Pregled svih liga

3. Hrvatska kuglačka liga zapad - Karlovac i Lika


Preuzimanja: Raspored utakmica | Igrač lige | Prosjeci igrača | Prosjeci ekipa

Izvješće kola: 1. 2. 3. 4.
Odabir kola: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Odabirom bilo koje ekipe možete vidjeti popis igrača i adresar te ekipe
Ekipa UTA POB NER POR BOD POE+ POE-
1. Poštar Og
Ogulin
4 4 0 0 8 23.0 9.0
2. Mantinela I
Karlovac
4 3 0 1 6 20.0 12.0
3. Gacka
Otočac
4 3 0 1 6 18.5 13.5
4. Korana II
Slunj
4 2 1 1 5 17.0 15.0
5. Dubovac
Karlovac
3 2 0 1 4 14.0 10.0
6. Visočica
Gospić
4 1 1 2 3 13.5 18.5
7. Euphoria
Ogulin
3 1 0 2 2 8.0 16.0
8. Željezničar-Branitelj
Ogulin
4 1 0 3 2 15.0 17.0
9. Korana III
Slunj
4 1 0 3 2 13.0 19.0
10. Mantinela II
Karlovac
4 0 0 4 0 10.0 22.0

Kolo Utakmica Domacin Gost Kuglana Rezultat Početak Suci
1 1 Gacka Visočica Gradska kuglana Ot
1-6
4.5 : 3.5 (3120 : 3059) 03.10.2020 18:00 Davor Matasić, A
Krešimir Mesić, A
| | |
1 2 Korana III Dubovac Šanac
1-4
5.0 : 3.0 (3109 : 3107) 04.10.2020 17:00 Jurica Bogović, B
Josip Obajdin, D
| | |
1 3 Mantinela I Mantinela II Dom HV Zrinski
1-4
6.0 : 2.0 (3187 : 2938) 03.10.2020 10:00 Nikola Kelečić, B
Nedeljko Vojak, C
| | |
1 4 Euphoria Korana II Klek
1-4
2.0 : 6.0 (3239 : 3403) 03.10.2020 13:00 Božo Pavlaković, A
Valentina Stipetić, D
| | |
1 5 Željezničar-Branitelj Poštar Og Klek
1-4
3.0 : 5.0 (3244 : 3255) 04.10.2020 14:00 Tomislav Grdić, A
Tomislav Stipetić, C
| | |
2 6 Visočica Poštar Og Hotel Jezero
1-4
1.0 : 7.0 (2884 : 3118) 11.10.2020 15:00 Davor Matasić, A
Dražen Draženović, B
| | |
2 7 Korana II Željezničar-Branitelj Šanac
1-4
5.0 : 3.0 (3092 : 3092) 11.10.2020 17:00 Ivan Petrović, C
Josip Obajdin, D
| | |
2 8 Mantinela II Euphoria Dom HV Zrinski
1-4
3.0 : 5.0 (2888 : 3091) 10.10.2020 10:00 Davorin Krmpotić, A
Ivona Škalamera, A
| | |
2 9 Dubovac Mantinela I Dom HV Zrinski
1-4
6.0 : 2.0 (3262 : 3245) 11.10.2020 10:00 Davor Celinšćak, A
Ivona Škalamera, A
| | |
2 10 Gacka Korana III Gradska kuglana Ot
1-6
6.0 : 2.0 (3102 : 2923) 10.10.2020 18:00 Krešimir Mesić, A
Drago Pleša, B
Monika Milanović, D
| | |
3 11 Korana III Visočica Šanac
1-4
3.0 : 5.0 (2941 : 2948) 18.10.2020 17:00 Ivan Petrović, C
Damir Vuković, D
| | |
3 12 Mantinela I Gacka Dom HV Zrinski
1-4
7.0 : 1.0 (3251 : 3139) 17.10.2020 10:00 Zdravko Cegur, A
Natalija Sonički, D
| | |
3 13 Euphoria Dubovac Klek
1-4
31.10.2020 13:00 Antonio Sušanj, A
Valentina Stipetić, D
| | |
3 14 Željezničar-Branitelj Mantinela II Klek
