 U19 2024
22. Elvis Mihel
123025
123025 12.10.2019 M 2024
23. Luka Milošević
122507
122507 27.03.2017 U19 2024 30.06.2024
24. Josip Mrle
123542
123542 21.03.2023 U13 2024 30.06.2024
25. Zvonimir Mrle
120851
120851 31.07.2014 M 2024 30.06.2024
26. Marko Petranović
120854
120854 30.06.2023 M 2024 30.06.2024
27. Sven Pleše
123168
123168 29.08.2020 U19 2024 30.06.2024
28. Teo Pristušek
123015
123015 25.09.2019 U15 2024 30.06.2024
29. Saša Rački
120857
120857 02.07.2012 M 2024 30.06.2024
30. Vanja Šprajcar
122694
122694 26.03.2018 U15 2024 30.06.2024
31. Nikola Vukelić
123633
123633 14.10.2023 U11 2024 30.06.2024
32. Igor Žauhar
120859
120859 31.07.2014 M 2024 30.06.2024
DVOJNA REGISTRACIJA
1. Matej Mrle
120850
120850 28.06.2024 U19 2024 30.06.2024
2. Karlo Petranović
120853
120853 28.06.2024 U23 2024 30.06.2024
IME I PREZIME HKS ID FUNKCIJA KATEGORIJA LICENCE LICENCA VRIJEDI DO
IME I PREZIME HKS ID
1. Tomislav Mrle
520036
520036
2. Alen Petranović
520035
520035
3. Anamarija Petranović
510008
510008
4. Dražen Tomić
520034
520034

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Martin Crnković
123132
123132
2. Danijel Ćosić
120889
120889
3. Matej Frlan
120841
120841
4. Ivan Glad
123133
123133
5. Dominik Jakovac
120843
120843
6. Teo Kajgan
123635
123635
7. Milan Kardum
120845
120845
8. Mateo Kezele
122503
122503
9. Karlo Kovač
123677
123677
10. Martin Latinović
120847
120847
11. Dino Malnar
122505
122505
12. Albert Mataja
123026
123026
13. Elvis Mihel
123025
123025
14. Niko Mihel
122504
122504
15. Luka Milošević
122507
122507
16. Matej Mrle
120850
120850
17. Zvonimir Mrle
120851
120851
18. Marko Petranović
120854
120854
19. Karlo Petranović
120853
120853
20. Sven Pleše
123168
123168
21. Saša Rački
120857
120857
22. Vanja Šprajcar
122694
122694
23. Igor Žauhar
120859
120859

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Danijel Ćosić
120889
120889
2. Matej Frlan
120841
120841
3. Marko Jakljević
120860
120860
4. Dominik Jakovac
120843
120843
5. Ivan Janeš
120844
120844
6. Milan Kardum
120845
120845
7. Darko Karlović
120846
120846
8. Martin Latinović
120847
120847
9. Damir Matković
120849
120849
10. Zvonimir Mrle
120851
120851
11. Igor Petranović
120852
120852
12. Marko Petranović
120854
120854
13. Marino Pleše
120855
120855
14. Saša Rački
120857
120857
15. Ivan Zrilić
120858
120858
16. Igor Žauhar
120859
120859

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Danijel Ćosić
120889
120889
2. Anton Ferderber
121821
121821
3. Matej Frlan
120841
120841
4. Dominik Jakovac
120843
120843
5. Ivan Janeš
120844
120844
6. Milan Kardum
120845
120845
7. Martin Latinović
120847
120847
8. Damir Matković
120849
120849
9. Adrian Mijatović
122819
122819
10. Zvonimir Mrle
120851
120851
11. Igor Petranović
120852
120852
12. Marko Petranović
120854
120854
13. Karlo Petranović
120853
120853
14. Marino Pleše
120855
120855
15. Fran Polić
122471
122471
16. Saša Rački
120857
120857
17. Mateo Štimac
122470
122470
18. Ivan Zrilić
120858
120858
19. Igor Žauhar
120859
120859

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Danijel Ćosić
120889
120889
2. Marko Đukić
122818
122818
3. Matej Frlan
120841
120841
4. Dominik Jakovac
120843
120843
5. Milan Kardum
120845
120845
6. Martin Latinović
120847
120847
7. Dino Malnar
122505
122505
8. Albert Mataja
123026
123026
9. Damir Matković
120849
120849
10. Elvis Mihel
123025
123025
11. Luka Milošević
122507
122507
12. Zvonimir Mrle
120851
120851
13. Matej Mrle
120850
120850
14. Marko Petranović
120854
120854
15. Karlo Petranović
120853
120853
16. Igor Petranović
120852
120852
17. Marino Pleše
120855
120855
18. Saša Rački
120857
120857
19. Adriano Šebalj
122469
122469
20. Mateo Štimac
122869
122869
21. Mateo Štimac
122470
122470
22. Matej Tomac
122575
122575
23. Ivan Zrilić
120858
120858
24. Luka Žagar
122502
122502
25. Igor Žauhar
120859
120859

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Danijel Ćosić
120889
120889
2. Matej Frlan
120841
120841
3. Ivan Glad
123133
123133
4. Dominik Jakovac
120843
120843
5. Teo Kajgan
123635
123635
6. Milan Kardum
120845
120845
7. Mateo Kezele
122503
122503
8. Karlo Kovač
123677
123677
9. Martin Latinović
120847
120847
10. Dino Malnar
122505
122505
11. Albert Mataja
123026
123026
12. Niko Mihel
122504
122504
13. Elvis Mihel
123025
123025
14. Luka Milošević
122507
122507
15. Zvonimir Mrle
120851
120851
16. Matej Mrle
120850
120850
17. Mateo Peršić
123014
123014
18. Karlo Petranović
120853
120853
19. Marko Petranović
120854
120854
20. Sven Pleše
123168
123168
21. Marino Pleše
120855
120855
22. Saša Rački
120857
120857
23. Adriano Šebalj
122469
122469
24. Vanja Šprajcar
122694
122694
25. Dominik Tomac
122506
122506
26. Igor Žauhar
120859
120859
27. Paulo Župan
123169
123169

