Kuglački klub Goranin - 810034

OIB: 19873610227
Adresa: Ante Starčevića 3, 51 300 Delnice
Kuglački savez Primorsko-goranske županije

Preuzimanja: Popis registriranih |

E-pošta: drazen.tomic1@ri.t-com.hr ; drazen.tomic@hrsume.hr
Adresa za dostavu pošte: Dražen Tomić, Lovačka 2, 51 300 Delnice
Kontakt: Anamarija Petranović 099 317 81 28 i Dražen Tomić 098 440 709
Ovlaštene osobe: Anamarija Petranović, Dražen Tomić
Mrežne stranice:
Predsjednik: Anamarija Petranović
Tajnik: Dražen Tomić
Trener:

IME I PREZIME HKS ID Pravo nastupa za klub Kategorija Godišnja registracija Datum zadnjeg liječničkog
1. Martin Crnković
123132
123132 30.04.2020 U14 2022 06.09.2022
2. Patrik Čmelik
123131
123131 30.04.2020 U11 2022 06.09.2022
3. Danijel Ćosić
120889
120889 14.07.2016 M 2022 06.09.2022
4. Matej Frlan
120841
120841 31.07.2014 U23 2022 06.09.2022
5. Ivan Glad
123133
123133 30.04.2020 U18 2022 06.09.2022
6. Marin Glad
123358
123358 06.03.2022 U10 2022 06.09.2022
7. Dominik Jakovac
120843
120843 31.07.2014 U23 2022 06.09.2022
8. Milan Kardum
120845
120845 23.06.2010 60+ 2022 06.09.2022
9. Mateo Kezele
122503
122503 27.03.2017 U14 2022 06.09.2022
10. Martin Latinović
120847
120847 31.07.2014 U23 2022 06.09.2022
11. Matija Majnarić
123359
123359 06.03.2022 U12 2022 06.09.2022
12. Josip Majnarić
123360
123360 06.03.2022 U9 2022 06.09.2022
13. Dino Malnar
122505
122505 27.03.2017 U18 2022 06.09.2022
14. Albert Mataja
123026
123026 12.10.2019 M 2022 06.09.2022
15. Damir Matković
120849
120849 28.06.2003 60+ 2022 28.09.2018
16. Elvis Mihel
123025
123025 12.10.2019 M 2022 13.10.2022
17. Niko Mihel
122504
122504 27.03.2017 U18 2022 07.12.2021
18. Luka Milošević
122507
122507 27.03.2017 U18 2022 06.09.2022
19. Zvonimir Mrle
120851
120851 31.07.2014 U23 2022 06.09.2022
20. Matej Mrle
120850
120850 31.07.2014 U18 2022 06.09.2022
21. Mateo Peršić
123014
123014 25.09.2019 U18 2022 06.09.2022
22. Igor Petranović
120852
120852 08.07.2005 M 2022 16.09.2019
23. Karlo Petranović
120853
120853 31.07.2014 U18 2022 06.09.2022
24. Sven Pleše
123168
123168 29.08.2020 U18 2022 06.09.2022
25. Marino Pleše
120855
120855 01.01.2003 M 2022 24.02.2022
26. Teo Pristušek
123015
123015 25.09.2019 U12 2022 06.09.2022
27. Saša Rački
120857
120857 02.07.2012 M 2022 06.09.2022
28. Renato Rubčić
123167
123167 29.08.2020 U18 2022 23.09.2020
29. Adriano Šebalj
122469
122469 13.02.2017 U18 2022 07.12.2021
30. Vanja Šprajcar
122694
122694 26.03.2018 U14 2022 06.09.2022
31. Mateo Štimac
122869
122869 12.01.2019 U18 2022 14.06.2021
32. Dominik Tomac
122506
122506 27.03.2017 U14 2022 06.09.2022
33. Igor Žauhar
120859
120859 31.07.2014 U23 2022 06.09.2022
34. Paulo Župan
123169
123169 29.08.2020 U18 2022 06.09.2022
DVOJNA REGISTRACIJA
IME I PREZIME HKS ID
IME I PREZIME HKS ID
1. Alen Petranović
520035
520035
2. Dražen Tomić
520034
520034
3. Tomislav Mrle
520036
520036
4. Anamarija Petranović
510008
510008