1-4
6.0 : 2.0 (3126 : 3011) 18.10.2020 14:00 Božo Pavlaković, A
Zlatan Mazor, C
| | |
3 15 Poštar Og Korana II Klek
1-4
6.0 : 2.0 (3303 : 3209) 18.10.2020 10:00 Milan Neralić, B
Haris Ligata, C
| | |
4 16 Visočica Korana II Hotel Jezero
1-4
4.0 : 4.0 (3097 : 3055) 25.10.2020 15:00 Dijana Mlinarić, B
Vladimir Rapaić, A
Dalibor Špoljarić, B
| | |
4 17 Mantinela II Poštar Og Dom HV Zrinski
1-4
3.0 : 5.0 (3010 : 3155) 24.10.2020 10:00 Nikola Kelečić, B
Natalija Sonički, D
| | |
4 18 Dubovac Željezničar-Branitelj Dom HV Zrinski
1-4
5.0 : 3.0 (3234 : 3135) 30.10.2020 19:00 Zdravko Cegur, A
Davor Celinšćak, A
| | |
4 19 Gacka Euphoria Gradska kuglana Ot
1-6
7.0 : 1.0 (3246 : 3008) 24.10.2020 18:00 Drago Pleša, B
Mihaela Mudrovčić, D
| | |
4 20 Korana III Mantinela I Šanac
1-4
3.0 : 5.0 (3058 : 3069) 25.10.2020 17:00 Ivan Petrović, C
Josip Obajdin, D
| | |
5 21 Mantinela I Visočica Dom HV Zrinski
1-4
07.11.2020 10:00 | | |
5 22 Euphoria Korana III Klek
1-4
07.11.2020 13:00 | | |
5 23 Željezničar-Branitelj Gacka Klek
1-4
08.11.2020 14:00 | | |
5 24 Poštar Og Dubovac Klek
1-4
08.11.2020 10:00 | | |
5 25 Korana II Mantinela II Šanac
1-4
08.11.2020 17:00 | | |
6 26 Visočica Mantinela II Hotel Jezero
1-4
15.11.2020 12:00 | | |
6 27 Dubovac Korana II Dom HV Zrinski
1-4
15.11.2020 10:00 | | |
6 28 Gacka Poštar Og Gradska kuglana Ot
1-6
14.11.2020 18:00 | | |
6 29 Korana III Željezničar-Branitelj Šanac
1-4
15.11.2020 17:00 | | |
6 30 Mantinela I Euphoria Dom HV Zrinski
1-4
14.11.2020 10:00 | | |
7 31 Euphoria Visočica Klek
1-4
22.11.2020 18:00 | | |
7 32 Željezničar-Branitelj Mantinela I Klek
1-4
22.11.2020 14:00 | | |
7 33 Poštar Og Korana III Klek
1-4
22.11.2020 10:00 | | |
7 34 Korana II Gacka Šanac
1-4
22.11.2020 17:00 | | |
7 35 Mantinela II Dubovac Dom HV Zrinski
1-4
21.11.2020 10:00 | | |
8 36 Visočica Dubovac Hotel Jezero
1-4
29.11.2020 12:00 | | |
8 37 Gacka Mantinela II Gradska kuglana Ot
1-6
28.11.2020 18:00 | | |
8 38 Korana III Korana II Šanac
1-4
29.11.2020 17:00 | | |
8 39 Mantinela I Poštar Og Dom HV Zrinski
1-4
28.11.2020 10:00 | | |
8 40 Euphoria Željezničar-Branitelj Klek
1-4
28.11.2020 13:00 | | |
9 41 Željezničar-Branitelj Visočica Klek
1-4
06.12.2020 14:00 | | |
9 42 Poštar Og Euphoria Klek
1-4
06.12.2020 10:00 | | |
9 43 Korana II Mantinela I Šanac
1-4
06.12.2020 17:00 | | |
9 44 Mantinela II Korana III Dom HV Zrinski
1-4
05.12.2020 10:00 | | |
9 45 Dubovac Gacka Dom HV Zrinski
1-4
06.12.2020 10:00 | | |
10 46 Visočica Gacka Hotel Jezero