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Brnelić
120840
2. Danijel Ćosić
120889
120889
3. Matej Frlan
120841
120841
4. Matija Frlan
120842
5. Marko Jakljević
120860
120860
6. Dominik Jakovac
120843
120843
7. Ivan Janeš
120844
120844
8. Milan Kardum
120845
120845
9. Darko Karlović
120846
120846
10. Martin Latinović
120847
120847
11. Matija Marković
120848
12. Damir Matković
120849
120849
13. Zvonimir Mrle
120851
120851
14. Igor Petranović
120852
120852
15. Karlo Petranović
120853
120853
16. Marko Petranović
120854
120854
17. Marino Pleše
120855
120855
18. Zvonimir Pršle
120856
19. Saša Rački
120857
120857
20. Ivan Zrilić
120858
120858
21. Igor Žauhar
120859
120859

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Danijel Ćosić
120889
120889
2. Matej Frlan
120841
120841
3. Dominik Jakovac
120843
120843
4. Martin Latinović
120847
120847
5. Dino Malnar
122505
122505
6. Matej Mrle
120850
120850
7. Zvonimir Mrle
120851
120851
8. Karlo Petranović
120853
120853
9. Marino Pleše
120855
120855
10. Saša Rački
120857
120857

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Danijel Ćosić
120889
120889
2. Matej Frlan
120841
120841
3. Dominik Jakovac
120843
120843
4. Dino Malnar
122505
122505
5. Matej Mrle
120850
120850
6. Zvonimir Mrle
120851
120851
7. Karlo Petranović
120853
120853
8. Marino Pleše
120855
120855
9. Saša Rački
120857
120857
10. Adriano Šebalj
122469
122469
11. Ivan Zrilić
120858
120858

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Danijel Ćosić
120889
120889
2. Matej Frlan
120841
120841
3. Ivan Glad
123133
123133
4. Dominik Jakovac
120843
120843
5. Milan Kardum
120845
120845
6. Mateo Kezele
122503
122503
7. Martin Latinović
120847
120847
8. Dino Malnar
122505
122505
9. Albert Mataja
123026
123026
10. Damir Matković
120849
120849
11. Elvis Mihel
123025
123025
12. Niko Mihel
122504
122504
13. Luka Milošević
122507
122507
14. Zvonimir Mrle
120851
120851
15. Matej Mrle
120850
120850
16. Mateo Peršić
123014
123014
17. Karlo Petranović
120853
120853
18. Igor Petranović
120852
120852
19. Marino Pleše
120855
120855
20. Sven Pleše
123168
123168
21. Saša Rački
120857
120857
22. Renato Rubčić
123167
123167
23. Adriano Šebalj
122469
122469
24. Mateo Štimac
122869
122869
25. Dominik Tomac
122506
122506
26. Igor Žauhar
120859
120859
27. Paulo Župan
123169
123169

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Danijel Ćosić
120889
120889
2. Matej Frlan
120841
120841
3. Dominik Jakovac
120843
120843
4. Martin Latinović
120847
120847
5. Dino Malnar
122505
122505
6. Matej Mrle
120850
120850
7. Zvonimir Mrle
120851
120851
8. Karlo Petranović
120853
120853
9. Marino Pleše
120855
120855
10. Saša Rački
120857
120857

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Glad
123133
123133
2. Dominik Jakovac
120843
120843
3. Milan Kardum
120845
120845
4. Mateo Kezele
122503
122503
5. Dino Malnar
122505
122505
6. Albert Mataja
123026
123026
7. Damir Matković
120849
120849
8. Elvis Mihel
123025
123025
9. Niko Mihel
122504
122504
10. Luka Milošević
122507
122507
11. Zvonimir Mrle
120851
120851
12. Matej Mrle
120850
120850
13. Mateo Peršić
123014
123014
14. Igor Petranović
120852
120852
15. Sven Pleše
123168
123168
16. Renato Rubčić
123167
123167
17. Adriano Šebalj
122469
122469
18. Mateo Štimac
122869
122869
19. Dominik Tomac
122506
122506
20. Igor Žauhar
120859
120859
21. Paulo Župan
123169
123169

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Milan Kardum
120845
120845
2. Albert Mataja
123026
123026
3. Niko Mihel
122504
122504
4. Elvis Mihel
123025
123025
5. Luka Milošević
122507
122507
6. Mateo Peršić
123014
123014
7. Marko Petranović
120854
120854
8. Sven Pleše
123168
123168
9. Adriano Šebalj
122469
122469
10. Igor Žauhar
120859
120859
11. Paulo Župan
123169
123169

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Milan Kardum
120845
120845
2. Ivan Kordić
123170
123170
3. Martin Latinović
120847
120847
4. Albert Mataja
123026
123026
5. Damir Matković
120849
120849
6. Elvis Mihel
123025
123025
7. Niko Mihel
122504
122504
8. Luka Milošević
122507
122507
9. Mateo Peršić
123014
123014
10. Marko Petranović
120854
120854
11. Igor Petranović
120852
120852
12. Sven Pleše
123168
123168
13. Gregor Prelac
123166
123166
14. Renato Rubčić
123167
123167
15. Mihael Šepelj
123013
123013
16. Mateo Štimac
122869
122869
17. Matej Tomac
122575
122575
18. Luka Žagar
122502
122502
19. Igor Žauhar
120859
120859
20. Paulo Župan
123169
123169
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više