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Danijel Ćosić
120889
120889
2. Marko Đukić
122818
122818
3. Matej Frlan
120841
120841
4. Dominik Jakovac
120843
120843
5. Milan Kardum
120845
120845
6. Martin Latinović
120847
120847
7. Dino Malnar
122505
122505
8. Albert Mataja
123026
123026
9. Damir Matković
120849
120849
10. Elvis Mihel
123025
123025
11. Luka Milošević
122507
122507
12. Zvonimir Mrle
120851
120851
13. Matej Mrle
120850
120850
14. Marko Petranović
120854
120854
15. Karlo Petranović
120853
120853
16. Igor Petranović
120852
120852
17. Marino Pleše
120855
120855
18. Saša Rački
120857
120857
19. Adriano Šebalj
122469
122469
20. Mateo Štimac
122869
122869
21. Mateo Štimac
122470
122470
22. Matej Tomac
122575
122575
23. Ivan Zrilić
120858
120858
24. Luka Žagar
122502
122502
25. Igor Žauhar
120859
120859

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Brnelić
120840
2. Danijel Ćosić
120889
120889
3. Matej Frlan
120841
120841
4. Matija Frlan
120842
5. Marko Jakljević
120860
120860
6. Dominik Jakovac
120843
120843
7. Ivan Janeš
120844
120844
8. Milan Kardum
120845
120845
9. Darko Karlović
120846
120846
10. Martin Latinović
120847
120847
11. Matija Marković
120848
12. Damir Matković
120849
120849
13. Zvonimir Mrle
120851
120851
14. Igor Petranović
120852
120852
15. Karlo Petranović
120853
120853
16. Marko Petranović
120854
120854
17. Marino Pleše
120855
120855
18. Zvonimir Pršle
120856
19. Saša Rački
120857
120857
20. Ivan Zrilić
120858
120858
21. Igor Žauhar
120859
120859

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Danijel Ćosić
120889
120889
2. Anton Ferderber
121821
121821
3. Matej Frlan
120841
120841
4. Dominik Jakovac
120843
120843
5. Ivan Janeš
120844
120844
6. Milan Kardum
120845
120845
7. Martin Latinović
120847
120847
8. Damir Matković
120849
120849
9. Adrian Mijatović
122819
122819
10. Zvonimir Mrle
120851
120851
11. Igor Petranović
120852
120852
12. Marko Petranović
120854
120854
13. Karlo Petranović
120853
120853
14. Marino Pleše
120855
120855
15. Fran Polić
122471
122471
16. Saša Rački
120857
120857
17. Mateo Štimac
122470
122470
18. Ivan Zrilić
120858
120858
19. Igor Žauhar
120859
120859

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Danijel Ćosić
120889
120889
2. Matej Frlan
120841
120841
3. Marko Jakljević
120860
120860
4. Dominik Jakovac
120843
120843
5. Ivan Janeš
120844
120844
6. Milan Kardum
120845
120845
7. Darko Karlović
120846
120846
8. Martin Latinović
120847
120847
9. Damir Matković
120849
120849
10. Zvonimir Mrle
120851
120851
11. Igor Petranović
120852
120852
12. Marko Petranović
120854
120854
13. Marino Pleše
120855
120855
14. Saša Rački
120857
120857
15. Ivan Zrilić
120858
120858
16. Igor Žauhar
120859
120859