1-4
17.01.2021 15:00 | | |
10 47 Dubovac Korana III Dom HV Zrinski
1-4
17.01.2021 10:00 | | |
10 48 Mantinela II Mantinela I Dom HV Zrinski
1-4
16.01.2021 10:00 | | |
10 49 Korana II Euphoria Šanac
1-4
17.01.2021 17:00 | | |
10 50 Poštar Og Željezničar-Branitelj Klek
1-4
17.01.2021 10:00 | | |
11 51 Poštar Og Visočica Klek
1-4
24.01.2021 10:00 | | |
11 52 Željezničar-Branitelj Korana II Klek
1-4
24.01.2021 14:00 | | |
11 53 Euphoria Mantinela II Klek
1-4
23.01.2021 13:00 | | |
11 54 Mantinela I Dubovac Dom HV Zrinski
1-4
23.01.2021 10:00 | | |
11 55 Korana III Gacka Šanac
1-4
24.01.2021 17:00 | | |
12 56 Visočica Korana III Hotel Jezero
1-4
31.01.2021 15:00 | | |
12 57 Gacka Mantinela I Gradska kuglana Ot
1-6
30.01.2021 18:00 | | |
12 58 Dubovac Euphoria Dom HV Zrinski
1-4
31.01.2021 10:00 | | |
12 59 Mantinela II Željezničar-Branitelj Dom HV Zrinski
1-4
30.01.2021 10:00 | | |
12 60 Korana II Poštar Og Šanac
1-4
31.01.2021 17:00 | | |
13 61 Korana II Visočica Šanac
1-4
07.02.2021 17:00 | | |
13 62 Poštar Og Mantinela II Klek
1-4
07.02.2021 10:00 | | |
13 63 Željezničar-Branitelj Dubovac Klek
1-4
07.02.2021 14:00 | | |
13 64 Euphoria Gacka Klek
1-4
06.02.2021 13:00 | | |
13 65 Mantinela I Korana III Dom HV Zrinski
1-4
06.02.2021 10:00 | | |
14 66 Visočica Mantinela I Hotel Jezero
1-4
13.02.2021 15:00 | | |
14 67 Korana III Euphoria Šanac
1-4
14.02.2021 17:00 | | |
14 68 Gacka Željezničar-Branitelj Gradska kuglana Ot
1-6
13.02.2021 18:00 | | |
14 69 Dubovac Poštar Og Dom HV Zrinski
1-4
14.02.2021 10:00 | | |
14 70 Mantinela II Korana II Dom HV Zrinski
1-4
13.02.2021 10:00 | | |
15 71 Mantinela II Visočica Dom HV Zrinski
1-4
20.02.2021 10:00 | | |
15 72 Korana II Dubovac Šanac
1-4
21.02.2021 17:00 | | |
15 73 Poštar Og Gacka Klek
1-4
21.02.2021 10:00 | | |
15 74 Željezničar-Branitelj Korana III Klek
1-4
21.02.2021 14:00 | | |
15 75 Euphoria Mantinela I Klek
1-4
20.02.2021 13:00 | | |
16 76 Visočica Euphoria Hotel Jezero
1-4
28.02.2021 12:00 | | |
16 77 Mantinela I Željezničar-Branitelj Dom HV Zrinski
1-4
27.02.2021 10:00 | | |
16 78 Korana III Poštar Og Šanac
1-4
28.02.2021 17:00 | | |
16 79 Gacka Korana II Gradska kuglana Ot
1-6
27.02.2021 18:00 | | |
16 80 Dubovac Mantinela II Dom HV Zrinski
1-4
28.02.2021 10:00 | | |
17 81 Dubovac Visočica Dom HV Zrinski
1-4
07.03.2021 10:00 | | |
17 82 Mantinela II Gacka Dom HV Zrinski
1-4
06.03.2021 10:00 | | |
17 83 Korana II Korana III Šanac
1-4
07.03.2021 17:00 | | |
17 84 Poštar Og Mantinela I Klek
1-4
07.03.2021 10:00 | | |
17 85 Željezničar-Branitelj Euphoria Klek
1-4
07.03.2021 14:00 | | |
18 86 Visočica Željezničar-Branitelj Hotel Jezero
1-4
14.03.2021 12:00 | | |
18 87 Euphoria Poštar Og Klek
1-4
14.03.2021 13:00 | | |
18 88 Mantinela I Korana II Dom HV Zrinski
1-4
13.03.2021 10:00 | | |
18 89 Korana III Mantinela II Šanac
1-4
14.03.2021 17:00 | | |
18 90 Gacka Dubovac Gradska kuglana Ot
1-6
13.03.2021 18:00 | | |

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Br. g. nastupa
Ukupno u gostima
Prosjek kod kuće
Ukupno
Prosjek
1. Željko Odorčić
Gacka
1.0
567
552.00
1119.00
559.50
2. Darko Kuštreba
Dubovac
1.0
537
572.00
1109.00
554.50
3. Joško Matijašić
Poštar Og
3.0
1664
552.00
2216.00
554.00
4. Mijo Tomašić
Dubovac
1.0
546
561.00
1107.00
553.50
5. Drago Malkoč
Korana II
3.0
1673
537.00
2210.00
552.50
6. Haris Ligata
Željezničar-Branitelj
1.0
562
542.00
1104.00
552.00
7. Josip Barilović
Mantinela I
1.0
541
555.32
1096.32
548.16
8. Ivan Stipetić
Poštar Og
2.0
1050
594.00
1644.00
548.00
9. Zvonko Salopek
Poštar Og
3.0
1624
563.00
2187.00
546.75
10. Darko Špoljarić
Mantinela I
2.0
1088
545.00
1633.00
544.33
11. Miroslav Mance
Mantinela I
1.0
527
557.00
1084.00
542.00
12. Mile Štrk
Poštar Og
2.0
1058
567.00
1625.00
541.67
13. Mateo Benović
Željezničar-Branitelj
1.0
526
556.00
1082.00
541.00
14. Goran Živčić
Korana II
3.0
1627
531.00
2158.00
539.50
15. Bojan Jagorinec
Mantinela II
1.0
533
545.50
1078.50
539.25
16. Venesa Bogdanović
Željezničar-Branitelj
1.0
528
548.00
1076.00
538.00
17. Mihael Lukić
Mantinela I
2.0
1079
531.50
1610.50
536.83
18. Mile Žaja
Mantinela I
2.0
1067
541.50
1608.50
536.17
19. Ivan Mateša
Mantinela I
1.0
528
541.50
1069.50
534.75
20. Marijan Mlađan
Dubovac
1.0
510
559.00
1069.00
534.50
21. Hrvoje Kurelac
Euphoria
2.0
1102
498.00
1600.00
533.33
22. Goran Sabljak
Poštar Og
2.3
1195
0.00
1195.00
531.11
23. Igor Štefanac
Mantinela II
1.0
531
0.00
531.00
531.00
24. Nikica Došen
Visočica
2.0
1022
566.00
1588.00
529.33
25. Željko Bićanić
Gacka
1.0
514
541.70
1055.70
527.85
26. Tomislav Vuković
Korana II
3.0
1601
507.00
2108.00
527.00
27. Milan Majetić
Visočica
2.0
1077
504.00
1581.00
527.00
28. Nikola Kostelac
Gacka
1.0
508
541.00
1049.00
524.50
29. Josip Bogović
Korana II
3.0
1631
466.00
2097.00
524.25
30. Gregor Mihelčić
Euphoria
2.0
993
577.00
1570.00
523.33
31. Željko Božičević
Dubovac
1.0
507
538.00
1045.00
522.50
32. Ignac Kasunić
Dubovac
1.0
501
541.00
1042.00
521.00
33. Miroslav Kurelac
Euphoria