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Danijel Ćosić
120889
120889
2. Matej Frlan
120841
120841
3. Ivan Glad
123133
123133
4. Dominik Jakovac
120843
120843
5. Milan Kardum
120845
120845
6. Martin Latinović
120847
120847
7. Dino Malnar
122505
122505
8. Albert Mataja
123026
123026
9. Damir Matković
120849
120849
10. Elvis Mihel
123025
123025
11. Niko Mihel
122504
122504
12. Luka Milošević
122507
122507
13. Zvonimir Mrle
120851
120851
14. Matej Mrle
120850
120850
15. Mateo Peršić
123014
123014
16. Karlo Petranović
120853
120853
17. Igor Petranović
120852
120852
18. Marino Pleše
120855
120855
19. Sven Pleše
123168
123168
20. Saša Rački
120857
120857
21. Renato Rubčić
123167
123167
22. Adriano Šebalj
122469
122469
23. Mateo Štimac
122869
122869
24. Dominik Tomac
122506
122506
25. Igor Žauhar
120859
120859
26. Paulo Župan
123169
123169

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Danijel Ćosić
120889
120889
2. Matej Frlan
120841
120841
3. Dominik Jakovac
120843
120843
4. Dino Malnar
122505
122505
5. Matej Mrle
120850
120850
6. Zvonimir Mrle
120851
120851
7. Karlo Petranović
120853
120853
8. Marino Pleše
120855
120855
9. Saša Rački
120857
120857
10. Adriano Šebalj
122469
122469
11. Ivan Zrilić
120858
120858

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Danijel Ćosić
120889
120889
2. Matej Frlan
120841
120841
3. Dominik Jakovac
120843
120843
4. Martin Latinović
120847
120847
5. Dino Malnar
122505
122505
6. Matej Mrle
120850
120850
7. Zvonimir Mrle
120851
120851
8. Karlo Petranović
120853
120853
9. Marino Pleše
120855
120855
10. Saša Rački
120857
120857

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Danijel Ćosić
120889
120889
2. Matej Frlan
120841
120841
3. Dominik Jakovac
120843
120843
4. Martin Latinović
120847
120847
5. Dino Malnar
122505
122505
6. Matej Mrle
120850
120850
7. Zvonimir Mrle
120851
120851
8. Karlo Petranović
120853
120853
9. Marino Pleše
120855
120855
10. Saša Rački
120857
120857

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Milan Kardum
120845
120845
2. Ivan Kordić
123170
123170
3. Martin Latinović
120847
120847
4. Albert Mataja
123026
123026
5. Damir Matković
120849
120849
6. Elvis Mihel
123025
123025
7. Niko Mihel
122504
122504
8. Luka Milošević
122507
122507
9. Mateo Peršić
123014
123014
10. Marko Petranović
120854
120854
11. Igor Petranović
120852
120852
12. Sven Pleše
123168
123168
13. Gregor Prelac
123166
123166
14. Renato Rubčić
123167
123167
15. Mihael Šepelj
123013
123013
16. Mateo Štimac
122869
122869
17. Matej Tomac
122575
122575
18. Luka Žagar
122502
122502
19. Igor Žauhar
120859
120859
20. Paulo Župan
123169
123169

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Ivan Glad
123133
123133
2. Dominik Jakovac
120843
120843
3. Milan Kardum
120845
120845
4. Dino Malnar
122505
122505
5. Albert Mataja
123026
123026
6. Damir Matković
120849
120849
7. Elvis Mihel
123025
123025
8. Niko Mihel
122504
122504
9. Luka Milošević
122507
122507
10. Zvonimir Mrle
120851
120851
11. Matej Mrle
120850
120850
12. Mateo Peršić
123014
123014
13. Igor Petranović
120852
120852
14. Sven Pleše
123168
123168
15. Renato Rubčić
123167
123167
16. Adriano Šebalj
122469
122469
17. Mateo Štimac
122869
122869
18. Dominik Tomac
122506
122506
19. Igor Žauhar
120859
120859
20. Paulo Župan
123169
123169

Stranica ekipe
IME I PREZIME HKS ID
1. Milan Kardum
120845
120845
2. Albert Mataja
123026
123026
3. Niko Mihel
122504
122504
4. Elvis Mihel
123025
123025
5. Luka Milošević
122507
122507
6. Mateo Peršić
123014
123014
7. Marko Petranović
120854
120854
8. Sven Pleše
123168
123168
9. Adriano Šebalj
122469
122469
10. Igor Žauhar
120859
120859
11. Paulo Župan
123169
123169
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više