1.0
515
527.00
1042.00
521.00
34. Nikola Kraljić
Gacka
1.0
517
523.81
1040.81
520.40
35. Denis Cindrić
Euphoria
2.0
998
563.00
1561.00
520.33
36. Tomislav Oštarčević
Mantinela II
2.0
1075
484.50
1559.50
519.83
37. Milorad Rašković
Dubovac
0.8
389
0.00
389.00
518.67
38. Ivica Atalić
Gacka
1.0
514
523.00
1037.00
518.50
39. Dragan Ćuk
Euphoria
2.0
1009
543.00
1552.00
517.33
40. Fabijan Bodlović
Visočica
1.0
523
511.50
1034.50
517.25
41. Ivan Kirasić
Željezničar-Branitelj
1.0
512
521.50
1033.50
516.75
42. Nikola Došen
Visočica
2.0
1040
507.00
1547.00
515.67
43. Mihael Bićanić
Gacka
1.0
519
511.87
1030.87
515.44
44. Stevo Šlat
Željezničar-Branitelj
1.0
481
548.00
1029.00
514.50
45. Krunoslav Lovrić
Poštar Og
3.0
1552
504.00
2056.00
514.00
46. Zdenko Pomoravec
Mantinela II
2.0
1021
521.00
1542.00
514.00
47. Nikica Rački
Željezničar-Branitelj
0.5
252
518.00
770.00
513.33
48. Mile Štefanac
Korana III
1.0
486
527.00
1013.00
506.50
49. Željko Fuček
Mantinela II
1.0
495
515.00
1010.00
505.00
50. Zdravko Obajdin
Korana II
2.0
1009
0.00
1009.00
504.50
51. Barbara Špelić
Korana III
1.0
473
527.33
1000.33
500.17
52. Igor Vazgeč
Mantinela I
1.8
876
494.92
1370.92
498.51
53. Željko Magdić
Korana III
1.0
511
484.67
995.67
497.83
54. Mario Rendulić
Korana III
1.0
508
484.33
992.33
496.17
55. Igor Šolaić
Euphoria
2.0
990
0.00
990.00
495.00
56. Mladen Briški
Mantinela II
1.0
491
494.50
985.50
492.75
57. Miroslav Obajdin
Euphoria
1.0
492
0.00
492.00
492.00
58. Slavko Kalanj
Visočica
2.0
974
499.00
1473.00
491.00
59. Željko Belobrajdić
Mantinela I
1.0
491
487.00
978.00
489.00
60. Dinko Puškarić
Korana III
1.0
484
0.00
484.00
484.00
61. Tihomir Plavi
Visočica
1.5
704
468.00
1172.00
468.80
62. Nedeljko Vojak
Dubovac
0.3
117
0.00
117.00
468.00
63. Milan Ostović
Željezničar-Branitelj
0.5
231
0.00
231.00
462.00
64. Ivan Uremović
Visočica
1.5
667
471.50
1138.50
455.40
65. Krešimir Perković
Mantinela II
2.0
905
436.00
1341.00
447.00
66. Lukas Bogović
Korana III
1.0
461
420.00
881.00
440.50
67. Marinko Jakšić
Mantinela II
2.0
898
387.00
1285.00
428.33

PDF
Ime i prezime
Ekipa
Gostujući nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Domaći nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
Svi nastupi
Nastup
Ukupno
Prosjek
1. Željko Odorčić
Gacka
1.00
567.00
567.00
2.00
1104.00
552.00
3.00
1671.00
557.00
2. Haris Ligata
Željezničar-Branitelj
1.00
562.00
562.00
2.00
1084.00
542.00
3.00
1646.00
548.67
3. Drago Malkoč
Korana II
3.00
1673.00
557.67
1.00
537.00
537.00
4.00
2210.00
552.50
4. Joško Matijašić
Poštar Og
3.00
1664.00
554.67
1.00
552.00
552.00
4.00
2216.00
554.00
5. Hrvoje Kurelac
Euphoria
2.00
1102.00
551.00
1.00
498.00
498.00
3.00
1600.00
533.33
6. Mijo Tomašić
Dubovac
1.00
546.00
546.00
1.00
561.00
561.00
2.00
1107.00
553.50
7. Darko Špoljarić
Mantinela I
2.00
1088.00
544.00
2.00
1090.00
545.00
4.00
2178.00
544.50
8. Josip Bogović
Korana II
3.00
1631.00
543.67
0.50
233.00
466.00
3.50
1864.00
532.57
9. Goran Živčić
Korana II
3.00
1627.00
542.33
1.00
531.00
531.00
4.00
2158.00
539.50
10. Zvonko Salopek
Poštar Og
3.00
1624.00
541.33
1.00
563.00
563.00
4.00
2187.00
546.75
11. Josip Barilović
Mantinela I
1.00
541.00
541.00
1.41
783.00
555.32
2.41
1324.00
549.38
12. Filip Požega
Korana II
1.50
810.00
540.00
1.00
493.00
493.00
2.50
1303.00
521.20
13. Mihael Lukić
Mantinela I
2.00
1079.00
539.50
2.00
1063.00
531.50
4.00
2142.00
535.50
14. Milan Majetić
Visočica
2.00
1077.00
538.50
2.00
1008.00
504.00
4.00
2085.00
521.25
15. Tomislav Oštarčević
Mantinela II
2.00
1075.00
537.50
2.00
969.00
484.50
4.00
2044.00
511.00
16. Darko Kuštreba
Dubovac
1.00
537.00
537.00
1.00
572.00
572.00
2.00
1109.00
554.50
17. Tomislav Vuković
Korana II
3.00
1601.00
533.67
1.00
507.00
507.00
4.00
2108.00
527.00
18. Mile Žaja
Mantinela I
2.00
1067.00
533.50
2.00
1083.00
541.50
4.00
2150.00
537.50
19. Bojan Jagorinec
Mantinela II
1.00
533.00
533.00
2.00
1091.00
545.50
3.00
1624.00
541.33
20. Goran Sabljak
Poštar Og
2.25
1195.00
531.11
0.00
0.00
NaN
2.25
1195.00
531.11
21. Igor Štefanac
Mantinela II
1.00
531.00
531.00
0.00
0.00
NaN
1.00
531.00
531.00
22. Mile Štrk
Poštar Og
2.00
1058.00
529.00
1.00
567.00
567.00
3.00
1625.00
541.67
23. Venesa Bogdanović
Željezničar-Branitelj
1.00
528.00
528.00
1.00
548.00
548.00
2.00
1076.00
538.00
24. Ivan Mateša
Mantinela I
1.00
528.00
528.00
2.00
1083.00
541.50
3.00
1611.00
537.00
25. Miroslav Mance
Mantinela I
1.00
527.00
527.00
1.00
557.00
557.00
2.00
1084.00
542.00
26. Mateo Benović
Željezničar-Branitelj
1.00
526.00
526.00
1.00
556.00
556.00
2.00
1082.00
541.00
27. Ivan Stipetić
Poštar Og
2.00
1050.00
525.00
1.00
594.00
594.00
3.00
1644.00
548.00
28. Fabijan Bodlović
Visočica
1.00
523.00
523.00
2.00
1023.00
511.50
3.00
1546.00
515.33
29. Petar Grašić
Korana II
1.50
780.00
520.00
0.50
241.00
482.00
2.00
1021.00
510.50
30. Nikola Došen
Visočica
2.00
1040.00
520.00
1.00
507.00
507.00
3.00
1547.00
515.67
31. Mihael Bićanić
Gacka
1.00
519.00
519.00
2.19
1121.00
511.87
3.19
1640.00
514.11
32. Milorad Rašković
Dubovac
0.75
389.00
518.67
0.00
0.00
NaN
0.75
389.00
518.67
33. Krunoslav Lovrić
Poštar Og
3.00
1552.00
517.33
0.50
252.00
504.00
3.50
1804.00
515.43
34. Nikola Kraljić
Gacka
1.00
517.00
517.00
0.21
110.00
523.81
1.21
627.00
518.18
35. Miroslav Kurelac
Euphoria
1.00
515.00
515.00
1.00
527.00
527.00
2.00
1042.00
521.00
36. Ivica Atalić
Gacka
1.00
514.00
514.00
3.00
1569.00
523.00
4.00
2083.00
520.75
37. Željko Bićanić
Gacka
1.00
514.00
514.00
2.47
1338.00
541.70
3.47
1852.00
533.72
38. Ivan Kirasić
Željezničar-Branitelj
1.00
512.00
512.00
2.00
1043.00
521.50
3.00
1555.00
518.33
39. Željko Magdić
Korana III
1.00
511.00
511.00
3.00
1454.00
484.67
4.00
1965.00
491.25
40. Nikica Došen
Visočica
2.00
1022.00
511.00
1.00
566.00
566.00
3.00
1588.00
529.33
41. Zdenko Pomoravec
Mantinela II
2.00
1021.00
510.50
2.00
1042.00
521.00
4.00
2063.00
515.75
42. Marijan Mlađan
Dubovac
1.00
510.00
510.00
1.00
559.00
559.00
2.00
1069.00
534.50
43. Davor Stipetić
Poštar Og
1.75
890.00
508.57
1.00
514.00
514.00
2.75
1404.00
510.55
44. Mario Rendulić
Korana III
1.00
508.00
508.00
3.00
1453.00
484.33
4.00
1961.00
490.25
45. Nikola Kostelac
Gacka
1.00
508.00
508.00
2.00
1082.00
541.00
3.00
1590.00
530.00
46. Željko Božičević
Dubovac
1.00
507.00
507.00
1.00
538.00
538.00
2.00
1045.00
522.50
47. Dragan Ćuk
Euphoria
2.00
1009.00
504.50
1.00
543.00
543.00
3.00
1552.00
517.33
48. Zdravko Obajdin
Korana II
2.00
1009.00
504.50
0.00
0.00
NaN
2.00
1009.00
504.50
49. Nikica Rački
Željezničar-Branitelj
0.50
252.00
504.00
1.00
518.00
518.00
1.50
770.00
513.33
50. Ignac Kasunić
Dubovac
1.00
501.00
501.00
1.00
541.00
541.00
2.00
1042.00
521.00
51. Igor Vazgeč
Mantinela I
1.75
876.00
500.57
0.59
292.00
494.92
2.34
1168.00
499.15
52. Denis Cindrić
Euphoria
2.00
998.00
499.00
1.00
563.00
563.00
3.00
1561.00
520.33
53. Gregor Mihelčić
Euphoria
2.00
993.00
496.50
1.00
577.00
577.00
3.00
1570.00
523.33
54. Igor Šolaić
Euphoria
2.00
990.00
495.00
0.00
0.00
NaN
2.00
990.00
495.00
55. Željko Fuček
Mantinela II
1.00
495.00
495.00
2.00
1030.00
515.00
3.00
1525.00
508.33
56. Miroslav Obajdin
Euphoria
1.00
492.00
492.00
0.00
0.00
NaN
1.00
492.00
492.00
57. Mladen Briški
Mantinela II
1.00
491.00
491.00
2.00
989.00
494.50
3.00
1480.00
493.33
58. Željko Belobrajdić
Mantinela I
1.00
491.00
491.00
1.00
487.00
487.00
2.00
978.00
489.00
59. Slavko Kalanj
Visočica
2.00
974.00
487.00
2.00
998.00
499.00
4.00
1972.00
493.00
60. Mile Štefanac
Korana III
1.00
486.00
486.00
2.00
1054.00
527.00
3.00
1540.00
513.33
61. Dinko Puškarić
Korana III
1.00
484.00
484.00
0.00
0.00
NaN
1.00
484.00
484.00
62. Stevo Šlat
Željezničar-Branitelj
1.00
481.00
481.00
2.00
1096.00
548.00
3.00
1577.00
525.67
63. Barbara Špelić
Korana III
1.00
473.00
473.00
3.00
1582.00
527.33
4.00
2055.00
513.75
64. Tihomir Plavi
Visočica
1.50
704.00
469.33
2.00
936.00
468.00
3.50
1640.00
468.57
65. Milan Ostović
Željezničar-Branitelj
0.50
231.00
462.00
0.00
0.00
NaN
0.50
231.00
462.00
66. Lukas Bogović
Korana III
1.00
461.00
461.00
0.25
105.00
420.00
1.25
566.00
452.80
67. Krešimir Perković
Mantinela II
2.00
905.00
452.50
0.75
327.00
436.00
2.75
1232.00
448.00
68. Marinko Jakšić
Mantinela II
2.00
898.00
449.00
1.00
387.00
387.00
3.00
1285.00
428.33
69. Ivan Uremović
Visočica
1.50
667.00
444.67
2.00
943.00
471.50
3.50
1610.00
460.00

Damir Vuković
Korana
1.00
536.00
536.00
1.00
550.00
550.00
2.00
1086.00
543.00
Milan Domitrović
Poštar
0.50
256.00
512.00
0.00
0.00
NaN
0.50
256.00
512.00
Ivan Sabljak
Poštar
0.50
239.00
478.00
0.50
261.00
522.00
1.00
500.00
500.00
Nedeljko Vojak
Dubovac
0.25
117.00
468.00
0.00
0.00
NaN
0.25
117.00
468.00
Juraj Palajsa
Mantinela
0.25
117.00
468.00
0.00
0.00
NaN
0.25
117.00
468.00

PDF
Ekipa
Gostujući nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Domaći nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
Svi nastupi
Br.
Pune
Čiš.
Ukupno
Pr.
1. Korana II
3.0
6556
3111
9667
537.06
104
1.0
2081
1011
3092
515.33
30
4.0
8637
4122
12759
531.63
134
2. Poštar Og
3.0
6503
3025
9528
529.33
135
1.0
2226
1077
3303
550.50
37
4.0
8729
4102
12831
534.63
172
3. Mantinela I
2.0
4387
1927
6314
526.17
85
2.0
4370
2068
6438
536.50
76
4.0
8757
3995
12752
531.33
161
4. Gacka
1.0
2183
956
3139
523.17
49
3.0
6491
2977
9468
526.00
118
4.0
8674
3933
12607
525.29
167
5. Dubovac
1.0
2170
937
3107
517.83
45
1.0
2219
1043
3262
543.67
34
2.0
4389
1980
6369
530.75
79
6. Željezničar-Branitelj
1.0
2117
975
3092
515.33
37
2.0
4385
1985
6370
530.83
96
3.0
6502
2960
9462
525.67
133
7. Euphoria
2.0
4251
1848
6099
508.25
115
1.0
2203
1036
3239
539.83
40
3.0
6454
2884
9338
518.78
155
8. Visočica
2.0
4137
1870
6007
500.58
98
2.0
4150
1831
5981
498.42
111
4.0
8287
3701
11988
499.50
209
9. Mantinela II
2.0
4155
1794
5949
495.75
131
2.0
4165
1733
5898
491.50
143
4.0
8320
3527
11847
493.63
274
10. Korana III
1.0
2044
879
2923
487.17
65
3.0
6234
2874
9108
506.00
139
4.0
8278
3753
12031
501.29
204
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više